Educaţia la 1800, între "procopseală" şi cheltuială

Publicat în Dilema Veche nr. 133 din 10 Aug 2006
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png

La 1803, Maria Bărbătescu îşi încredinţează fiul în grija ceauşului Mihalache Bărbătescu şi a stolnicului Ghiţă Palada. Diata, alcătuită prin primăvară, prevede ca cei doi să se ocupe de "procopseala" copilului şi de starea moşiilor, sculelor, ţiganilor, pînă la căsătoria acestuia, şi-atunci "să aibă a le da toate moşiile în mîna copilului să şi le stăpînească". Cum misiunea este pusă sub patronajul Prea Sfinţiei Sale părintelui mitropolit, în faţa căruia trebuie să dea seamă, cei doi unchi notează, an de an, toate cheltuielile şi veniturile casei nepotului, caz fericit oferind o serie de detalii despre bunul mers al unei gospodării. Între 1803 şi 1809, educaţia copilului Mihalache parcurge un drum lung şi se face cînd de un dascăl, cînd de altul, urmînd preferinţele epitropilor. Nu ştim ce a învăţat tînărul, dar catagrafia ne ajută să bănuim şi să aflăm cheltuielile presupuse de instruirea unui copil şi mai ales de creşterea lui. "Procopseala" începe în mai 1803 pe moşia de la Bărbăteşti, în casa tînărului învăţăcel, aflată alături de conacul unchiului patern, ceauşul Mihalache Bărbătescu. Dascălul Stan nu este pretenţios, dar nu are nici cine ştie ce cunoştinţe de carte, aşa că primeşte un taler pe lună pentru a "preda" scrisul şi cititul. Nu scrie prea mult, din moment ce tot anul nu se cumpără decît o dată hîrtie şi cerneală de 4 parale. Mult mai multe cheltuieli se fac cu îmbrăcămintea şi hrana copilului. În funcţie de anotimp, el primeşte iminei şi cizme, cămăşi de borangic şi anteriu, basmale şi ceacşiri, işlic şi fes. Fiu de boier, Mihalache este înconjurat de slugi; de exemplu, Păuna ţiganca îl spală şi-l ajută la îmbrăcat. Roabă fiind, Păuna nu primeşte simbrie, dar i se cumpără rochie şi scurteică, acesteia din urmă adăugîndu-i-se blană, cînd frigul toamnei începe. Apoi bani pentru "rasul, săpunul, spălatul rufelor" care se ridică la nu mai puţin de 55 de taleri şi 10 parale pentru opt luni. La 23 noiembrie 1803, unchiul decide că dascălul Stan nu prea mai are ce să-i transmită şi se tocmeşte cu dascălul Negoiţă din Tîrgovişte să preia educaţia spudeului. Cheltuielile reîncep: 2 taleri pe lună dascălul, aşadar prezenţa lui într-un oraş îi sporeşte valoarea, 4 parale pentru hîrtie, 3 taleri şi 10 parale "o pereche călimări" şi, ca să-l ştie în siguranţă, îl aşază cu chirie chiar în casa profesorului, pentru care plăteşte 12 taleri şi 20 de parale pe an. Mult mai mari sînt celelalte cheltuieli, slugile, Iena ţiganca are nevoie de fotă şi cizme, Manolache pretinde 4 taleri pe lună pentru a-l sluji, cizmele sînt date la "dres", imineii s-au rupt şi alţii noi sînt cumpăraţi, giubeaua s-a mai ponosit ici, colo şi trebuie înlocuită, rasul şi spălatul costă, banii se duc în fiecare zi. Urmează etapa a treia: în mai 1805, unchiul matern, Ghiţă Palada, acceptă ca tînărul să vină la Bucureşti să înveţe. Plecatul în sine constituie o aventură, între cei doi epitropi se simte o concurenţă disimulată de o politeţe rece şi generoasă, astfel încît