Jean Clair despre „iarna culturii“

5 iunie 2011
Jean Clair despre „iarna culturii“ jpeg

(apărut în Dilemateca, anul VI, nr. 61, iunie 2011)

Jean Clair, membru al Academiei Franceze, critic de artă, a condus mai multe muzee din Franţa şi din Statele Unite ale Americii, a fost directorul Bienalei de la Veneţia cu ocazia centenarului acesteia. A organizat expoziţii de mare anvergură, învestite cu toate particularităţile unor exegeze personale. Este autorul a numeroase eseuri consacrate artei şi situate, de cele mai multe ori, în răspăr cu nonconformismul dominant şi chiar oficializat. L’hiver de la culture/Iarna culturii (Editura Flammarion, 2011) este o reflecţie asupra condiţiei culturii de azi şi o critică fără menajamente a artei contemporane.


De la cultura cultului la cultul culturii

Timpurile vechi practicau cultura cultului: biserici, altare, liturghii, pompa solemnă a slujbelor. Timpurile moderne au instalat progresiv un cult al culturii. Realităţile corespunzătoare acestei noi paradigme sînt muzeele, „instalaţiile“, expoziţiile, tîrgurile de artă etc. Cultura ar fi, din această perspectivă, un succedaneu diminuat al cultului rezultat printr-un proces de alunecare şi transfer, de la efigiile sacre ale divinităţilor la simulacrele artei profane, de la operele de artă la simulacrele artei contemporane, trecînd prin „deşeurile“ avangardelor. În ultimii 50 de ani, lumea a căzut în cultural, dovadă – multiplicarea ocurenţelor în care „cultural“ apare ca adjectiv în sintagme ce denumesc domenii, funcţii, programe, poziţii ale nomenclatorului administrativ: turism cultural, afaceri culturale, produse culturale, activităţi culturale, animatori culturali, gestionari de organizaţii culturale, directori de dezvoltare culturală şi chiar directori de marketing cultural. Această inflaţie a culturalului îşi are prelungirile ei în cotidian: cultură de întreprindere, cultură de management, cultura înfruntării (într-o grevă), cultura insecurităţii (Partidul Socialist – din Franţa, se înţelege), cultura relaţiilor sociale (într-o uzină), cultura terenului plat (în fotbal). De sute de ori invocat, cuvîntul nu mai e decît un jingle, ne avertizează Jean Clair. O situaţie care ar îndreptăţi identificarea epocii actuale cu stadiul estetic de care vorbea Kierkegaard. Pentru filozoful danez, stadiul estetic nu este etapa cea mai evoluată spiritual în dezvoltarea unui individ, ci ar reprezenta doar primele bîlbîieli, bolboroseala spontană, rudimentară, dinaintea formulării armonioase. Cu obişnuita lui predilecţie pentru un catastrofism etanş cînd e vorba de contemporaneitate, Jean Clair dă următorul conţinut acestui stadiu estetic: un timp caracterizat prin obscenitatea unui ego atotputernic care face din plăcerea pură a simţurilor un scop în viaţă, fără nici o preocupare morală (ce e rău şi ce e bine) şi care cultivă indiferenţa, hedonismul, elanul cupid sau concupiscent. „Iată unde am ajuns, în cele din urmă, după trei secole de Lumini“, exclamă imprecator Jean Clair, îmbrăcînd pentru o clipă toga lui Tertullian. Scriitorul şi teologul roman de origine maghrebină din secolul al II-lea denunţa vehement turbulenţele şi pasiunile vulgare ale epocii sale, cînd spectacolele, luptele de gladiatori, obscenităţile din teatre şi circuri ocupau două sute de zile pe an în viaţa concetăţenilor săi. Cam tot atît, precizează Jean Clair, cît consacră televiziunii contemporanii noştri.

