Lectura neatentă

6 aprilie 2013
Gloria unui solitar jpeg

(apărut în Dilemateca, anul VIII, nr. 82, martie 2013)

Cartea lui Matei Călinescu despre relectură conţine - şi nu este partea ei cea mai puţin semnificativă - şi o teorie a lecturii. De cîte ori nu am evocat cu el acest subiect sub variatele lui aspecte! Lectura, spunea el, nu este o simplă "procesare" a informaţiei conţinute într-un text. Lectura este o operaţie mintală complexă. În timp ce citeşti, o mulţime de lucruri se petrec în capul tău. Asociaţii de idei, amintiri. Dorinţe... adăugam. Mai ales dorinţe. Lectura este o maşină de fabricat fantasme. Erotice, evident. Dar nu numai. Planuri... de călătorie... de mărire. Este o enormă diferenţă între a sta fără să faci nimic (în stare de perfectă trezie!) şi a citi. Cititul, însă, este foarte diferit de vis. În timp ce în vis legile logicii sînt abolite (aşa încît, de pildă, două persoane pot fuziona în una singură), în starea de citire vagabondajul minţii menţine logica.

Vorbeam cu el mai ales despre lectura literară. Dar chiar dacă citeşti o carte oricît de obiectivă, un tratat de istorie sau un memoriu de geologie, starea aceea particulară a minţii - pe care aş numi-o, pur şi simplu, starea de lectură - este în funcţie. Şi nu numai după canoane logice sau didactice. Asta este fascinant: tratatul de geologie te poate duce cu gîndul la cine ştie ce peisaj întîlnit într-o vacanţă, dar şi la oameni, neobişnuiţi sau banali, întîlniţi cu acest prilej.

...Dacă lectura devine total neatentă, dacă asociaţiile de idei se îndepărtează pînă a nu mai avea nici o legătură cu textul, nu riscăm oare un fel de criză autistă... care să facă lectura inutilă, chiar primejdioasă... delirantă? Sigur. Orice cititor este un critic in potentia, un judecător lucid, un public în sensul cel mai deplin al cuvîntului... şi totuşi, lectura neatentă are virtuţile ei. Un prieten căruia îi mărturiseam odată că mi se întîmpla să uit conţinutul unor cărţi pe care le citisem mi-a răspuns: "Nu se uită nimic." Orice carte citită lasă o urmă, aşa cum orice om care trece printr-o viaţă lasă o urmă, chiar dacă e uitat. Jules Romains, romancierul unanimist, a publicat acum o sută de ani Mort de quelqu'un (Moartea unui oarecare). Un om modest moare; între încetarea lui din viaţă şi înmormîntare pare, în conştiinţa cunoscuţilor, chiar mai viu decît fusese în viaţă. Apoi, imaginea se estompează... dar rămîne ceva. Chiar dacă amintirea lui ca individ dispare, rămîn cuvinte, comportamente, ticuri... Tot astfel, şi o carte lasă ceva după sine. Poţi să uiţi că ai citit-o... îţi rămîn însă frînturi de frază, convingeri, prejudecăţi... Aşa cum Danilo Kiš a imaginat în Enciclopedia morţilor o lume în care acţiunile cele mai banale, ale inşilor celor mai obscuri, se depozitează şi supravieţuiesc făptuitorilor, ne putem închipui o lume a textelor uitate care persistă prin fragmente, automatisme, vorbe, în uriaşul spaţiu al creierelor unite... Povara istoriei, din care facem parte ca particule infinitezimale, se înmulţeşte cu povara literaturii, cu urmele ei persistente în creierele noastre. Cultura este accesul temeinic, solid, la ce este cu adevărat important; dar este şi acest zumzet, ca al gîzelor într-o zi de vară, dăruind naturii un fond sonor. Să ne ferim să credem că trebuie să practici voit neatenţia cînd citeşti. Nu ar fi decît apologia superificialităţii şi aiurelii. Există acest zgomot de fond al lecturilor, misterios asociată cu mesaje din inconştientul nostru, el însuşi colorînd şi îmbogăţind povara inconştientului...

