Nume, prenume, porecle în rîndul norodului

Publicat în Dilema Veche nr. 122 din 25 Mai 2006
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png

Dacă aristocraţia se individualizează treptat, treptat, asociindu-i prenumelui un nume, meşteşugarii mahalalelor şi ţăranii poartă cel mai adesea doar un prenume la care se adaugă uneori în coadă o poreclă ce devine parte integrantă din maniera de recunoaştere a unei persoane. Dar pentru a înlătura o eventuală confuzie între sutele de Ioni sau Marini, în actul scris, dar şi în naraţiunea orală, maniera de identificare a unui individ include şi alte elemente: raportarea se făcea în primul rînd la numele tatălui, în funcţie de context se adaugă şi alte repere, cum ar fi meseria, rezidenţa, prenumele mamei, bunicilor, fraţilor sau surorilor, socrilor: Ion a lu' Gheorghe din Scurteşti, Marin, nepotul lui Pătru, Marica, fiica lui Pavel din Tîrgu Cucului, popa Stan, ginerele unchiaşului Micu lu' Ianăş din Dragoslavele, Stanciul, fiul lu' Jumară din Suslăneşti, Necula diaconul, feciorul diaconului Costandin etc. Alegerea se face dintr-un grup restrîns de prenume "lider" care sînt purtate de o mare parte a populaţiei. Ion, Dumitru, Petre, Matei, Mihai (Mihalache, Mihăilă, Mihalcea) sînt sfinţii cei mai îndrăgiţi. Se adugă Andrei (cu forma Udrea), Bogdan, Cârstea, Crăciun, Ignat, Ilie, Iordache (forma grecească a lui Gheorghe), Moise, Preda (o altă variantă a numelui Ion de la Sfîntul Ion Înainte Mergătorul, Preditici), Simion, Ştefan. Dar prenumele necreştine sînt mult mai numeroase şi mult mai răspîndite: Badea, Barbu, Colţea, Dragu, Drăguşin, Drăghici, Dragomir, Dobrotă, Ivan, Orzan, Radu, Stan, Stanciu, Vîlcu. Altele ţin mai degrabă de imaginaţia populară: Arbănaş, Arca, Arfenie, Armega, Bădiţa, Bâra, Big, Brăcăţel, Chirtoc, Cioflan, Dragostin, Duminică, Fastac, Fătul, Firicel, Frate, Franţa, Junghebragă, Mereuţă, Mircioagă, Obială, Pană, Pitoman, Pospai, Sâmbătă, Soare, Trandafir, Trăilă, Turturea, Ţepe, Zârnă etc. Maria (Marica) domină toate celelalte prenume feminine, urmează Elena (Elina, Ilinca) şi Anca (Ancuţa), dar şi aici o serie de alte nume necreştine sînt mult mai des utilizate decît cele creştine. De altminteri, o serie de prenume feminine provin din cele masculine feminizate: Anghelina (Anghel), Neaga (Neagu), Neacşa (Neacşu), Stana (Stan), Stanca (Stancu, Stanciu), Rada (Radu), Ivana (Ivan), Oprina (Oprea), Dobra (Dobre), Voica (Voicu), Dragomira (Dragomir) etc. Alături de acestea sînt folosite altele ca Arhonda, Armanca, Eftana, Fata, Gaftona, Muja, Muşa, Ruja, Safta, Sora, Velica, Zmaranda, Zamfira, Bălaşa etc. Ultimele trei provin, de fapt, din denumirile unor pietre preţioase: Zmaranda de la smarald(zmarald), Zamfira de la safir (zamfir), iar Bălaşa de la bălaş (rubin). Numele ţiganilor sînt ca şi azi