Analiza plagiatului de la vîrful Harvard

Publicat în Dilema Veche nr. 1035 din 8 februarie – 14 februarie 2024
image

Harvard este cea mai longevivă instituție de învățămînt privat din Statele Unite ale Americii, fondată în anul 1636, și este una dintre cele opt instituții de învățămînt superior din lume care formează „Liga Ivy”, cunoscută pentru standardele academice înalte, prestigiul social și pentru criteriile exigente de selecție și de admitere a studenților. Pe parcursul existenței universității, printre personalitățile care au absolvit programe educaționale ale Harvard se numără laureați ai premiilor Nobel, medaliați cu premiul Fields, membrii ai Congresului american, cîștigători ai premiului Turing etc., iar studenții Harvard au cîștigat „10 premii Oscar, 48 de premii Pulitzer, 110 medalii olimpice (dintre care 46  de aur) și au fondat companii reputate”, conform Wikipedia. Universitatea Harvard a avut pînă în prezent 30 de președinți după directorul fondator Nathaniel Eaton, Claudine Gay fiind prima persoană de culoare care a deținut funcția de președinte al Universității Harvard începînd cu luna iulie a anului 2023 și a doua femeie desemnată în această funcție în istoria organizației.  

După atacul Hamas asupra Israelului din luna octombrie 2023, Harvard a atras atenția publică la nivel global pentru declarațiile antisemite ale unor studenți ai universității împotriva evreilor, ceea ce a condus la reacții ferme din partea comunității de studenți de origine ebraică din campus. Claudine Gay a fost ținta unor atacuri sistematice privind lipsa de rigoare pentru impunerea unui standard de conduită demn de prestigiul Universității Harvard. Claudine Gay declară în scrisoarea de demisie din data de 2 ianuarie 2024: „În acest context încărcat, a fost dureros să mi se pună la îndoială angajamentul de a descuraja ura și de a susține rigoarea academică – două valori fundamentale (ale Harvard) care sînt și valori personale –, fiind totodată înspăimîntată de atacurile personale la care am fost supusă și de amenințările alimentate de animozități rasiale” (traducerea ne aparține). Claudine Gay a fost convocată în fața Congresului american pe data de 5 decembrie 2023 pentru a oferi explicații asupra poziției cu privire la evenimentele petrecute în instituția de învățămînt, alături de președinții altor două universități de elită din Statele Unite ale Americii, respectiv Universitatea Pennsylvania și M.I.T. Ca urmare a declarațiilor celor trei profesori, președinta Universității Pennsylvania, Elizabeth Magill, a demisionat, incertitudinea în legătură cu poziția celorlalți doi președinți fiind în continuare discutată de presa din întreaga lume. 

Simultan cu acuzațiile privind lipsa unei reacții ferme împotriva comportamentului antisemit din cadrul celei mai prestigioase universități din America, parcursul academic al Dr. Claudine Gay a fost în repetate rînduri pus la îndoială. Activistul conservator Christopher Rufo a publicat pe website-ul său un articol amplu în care ridică semne de întrebare privind parcursul academic al profesoarei de studii africane și afro-americane Claudine Gay. Astfel, au fost obținute documente care demonstrează ca președinta Harvard a plagiat secțiuni ale lucrării doctorale publicate în anul 1997 cu titlul „Taking Charge: Black Electoral Success and the Redefinition of American Policies” („Preluarea controlului: succesul electoral al persoanelor de culoare și redefinirea politicilor americane“), ceea ce contravine politicii interne privind plagiatul a Universității Harvard. Acuzațiile aduse în articol vizează cu precădere modalitatea de utilizare a formulărilor și a citării corecte a autorului unor paragrafe din lucrare. Paragrafele sînt preluate de autoare verbatim din lucrările autorilor Lawrence Bobo și Franklin Gilliam în lucrarea „Race, Socioplitical Participation, and Black Empowerment” în propria teza doctorală, ca și cum ar fi fraze concepute de aceasta din punct de vedere al compoziției și limbajului. 

Compararea celor două texte evidențiază intenția autoarei de a face referire la lucrarea autorilor Bobo și Gilliam citînd numai o referință sumară din textul scris de coautori, în timp ce Claudine Gay preia textul scris de aceștia fără a cita întotalitate cuvintele care le aparțin și înlocuind chiar un cuvînt în formularea – „towards politics” în loc de „to” politicsdin textul original. Or, criticul Chris. Rufo arată că politica Harvard prevede că, atunci cînd este utilizată o parafrazare, sarcina autorului este aceea de a transpune ideea sursă în cuvintele proprii ale autorului. „Nu este de ajuns, prevede politica, să schimbi anumite cuvinte ici și colo, iar restul frazei să fie reprodus în text cuvînt cu cuvînt. În schimb, autorul trebuie să rescrie ideile din paragraful original în propriile sale cuvinte. Dacă cuvintele autorului sînt mult prea apropiate ca formă de textul original, atunci autorul plagiază, chiar și în cazul în care utilizează semnele de citare.” 