Deşi el însuşi conservator general al patrimoniului şi fost director de muzeu, „autor“ al unor expoziţii care au devenit repere importante în domeniu (Duchamp, 1977; Les Réalismes, 1980; Vienne, L’Apocalypse joyeuse, 1986; L’âme au corps, 1993; Mélancolie, 2005; Crime et Châtiment, 2010), reflecţiile din cartea de faţă sînt focalizate pe o critică a condiţiei instituţiei numite muzeu, în evoluţia căruia Jean Clair vede aceeaşi curbă descendentă ca şi aceea care conduce de la sacru la profan, de la autentic la fals, de la învestirea cu sens a unor acte, edificii, obiecte pînă la evacuarea sensului ca semn distinctiv al epocii post human. Dar muzeul n-a fost niciodată un templu consacrat vreunui cult. Iar cînd s-ar generaliza practicile semnalate în anume locuri – oameni care vin să se închine şi să se roage în faţa unor opere de artă, precum ruşii în faţa Trinităţii lui Andrei Rubliov de la galeria Tretiakov din Moscova, sau vizitatorii Muzeului de Etnologie din Mexico în faţa obiectelor expuse –, muzeele ar trebui reinventate. Proasta dispoziţie a acestui istoric şi subtil comentator al artei (şi, în această calitate, produs prin excelenţă al muzeului) se explică, pînă la un punct, prin „simultaneitatea dintre muzeu şi beton“. Pentru că, explică Jean Clair, înfiinţarea unui muzeu înseamnă „a pune speranţă în perenitatea unor obiecte, un fel de imortalitate laică şi republicană a operelor“. În anii 1970, Franţa s-a umplut de ecomuzee, „expresie muzeografică a timpului şi a spaţiului“, menite să conserve şi să valorifice patrimoniul material. Cam tot atunci, mai precis în 1971, Consiliul Internaţional al Muzeelor a stabilit şi omologat noţiunea de ecomuzeu, în aceşti termeni: „Instrument interdisciplinar de transmitere a memoriei“. Perenitate, imortalitate, memorie – această serie de termeni se află în contradicţie flagrantă cu „decrepitudinea“ accelerată, previzibilă şi chiar programată a betonului, materialul cel mai curent în construcţiile recente. Prilej pentru autorul eseului de a efectua un raid pe teritoriul arhitecturii contemporane pentru a condamna modelul american care s-a impus aici, ca şi în alte domenii, şi care nu ar fi decît o „infinită promulgare a identicului“. Cît despre muzeele americane, crescute din nimic, înconjurate de lanuri de grîu sau de cîmpuri de sonde, toate au aspect de turnuri fortificate din beton, ridicate împotriva asalturilor spaţiului din jur sau ale Istoriei. Masificarea culturii este un alt simptom care alimentează verva neagră a autorului. Cohortele de vizitatori ai muzeelor sînt „automate ambulatorii“ fără acces la sensul şi finalitatea operelor expuse. Jean Clair detestă mulţimile aduse la expoziţii în autobuze climatizate, „indivizi nonşalanţi şi de fapt indiferenţi, zgomotoşi, vulgari, stupizi în credinţa lor că ar putea avea acces la comorile din muzee“. Spirit reacţionar, cum se defineşte el însuşi, melancolic atrabiliar „mereu în întîrziere cu o indignare“, Jean Clair nu crede că forţează nota cînd spune că „muzeele sînt locuri de cult pentru persoane inculte“, şi proclamă fără să clipească: „Democraţia culturală este o ameninţare, o poartă deschisă distrugerii operelor de către mase“.