la fel de pitoreşti: Armeon, Baba, Başoldea, Belca, Boba, Boşolcea, Bucaşin, Bucliţa, Buduca, Cada, Cerbul, Cocială, Corcodel, Dafina, Danca, Darachiul, Dârdan, Draghina, Dragolea, Fitilioaia, Hangeariu, Giuchelei, Iarciul, Idobăneasa, Moma, Panaştova, Paştina, Păstrăvan, Potovina, Strafalia, Şobadin, Ţiţiriga, Vârjoghe, Zambila etc. Poreclele ţin de anumite "beteşuguri" - Stan Ologu, Marin Surdu, Dumitru Orbu, Gheorghe Cârnu, Dumitru Cocoşilă, Dumitru Ochea, Radu Buzatu, Dobre Căpăţână, Neaga Oloaga, Oprea Şchiopu -, de vîrstă - Bratu cel bătrîn, Coman cel mic, Vlad cel tînăr -, sau sînt diferite asocieri ce, datorită unor circumstanţe, îşi pun amprenta asupra unui individ: Stanciu Jumară, Stan Puloiu, Aldea Ţintoiu, Dragomir Ciocârlan, Stan Cârlan, Coman Sturzul, Stan Mazăre, Ivan Boţoca, Vlad Berebună, Stan Blană, Stanciu Borcan, Tudor Bulburoiul, Pătru Căcărea, Mircea Ciocădean, Dragomir Cioroiul, Dumitru Cireaşă, Manea Cocoi, Stanciu Scânteie, Anghel Geană, Stan Pârţan, Stoica Pulăiaşul, Tudor Raţă, Radu Scoarţă, Stan Tărâţă, Oprea Varză, Stan Bală, Vlad Păţăilă, Dragomir Mierlaru, Radu Paşte, Barbu Pălămidă, Stan Pârjol, Pătru Titirleţ, Dragomir Bucă, Dumitraşco Buduvacă, Ivan Buteligă, Vlad Cilimbră, Lepădat Cocârţă, Neagu Durdecâine, Radu Gialalău, Pătru Gulie, Dragomir Iubitu, Stanciu Unturoiu, Dumitru Pustiu etc. Multe din aceste porecle se pierd odată cu dispariţia fizică a individului, doar cîteva se imprimă asupra unui neam trasmiţîndu-se din generaţie în generaţie. Altele ajung să se transforme în simple prenume reluate în botezarea copiilor, deveniţi prin sfînta taină: Balaur, Bălan, Bulăroiul, Busuioc, Bolovan, Bordei, Bou, Bour, Calicul, Ciolan, Creaţa, Frumoasa, Fulger, Gaiţă, Grozav, Haiducul, Lăudat, Lepădat, Licurici, Mălai, Moaşa, Păducel, Puricel, Spahiul, Şapteochi, Ştirbul, Şuică, Urâta, Ureche, Ursu, Vrabie, Zmeu etc. Cine ar mai dori azi să-şi boteze copilul Balaur? Sau măcar Dragomir? S-a trecut într-un alt veac, cînd Alberto, Mario, Casandra, Ronaldinio sau Orlando dau năvală printre copiii noştri probabil la fel de nefericiţi ca Bolovan sau Ciolan de la 1700.

Pedeapsă pentru greci, nedreptate pentru bulgari jpeg
Pedeapsă pentru greci, nedreptate pentru bulgari
Avem deci o decizie politică la Consiliul European: Grecia va fi ajutată de statele din euro-zonă şi de FMI. Revenim, astfel, la problema hazardului moral ridicat la nivel de state.
Mai mult decît servicii jpeg
Eden-ul din Rîmnic
Despre municipiul Rîmnicu Sărat aflăm că are o populaţie de 38.805 locuitori (2002). Cea mai veche menţiune documentară despre el descoperită pînă acum datează din 8 septembrie 1439 – „un privilegiu comercial acordat de domnitorul muntean Vlad Dracul negustorilor poloni, ruşi şi moldoveni…“ (Wikipedia). Ca oraş apare pentru prima dată atestat în 1574.
