„Autenticitatea subiectivă“ a Christei Wolf

Alexandrina Panaite
29 octombrie 2012
„Autenticitatea subiectivă“ a Christei Wolf jpeg

(apărut în Dilemateca, anul VII, nr. 77, octombrie 2012)

În decembrie 2011 moare, la vîrsta de 82 de ani, scriitoarea est-germană Christa Wolf, fiind înmormîntată cu funeralii naţionale. La înmormîntare participă personalităţi importante ale vieţii culturale şi politice germane: fostul laureat al Premiului Nobel, Günther Grass, scriitorul Wolf Braun, politicianul de stînga Gregor Gysi, vicepreşedintele Parlamentului German, Wolfgang Thierse. Figură politică importantă şi scriitoare apreciată înainte de căderea Zidului, atît în fosta RDG, cît şi în RFG, dar criticată vehement după căderea regimului comunist, Christa Wolf oferă un spectru foarte larg de interpretare - a gesturilor sale publice şi, desigur, şi a operelor ei - tocmai din perspectiva controverselor pe care le provoacă. Scriitoarea este unul dintre cele mai bune exemple pentru modul în care judecarea operei unui scriitor este strîns legată de raportarea la politic.
Christa Wolf s-a născut în 1929 în Landsberg (astăzi în Polonia), într-o familie de comercianţi şi s-a refugiat în 1945 în Mecklenburg. În 1949 a intrat în SED (Partidul Socialist al Unităţii Germane), devenind treptat una dintre figurile proeminente ale politicii culturale din fosta RDG. O alegere făcută, de altfel, din convingere de mulţi intelectuali germani, care au văzut în socialism cea mai bună alternativă împotriva fascismului. Christa Wolf nu s-a dezis, de fapt, niciodată de socialism, ca doctrină, şi nici de convingerea sa în menţinerea RDG-ului, după 1989, în formula unui stat socialist. În acelaşi timp însă, a şi criticat regimul politic al RDG, ceea ce a dus la cenzurarea operelor, la critici în plen şi, indirect, la excluderea soţului său, Gerhard Wolf, din partid, dar i-a atras şi suportul Vestului, care a văzut în ea o disidentă. Publicarea în 1990 a nuvelei Was bleibt/Ce rămîne, în care scriitoarea relatează cum este urmărită de Stasi, declanşează însă o puternică dezbatere în presa germană, care îi reproşează o atitudine victimizantă, nejustificată din partea unei scriitoare privilegiate de regimul comunist. Ostilitatea faţă de Christa Wolf se acutizează în momentul descoperirii colaborării ei cu Stasi, ca informatoare (sub numele de cod "Margarete"). Chiar dacă nesemnificativ în raport cu dosarul de urmărită, compromisul există, iar acest aspect atrage o nouă serie de critici, la care scriitoarea răspunde cu un gest unic pînă atunci, acela de a-şi publica dosarul de colaborare, lăsînd opiniei publice dreptul de a-i măsura vinovăţia.
Ambivalenţa gesturilor politice ale Christei Wolf se regăseşte, desigur, şi în literatura sa, în romane şi în opera sa eseistică, în tema autenticităţii şi a imposibilităţii definirii de sine într-un sistem totalitar. Una dintre temele dominante ale Christei Wolf este "autenticitatea subiectivă" (văzută de autoare ca o alternativă la realismul socialist, şi devenită ulterior un adevărat program artistic şi pentru alţi scriitori din RDG, precum Ulrich Plenzdorf sau Volker Braun). "Autenticitatea subiectivă", care presupune o prelucrare atentă şi profundă a experienţelor, este totodată ţelul unei "dureroase căutări de sine", lucru explicabil într-un context politic în care libertatea individului este supusă unor rigori ideologice, dar lipsit de credibilitate la o scriitoare care susţine din convingere doctrina oficială. Două dintre personajele sale importante, Christa T. (o profesoară care interiorizează contradicţiile sistemului politic în care trăieşte, şi care, în final, moare de cancer) şi Cassandra (figura mitologică a primei femei-profet care anunţă, fără să fie crezută, căderea Troiei - văzută atunci ca o aluzie la căderea regimului RDG), au un destin tragic: moartea este prima soluţie pentru salvarea din imposibilitatea trăirii unui "eu" unitar. O altă soluţie dată de scriitoare - şi aplicată chiar de ea însăşi - este scrisul. Scrisul ca modalitate de realizare a sinelui, povestirea ca mod de reconstruire a sinelui, literatura ca terapie - acestea reprezintă principala modalitate de a căuta un răspuns pentru rezolvarea contradicţiilor. Nu răspunsul în sine contează pentru Christa Wolf, ci mai degrabă efortul de a-l găsi - plasarea într-un plan teoretic, deci tot ficţional, atitudine simptomatică pentru cei care au obişnuinţa de a gîndi în termeni de utopie (ca ficţiune ideologică), cum sînt în general scriitorii apropiaţi unei doctrine politice.
"Cazul Wolf" este, aşadar, interesant în primul rînd prin ambiguitatea sa, prin multitudinea de intepretări posibile şi justificări ale gesturilor contradictorii, dovedind prin însăşi această permanentă contradicţie imposibilitatea de a judeca în termeni radicali un scriitor angajat politic. "Ce rămîne" după Christa Wolf? Convingerea, o dată în plus, că judecarea unui scriitor prin prisma atitudinilor sale politice aduce cu sine riscul de a-i trece cu vederea calităţile literare.