ceauşul Mihalache Bărbătescu îşi pregăteşte cu grijă nepotul şi nu precupeţeşte nici un ban pentru a-şi arăta grija, de altfel nu erau din punga sa, ci din averea moştenitorului încă nevîrstnic. Nu mai puţin de 549 de taleri şi 36 de parale reprezintă: "cheltuiala ce am făcut cu nepotul Mihalache la leat mai 1805 cînd l-am dus la dlui stolnicul Ghiţă Palada la Bucureşti". Totul este notat: lada pentru haine, papucii şi giubeaua, drumul pînă la Bucureşti, "chiria calului cînd am dus pă Mihalache la Bucureşti", "cheltuielile ce am făcut pe drum", basmalele şi scurteica Păunii ţiganca, "simbria feciorului ce umblă după Mihalache". Iată-l şi la Bucureşti unde educaţia este mult superioară: consumă hîrtie mai multă - 14 parale, "o tistea hîrtie" -, cărţile se diversifică, pe lîngă ceaslovul vechi adus de acasă, primeşte un "oftoih grecesc", profesorii sînt aleşi după specialităţi: un dascăl grecesc de la Sf. Vineri (cu simbria de 50 de taleri pe an), dascălul Costandin (2 taleri pe lună), apoi dascălul Dumitru al Mitropoliei (5 taleri pe lună). De departe ceauşul Mihalache continuă să-i poarte de grijă, să cheltuiască 215 taleri şi 31 de parale pentru hainele de Paşti - din care numai postavul englezesc al binişului costă 56 de taleri -, să-i trimită în două rînduri cîte două putini cu struguri, să se preocupe de Păuna, Stana, Manolache, slugile spudeului. Nemulţumit că Ghiţă Palada nu îşi îndeplineşte datoria de unchi şi epitrop, ceauşul îl ridică de la Bucureşti şi-l retrimite la Tîrgovişte în casa vechiului dascăl Negoiţă, la leat iulie 1808, cu "un ceaslov nou de cele bogate", cumpărat "cu 8 taleri şi 30 de parale de la dumnealui Gheorghe Prahoveanu ot Tîrgovişte". Şi ca să evite orice altă încurcătură, "dăscăliţa dascălului Negoiţă care caută copilul şi-l spală" este tocmită cu 30 de parale pe lună. Din nou alte cheltuieli pe slugi şi feciori, pe haine şi bărbierit, pe mîncare şi spălat. Totul se termină în august 1809, cînd Mihalache se însoară cu fiica dumnealui clucerul Manolache Topliceanu, devine stăpînul averii sale, capabil să-şi poarte singur de grijă şi abandonează, aşadar, învăţătura. La 1800, ca şi astăzi, educaţia unui tînăr este costisitoare nu atît prin procurarea materialelor necesare exersării cunoştinţelor sau prin simbria profesorilor, ci prin cheltuieli adiacente şi cotidiene - chirie, haine, mîncare, slugi - ce solicită buzunarul părinţilor, în acest caz al epitropilor, mult mai mult decît instruirea însăşi.

Pedeapsă pentru greci, nedreptate pentru bulgari jpeg
Pedeapsă pentru greci, nedreptate pentru bulgari
Avem deci o decizie politică la Consiliul European: Grecia va fi ajutată de statele din euro-zonă şi de FMI. Revenim, astfel, la problema hazardului moral ridicat la nivel de state.
Mai mult decît servicii jpeg
Eden-ul din Rîmnic
Despre municipiul Rîmnicu Sărat aflăm că are o populaţie de 38.805 locuitori (2002). Cea mai veche menţiune documentară despre el descoperită pînă acum datează din 8 septembrie 1439 – „un privilegiu comercial acordat de domnitorul muntean Vlad Dracul negustorilor poloni, ruşi şi moldoveni…“ (Wikipedia). Ca oraş apare pentru prima dată atestat în 1574.
