Tinereţea lui C.G. Jung

29 noiembrie 2011
Tinereţea lui C G  Jung jpeg

(apărut în Dilemateca, anul VI, nr. 67, decembrie 2011)


Deirdre Bair, Jung. O biografie, Editura Trei, 2011

Apariţia, în româneşte, a Cărţii roşii a lui Jung a lăsat oarecum în umbră o altă realizare remarcabilă a Editurii Trei, traducerea (de către Mihaela Negrilă) a marii biografii a lui Jung datorată lui Deirdre Bair. Cele două cărţi se luminează una pe alta. Spre pildă, amănuntele biografice despre mediul familial în care s-a născut şi dezvoltat tînărul Jung nu pot să nu explice (în mare parte) concepţiile psihologice ale celui care avea să devină întemeietorul "psihologiei analitice".
 

Se ştie că Jung, provenit prin tată şi mamă dintr-o lungă ascendenţă de oameni de biserică şi de medici, a fost crescut într-o atmosferă ultraculturală. Biblia, limbile clasice îi erau familiare. În acelaşi timp, nu poate fi omis faptul că pe ramura maternă, Preiswerk, exista o apetenţă neobişnuită pentru experienţele spiritiste. Samuel Preiswerk, bunicul lui C.G. Jung, era Antistes, adică şeful comunităţii pastorilor din Basel, un fel de episcop protestant. Nu era numai un conducător, un om autoritar şi respectat, ci şi un erudit ebraizant, un autor de studii teologice. Dar Antistes-ul din Basel era şi un adept fervent al experienţelor spiritiste. Era vizitat deseori de fantome. În biroul lui exista un scaun pe care nimeni nu avea voie să se aşeze. Aici, singură lua loc stafia fostei lui soţii, moartă în tinereţe, cu care teologul avea lungi convorbiri, spre marea nemulţumire a celei în viaţă, care-i dăduse numeroşi copii. Dar şi bunica Preiswerk, Gustele, avea viziuni - şi, mai ales, poseda ceea ce Jung avea să descrie ca o dublă personalitate: "personalitatea nr. 1" aparţinea vieţii cotidiene, în timp ce "personalitatea nr. 2" era expresia unei relaţii cu o lume misterioasă, identificată mai tîrziu de Jung cu inconştientul colectiv. Trecerea de la o personalitate la alta era perceptibilă prin schimbarea vocii care devenea gravă, "profetică". Capacitatea de-a comunica cu lumea spiritelor s-a transmis şi la fiica ei, mătuşa Gusteli, care avea o relaţie privilegiată cu junele Carl Gustav. Tînărul a avut astfel ocazia nu numai să participe la şedinţe de spiritism cu mătuşa sa, dar şi să organizeze altele într-un cerc colegial de tineri.
 

Decizia de-a studia medicina este interesant de analizat. În ce-l priveşte pe Jung, sigur că nu misterele fiziologiei l-au incitat să pornească acest studiu. Lui Jung, ca altor viitori psihiatri, îi displăcea atingerea trupului pacienţilor. Bair este convingătoare cînd afirmă că vocaţia medicală şi psihiatrică a lui Jung a pornit de la dorinţa de a găsi o explicaţie raţională, pe cît posibil, a fenomenelor spiritiste, dar şi a religiei in genere. Copilăria lui Jung este invadată de straniu. Pe de altă parte, figurile care profesau această iraţionalitate erau prea-respectabile pentru tînăr, nu puteau fi invalidate prin ironie. Jung a făcut acest pariu: să rămînă un om de ştiinţă şi, în acelaşi timp, să descifreze misterul care ne împresoară. Jung şi-a pus aceleaşi probleme pe care şi le pune şi mistica, dar a respins neîncetat tendinţa elevilor sau a admiratorilor lui de a-l considera drept un profet ori un mistic, sau să facă din psihologia analitică o religie. Pentru el era important în primul rînd să rămînă un om de ştiinţă, chiar dacă domeniul ştiinţific căpăta astfel o extensie necunoscută pînă la el. Astfel putea fi dezvrăjit universul opresant al copilăriei lui. Dar dezvrăjirea nu l-a împiedicat să rămînă un vizionar, apropiat într-un anumit sens de bunicii Preiswerk. Este de ajuns să citim ultima sută de pagini ale Amintirilor... sale pentru a vedea că viaţa-i s-a terminat cum începuse: ca spectator al unei defilări de fantome.

