"Esticii au trecut prin experienţa incertitudinii. Transformarea şi sinteza culturală a Europei de azi trec prin Est" - interviu cu Bogdan SUCEAVĂ

Publicat în Dilema Veche nr. 462 din 20-26 decembrie 2012
"Esticii au trecut prin experienţa incertitudinii Transformarea şi sinteza culturală a Europei de azi trec prin Est"  interviu cu Bogdan SUCEAVĂ jpeg

Are un acut simţ al perspectivei. Aş putea specula faptul că Bogdan Suceavă e matematician, deşi nici cu scriitorii nu mi-e ruşine: cu ce simţ neştiut se ridică ei deasupra întîmplărilor, spre a distinge curentul istoriei? Aş putea specula faptul că trăieşte departe de România, dar ştiu că ţara natală îi este lipită, ca o cochilie de melc, de fiinţa călătoare prin moştenirea literară. Iar cocoaşa asta e o suferinţă: „Încerc ca la fiecare prezenţă în străinătate să vorbesc despre literatura română şi despre potenţialul ei, despre cît de multe lucrări interesante există în spaţiul literar de azi şi nu-s traduse încă. Generaţia noastră se va istovi în efortul de a ilustra faptul că nu sîntem nişte sălbatici“. Mi-a spus-o după întîlnirea de la Paris, cînd i s-a lansat Venu du Temps Dièse, titlu care în franceză sună cumva premonitoriu. Între timp a făcut şi drumul de la Universitatea din Fullerton pînă în L. A. – vreo 50 de mile dus-întors – ca să voteze pentru alegerile parlamentare din România. Cînd îţi alegi bine perspectiva, distanţele sînt relative. (C. H.)

Ne-am întîlnit la Paris, la lansarea volumului Venea din timpul diez tradus de Dominique Ilea şi publicat de Editura Ginkgo. Parisul e o fantasmă pentru orice scriitor, dar nu e mai puţin o redută literară, cu mediul său exclusivist. Cum vă raportaţi la acest mit?

Nu e cazul să fim intimidaţi de prejudecata unor porţi închise, ci să manifestăm deschidere, şi cînd avem ocazia să explicăm cu ce viziune poate un autor venind dinspre cultura română să contribuie la înţelegerea transformărilor timpului nostru. E adevărat că unii cititori sînt mai receptivi ca alţii, dar asta nu înseamnă că noi ar trebui să fim altceva decît sîntem. Putem cîştiga atenţie dacă vorbim despre transformările prin care Europa trece azi, acesta e un subiect care ar putea interesa şi pe cei mai reticenţi observatori. Venea din timpul diez încorporează multe imagini literare împrumutate din poezia românească, face trimitere la evenimente din perioada ce a urmat transformărilor politice din 1989, include şi informaţii despre Evul Mediu românesc, poate informa şi amuza în acelaşi timp: nu e acesta rostul literaturii? A fost o onoare pentru mine să vorbesc despre tradiţiile literaturii române atunci cînd am prezentat Venea din timpul diez, anul trecut, în mai multe locuri în SUA, e o onoare să îl prezint acum publicului interesat din Franţa.

Traducătoarea Dominique Ilea a mărturisit că provocarea a constat în găsirea unei corespondenţe a stilului dvs. sofisticat, arhaizant. Ca scriitor vă preocupă sentimentul de ireductibilitate a unui stil foarte particular în literatură?

Da, mă gîndesc mult la asta. Cînd scrii în română şi treci prin experienţa de a discuta cu traducătorii, cînd analizezi pe text ce probleme pot ridica traducerile, e imposibil să nu reflectezi asupra opţiunilor stilistice. Am avut multe discuţii despre traduceri, în special cu Sean Cotter şi Alistair Ian Blyth, şi am învăţat să respect enorm munca traducătorului. În Vincent nemuritorul, de exemplu, am optat pentru un stil mai simplu şi precis. Stilul din Venea din timpul diez era necesar pentru că face trimitere la o Românie perenă, invariantă, luxuriantă şi imprevizibilă, iar stilul era parte integrantă a soluţiei literare.