Non-arta contemporană sau „dezordinea scatologică“

Teza dezvoltată de Walter Benjamin în legătură cu pierderea aurei operei de artă într-o civilizaţie care a inventat mijloacele de reproducere tehnică a avut drept punct de plecare statutul special al icoanelor în religia ortodoxă şi cultul acestora într-un loc precis. Ducînd mai departe acest raţionament, Jean Clair este de părere că o operă deplasată la muzeu îşi pierde sensul. Din această perspectivă, muzeele încep să funcţioneze ca maşini de transformare în falsuri a operelor adevărate pe care le conţin: „Muzeele sînt depozite de falsuri în care pot fi văzute, decolorate şi fără altă destinaţie decît o vagă satisfacţie estetică, opere care altădată aveau capacitatea de a semnifica ceva şi care îşi propuneau cu graţie să ne servească“. Critica îndreptată împotriva muzeelor nu e un fenomen nou: de la arheologul Quatrem?re de Quincy (1755-1849) la Duranty (Louis Emile Edmond, apărător la mijlocul secolului al XIX-lea al realismului), cel care, după o vizită la Luvru în 1856, voia să dea foc acestei „catacombe“, de la Kropotkin, savant rus anarho-comunist pentru care muzeul era un magazin de curiozităţi, la Marinetti şi futuriştii italieni, de la Proudhon la Malevici şi futuriştii ruşi, fără a-l uita pe „tandrul, savantul“ Paul Valéry, numeroşi au fost cei care au visat să lichideze Luvrul, Accademia de la Veneţia sau galeria Uffizi de la Florenţa. Pe lîngă toate inconvenientele acumulate de-a lungul timpului, muzeele îşi înscriu astăzi la activ un păcat încă şi mai grav: „...din puterea sa taumaturgică, muzeul îşi trage acum pretenţia de a consacra operele contemporaneităţii. Şi e vorba, aşa cum s-a mai spus, de operele cele mai mediocre, cele mai vulgare.“

De la urinoarul botezat Fontaine al lui Marcel Duchamp, datînd din 1917, la tubul de SHIT al lui Paul McCarthy – artist american (n. 1945) care, în cadrul acţiunii purtînd titlul You Tube, proiectează pe un zid o serie de pete maronii care nu lasă nici un dubiu asupra naturii lor, chiar dacă proiecţia video nu poate permite identificarea prin miros –, „non-arta contemporană“ (sintagma îi aparţine lui Jean Clair) s-a angajat într-o veritabilă „antropologie a excrementelor“. Dejecţia ultimă a corpului uman, a viului constituie materia şi conţinutul unic al operei, semnificat şi semnificant, într-un gest de glorificare a derizoriului abject şi de condamnare la perpetuitate a clipei. Lucio Fontana şi Louise Bourgeois, Andrés Serrano şi Robert Gober, Mark Quinn şi Orlan, Wim Delevoy şi Gasiorowski îşi construiesc operele din materii precum păr, unghii, sînge, urină, secreţii, puroi, spermă, excremente. Relicve ale viului fără nici o idee de transcendenţă. Corpul uman, adesea chiar cel al artistului, este exibat, mutilat, torturat, iar viţelul tăiat în două longitudinal şi scufundat în formol, expus de Damien Hirst, a devenit un „clasic“ al artei contemporane. Printre numele amintite se află artiştii cei mai cotaţi ai timpului, operele lor obţin preţuri astronomice în vînzările la licitaţii, după logica produselor financiare cunoscute sub numele de subprimes. Muzeele sau locurile prestigioase – Luvru şi Centrul Pompidou la Paris, Palazzo Grassi şi Bienala din Veneţia, Schaulager din Basel şi altele – sînt adesea retrogradate la funcţia de show room (spaţiu de prezentare a produselor ce urmează a fi vîndute) sau utilizate pentru a furniza o improbabilă omologare respectivelor produse. Exemplul cel mai recent este acela al Palatului Versailles care a primit, printre aurării, oglinzi, candelabre de cristal şi mobile preţioase, purceluşii roz ai lui Jeff Koons.
În faţa unei asemenea „dezordini scatologice“ de o amploare fără precedent, Jean Clair îşi asumă toate riscurile unei acţiuni puţin simpatice, de ecarisaj artistic şi moral. Cu metodă, stil şi erudiţie, animat uneori de o rea-voinţă tot atît de mare şi de implacabilă ca şi expresivitatea care o susţine. 