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Biserică şi tăiţei
Lîngă hotelul la care stăteam era Votivkirche, una dintre bisericile importante ale Vienei. Biserica neogotică a fost ridicată de Ferdinand Maximilian Joseph, între 1856-1879, drept mulţumire că fratele său, împăratul Franz Josef, a scăpat dintr-un atentat întîmplat în acel loc (aproape de Universitate): a fost înjunghiat de către naţionalistul maghiar Janos Libenyi şi a scăpat (se pare că datorită gulerului gros al uniformei sale…).
Pedeapsă pentru greci, nedreptate pentru bulgari jpeg
Dumnezeu nu îţi poate da drepturi băneşti
OK, recunosc că titlul e uşor tabloid şi că nu e un articol despre Dumnezeu. Mă puteţi da în judecată. Pentru că este (încă) un articol despre justiţie.
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Circul vesel
Am văzut de curînd, în sfîrşit, un film despre circ: Circul vesel, în regia lui Claudiu Mitcu, o producţie HBO. La început, nu ştiam ce să cred, filmul îşi avea ritmul lui, şi-şi dezvăluia tacticos subiectul, fără grabă şi senzaţionalism.
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Cum preîntîmpinăm scenariul grecesc în viitor?
Chiar în ziua în care apare Dilema veche pe piaţă, începe la Bruxelles Consiliul European de primăvară. Evident, vor discuta despre Grecia. Dacă citiţi acest text în week-end, s-ar putea să aveţi deja nişte răspunsuri, deşi nu e exclus nici să meargă înainte pe formula: sîntem alături de Grecia, dar să-şi facă singură ordine în ogradă. Dar chiar mai interesantă e discuţia privind ce s-ar putea face pentru ca scenariul grecesc să nu se mai repete.
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Românii şi lumea
Nu e prima dată cînd, ieşind din mica noastră lume balcanică şi încrîncenată, realizez că lumea mare, de aiurea, e… altfel. Ajunsă, din nou, după oarece timp, la Viena, am avut un soi de şoc cultural. Deşi am tot călătorit, mai ales prin Europa, anumite ritualuri cotidiene de aiurea continuă să mă mire: de pildă, cele legate de trafic.
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Cumpăraţi o insulă grecească? Nein!
Criza financiară prin care trece Grecia a devenit o problemă europeană. Am mai scris despre dilemele Europei în ce priveşte Grecia, care pot fi rezumate la: salvăm Grecia pe banii noştri sau nu o salvăm şi riscăm ca banii noştri comuni să se ducă de rîpă? Între timp, nu s-a dat un răspuns ferm, s-a mers pe soluţia de mijloc: dăm de înţeles că nu vom lăsa Grecia să se prăbuşească, dar ne asigurăm că Guvernul grec ia măsuri dure pentru a se salva de unul singur.
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Manual, eco şi retro
Mărţişoarele de tarabă rămîn preferatele mele. Nu pentru că ar fi nişte capodopere, ci fiindcă mă simt mai liberă printre ele. Anul acesta nu au fost mai frumoase sau mai originale decît în anii trecuţi. Mi-au sărit în ochi doar unele pictate, în stil naiv, pe sticlă, cu animale. Am aflat – de la tînărul de 20 de ani care le face – că sînt „lucrate manual. Cu o altă sticlă pusă deasupra pentru protecţie şi rama din ceramică“. Şi costă de la 5 la 20 de lei.