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Biserică şi tăiţei
Lîngă hotelul la care stăteam era Votivkirche, una dintre bisericile importante ale Vienei. Biserica neogotică a fost ridicată de Ferdinand Maximilian Joseph, între 1856-1879, drept mulţumire că fratele său, împăratul Franz Josef, a scăpat dintr-un atentat întîmplat în acel loc (aproape de Universitate): a fost înjunghiat de către naţionalistul maghiar Janos Libenyi şi a scăpat (se pare că datorită gulerului gros al uniformei sale…).
Pedeapsă pentru greci, nedreptate pentru bulgari jpeg
Dumnezeu nu îţi poate da drepturi băneşti
OK, recunosc că titlul e uşor tabloid şi că nu e un articol despre Dumnezeu. Mă puteţi da în judecată. Pentru că este (încă) un articol despre justiţie.
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Circul vesel
Am văzut de curînd, în sfîrşit, un film despre circ: Circul vesel, în regia lui Claudiu Mitcu, o producţie HBO. La început, nu ştiam ce să cred, filmul îşi avea ritmul lui, şi-şi dezvăluia tacticos subiectul, fără grabă şi senzaţionalism.
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Cum preîntîmpinăm scenariul grecesc în viitor?
Chiar în ziua în care apare Dilema veche pe piaţă, începe la Bruxelles Consiliul European de primăvară. Evident, vor discuta despre Grecia. Dacă citiţi acest text în week-end, s-ar putea să aveţi deja nişte răspunsuri, deşi nu e exclus nici să meargă înainte pe formula: sîntem alături de Grecia, dar să-şi facă singură ordine în ogradă. Dar chiar mai interesantă e discuţia privind ce s-ar putea face pentru ca scenariul grecesc să nu se mai repete.
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Românii şi lumea
Nu e prima dată cînd, ieşind din mica noastră lume balcanică şi încrîncenată, realizez că lumea mare, de aiurea, e… altfel. Ajunsă, din nou, după oarece timp, la Viena, am avut un soi de şoc cultural. Deşi am tot călătorit, mai ales prin Europa, anumite ritualuri cotidiene de aiurea continuă să mă mire: de pildă, cele legate de trafic.
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Cumpăraţi o insulă grecească? Nein!
Criza financiară prin care trece Grecia a devenit o problemă europeană. Am mai scris despre dilemele Europei în ce priveşte Grecia, care pot fi rezumate la: salvăm Grecia pe banii noştri sau nu o salvăm şi riscăm ca banii noştri comuni să se ducă de rîpă? Între timp, nu s-a dat un răspuns ferm, s-a mers pe soluţia de mijloc: dăm de înţeles că nu vom lăsa Grecia să se prăbuşească, dar ne asigurăm că Guvernul grec ia măsuri dure pentru a se salva de unul singur.
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Manual, eco şi retro
Mărţişoarele de tarabă rămîn preferatele mele. Nu pentru că ar fi nişte capodopere, ci fiindcă mă simt mai liberă printre ele. Anul acesta nu au fost mai frumoase sau mai originale decît în anii trecuţi. Mi-au sărit în ochi doar unele pictate, în stil naiv, pe sticlă, cu animale. Am aflat – de la tînărul de 20 de ani care le face – că sînt „lucrate manual. Cu o altă sticlă pusă deasupra pentru protecţie şi rama din ceramică“. Şi costă de la 5 la 20 de lei.