Editorul cărţii, Reynald Mongne, a comentat mesajul cărţii în acest fel: „Rîsul nervos pe care ţi-l provoacă Bogdan Suceavă îţi lasă la sfîrşit un gust de primejdie. România apare în romanul său ca o grădină care-şi cultivă sectele, o crescătorie de mişcări primejdioase. Autorul convinge prin faptul că a proiectat o lumină nemiloasă asupra a ceea ce ar putea deveni orice democraţie, inclusiv a noastră“. Vi se pare o lectură pertinentă?

Categoric! Am descoperit în Reynald Mongne un excelent cunoscător al literaturilor europene, un observator lucid şi profund al lumii de azi. Tot ceea ce am auzit de la el despre Europa de Est mi s-a părut bine gîndit şi inspirat. Cei mai inteligenţi dintre vest-europeni înţeleg foarte bine sinteza culturală spre care tinde Europa de azi şi văd temele de reflecţie la care ne inspiră Estul. Esticii au trecut prin experienţa incertitudinii, au văzut lumea lor schimbîndu-se peste noapte, înţeleg ce înseamnă momentele de criză economică sau politică, şi pot depune mărturie cum se simt schimbările istorice majore. Cînd ai privit dărîmarea zidului Berlinului la televizor, din fotoliu, e bine dacă ai disponibilitatea de a auzi ce au simţit cei care au fost într-o piaţă a unui mare oraş din Est şi au trăit pe viu emoţia unor scandări incluzînd cuvîntul libertate; e bine cînd ai deschiderea de a asculta poveşti spuse de cei care au văzut în lumea reală tiruri de trasoare deasupra unui oraş. Transformările Europei din ultimii 20 de ani ne afectează pe toţi şi e reconfortant să vezi că unii observatori vest-europeni au înţeles bine asta.

Ce şanse există ca receptarea să nu cadă cumva în gol, în condiţiile în care literatura română e destul de puţin vizibilă în Occident, tocmai pentru că nu s-a atins poate o masă critică de traduceri de autori români?

E foarte adevărat că în multe spaţii editoriale clasicii noştri nu sînt cunoscuţi sau traduşi. Ai dreptate să punctezi prin întrebarea ta cea mai mare provocare pentru literatura română de azi: să-şi prezinte valorile în Vest. De pe lista lui Harold Bloom, de la finele influentului volum Canonul Occidental, literatura română lipseşte ca secţiune, deşi autori născuţi în România, ca Eugen Ionesco sau Paul Celan, sînt listaţi în dreptul altor literaturi. Referinţe esenţiale pentru noi, precum Mateiu Caragiale sau Lucian Blaga, nu spun nimic cititorului vestic. Cel mai grav lucru care se poate petrece e ca un cititor calificat să comenteze pe marginea cărţii noastre astfel: „nu înţeleg ce vrea acest autor“, şi neînţelegerea să fie datorată vreunei referinţe culturale. De aceea mi se pare extrem de important să ne prezentăm lucrările literare în medii universitare interesate. Am putea adopta o strategie de eludare a acestei tensiuni, adică să ne propunem abordarea unor genuri literare care trec mai bine la traducere, ca romanele poliţiste sau literatura SF, sperînd că putem propune teme literare româneşti pe culoarele literaturii de gen. E o opţiune personală a fiecărui scriitor. Eu nu am ales acest drum, ci calea cea dificilă: scriu despre problemele lumii româneşti, cea mai mare parte a temelor mele sînt inspirate de România, şi bucuros explic audienţelor interesate despre ce e vorba. Mă gîndesc mult la explicaţiile pe care trebuie să le oferim uneori, din pricina referinţelor noastre literare, publicului interesat de literatură din diverse spaţii culturale.

Vă simţiţi ca făcînd parte dintr-o generaţie de sacrificiu de scriitori români care pătrund prin traduceri în afară, dar ne(re)cunoaşterea literaturii române clasice ca una de tradiţie şi viabilă face ca ponderea creaţiei lor să nu fie mai mult decît o picătură într-un ocean?