ASTALOŞ 1933 2014 jpeg
ASTALOŞ 1933-2014
A murit Astaloş. Vestea a venit într-o dimineaţă. Înainte şi după alte morţi. Sîntem înconjuraţi de morţi. Ca şi cum viaţa ar fi o subversiune.
Alain Finkielkraut, un „reacţionar“ la Academia franceză jpeg
Alain Finkielkraut, un „reacţionar“ la Academia franceză
Alain Finkielkraut (născut în 1949) a intrat, din ziua de 10 aprilie 2014, în rîndul nemuritorilor. Cărţile sale compun o lamentaţie antimodernă punctată de accente de revoltă împotriva unor evoluţii pe care individul nu le controlează. Transformările suferite de identitatea franceză sub impactul hipermodernităţii şi al imigraţiei constituie substanţa ultimului volum publicat, L'identité malheureuse, Editions Stock, Paris, 2013.
Tenebrele limbii şi literaturii române jpeg
Tenebrele limbii şi literaturii române
Eugeni şi Mihu sînt doi liceeni harnici, cuminţi şi frumoşi; ei provin din două familii harnice, cuminţi şi frumoase, dar părinţii fetei se opun iubirii lor. Fata decide să se sinucidă amîndoi, deodată, bînd vitriol, pe care l-a cumpărat deja, de la farmacie.
Tenebrele limbii şi literaturii române jpeg
O lecţie de patriotism
În general, socotesc că nu e bine să te joci cu cele sfinte - aşa că am ezitat la titlul de mai sus. Dar, cum să numeşti altfel o carte scrisă de un profesor universitar (...) carele însuşi despre sine scrie, pe coperta a patra, că, în fiinţa sa, "omul de ştiinţă a fost permanent dublat de cel ce a făcut din slujirea neamului său ceea ce sfinţii fac din slujirea lui Dumnezeu...
Pop Yoga jpeg
Pop Yoga
O sinteză originală este cartea lui Pacôme Thiellement Pop Yoga, Sonatine Editions, Paris, 2013.
Mioritiquement notre jpeg
Mioritiquement notre
De veacuri învăţăm la şcoală că "Românul s-a născut creştin", "Românul s-a născut poet" şi "Românul e francofon prin tradiţie".
Mereu în miezul chestiunii şi cu totul la marginea ei jpeg
Mereu în miezul chestiunii şi cu totul la marginea ei
Karl-Markus Gauß (Salzburg), n. 1954, din 1991 redactor-şef al prestigioasei reviste de cultură Literatur und Kritik, cunoscut critic literar, scriitor şi eseist austriac, laureat al unor importante premii literare austriece şi europene(...)
Tehnodrom 2013 jpeg
Tehnodrom 2013
Ca la orice final de an, e vremea unei rememorări: ce am descoperit, ce am accesat şi ce am criticat în Tehnodrom.
Străinii care au făcut Franţa jpeg
Străinii care au făcut Franţa
Numeroşi sînt străinii care, în ultimele două secole, au lăsat urme durabile în cultura Franţei. Dictionnaire des étrangers qui ont fait la France/Dicţionarul străinilor care au făcut Franţa, Editura Robert Laffont, 2013, 956 pagini, redactat de un colectiv de autori sub direcţia lui Pascal Ory, profesor de istorie la Sorbona, depune mărturie în acest sens.
Tehnodrom 2013 jpeg
echitate şi ebook
În Statele Unite, a început un scandal din cauza ediţiilor digitale şi a prezenţei lor în biblioteci. Marii editori acuză bibliotecile de "socialism" şi le impun preţuri mult mai mari la achiziţia acestor ediţii, cu 150% pînă la 500% mai scumpe decît în cazul utilizatorilor privaţi. Mai mult, editorii adesea limitează numărul de citiri ale unui exemplar. Cartea nu se mai află în proprietatea bibliotecii care o punea la dispoziţie publicului.
Andra Cărbunaru   PR, Librăria Bastilia jpeg
Andra Cărbunaru - PR, Librăria Bastilia
(apărut în Dilemateca, anul VIII, nr. 89, octombrie 2013)
Arta contemporană la Veneţia  Între enciclopedic şi eclectic jpeg
Arta contemporană la Veneţia. Între enciclopedic şi eclectic
Veneţia, oraş suprasaturat de artă, găzduieşte la fiecare doi ani o vastă expoziţie de artă contemporană. Un fel de tur de orizont al creaţiei imediate. Anul acesta, organizatorii au ales drept temă - sau principiu coagulant - "cunoaşterea enciclopedică".
Un colţ de lume jpeg
Un colţ de lume