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Pensionarii mei pe caz de boală
Domnul S. este instalator. Din ăla vechi, care ştie meserie, nu din ăştia care au apărut acum, ciocănari care ştiu doar să schimbe o garnitură. Domnul S. lucrează în branşă de 40 de ani. A lucrat şi la întreprinderea de stat. Întreprinderea de instalaţii a fost falimentată după Revoluţie şi apoi privatizată. Domnul S. a considerat asta o mare şi ticăloasă nedreptate, deşi niciodată nu a trăit numai din salariu, deşi era mai mult pe la „ciubucuri“ în timpul de muncă, adică la lucrări pe cont prop
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Triumful fostelor soţii
Scriam, de curînd, despre filmul Ce-o fi cu soţii Morgan (Did You Hear about the Morgans, 2009, în regia lui Mark Lawrence, cu Sarah Jessica Parker şi Hugh Grant): ideea era că nu oferă mai nimic incitant şi nou în seria comediilor conjugale. Care, ca şi gen în sine, mi se păreau într-un moment de impas…
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Biserica din Cumpătu
„1) La intrara în Sfînta Biserică, ţinuta vestimentară trebuie să fie decentă, compatibilă cu Sf. Lăcaş. (…) 4) Cînd începe Sf. Liturghie, staţi smeriţi la locul ocupat. 5) Păstraţi liniştea şi buna-cuviinţă în timpul slujbei; nu tulburaţi sufletele credincioşilor prin mişcare sau lucrare (vorbire, gesticulare ş.a.) (…)“
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Ce am învăţat din Lovin vs Ţoghină
Cazul Lovin vs Ţoghină, despre care am scris acum două săptămîni, pare chiar mai complicat decît am reuşit eu să-l redau. Am trecut în revistă detaliile pentru a ajunge la discuţia de principiu despre protecţia surselor.
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Note de la Chişinău
Afişele cu Europa au rămas prin Chişinău. Le remarcasem de pe vremea lui Voronin şi mă uitam cu ciudă la ele în acel aprilie 2009, cînd am plecat spre aeroport cu frică. Moldova şi Uniunea Europeană împreună pentru… tineri, mediu, locuri de muncă, în funcţie de afiş.
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Cu Dacia, spre Budapesta
Pentru împătimiţii călătoriilor cu trenul, un drum pînă la Budapesta, cu CFR-ul, poate fi un adevărat regal. E adevărat că, dacă citeşti pe Internet despre trenul cu care urmează să pleci – internaţionalul Dacia, care ajunge, în final, la Viena –, voiajul capătă o pronunţată tentă horror: „Am găsit bilete la clasa I, deşi trenul era foarte aglomerat.
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Global-local, pe viu
Într-un interviu luat recent, o doamnă cu pasiunea călătoriilor spunea că, atunci cînd a ajuns pentru prima dată în Asia, după un zbor interminabil, a avut surpriza să constate că acolo, lucrurile nu sînt foarte diferite de aici. Se aştepta să dea peste oameni şi obiceiuri nemaiîntîlnite şi exotice, precum exploratorii de altădată... Globalizarea, spunea ea, bat-o vina, e rădăcina lipsei de surprize şi a déjà-vu-urilor care ni se întîmplă în locuri despre care nici cu gîndul nu gîndeşti...
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Simţul kantian al băutorilor de ceai
Există un principiu în teoria politicilor publice care zice că grupurile mici şi cu interese puternice sînt mai eficiente în a acapara banii statului. Acest principiu, inventat de un tip deştept pe nume Mancur Olson, are la bază o logică simplă. Să luăm de pildă grupul fermierilor. Ei au motivaţii să se organizeze pentru că fiecare dintre ei cîştigă mult din subvenţiile de la stat. Cine plăteşte aceste subvenţii? Contribuabilul. Suma pe care o plăteşte fiecare contribuabil către fermieri nu este
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Şcoală pentru soţi - depăşită
Pe la mijlocul anilor ’90, cînd au început să circule mai asiduu primele romane pentru femei –, care de fapt nu erau romane, ci sfaturi practice „puse în scenă“, şi primele filme aşijderea – eram încîntată de ele. Ba chiar aveam naivitatea să cred că îmi pot oferi soluţii personale: în fond, rostul lor tocmai acesta este, nu? Să amestece nevoia de poveste, de romance, cu cea de psihologie aplicată.