Nu e un sacrificiu... E o muncă firească, şi sîntem datori să facem un efort să prezentăm literatura română, cu toată moştenirea ei modernă. De cîte ori am ocazia, menţionez autorii români care lucrează azi şi în a căror literatură cred, de la Radu Aldulescu şi Mircea Cărtărescu pînă la Florina Ilis şi Răzvan Rădulescu, pentru a aminti aici doar cîteva nume importante. E genul de efort care corespunde stadiului în care se află receptarea literaturii române în diverse spaţii editoriale azi.

Literatura română a început să fie invitată pe scene internaţionale profesioniste, cum este, în 2013, Salon du livre de la Paris. Care ar fi marile teme, marile provocări ale literaturii române de astăzi prin care s-ar putea intra într-un dialog de substanţă cu lumea literară a Franţei?

Mai în glumă, mai în serios, T.S. Eliot a lăsat moştenire o expresie care descrie temele literaturii: naşterea, copulaţia şi moartea. Sînt marile teme ale literaturii dintotdeauna, indiferent de limba în care sînt redactate textele: dragostea, moartea, călătoria spre un liman al păcii, nevoia de identitate culturală, războaiele, tragediile imparabile, ticăloşia umană şi sursele ei. Cîtă vreme vorbim despre natura umană, acestea sînt temele. Atunci cînd literele româneşti intră sub lumina reflectoarelor, e o ocazie importantă de a prezenta nu doar realitatea românească socială sau politică de azi, ci şi acele construcţii solide pe care cultura noastră le-a produs în ultimele două secole. Dar discuţia se face plecînd de la temele fundamentale ale naturii umane.

Faceţi matematică în SUA, dar literatura nu o puteţi exersa decît în România. Scrieţi în limba română, despre România şi ale ei. Cum trăiţi această „schizofrenie“?

Frumoasă metaforă, asta cu schizofrenia. Sincer, nu e uşor deloc. Am perioade cînd găsesc provocarea de a trăi două vieţi într-una singură drept extrem de dificilă. Am şi momente de serioasă îndoială. Anii care trec de la o carte a mea la alta sînt expresia cea mai fidelă a acestor îndoieli. Uneori, ca să scrii o lucrare de matematică de zece pagini cheltuieşti la fel de mult efort ca şi cum ai scrie un roman. Poate fi foarte solicitant, pe lîngă faptul că e dificil.

Cît de adevărat este clişeul că americanii sînt naţionalişti şi cum vede scriitorul modul în care-şi trăiesc românii „românitatea"?

Trăiesc în California, care mi se pare un spaţiu multicultural ideal. Îmi place enorm California cosmopolită, deschisă spre interacţiune inteligentă cu lumea întreagă. Ştiu că America are o amplă diversitate şi că există mai multe viziuni asupra ei şi asupra rolului pe care Statele Unite ar trebui să-l aibă în lumea de azi. Despre românitate: s-ar putea scrie o carte pe tema asta. Dar oare nu a descris foarte bine Lucian Boia evoluţia imaginii pe care românii o au despre propria moştenire culturală, în ultimele două secole? Îmi plac enorm cărţile lui Lucian Boia, e un autor care ar trebui citit complet... Ştiu de ce mă întrebi despre problema românităţii: o bună parte din eseurile mele din volumul Distanţe, demoni, aventuri reprezintă reflecţii pe marginea unor teme legate de identitate. Multe dintre gîndurile naratorului din romanul Noaptea cînd cineva a murit pentru tine explorează raportul dintre individ şi comunitate, tensiunea inerentă dintre apartenenţa la o comunitate naţională trecînd printr-un moment crucial al istoriei, şi opţiunile individuale, care pot fi foarte diferite de cele ale majorităţii. Am scris mult pe marginea acestor teme.

Există o tradiţie a matematicienilor scriitori, iar personalitatea lor a fascinat dintotdeauna. În ce fel se articulează creativitatea literară a unui spirit matematic? Putem vorbi de o matematică a creaţiei?