ASTALOŞ 1933 2014 jpeg
ASTALOŞ 1933-2014
A murit Astaloş. Vestea a venit într-o dimineaţă. Înainte şi după alte morţi. Sîntem înconjuraţi de morţi. Ca şi cum viaţa ar fi o subversiune.
Alain Finkielkraut, un „reacţionar“ la Academia franceză jpeg
Alain Finkielkraut, un „reacţionar“ la Academia franceză
Alain Finkielkraut (născut în 1949) a intrat, din ziua de 10 aprilie 2014, în rîndul nemuritorilor. Cărţile sale compun o lamentaţie antimodernă punctată de accente de revoltă împotriva unor evoluţii pe care individul nu le controlează. Transformările suferite de identitatea franceză sub impactul hipermodernităţii şi al imigraţiei constituie substanţa ultimului volum publicat, L'identité malheureuse, Editions Stock, Paris, 2013.
Tenebrele limbii şi literaturii române jpeg
Tenebrele limbii şi literaturii române
Eugeni şi Mihu sînt doi liceeni harnici, cuminţi şi frumoşi; ei provin din două familii harnice, cuminţi şi frumoase, dar părinţii fetei se opun iubirii lor. Fata decide să se sinucidă amîndoi, deodată, bînd vitriol, pe care l-a cumpărat deja, de la farmacie.
Tenebrele limbii şi literaturii române jpeg
O lecţie de patriotism
În general, socotesc că nu e bine să te joci cu cele sfinte - aşa că am ezitat la titlul de mai sus. Dar, cum să numeşti altfel o carte scrisă de un profesor universitar (...) carele însuşi despre sine scrie, pe coperta a patra, că, în fiinţa sa, "omul de ştiinţă a fost permanent dublat de cel ce a făcut din slujirea neamului său ceea ce sfinţii fac din slujirea lui Dumnezeu...
Pop Yoga jpeg
Pop Yoga
O sinteză originală este cartea lui Pacôme Thiellement Pop Yoga, Sonatine Editions, Paris, 2013.
Mioritiquement notre jpeg
Mioritiquement notre
De veacuri învăţăm la şcoală că "Românul s-a născut creştin", "Românul s-a născut poet" şi "Românul e francofon prin tradiţie".
Mereu în miezul chestiunii şi cu totul la marginea ei jpeg
Mereu în miezul chestiunii şi cu totul la marginea ei
Karl-Markus Gauß (Salzburg), n. 1954, din 1991 redactor-şef al prestigioasei reviste de cultură Literatur und Kritik, cunoscut critic literar, scriitor şi eseist austriac, laureat al unor importante premii literare austriece şi europene(...)
Tehnodrom 2013 jpeg
Tehnodrom 2013
Ca la orice final de an, e vremea unei rememorări: ce am descoperit, ce am accesat şi ce am criticat în Tehnodrom.
Străinii care au făcut Franţa jpeg
Străinii care au făcut Franţa
Numeroşi sînt străinii care, în ultimele două secole, au lăsat urme durabile în cultura Franţei. Dictionnaire des étrangers qui ont fait la France/Dicţionarul străinilor care au făcut Franţa, Editura Robert Laffont, 2013, 956 pagini, redactat de un colectiv de autori sub direcţia lui Pascal Ory, profesor de istorie la Sorbona, depune mărturie în acest sens.
Tehnodrom 2013 jpeg
echitate şi ebook
În Statele Unite, a început un scandal din cauza ediţiilor digitale şi a prezenţei lor în biblioteci. Marii editori acuză bibliotecile de "socialism" şi le impun preţuri mult mai mari la achiziţia acestor ediţii, cu 150% pînă la 500% mai scumpe decît în cazul utilizatorilor privaţi. Mai mult, editorii adesea limitează numărul de citiri ale unui exemplar. Cartea nu se mai află în proprietatea bibliotecii care o punea la dispoziţie publicului.
Andra Cărbunaru   PR, Librăria Bastilia jpeg
Andra Cărbunaru - PR, Librăria Bastilia
(apărut în Dilemateca, anul VIII, nr. 89, octombrie 2013)
Arta contemporană la Veneţia  Între enciclopedic şi eclectic jpeg
Arta contemporană la Veneţia. Între enciclopedic şi eclectic
Veneţia, oraş suprasaturat de artă, găzduieşte la fiecare doi ani o vastă expoziţie de artă contemporană. Un fel de tur de orizont al creaţiei imediate. Anul acesta, organizatorii au ales drept temă - sau principiu coagulant - "cunoaşterea enciclopedică".
Un colţ de lume jpeg
Un colţ de lume