ASTALOŞ 1933 2014 jpeg
ASTALOŞ 1933-2014
A murit Astaloş. Vestea a venit într-o dimineaţă. Înainte şi după alte morţi. Sîntem înconjuraţi de morţi. Ca şi cum viaţa ar fi o subversiune.
Alain Finkielkraut, un „reacţionar“ la Academia franceză jpeg
Alain Finkielkraut, un „reacţionar“ la Academia franceză
Alain Finkielkraut (născut în 1949) a intrat, din ziua de 10 aprilie 2014, în rîndul nemuritorilor. Cărţile sale compun o lamentaţie antimodernă punctată de accente de revoltă împotriva unor evoluţii pe care individul nu le controlează. Transformările suferite de identitatea franceză sub impactul hipermodernităţii şi al imigraţiei constituie substanţa ultimului volum publicat, L'identité malheureuse, Editions Stock, Paris, 2013.
Tenebrele limbii şi literaturii române jpeg
Tenebrele limbii şi literaturii române
Eugeni şi Mihu sînt doi liceeni harnici, cuminţi şi frumoşi; ei provin din două familii harnice, cuminţi şi frumoase, dar părinţii fetei se opun iubirii lor. Fata decide să se sinucidă amîndoi, deodată, bînd vitriol, pe care l-a cumpărat deja, de la farmacie.
Tenebrele limbii şi literaturii române jpeg
O lecţie de patriotism
În general, socotesc că nu e bine să te joci cu cele sfinte - aşa că am ezitat la titlul de mai sus. Dar, cum să numeşti altfel o carte scrisă de un profesor universitar (...) carele însuşi despre sine scrie, pe coperta a patra, că, în fiinţa sa, "omul de ştiinţă a fost permanent dublat de cel ce a făcut din slujirea neamului său ceea ce sfinţii fac din slujirea lui Dumnezeu...
Pop Yoga jpeg
Pop Yoga
O sinteză originală este cartea lui Pacôme Thiellement Pop Yoga, Sonatine Editions, Paris, 2013.
Mioritiquement notre jpeg
Mioritiquement notre
De veacuri învăţăm la şcoală că "Românul s-a născut creştin", "Românul s-a născut poet" şi "Românul e francofon prin tradiţie".
Mereu în miezul chestiunii şi cu totul la marginea ei jpeg
Mereu în miezul chestiunii şi cu totul la marginea ei
Karl-Markus Gauß (Salzburg), n. 1954, din 1991 redactor-şef al prestigioasei reviste de cultură Literatur und Kritik, cunoscut critic literar, scriitor şi eseist austriac, laureat al unor importante premii literare austriece şi europene(...)
Tehnodrom 2013 jpeg
Tehnodrom 2013
Ca la orice final de an, e vremea unei rememorări: ce am descoperit, ce am accesat şi ce am criticat în Tehnodrom.
Străinii care au făcut Franţa jpeg
Străinii care au făcut Franţa
Numeroşi sînt străinii care, în ultimele două secole, au lăsat urme durabile în cultura Franţei. Dictionnaire des étrangers qui ont fait la France/Dicţionarul străinilor care au făcut Franţa, Editura Robert Laffont, 2013, 956 pagini, redactat de un colectiv de autori sub direcţia lui Pascal Ory, profesor de istorie la Sorbona, depune mărturie în acest sens.
Tehnodrom 2013 jpeg
echitate şi ebook
În Statele Unite, a început un scandal din cauza ediţiilor digitale şi a prezenţei lor în biblioteci. Marii editori acuză bibliotecile de "socialism" şi le impun preţuri mult mai mari la achiziţia acestor ediţii, cu 150% pînă la 500% mai scumpe decît în cazul utilizatorilor privaţi. Mai mult, editorii adesea limitează numărul de citiri ale unui exemplar. Cartea nu se mai află în proprietatea bibliotecii care o punea la dispoziţie publicului.
Andra Cărbunaru   PR, Librăria Bastilia jpeg
Andra Cărbunaru - PR, Librăria Bastilia
(apărut în Dilemateca, anul VIII, nr. 89, octombrie 2013)
Arta contemporană la Veneţia  Între enciclopedic şi eclectic jpeg
Arta contemporană la Veneţia. Între enciclopedic şi eclectic
Veneţia, oraş suprasaturat de artă, găzduieşte la fiecare doi ani o vastă expoziţie de artă contemporană. Un fel de tur de orizont al creaţiei imediate. Anul acesta, organizatorii au ales drept temă - sau principiu coagulant - "cunoaşterea enciclopedică".
Un colţ de lume jpeg
Un colţ de lume