Matematica nu ne poate fi suficientă pentru că, deşi reprezintă căutarea unor adevăruri neschimbătoare, nu ne vorbeşte îndeajuns despre om. Pe de altă parte, literatura nu ne poate fi suficientă pentru că descrie personaje vulnerabile, schimbătoare, cu evoluţii mult prea omeneşti.
Sîntem dezamăgiţi tocmai de versatilitatea unei asemenea condiţii. Abia combinaţia dintre cele două direcţii atît de diferite ni se pare suficient de cuprinzătoare pentru întrebările importante care ne preocupă...

Credeţi în „modelizarea“ şi în „productivitatea“ literaturii? Scriitorii „de succes“ sînt plătiţi de edituri să scoată o carte pe an, cel puţin aşa stau lucrurile în Franţa...

Nu. Cred că dacă ai ceva de spus, o spui şi fără un master în creative writing. Panait Istrati nu a urmat nici un curs de creative writing şi a scris mai bine decît mulţi dintre absolvenţii unor astfel de programe.

Recent aţi înfiinţat la Universitatea de Stat a Californiei din Fullerton, care e universitatea ce produce cel mai mare număr de profesori de matematică din sudul Californiei, un cerc de matematică de inspiraţie românească. Ce înseamnă acest lucru?

Da, am aplicat aici ceea ce am învăţat de la Societatea de Ştiinţe Matematice din România în anii ’80. Mass-media locală a fost atrasă de această idee, nouă în acest mediu academic; proiectul a beneficiat de vizibilitate în plan local, în sudul Californiei. Există valori universitare care sînt atît de utile societăţii. Faptul că antrenăm elevi din clasele II-XII cu probleme din Gazeta matematică, iar aceşti elevi sînt încîntaţi de ceea ce văd şi revin cu bucurie la cerc, e remarcabil. Puţină lume ştie că şcoala de matematică din jurul Gazetei reflecta în anii 1980 viziunea lui Jacques Hadamard despre educaţia tinerilor talentaţi (Hadamard a scris o carte importantă, numită Psihologia invenţiei, iar pentru o vreme activitatea Gazetei a fost coordonată de un fost doctorand al lui, de Nicolae Teodorescu, care a adus servicii extraordinare matematicii româneşti). Sistemul de educaţie din România a elaborat şi perfectat soluţii utile în multe domenii. Mi-aş dori să cred că ele vor fi continuate şi urmate şi pe mai departe de şcoala românească, pentru că ele conţineau multe idei folositoare.

Excelenţa şcolii de matematică din România e încă de actualitate? România e o pepinieră a lumii în materie de minţi ştiinţifice? E o tragedie sau un lucru firesc?

Sîntem cu toţii îngrijoraţi de efectele unora dintre transformările petrecute în societatea românească, între 1990 şi azi. Ne întrebăm dacă mediul intelectual din România de azi mai e la fel de motivant ca cel de acum cîteva decenii. Nu avem nici o îndoială că talente încă se nasc, la fel ca peste tot în lume. Dar ar fi lipsit de realism să nu ne întrebăm dacă societatea de azi mai oferă motivaţiile şi recunoaşterea de care aceşti tineri au nevoie pentru a-şi împlini potenţialul creativ. 