ASTALOŞ 1933 2014 jpeg
ASTALOŞ 1933-2014
A murit Astaloş. Vestea a venit într-o dimineaţă. Înainte şi după alte morţi. Sîntem înconjuraţi de morţi. Ca şi cum viaţa ar fi o subversiune.
Alain Finkielkraut, un „reacţionar“ la Academia franceză jpeg
Alain Finkielkraut, un „reacţionar“ la Academia franceză
Alain Finkielkraut (născut în 1949) a intrat, din ziua de 10 aprilie 2014, în rîndul nemuritorilor. Cărţile sale compun o lamentaţie antimodernă punctată de accente de revoltă împotriva unor evoluţii pe care individul nu le controlează. Transformările suferite de identitatea franceză sub impactul hipermodernităţii şi al imigraţiei constituie substanţa ultimului volum publicat, L'identité malheureuse, Editions Stock, Paris, 2013.
Tenebrele limbii şi literaturii române jpeg
Tenebrele limbii şi literaturii române
Eugeni şi Mihu sînt doi liceeni harnici, cuminţi şi frumoşi; ei provin din două familii harnice, cuminţi şi frumoase, dar părinţii fetei se opun iubirii lor. Fata decide să se sinucidă amîndoi, deodată, bînd vitriol, pe care l-a cumpărat deja, de la farmacie.
Tenebrele limbii şi literaturii române jpeg
O lecţie de patriotism
În general, socotesc că nu e bine să te joci cu cele sfinte - aşa că am ezitat la titlul de mai sus. Dar, cum să numeşti altfel o carte scrisă de un profesor universitar (...) carele însuşi despre sine scrie, pe coperta a patra, că, în fiinţa sa, "omul de ştiinţă a fost permanent dublat de cel ce a făcut din slujirea neamului său ceea ce sfinţii fac din slujirea lui Dumnezeu...
Pop Yoga jpeg
Pop Yoga
O sinteză originală este cartea lui Pacôme Thiellement Pop Yoga, Sonatine Editions, Paris, 2013.
Mioritiquement notre jpeg
Mioritiquement notre
De veacuri învăţăm la şcoală că "Românul s-a născut creştin", "Românul s-a născut poet" şi "Românul e francofon prin tradiţie".
Mereu în miezul chestiunii şi cu totul la marginea ei jpeg
Mereu în miezul chestiunii şi cu totul la marginea ei
Karl-Markus Gauß (Salzburg), n. 1954, din 1991 redactor-şef al prestigioasei reviste de cultură Literatur und Kritik, cunoscut critic literar, scriitor şi eseist austriac, laureat al unor importante premii literare austriece şi europene(...)
Tehnodrom 2013 jpeg
Tehnodrom 2013
Ca la orice final de an, e vremea unei rememorări: ce am descoperit, ce am accesat şi ce am criticat în Tehnodrom.
Străinii care au făcut Franţa jpeg
Străinii care au făcut Franţa
Numeroşi sînt străinii care, în ultimele două secole, au lăsat urme durabile în cultura Franţei. Dictionnaire des étrangers qui ont fait la France/Dicţionarul străinilor care au făcut Franţa, Editura Robert Laffont, 2013, 956 pagini, redactat de un colectiv de autori sub direcţia lui Pascal Ory, profesor de istorie la Sorbona, depune mărturie în acest sens.
Tehnodrom 2013 jpeg
echitate şi ebook
În Statele Unite, a început un scandal din cauza ediţiilor digitale şi a prezenţei lor în biblioteci. Marii editori acuză bibliotecile de "socialism" şi le impun preţuri mult mai mari la achiziţia acestor ediţii, cu 150% pînă la 500% mai scumpe decît în cazul utilizatorilor privaţi. Mai mult, editorii adesea limitează numărul de citiri ale unui exemplar. Cartea nu se mai află în proprietatea bibliotecii care o punea la dispoziţie publicului.
Andra Cărbunaru   PR, Librăria Bastilia jpeg
Andra Cărbunaru - PR, Librăria Bastilia
(apărut în Dilemateca, anul VIII, nr. 89, octombrie 2013)
Arta contemporană la Veneţia  Între enciclopedic şi eclectic jpeg
Arta contemporană la Veneţia. Între enciclopedic şi eclectic
Veneţia, oraş suprasaturat de artă, găzduieşte la fiecare doi ani o vastă expoziţie de artă contemporană. Un fel de tur de orizont al creaţiei imediate. Anul acesta, organizatorii au ales drept temă - sau principiu coagulant - "cunoaşterea enciclopedică".
Un colţ de lume jpeg
Un colţ de lume