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Pensionarii mei pe caz de boală
Domnul S. este instalator. Din ăla vechi, care ştie meserie, nu din ăştia care au apărut acum, ciocănari care ştiu doar să schimbe o garnitură. Domnul S. lucrează în branşă de 40 de ani. A lucrat şi la întreprinderea de stat. Întreprinderea de instalaţii a fost falimentată după Revoluţie şi apoi privatizată. Domnul S. a considerat asta o mare şi ticăloasă nedreptate, deşi niciodată nu a trăit numai din salariu, deşi era mai mult pe la „ciubucuri“ în timpul de muncă, adică la lucrări pe cont prop
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Triumful fostelor soţii
Scriam, de curînd, despre filmul Ce-o fi cu soţii Morgan (Did You Hear about the Morgans, 2009, în regia lui Mark Lawrence, cu Sarah Jessica Parker şi Hugh Grant): ideea era că nu oferă mai nimic incitant şi nou în seria comediilor conjugale. Care, ca şi gen în sine, mi se păreau într-un moment de impas…
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Biserica din Cumpătu
„1) La intrara în Sfînta Biserică, ţinuta vestimentară trebuie să fie decentă, compatibilă cu Sf. Lăcaş. (…) 4) Cînd începe Sf. Liturghie, staţi smeriţi la locul ocupat. 5) Păstraţi liniştea şi buna-cuviinţă în timpul slujbei; nu tulburaţi sufletele credincioşilor prin mişcare sau lucrare (vorbire, gesticulare ş.a.) (…)“
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Ce am învăţat din Lovin vs Ţoghină
Cazul Lovin vs Ţoghină, despre care am scris acum două săptămîni, pare chiar mai complicat decît am reuşit eu să-l redau. Am trecut în revistă detaliile pentru a ajunge la discuţia de principiu despre protecţia surselor.
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Note de la Chişinău
Afişele cu Europa au rămas prin Chişinău. Le remarcasem de pe vremea lui Voronin şi mă uitam cu ciudă la ele în acel aprilie 2009, cînd am plecat spre aeroport cu frică. Moldova şi Uniunea Europeană împreună pentru… tineri, mediu, locuri de muncă, în funcţie de afiş.
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Cu Dacia, spre Budapesta
Pentru împătimiţii călătoriilor cu trenul, un drum pînă la Budapesta, cu CFR-ul, poate fi un adevărat regal. E adevărat că, dacă citeşti pe Internet despre trenul cu care urmează să pleci – internaţionalul Dacia, care ajunge, în final, la Viena –, voiajul capătă o pronunţată tentă horror: „Am găsit bilete la clasa I, deşi trenul era foarte aglomerat.
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Global-local, pe viu
Într-un interviu luat recent, o doamnă cu pasiunea călătoriilor spunea că, atunci cînd a ajuns pentru prima dată în Asia, după un zbor interminabil, a avut surpriza să constate că acolo, lucrurile nu sînt foarte diferite de aici. Se aştepta să dea peste oameni şi obiceiuri nemaiîntîlnite şi exotice, precum exploratorii de altădată... Globalizarea, spunea ea, bat-o vina, e rădăcina lipsei de surprize şi a déjà-vu-urilor care ni se întîmplă în locuri despre care nici cu gîndul nu gîndeşti...
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Simţul kantian al băutorilor de ceai
Există un principiu în teoria politicilor publice care zice că grupurile mici şi cu interese puternice sînt mai eficiente în a acapara banii statului. Acest principiu, inventat de un tip deştept pe nume Mancur Olson, are la bază o logică simplă. Să luăm de pildă grupul fermierilor. Ei au motivaţii să se organizeze pentru că fiecare dintre ei cîştigă mult din subvenţiile de la stat. Cine plăteşte aceste subvenţii? Contribuabilul. Suma pe care o plăteşte fiecare contribuabil către fermieri nu este
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Şcoală pentru soţi - depăşită
Pe la mijlocul anilor ’90, cînd au început să circule mai asiduu primele romane pentru femei –, care de fapt nu erau romane, ci sfaturi practice „puse în scenă“, şi primele filme aşijderea – eram încîntată de ele. Ba chiar aveam naivitatea să cred că îmi pot oferi soluţii personale: în fond, rostul lor tocmai acesta este, nu? Să amestece nevoia de poveste, de romance, cu cea de psihologie aplicată.