În Tire am mai descoperit o comoară: aşezată în mijlocul unei grădini exotice, stăpînă a multor veacuri, adăpost literar al multor erudiţi, Biblioteca "Necip Paşa" este unul dintre cele mai importante centre ale vieţii culturale. Atît ale oraşului, cît şi ale Turciei.
Ce aţi amîna(t) să faceţi în viaţă? jpeg
Ce-aţi amîna(t) să faceţi în viaţă?
Răspund: Gabriela ADAMEŞTEANU • Dumitru CRUDU • Andrei DÓSA • Ştefan MANASIA • Marin MĂLAICU-HONDRARI • Anatol MORARU • Cezar PAUL-BĂDESCU • Andrei POGORILOWSKI • Ana Maria SANDU • V. LEAC
Bucovina   schiţe literare  Unde a fost de fapt „Mica Vienă“ jpeg
Bucovina - schiţe literare. Unde a fost de fapt „Mica Vienă“
Un pămînt slav era Bucovina în Evul Mediu. Mai tîrziu, parte a voievodatului moldav. Numele ei provine din germanul Buchenland (Ţara fagilor). În 1774, acest ţinut, lăsat în voia naturii lui sălbatice, a fost ocupat de austrieci, care s-au pus pe treabă: au cultivat ţara şi oamenii ei.
Gloria unui solitar jpeg
Gloria unui solitar
Este bine totuşi de ştiut că, înainte de-a fi orice altceva, Guénon a fost matematician. Principiile calculului infinitezimal, o lucrare de tinereţe, publicată abia în 1946, arată interesul primordial al ezoteristului faţă de matematică.
„Activismul meu cultural poate fi privit ca o contrabandă cu arme“ jpeg
„Activismul meu cultural poate fi privit ca o contrabandă cu arme“
Este profesor de filozofie, eseist, dramaturg, romancier, filozof de consum cu discurs metafizic. Este un salvator de idei şi un demolator de concepte. E un "băiat rău". Ţine lecţii de filozofie unde te-aştepţi mai puţin: prin penitenciare, birturi, aziluri de bătrîni, case de nebuni, parcuri. E slobod la gură şi la minte.
Tehnodrom 2013 jpeg
Internetul şi protestele la români
Cine s-ar fi aşteptat ca, pentru prima dată în istorie, la un eveniment să participe mai mulţi oameni decît cei care s-au anunţat pe Facebook? ?i nu o singură dată, ci de două ori. Dacă nu plouă, şi a treia duminică probabil va fi la fel. (Articolul e scris după al doilea mare marş pentru salvarea Roşiei Montane, din 15 septembrie 2013.)
Gloria unui solitar jpeg
Iezechiel, autor ştiinţifico-fantastic
Profetul Iezechiel, figură din toate punctele de vedere excentrică, face excepţie de la regula invizibilităţii.
Bucureştiul insular din „Nuntă în cer“ jpeg
Bucureştiul insular din „Nuntă în cer“
Andreea Răsuceanu este dr. în filologie al Universităţii din Bucureşti cu lucrarea Mahalaua Mîntulesei, drumul către modernitate (2009). Cea mai recentă lucrare, Bucureştiul lui Mircea Eliade. Elemente de geografie literară, are la bază cercetările întreprinse în perioada 2010-2013 în cadrul CESI şi Université Sorbonne nouvelle Paris 3 (programul "Vers une géographie littéraire").
Noutăţile toamnei jpeg
Noutăţile toamnei
Răspund: Laura ALBULESCU (ART) • Lidia BODEA (Humanitas) • Denisa COMĂNESCU (Humanitas Fiction) • UN CRISTIAN (Casa de pariuri literare) • Oana DUMITRU (Vellant) • Dana MOROIU (Baroque Books & Arts) • Angela NAGHI (Publica) • Ştefania NALBANT (Curtea Veche) • Bogdan-Alexandru STĂNESCU (Polirom) • Livia SZASZ (Corint/Leda)
Mario De Mezzo   CEO, Editura ALL jpeg
Mario De Mezzo - CEO, Editura ALL
Preşedintele Asociaţiei Casa de Cultură (şi CEO al grupului editorial ALL) Mario De Mezzo a vrut să omagieze cu acest premiu un autor şi mai ales un redactor al editurii sale, pe Augustin Frăţilă, plecat acum cîţiva ani dintre noi.
 La Batthyaneum jpeg
La Batthyaneum
Cînd am ajuns la Alba Iulia, mi s-a spus: trebuie să vezi Batthyaneum-ul - mai degrabă un sanctuar de carte rară decît o bibliotecă.
Scandal, skándalon jpeg
Scandal, skándalon
Cum Iacov cu îngerul, omul cu dicţionarul: pînă dimineaţa. Termenul grecesc skándalon provine din skándalethron, suportul momelii într-o cursă - băţul în care e înfiptă carnea de focă pentru a prinde în cursă urşii polari, de pildă, dar nu carnea însăşi; [...]