În Tire am mai descoperit o comoară: aşezată în mijlocul unei grădini exotice, stăpînă a multor veacuri, adăpost literar al multor erudiţi, Biblioteca "Necip Paşa" este unul dintre cele mai importante centre ale vieţii culturale. Atît ale oraşului, cît şi ale Turciei.
Ce aţi amîna(t) să faceţi în viaţă? jpeg
Ce-aţi amîna(t) să faceţi în viaţă?
Răspund: Gabriela ADAMEŞTEANU • Dumitru CRUDU • Andrei DÓSA • Ştefan MANASIA • Marin MĂLAICU-HONDRARI • Anatol MORARU • Cezar PAUL-BĂDESCU • Andrei POGORILOWSKI • Ana Maria SANDU • V. LEAC
Bucovina   schiţe literare  Unde a fost de fapt „Mica Vienă“ jpeg
Bucovina - schiţe literare. Unde a fost de fapt „Mica Vienă“
Un pămînt slav era Bucovina în Evul Mediu. Mai tîrziu, parte a voievodatului moldav. Numele ei provine din germanul Buchenland (Ţara fagilor). În 1774, acest ţinut, lăsat în voia naturii lui sălbatice, a fost ocupat de austrieci, care s-au pus pe treabă: au cultivat ţara şi oamenii ei.
Gloria unui solitar jpeg
Gloria unui solitar
Este bine totuşi de ştiut că, înainte de-a fi orice altceva, Guénon a fost matematician. Principiile calculului infinitezimal, o lucrare de tinereţe, publicată abia în 1946, arată interesul primordial al ezoteristului faţă de matematică.
„Activismul meu cultural poate fi privit ca o contrabandă cu arme“ jpeg
„Activismul meu cultural poate fi privit ca o contrabandă cu arme“
Este profesor de filozofie, eseist, dramaturg, romancier, filozof de consum cu discurs metafizic. Este un salvator de idei şi un demolator de concepte. E un "băiat rău". Ţine lecţii de filozofie unde te-aştepţi mai puţin: prin penitenciare, birturi, aziluri de bătrîni, case de nebuni, parcuri. E slobod la gură şi la minte.
Tehnodrom 2013 jpeg
Internetul şi protestele la români
Cine s-ar fi aşteptat ca, pentru prima dată în istorie, la un eveniment să participe mai mulţi oameni decît cei care s-au anunţat pe Facebook? ?i nu o singură dată, ci de două ori. Dacă nu plouă, şi a treia duminică probabil va fi la fel. (Articolul e scris după al doilea mare marş pentru salvarea Roşiei Montane, din 15 septembrie 2013.)
Gloria unui solitar jpeg
Iezechiel, autor ştiinţifico-fantastic
Profetul Iezechiel, figură din toate punctele de vedere excentrică, face excepţie de la regula invizibilităţii.
Bucureştiul insular din „Nuntă în cer“ jpeg
Bucureştiul insular din „Nuntă în cer“
Andreea Răsuceanu este dr. în filologie al Universităţii din Bucureşti cu lucrarea Mahalaua Mîntulesei, drumul către modernitate (2009). Cea mai recentă lucrare, Bucureştiul lui Mircea Eliade. Elemente de geografie literară, are la bază cercetările întreprinse în perioada 2010-2013 în cadrul CESI şi Université Sorbonne nouvelle Paris 3 (programul "Vers une géographie littéraire").
Noutăţile toamnei jpeg
Noutăţile toamnei
Răspund: Laura ALBULESCU (ART) • Lidia BODEA (Humanitas) • Denisa COMĂNESCU (Humanitas Fiction) • UN CRISTIAN (Casa de pariuri literare) • Oana DUMITRU (Vellant) • Dana MOROIU (Baroque Books & Arts) • Angela NAGHI (Publica) • Ştefania NALBANT (Curtea Veche) • Bogdan-Alexandru STĂNESCU (Polirom) • Livia SZASZ (Corint/Leda)
Mario De Mezzo   CEO, Editura ALL jpeg
Mario De Mezzo - CEO, Editura ALL
Preşedintele Asociaţiei Casa de Cultură (şi CEO al grupului editorial ALL) Mario De Mezzo a vrut să omagieze cu acest premiu un autor şi mai ales un redactor al editurii sale, pe Augustin Frăţilă, plecat acum cîţiva ani dintre noi.
 La Batthyaneum jpeg
La Batthyaneum
Cînd am ajuns la Alba Iulia, mi s-a spus: trebuie să vezi Batthyaneum-ul - mai degrabă un sanctuar de carte rară decît o bibliotecă.
Scandal, skándalon jpeg
Scandal, skándalon
Cum Iacov cu îngerul, omul cu dicţionarul: pînă dimineaţa. Termenul grecesc skándalon provine din skándalethron, suportul momelii într-o cursă - băţul în care e înfiptă carnea de focă pentru a prinde în cursă urşii polari, de pildă, dar nu carnea însăşi; [...]