a consemnat Cristina Hermeziu 

De unde vine gazul cînd nu mai vine de la ruși – și cu cine îl împărțim? jpeg
Ce aşteaptă un om de dreapta de la un nou partid de dreapta
Am fost invitat să ţin un discurs la lansarea noului partid M10 – condus de Monica Macovei. Am avut impresia, după aplauze în primul rînd, că sala a rezonat bine la ideile exprimate. Urez mult succes acestui nou partid şi mă gîndesc cu drag la prietenii care au făcut acest pas.
Moştenire jpeg
Moştenire
Cu mulţi ani în urmă, unul dintre cei mai buni prieteni ai mei a fost condamnat la închisoare. Fusese prins într-o afacere ilegală ce implica bani şi politică, în statul Maryland. Desigur, asta nu era ceva anormal pe-atunci – uitaţi-vă doar la povestea fostului vicepreşedinte Spiro Agnew, unul dintre prietenii lui.
"Ştiinţa şi filozofia vizează, ambele, domeniul existenţei obiective"  interviu cu Cristian COCOŞ jpeg
"Ştiinţa şi filozofia vizează, ambele, domeniul existenţei obiective" - interviu cu Cristian COCOŞ
Originar din România, Cristian Cocoş are o carieră reuşită în străinătate, lucrînd la Mayo Clinic din Minnesota, SUA, motiv pentru care Claudia Silaghi de la Romanian Education Foundation (organizaţie preocupată de facilitarea accesului românilor la educaţie în străinătate) i-a luat un interviu.
Nu vă fie frică, euro nu pică jpeg
Nu vă fie frică, euro nu pică
„Zona euro e cu mult mai puternică decît se crede. Iar cînd se vorbeşte despre fragilitatea zonei euro, se subestimează capitalul politic investit în acest proiect“ – a spus Mario Draghi, preşedintele BCE, la o conferinţă din Londra în luna iulie.
Indiile galante  iradiantul gest inaugural jpeg
Indiile galante - iradiantul gest inaugural
Aceste notaţii întîrziate încearcă să descrie o experienţă. Una ireductibilă oricăror prejudecăţi. Experienţă a bucuriei pure. Relativa distanţare în timp poate fi benefică unui reportaj sui generis suportînd, fără preţiosul ambalaj bun la toate, reflexii subiective.
Un viol prezumtiv şi blocarea înjurăturilor jpeg
Un viol prezumtiv şi blocarea înjurăturilor
În Germania există, încă din 1956 – după modelul British Press Council, „Der Deutsche Presserat“ – Consiliul german al presei, alcătuit din jurnalişti, care supraveghează atît respectarea libertăţii presei, cît şi a unor deziderate etice elementare.
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Diabolizarea ideologică a germanilor din România
Germanii din România au fost consideraţi, în totalitatea lor, nazişti, deci culpabili, astfel că, în viziunea liderilor Frontului Plugarilor, condus de Petru Groza, şi ai Partidului Comunist, orice măsură punitivă îndreptată împotriva întregului grup etnic capătă valoare silogistică.
Tradiţia tectonică jpeg
Tradiţia tectonică
Tectonica este ştiinţa alcătuirii, a articulării prin edificare într-un ansamblu a unor lucruri altminteri disparate, astfel încît ele să dea seama despre distribuţia corectă, armonioasă, a forţelor, a tensiunilor de pe pămînt. Arhitektonul este bătrînul, şeful echipei de tektoni, singurul care ştie de la început cum va arăta clădirea, edificiul încă neterminat.
De ce Europa are nevoie de parteneriate jpeg
De ce Europa are nevoie de parteneriate
Opinia publică românească are astăzi o percepţie mult mai critică asupra rolului Germaniei în depăşirea crizei, în comparaţie cu toamna anului 2011, cînd se solicita Germaniei un rol mai activ de conducere, stat considerat astăzi, de departe, drept cel mai influent al Uniunii Europene.
Diaconescu Cristian sau Cristi? jpeg
Diaconescu. Cristian sau Cristi?
Ministru de externe în cabinetul Mihai Răzvan Ungureanu, Cristian Diaconescu a devenit cunoscut acum vreo zece ani, după ce, în 2000, devenise secretar de stat în acelaşi minister pe care îl conduce acum. Între aceste date, a pendulat de la Externe la Justiţie şi de la PSD la UNPR, cu graţie şi sex appeal. Cum a făcut el asta? Şi la ce fel de viitor îl predispune?
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Şansele revoluţiei ruse - interviu cu Lilit GEVORGYAN
Cu toate amplele proteste de după parlamentarele din decembrie, Putin n-a pierdut partida. Vor apărea însă mişcări politice noi şi contracandidaţi-surpriză – explică Lilit Gevorgyan, cercetătoare specializată în spaţiul ex-sovietic.
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Verticala puterii - cum funcţionează putinismul
Structura instituţională a statului rus este astfel construită încît factorul principal în formarea percepţiei despre sine şi despre locul statului în lume vine de la autoritatea supremă cu puteri cvasimonarhice a preşedintelui şi administraţiei sale. Direcţia societăţii este în cea mai mare parte dirijată de elitele de la Kremlin.