Adevarul.ro

Masini la granita dintre Finlanda si Rusia FOTO EPA EFE jpg
Bărbații apți pentru mobilizare fug de războiul lui Putin: Datele înregistrate de FSB până sâmbătă seara
Circa 261.000 de bărbați au plecat din Rusia începând de miercurea trecută, când Vladimir Putin a anunțat mobilizarea parțială pentru războiul din Ucraina, scrie „Novaia Gazeta. Europe”.
Selectionerul Edi Iordanescu FOTO FRF
Edi Iordănescu: „Sper că am început să câștigăm o echipă”
Selecționerul Edi Iordănescu (44 de ani) a transmis că va avea loc o discuție decisivă cu șefii Federației, despre parcursul său la cârma naționalei României.
Big Trail Lake FOTO USGS
Lacurile nou formate în Alaska îngrijorează oamenii de știință
Lacurile nou formate în Alaska din cauza topirii permafrostului duc la o erupție de metan în atmosferă, a avertizat un om de știință care lucrează cu NASA.

HIstoria.ro

image
Cine a fost „Îngerul de la Ploiești”?
O prinţesă furată de propriul tată și dusă la orfelinat, regăsită la 13 ani de familia din partea mamei, una dintre cele mai bogate din România – bunicul era supranumit „Nababul“.
image
Cum era la ora de istorie ținută de I.L. Caragiale?
Ca mulţi alţi literaţi, Ion Luca Caragiale a avut o pasiune pentru istorie, inclusiv pentru cea naţională. Blamat de unii încă din timpul vieţii pentru că, în scrierile sale, s-ar fi relevat drept anti-român, el a avut, uneori, o viziune romantică (dacă nu chiar idilică) asupra trecutului neaoș.
image
Aristide Blank, finanțistul camarilei lui Carol al II-lea
Aristide Blank (1883-1961) a fost o personalitate complexă, care după ce a studiat dreptul și filosofia, s-a implicat în lumea financiară națională și internațională, reușind astfel să influențeze major viața politică românească dintre cele două războaie mondiale.