În Tire am mai descoperit o comoară: aşezată în mijlocul unei grădini exotice, stăpînă a multor veacuri, adăpost literar al multor erudiţi, Biblioteca "Necip Paşa" este unul dintre cele mai importante centre ale vieţii culturale. Atît ale oraşului, cît şi ale Turciei.
Ce aţi amîna(t) să faceţi în viaţă? jpeg
Ce-aţi amîna(t) să faceţi în viaţă?
Răspund: Gabriela ADAMEŞTEANU • Dumitru CRUDU • Andrei DÓSA • Ştefan MANASIA • Marin MĂLAICU-HONDRARI • Anatol MORARU • Cezar PAUL-BĂDESCU • Andrei POGORILOWSKI • Ana Maria SANDU • V. LEAC
Bucovina   schiţe literare  Unde a fost de fapt „Mica Vienă“ jpeg
Bucovina - schiţe literare. Unde a fost de fapt „Mica Vienă“
Un pămînt slav era Bucovina în Evul Mediu. Mai tîrziu, parte a voievodatului moldav. Numele ei provine din germanul Buchenland (Ţara fagilor). În 1774, acest ţinut, lăsat în voia naturii lui sălbatice, a fost ocupat de austrieci, care s-au pus pe treabă: au cultivat ţara şi oamenii ei.
Gloria unui solitar jpeg
Gloria unui solitar
Este bine totuşi de ştiut că, înainte de-a fi orice altceva, Guénon a fost matematician. Principiile calculului infinitezimal, o lucrare de tinereţe, publicată abia în 1946, arată interesul primordial al ezoteristului faţă de matematică.
„Activismul meu cultural poate fi privit ca o contrabandă cu arme“ jpeg
„Activismul meu cultural poate fi privit ca o contrabandă cu arme“
Este profesor de filozofie, eseist, dramaturg, romancier, filozof de consum cu discurs metafizic. Este un salvator de idei şi un demolator de concepte. E un "băiat rău". Ţine lecţii de filozofie unde te-aştepţi mai puţin: prin penitenciare, birturi, aziluri de bătrîni, case de nebuni, parcuri. E slobod la gură şi la minte.
Tehnodrom 2013 jpeg
Internetul şi protestele la români
Cine s-ar fi aşteptat ca, pentru prima dată în istorie, la un eveniment să participe mai mulţi oameni decît cei care s-au anunţat pe Facebook? ?i nu o singură dată, ci de două ori. Dacă nu plouă, şi a treia duminică probabil va fi la fel. (Articolul e scris după al doilea mare marş pentru salvarea Roşiei Montane, din 15 septembrie 2013.)
Gloria unui solitar jpeg
Iezechiel, autor ştiinţifico-fantastic
Profetul Iezechiel, figură din toate punctele de vedere excentrică, face excepţie de la regula invizibilităţii.
Bucureştiul insular din „Nuntă în cer“ jpeg
Bucureştiul insular din „Nuntă în cer“
Andreea Răsuceanu este dr. în filologie al Universităţii din Bucureşti cu lucrarea Mahalaua Mîntulesei, drumul către modernitate (2009). Cea mai recentă lucrare, Bucureştiul lui Mircea Eliade. Elemente de geografie literară, are la bază cercetările întreprinse în perioada 2010-2013 în cadrul CESI şi Université Sorbonne nouvelle Paris 3 (programul "Vers une géographie littéraire").
Noutăţile toamnei jpeg
Noutăţile toamnei
Răspund: Laura ALBULESCU (ART) • Lidia BODEA (Humanitas) • Denisa COMĂNESCU (Humanitas Fiction) • UN CRISTIAN (Casa de pariuri literare) • Oana DUMITRU (Vellant) • Dana MOROIU (Baroque Books & Arts) • Angela NAGHI (Publica) • Ştefania NALBANT (Curtea Veche) • Bogdan-Alexandru STĂNESCU (Polirom) • Livia SZASZ (Corint/Leda)
Mario De Mezzo   CEO, Editura ALL jpeg
Mario De Mezzo - CEO, Editura ALL
Preşedintele Asociaţiei Casa de Cultură (şi CEO al grupului editorial ALL) Mario De Mezzo a vrut să omagieze cu acest premiu un autor şi mai ales un redactor al editurii sale, pe Augustin Frăţilă, plecat acum cîţiva ani dintre noi.
 La Batthyaneum jpeg
La Batthyaneum
Cînd am ajuns la Alba Iulia, mi s-a spus: trebuie să vezi Batthyaneum-ul - mai degrabă un sanctuar de carte rară decît o bibliotecă.
Scandal, skándalon jpeg
Scandal, skándalon
Cum Iacov cu îngerul, omul cu dicţionarul: pînă dimineaţa. Termenul grecesc skándalon provine din skándalethron, suportul momelii într-o cursă - băţul în care e înfiptă carnea de focă pentru a prinde în cursă urşii polari, de pildă, dar nu carnea însăşi; [...]