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Către eurorealism
Potrivit Eurobarometrului din primăvara trecută, 56% dintre români au o părere pozitivă despre Uniunea Europeană. În timp ce media europenilor care au o imagine bună despre UE a scăzut cu 7 procente faţă de 2009, ajungînd la 40%, la români media a crescut cu tot atît.
Cazul Fjordman jpeg
Cazul Fjordman
„Înţeleg că oamenii au nevoie de un ţap ispăşitor şi, acum, cînd Breivik este în spatele gratiilor, am şanse să devin ţapul ispăşitor la îndemînă, mai ales fiindcă sînt singurul norvegian pe care îl citează.“ Cel care a publicat zeci de articole online sub pseudonimul Fjordman, autorul cel mai citat de Breivik în „manifestul“ său şi indicat de terorist ca idol, s-a dus, după cum mărturiseşte, de bunăvoie la poliţie.
Elveţia şi România jpeg
Elveţia şi România
Identitatea naţională şi mitologia care contribuie la fondarea ei sînt concepte cu rădăcini vechi, dar ale căror ecloziune şi dezvoltare pot fi situate, pentru cea mai mare parte a ţărilor europene, în cea de-a doua jumătate a secolului al XVII-lea. În această epocă, elitele cantoanelor elveţiene, ca şi cele ale diferitelor entităţi, care formează România de azi, descoperă interesul faţă de istoria romană.
Scrisoare deschisă jpeg
Scrisoare deschisă
Sub ochii noştri ai tuturor, de ani de zile, Capitala (şi aşa traumatizată de stricăciunile vechiului regim) e victima unui insidios proces de falsă autodistrugere, cu acte în regulă, în urma căruia mafia cu mănuşi a speculei imobiliare îşi clădeşte imperiul kitsch. Dacă am socoti Bucureştiul o fiinţă, am putea compara această agresiune cu otrăvirea plămînilor prin care oraşul respiră.
"Gestul de a veni în întâmpinarea celuilalt, în căutarea lui, reprezintă un nivel mai profund al dezvoltării” jpeg
"Gestul de a veni în întâmpinarea celuilalt, în căutarea lui, reprezintă un nivel mai profund al dezvoltării”
François Farah este Reprezentant UNFPA (Fondul ONU pentru Populaţie) pentru România şi Director de Ţară pentru FRI Macedonia, Moldova şi Serbia şi, de asemenea, responsabil pe probleme de securitate ONU în România. Este doctor în demografie socială, a lucrat în multe ţări din lume pe probleme de dezvoltare şi iubeşte România pentru căldura locuitorilor săi.
Europa Liberă  fereastra spre România şi spre lume jpeg
Europa Liberă - fereastra spre România şi spre lume
Ross Johnson a fost director al Radio Europa Liberă între 1988 şi 2002. La Bucureşti, Ross Johnson a pledat pentru strîngerea de fonduri necesare digitalizării arhivelor REL. El a anunţat că este posibil un acord între Institutul Hoover şi IICCMER şi Arhivele Naţionale, pentru a aduce la Bucureşti copii ale arhivelor REL.
Șoapte pe hîrtie jpeg
Șoapte pe hîrtie
Anul trecut am luat parte la un spectacol neobişnuit. Un artist pe nume Tino Sehgal a îndepărtat toată „arta“ din Muzeul Guggenheim din New York, a strîns un grup de vorbitori buni şi le-a cerut să înceapă conversaţii cu vizitatorii muzeului despre „progres“ – ce consideră că este, dacă cred că acesta există măcar. Eu m-am numărat printre vorbitori.
Despre imagini culturale şi cuvinte tipărite – interviu cu Daniela ZECA BUZURA, jurnalistă şi scriitoare jpeg
Despre imagini culturale şi cuvinte tipărite – interviu cu Daniela ZECA-BUZURA, jurnalistă şi scriitoare
A absolvit Facultatea de Litere şi Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, în cadrul Universităţii Bucureşti. În calitate de realizator al Televiziunii Române, Daniela Zeca-Buzura a semnat peste 200 de emisiuni de autor, între care Cafeneaua artelor, Librăria pe roţi, Ceva de citit. Seria tematică Faţă în faţă cu autorul a fost distinsă de Uniunea Scriitorilor din România cu Premiul Special pentru reflectarea în programe de televiziune a vieţii literare româneşti şi cu Premiul Naţional
"Pălăria şi cuierul m au emoţionat întotdeauna"  interviu cu Constantin Abăluţă jpeg
"Pălăria şi cuierul m-au emoţionat întotdeauna" - interviu cu Constantin Abăluţă
Licenţiat în arhitectură, Constantin Abăluţă (n. 1938) a profesat arhitectura pînă la începutul anilor ’60. În 1964 a debutat cu volumul de poezie Lumina pămîntului, a publicat şi volume de dramaturgie, proză, critică şi istorie literară, şi a tradus din autori americani, francezi, belgieni (Baudelaire, Charles Cros, Werner Lambersy, Carl Norac, Vahe Godel, Stevens, Th. Roethke, Dylan Thomas, Frank O’Hara etc.). Ultimul volum de poezie, Cineva care nu mă cunoaşte umblă pe străzi, a apărut anul t
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Mîine în bătălie să te gîndeşti la mine
Preşedintele George W. Bush e cunoscut pentru că a proclamat drept punct Preşedintele George W. Bush e cunoscut pentru că