În Tire am mai descoperit o comoară: aşezată în mijlocul unei grădini exotice, stăpînă a multor veacuri, adăpost literar al multor erudiţi, Biblioteca "Necip Paşa" este unul dintre cele mai importante centre ale vieţii culturale. Atît ale oraşului, cît şi ale Turciei.
Ce aţi amîna(t) să faceţi în viaţă? jpeg
Ce-aţi amîna(t) să faceţi în viaţă?
Răspund: Gabriela ADAMEŞTEANU • Dumitru CRUDU • Andrei DÓSA • Ştefan MANASIA • Marin MĂLAICU-HONDRARI • Anatol MORARU • Cezar PAUL-BĂDESCU • Andrei POGORILOWSKI • Ana Maria SANDU • V. LEAC
Bucovina   schiţe literare  Unde a fost de fapt „Mica Vienă“ jpeg
Bucovina - schiţe literare. Unde a fost de fapt „Mica Vienă“
Un pămînt slav era Bucovina în Evul Mediu. Mai tîrziu, parte a voievodatului moldav. Numele ei provine din germanul Buchenland (Ţara fagilor). În 1774, acest ţinut, lăsat în voia naturii lui sălbatice, a fost ocupat de austrieci, care s-au pus pe treabă: au cultivat ţara şi oamenii ei.
Gloria unui solitar jpeg
Gloria unui solitar
Este bine totuşi de ştiut că, înainte de-a fi orice altceva, Guénon a fost matematician. Principiile calculului infinitezimal, o lucrare de tinereţe, publicată abia în 1946, arată interesul primordial al ezoteristului faţă de matematică.
„Activismul meu cultural poate fi privit ca o contrabandă cu arme“ jpeg
„Activismul meu cultural poate fi privit ca o contrabandă cu arme“
Este profesor de filozofie, eseist, dramaturg, romancier, filozof de consum cu discurs metafizic. Este un salvator de idei şi un demolator de concepte. E un "băiat rău". Ţine lecţii de filozofie unde te-aştepţi mai puţin: prin penitenciare, birturi, aziluri de bătrîni, case de nebuni, parcuri. E slobod la gură şi la minte.
Tehnodrom 2013 jpeg
Internetul şi protestele la români
Cine s-ar fi aşteptat ca, pentru prima dată în istorie, la un eveniment să participe mai mulţi oameni decît cei care s-au anunţat pe Facebook? ?i nu o singură dată, ci de două ori. Dacă nu plouă, şi a treia duminică probabil va fi la fel. (Articolul e scris după al doilea mare marş pentru salvarea Roşiei Montane, din 15 septembrie 2013.)
Gloria unui solitar jpeg
Iezechiel, autor ştiinţifico-fantastic
Profetul Iezechiel, figură din toate punctele de vedere excentrică, face excepţie de la regula invizibilităţii.
Bucureştiul insular din „Nuntă în cer“ jpeg
Bucureştiul insular din „Nuntă în cer“
Andreea Răsuceanu este dr. în filologie al Universităţii din Bucureşti cu lucrarea Mahalaua Mîntulesei, drumul către modernitate (2009). Cea mai recentă lucrare, Bucureştiul lui Mircea Eliade. Elemente de geografie literară, are la bază cercetările întreprinse în perioada 2010-2013 în cadrul CESI şi Université Sorbonne nouvelle Paris 3 (programul "Vers une géographie littéraire").
Noutăţile toamnei jpeg
Noutăţile toamnei
Răspund: Laura ALBULESCU (ART) • Lidia BODEA (Humanitas) • Denisa COMĂNESCU (Humanitas Fiction) • UN CRISTIAN (Casa de pariuri literare) • Oana DUMITRU (Vellant) • Dana MOROIU (Baroque Books & Arts) • Angela NAGHI (Publica) • Ştefania NALBANT (Curtea Veche) • Bogdan-Alexandru STĂNESCU (Polirom) • Livia SZASZ (Corint/Leda)
Mario De Mezzo   CEO, Editura ALL jpeg
Mario De Mezzo - CEO, Editura ALL
Preşedintele Asociaţiei Casa de Cultură (şi CEO al grupului editorial ALL) Mario De Mezzo a vrut să omagieze cu acest premiu un autor şi mai ales un redactor al editurii sale, pe Augustin Frăţilă, plecat acum cîţiva ani dintre noi.
 La Batthyaneum jpeg
La Batthyaneum
Cînd am ajuns la Alba Iulia, mi s-a spus: trebuie să vezi Batthyaneum-ul - mai degrabă un sanctuar de carte rară decît o bibliotecă.
Scandal, skándalon jpeg
Scandal, skándalon
Cum Iacov cu îngerul, omul cu dicţionarul: pînă dimineaţa. Termenul grecesc skándalon provine din skándalethron, suportul momelii într-o cursă - băţul în care e înfiptă carnea de focă pentru a prinde în cursă urşii polari, de pildă, dar nu carnea însăşi; [...]