Adevarul.ro

Big Trail Lake FOTO USGS
Lacurile nou formate în Alaska îngrijorează oamenii de știință
Lacurile nou formate în Alaska din cauza topirii permafrostului duc la o erupție de metan în atmosferă, a avertizat un om de știință care lucrează cu NASA.
56367547 303 jpg
Poate copia AUR rețeta fasciștilor italieni?
Linia propagandistică a Rusiei urmată de coaliția câștigătoare în Italia este similară cu cea a liderilor AUR și nu numai. Linia propagandistică a Rusiei urmată de coaliția câștigătoare în Italia este similară cu cea a liderilor AUR și nu numai.
Ionel Ganea. FOTO Mediafax Foto / Sebastian Tătaru
Ganea, atac devastator la Edi Iordănescu: „Cel mai slab antrenor. La națională vin toți papagalii”
Generația de aur se revoltă împotriva actualului selecționer, Edi Iordănescu. Rând pe rând, Panduru, Răducioiu și, mai nou, Ganea, i-au cerut demisia. Asta chiar dacă cei trei au făcut istorie în tricoul naționalei sub comanda tatălui lui Edi, Anghel Iordănescu.

HIstoria.ro

image
Cine a fost „Îngerul de la Ploiești”?
O prinţesă furată de propriul tată și dusă la orfelinat, regăsită la 13 ani de familia din partea mamei, una dintre cele mai bogate din România – bunicul era supranumit „Nababul“.
image
Cum era la ora de istorie ținută de I.L. Caragiale?
Ca mulţi alţi literaţi, Ion Luca Caragiale a avut o pasiune pentru istorie, inclusiv pentru cea naţională. Blamat de unii încă din timpul vieţii pentru că, în scrierile sale, s-ar fi relevat drept anti-român, el a avut, uneori, o viziune romantică (dacă nu chiar idilică) asupra trecutului neaoș.
image
Aristide Blank, finanțistul camarilei lui Carol al II-lea
Aristide Blank (1883-1961) a fost o personalitate complexă, care după ce a studiat dreptul și filosofia, s-a implicat în lumea financiară națională și internațională, reușind astfel să influențeze major viața politică românească dintre cele două războaie mondiale.