Adevarul.ro

medic Marian Iliescu medlife deces
A murit Dr. Marian Iliescu, un apreciat medic ginecolog
MedLife anunță cu profund regret vestea încetării din viață a celui care a fost Dr. Marian Iliescu.
Justin Trudeau FOTO EPA-EFE
Criza șoferilor de camioane din Canada: Trudeau audiat în legătură cu măsurile de siguranță
Premierul canadian Justin Trudeau ar urma să se prezinte în curând în faţa unei comisii de anchetă pentru a justifica folosirea Legii asupra măsurilor de urgenţă cu scopul de a pune capăt importantei mişcări de contestare a şoferilor de camioane la începutul anului, a indicat biroul său marţi, notea
Platforma petroliera marina - gaze FOTO Shutterstock
Poliţia daneză, sesizată după observarea unor drone în apropierea zăcămintelor de gaz din Marea Nordului
După presupusul sabotaj al gazoductelor Nord Stream în Marea Baltică, poliţia daneză a anunţat marţi că a primit sesizări privind zboruri ale unor drone neautorizate.

HIstoria.ro

image
Au purtat voievozii români coroane?
De la Nicolae Alexandru și Alexandru cel Bun până la Mihai Viteazul și Constantin Brâncoveanu, coroana a fost mereu prezentă în portretele votive ale domnitorilor din Țara Românească și Moldova. Cu toate acestea, misterul care înconjoară coroanele medievale românești nu a fost (încă) elucidat...
image
Polonia cere Germaniei despăgubiri de război de 1,3 trilioane de dolari. Ce speră Polonia să obțină?
Ministrul de Externe al Poloniei, Zbigniew Rau, a trimis o notă diplomatică la Berlin prin care Varșovia cere Germaniei despăgubiri de război în valoare de 1,3 trilioane de dolari. Germania consideră în mod oficial că această chestiune este închisă.
image
La sfatul lui Bismark, Carol I se apropie de Rusia și enervează Franța
Opțiunea românilor pentru un domnitor dintr-o dinastie străină la 1866, avea în vedere salvarea existenței statului, afirmarea lui în rândul țărilor europene și, în perspectivă, obținerea independenței. Aceste obiective au fost mereu în atenția diplomației românești și a principelui Carol.