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Predicții și conspirații
„(…) în 2010 se va declanşa un conflict între Occidentul european şi Statele Unite ale Americii; criza economică nu va trece, iar Europa va suferi în continuare o cădere economică. Pe 11 noiembrie 2010, un război va fi declanşat între două ţări mari, iar numai cei care se vor ascunde în est sau în Caucaz vor supravieţui. Patru regi se încleştează într-o bătălie şi astfel izbucneşte cel de-al treilea război al lumii, în care vor fi utilizate arme bacteriologice şi chimice“ (www. brasovultau.ro)
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Cum (nu) îi amendează UE pe leneşi
După cum aflăm din manual, UE este un spaţiu economic comun. Doar că în orice spaţiu economic, statul are un rol important – de organizator, stimulator şi redistribuitor. Dar despre ce stat vorbim cînd ne referim la UE? În cea mai mare parte, despre statele naţionale, UE nu are atribuţii privind taxarea, cheltuielile sociale, pensiile etc. Totuşi, avînd o piaţă comună, UE încearcă să coordoneze politicile naţionale.
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Banii sînt buni
Îţi trebuie numele şi talentul lui Niall Ferguson să faci dintr-o carte de istorie financiară un succes de public. Iar The Ascent of Money – A Financial History of the World (Penguin Books, 2009) a reuşit asta.
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Garda cetăţii şi cîinele negru
Există, în România, cîteva locuri în care, odată ce ai apucat să pui piciorul, nu poţi să nu revii. Fără să te plictiseşti....
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Crin şi Ionel - poveşti paralele cu final bezmetic -
Amîndoi sînt tineri, inteligenţi, bine crescuţi, bine educaţi şi interlocutori interesanţi. Şi amîndoi s-au intersectat electoral într-un mod bizar, dar despre asta mai la vale, în articol....
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Alegeri în stil sovietic?
Acum, că v-am făcut atenţi prin titlu, trebuie să vă spun că nu e vorba nici de Băsescu, nici de Antonescu şi nici de Geoană. Ci de Cathy Ashton şi Herman Van Rompuy....

Adevarul.ro

Vucici
Președintele Serbiei, despre scandalul NIS Petrol / Gazprom din România. Vucici: „Nu are nimic de-a face cu noi!“
Președintele Serbiei, Aleksandar Vucici, se implică în scandalul de spionaj Gazprom din România. Acesta a anunțat că, dacă acuzațiile sunt reale, cei vinovați nu sunt cetățeni sârbi, relatează Euronews Serbia.
Dmitri Peskov FOTO EPA-EFE
Reacția Kremlinului la „planul de pace” nerealist propus de Elon Musk
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a reacționat, marți, față de „planul de pace” cu Ucraina propus de miliardarul american Elon Musk.
catalin ilie foto arhiva personala 2 jpg
De ce iau șpagă oamenii cu bani, din poziții privilegiate. Explicațiile unui psihoterapeut și „Complexul lui Dumnezeu”
Nenumăratele cazuri de corupție înregistrate în ultimii ani, unele de mare răsunet, ne fac să ne putem întrebarea firească ce-i determină pe oamenii aflați în poziții privilegiate și fără probleme financiare să ia șpagă.

HIstoria.ro

image
Au purtat voievozii români coroane?
De la Nicolae Alexandru și Alexandru cel Bun până la Mihai Viteazul și Constantin Brâncoveanu, coroana a fost mereu prezentă în portretele votive ale domnitorilor din Țara Românească și Moldova. Cu toate acestea, misterul care înconjoară coroanele medievale românești nu a fost (încă) elucidat...
image
Polonia cere Germaniei despăgubiri de război de 1,3 trilioane de dolari. Ce speră Polonia să obțină?
Ministrul de Externe al Poloniei, Zbigniew Rau, a trimis o notă diplomatică la Berlin prin care Varșovia cere Germaniei despăgubiri de război în valoare de 1,3 trilioane de dolari. Germania consideră în mod oficial că această chestiune este închisă.
image
La sfatul lui Bismark, Carol I se apropie de Rusia și enervează Franța
Opțiunea românilor pentru un domnitor dintr-o dinastie străină la 1866, avea în vedere salvarea existenței statului, afirmarea lui în rândul țărilor europene și, în perspectivă, obținerea independenței. Aceste obiective au fost mereu în atenția diplomației românești și a principelui Carol.