Adevarul.ro

image
Reacții după ce un preot a spus că fetele frumoase, abuzate sexual, trebuie să fie trimise la închisoare. Ministrul Justiției: „Este o invitație la viol!” VIDEO
Preotul Nicolae Tănase, președintele Asociației Pro Vita consideră că fetele frumoase, care au fost victimele unei agresiuni sexuale, „nu sunt chiar nevinovate” și că ar trebui să meargă și ele la închisoare. BOR se delimitează de aceste afirmații.
image
Drogul violului, cel mai periculos, dă dependență de la a treia utilizare. Expert: „Este posibil să asistăm la drame uriaşe”
Psihologul Eduard Bondoc, specialist în medicină la Clinica de Psihiatrie din Craiova, avertizează că cel mai periculos drog este cel cunoscut ca "drogul violului", care este insipid, inodor și incolor.
image
O bătrână din Spania și-a găsit casa ocupată de un cuplu de români. „Am crezut că proprietara a abandonat-o“
Un cuplu din România a stârnit controverse în Spania. Cei doi s-au mutat într-o locuință din cartierul Lavapiés din Madrid.

HIstoria.ro

image
Cum au construit polonezii o replică a Enigmei germane
Cu toate că germanii au avut o încredere aproape totală în integritatea comunicațiilor realizate prin intermediul mașinii de criptare Enigma, în final această credință s-a dovedit eronată, în primul rând subestimării capabilităților tehnologice și ingeniozității umane ale adversarilor.
image
Cine erau bancherii de altădată?
Zorii activităților de natură financiară au apărut în proximitatea și la adăpostul Scaunului domnesc, unde se puteau controla birurile și plățile cu rapiditate și se puteau schimba diferitele monede sau efecte aduse de funcționari ori trimiși străini ce roiau în jurul curții cetății Bucureștilor. 

image
A știut Churchill despre intenția germanilor de a bombarda orașul Coventry?
Datorită decriptărilor Enigma, aparent, Churchill a aflat că germanii pregăteau un raid aerian asupra orașului Coventry. Cu toate acestea, nu a ordonat evacuarea orașului și nici nu a suplimentat mijloacele de apărare antiaeriană.