Adevarul.ro

meghan markle 1 jpg
Meghan Markle a amenințat că se va despărți de Prințul Harry dacă el nu ar fi confimat public relația lor
Într-un nou reportaj realizat de Valentine Low de la Times, două surse anonime au declarat că Meghan i-a dat un ultimatum lui Harry în ceea ce privește relația lor, făcându-l pe acesta să intre în panică.
Matteo Salvini și Giorgia Meloni FOTO EPA-EFE
Alegeri anticipate în Italia. Coaliția de dreapta, condusă de Giorgia Meloni, favorită
Pe 25 septembrie, italienii votează în alegeri anticipate și își vor alege un nou Parlament, după destrămarea coaliției de guvernare conduse Mario Draghi.
Intrarea în muzeul CIA / Foto CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY
CIA are un muzeu top secret, care poate fi vizitat doar de propriii agenți. Ce exponate cuprinde
Muzeul secret al CIA-ului este poate cel mai neobișnuit — și exclusivist — muzeu din lume, plin de artefacte care au dat formă istoriei — ca arma găsită lângă Osama bin Laden când a fost ucis sau geaca de piele a lui Saddam Hussein. Însă ușile muzeului sunt închise pentru public.

HIstoria.ro

image
Moștenirea legendară a lui Grigore „Nababul” Cantacuzino
Prinţul Gheorghe Grigore Cantacuzino (1832-1913), su- pranumit „Nababul“, a fost unul dintre cei mai mari proprietari de pământuri din România, dar și o personalitate politică marcantă (de două ori primar al Bucureștiului, și tot de două ori prim-ministru).
image
Sfârșitul tragic al copiilor lui Alexandru Ioan Cuza
Domnitorul Alexandru Ioan Cuza nu a avut copii cu soţia sa, Elena Cuza. A avut în schimb doi fii cu amanta Maria Obrenovici, pe Alexandru şi Dimitrie. Copiii au fost înfiaţi de soţia oficială a domnitorului, dar amândoi au avut parte de un destin tragic. Unul a murit bolnav, iar celălalt s-a sinucis
image
Air France, o companie înființată cu o semnificativă contribuție românească
Câți dintre noi știm că la originea și la baza Air France (înființată la 30 august 1933) stă și o semnificativă contribuție românească?