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Predicții și conspirații
„(…) în 2010 se va declanşa un conflict între Occidentul european şi Statele Unite ale Americii; criza economică nu va trece, iar Europa va suferi în continuare o cădere economică. Pe 11 noiembrie 2010, un război va fi declanşat între două ţări mari, iar numai cei care se vor ascunde în est sau în Caucaz vor supravieţui. Patru regi se încleştează într-o bătălie şi astfel izbucneşte cel de-al treilea război al lumii, în care vor fi utilizate arme bacteriologice şi chimice“ (www. brasovultau.ro)
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Cum (nu) îi amendează UE pe leneşi
După cum aflăm din manual, UE este un spaţiu economic comun. Doar că în orice spaţiu economic, statul are un rol important – de organizator, stimulator şi redistribuitor. Dar despre ce stat vorbim cînd ne referim la UE? În cea mai mare parte, despre statele naţionale, UE nu are atribuţii privind taxarea, cheltuielile sociale, pensiile etc. Totuşi, avînd o piaţă comună, UE încearcă să coordoneze politicile naţionale.
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Banii sînt buni
Îţi trebuie numele şi talentul lui Niall Ferguson să faci dintr-o carte de istorie financiară un succes de public. Iar The Ascent of Money – A Financial History of the World (Penguin Books, 2009) a reuşit asta.
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Garda cetăţii şi cîinele negru
Există, în România, cîteva locuri în care, odată ce ai apucat să pui piciorul, nu poţi să nu revii. Fără să te plictiseşti....
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Crin şi Ionel - poveşti paralele cu final bezmetic -
Amîndoi sînt tineri, inteligenţi, bine crescuţi, bine educaţi şi interlocutori interesanţi. Şi amîndoi s-au intersectat electoral într-un mod bizar, dar despre asta mai la vale, în articol....
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Alegeri în stil sovietic?
Acum, că v-am făcut atenţi prin titlu, trebuie să vă spun că nu e vorba nici de Băsescu, nici de Antonescu şi nici de Geoană. Ci de Cathy Ashton şi Herman Van Rompuy....

Adevarul.ro

hipertensiune pexels com jpg
Bolile cardiovasculare, un ucigaș tăcut care lovește în plin. Cifrele lipsei de educație
Societatea Română de Cardiologie transmite un mesaj cu ocazia Zilei Internaționale a Inimii, în care subliniază importanța informării corecte a populației pentru prevenția și depistarea precoce a bolilor cardiovasculare.
operaresidence2 jpg
Anunțul Untold care lasă hotelurile fără camere. Un apartament în centru ajunge la 2.386 de euro
Anunțul perioadei Festivalului Untold, 3-6 august 2023, lasă hotelurile și pensiunile din Cluj-Napoca fără camere pe cea mai mare platformă de cazare - Booking.com. Prețurile încep de la 170 de euro și depășesc 2.000 de euro.
tezaur alba1 jpeg
Tezaur monetar dacic „abandonat” în pădure. Autoritățile din Alba l-au lăsat să zacă timp de o lună. Poliția a deschis dosar penal
Un tezaur de monede dacice vechi de peste 2000 de ani, descoperit întâmplător într-o pădure din județul Alba, a stat „abandonat” aproape o lună de zile de autoritățile competente.

HIstoria.ro

image
„Historia Special”: 100 de ani de la încoronarea regilor României Mari
„Historia Special”: 100 de ani de la Încoronarea de la Alba Iulia
image
Care este importanța strategică a Insulei Șerpilor?
De mici dimensiuni, având doar 17 hectare, Insula Șerpilor are cu toate acestea o importanță geostrategică semnificativă. Controlul insulei și al apelor înconjurătoare afectează toate rutele de navigație care leagă Ucraina de restul lumii.
image
Cum era la ora de istorie ținută de I.L. Caragiale?
Ca mulţi alţi literaţi, Ion Luca Caragiale a avut o pasiune pentru istorie, inclusiv pentru cea naţională. Blamat de unii încă din timpul vieţii pentru că, în scrierile sale, s-ar fi relevat drept anti-român, el a avut, uneori, o viziune romantică (dacă nu chiar idilică) asupra trecutului neaoș.