Claudine Gay repetă pe parcursul lucrării acest pattern, prin reproducerea textuală a pasajelor din lucrările altor autori studiați, fără a utiliza semnele de citare. O altă abatere sesizată de autorul articolului este reprezentată de însușirea de către Dr. Gay a unor idei ale autoarei Carol Swain în două situații. În cadrul unui paragraf, Claudine Gay face un rezumat al unor concepte relatate de Carol Swain prin copierea frazării și a limbajului din cartea acesteia Black Faces, Black Interests, fără a utiliza semnele de citare, introducînd modificări de punctuație si modificînd modul de formulare textuală a frazei sursă. 

De asemenea, este criticată introducerea de către Dr. Gay a unei anexe constituite ca parte integrantă din teza de doctorat, preluată integral din cartea autorului Gary King A Solution to the Ecological Interference Problem (O soluție la problema interferenței ecologice), care a fost de altfel coordonatorul lucrării doctorale a fostei președinte a Universității Harvard, fără ca aceasta din urmă să indice în mod explicit faptul că Anexa B în cauză este creația conceptuală a lui King și preluînd documentul ca fiind rodul creației originale proprii. Christopher Ruffo arată că, în conținutul anexei, Gay preia fraze și propoziții direct din cartea lui King fără a cita textele preluate (criticul arată că au fost preluate cel puțin douăsprezece paragrafe din volumul lui Gary King, prin încălcarea standardelor de integritate academică ale Harvard), solicitînd board-ului Universității să realizeze o investigație complexă a integrității academice a Dr. Claudine Gay. 

Mai mult, o publicație conservatoare din Washington (The Washington Free Beacon), care a investigat articolele academice publicate de Dr. Gay, a inițiat două sesizări scrise la nivelul Departamentului de Studiu al Integrității din cadrul Facultății de Științe și Arte al Universității Harvard (Research Integrity Office of Harvard’s Faculty of Arts and Sciences), al cărui membru era și Claudine Gay. Acuzațiile de plagiat, care au fost publicate printr-o plîngere nesemnată pe website-ul The Washington Beacon, ridică numărul cazurilor la 47. 

Pe data de 12 decembrie 2023, board-ul facultății răspunde că a investigat aspectele sesizate și că au fost găsite „cîteva cazuri de citare neadecvată” în două articole, afirmînd că Dr. Gay va corecta aceste erori. Poziția Harvard în raport cu acuzele aduse activității de cercetare a președintei aflate în funcție la data respectivă a fost împărțită, unii membri fiind de părere că acuzațiile sînt serioase, iar alții fiind de părere că acuzațiile sînt minore. Însă din ce în ce mai multe sesizări au fost publicate, apar presupuse cazuri noi de plagiat provenite din surse multiple, procedurile corporației Harvard fiind aduse în discuție în raport cu modul în care universitatea a realizat verificările președintei.  

Unul dintre autorii care au fost plagiați de Claudine Gay, respectiv Dr. Carol M. Swain (politolog și cercetător în drept american), a reacționat ferm față de atitudinea fostei președinte și fața de susținerea de către Harvard a conduitei acesteia din urmă, într-un articol publicat pe data de 17 decembrie 2023 de Wall Street Journal: „Claudine Gay and My Scholarship – She failed to credit me for sections of my book, Black Faces, Black Interests” („Claudine Gay și lucrarea mea – Aceasta nu m-a citat pentru secțiuni luate din cartea mea Black Faces, Black Interests“).        

Dr. Swain explică: „Scriu aceste cuvinte în calitate de cercetător a cărui lucrare a fost plagiată de doamna Gay. Aceasta a omis să mă citeze pentru secțiuni preluate din cartea publicată de mine în anul 1993 și intitulată Black Faces, Black Interests: The Representation of African Americans in Congress (Persoane de culoare, interese de culoare: Reprezentarea afro-americanilor în Congres) și dintr-un articol publicat în anul 1997, „Women and Blacks înCongress: 1870-1996” („Femei și persoane de culoare în Congres: 1870-1996“). Prejudiciul pe care aceasta mi l-a adus este mai mare decît cele două cazuri de plagiat identificat de cercetătorii Christopher Rufo și Christopher Brunet. [...] Cartea mea a cîștigat premiul D.B. Harderman și a fost citată în opinii juridice susținute în fața instanțelor de judecată, inclusiv în fața Curții Supreme de Justiție. Prejudiciul cauzat de doamna Gay este cu atît mai grav cu cît activitatea publicistică inițială a acesteia a vizat un domeniu în care activitatea mea de cercetare este considerată fundamentală. [...] Atunci cînd un cercetător debutant urmează unui cercetător senior, se așteaptă recunoașterea contribuției cercetătorului senior în domeniul cercetat și a modului în care ideile acestuia sînt afirmate, explicate sau perfecționate. Doamna Gay a ignorat importanța substanțială a cercetării mele, pe care ar fi trebuit să o recunoască și să o aplice corespunzător. De regulă, o singură citare sau două nu reprezintă o practică considerată sinceră din punct de vedere intelectual. Cînd oamenii de știință nu sînt citați în mod corespunzător sau munca lor este ignorată, le dăunează acestora deoarece prestigiul academic este determinat de numărul citărilor unei lucrări academice. Doamna Gay nu a avut rețineri în a-și însuși munca altora”.   

Ceea ce nu înțeleg, totuși, este reacția inițială a board-ului Harvard, care a susținut-o pe Claudine Gay, menținînd poziția acesteia în ciuda intervențiilor multor sponsori ai universității și a unor politicieni care au solicitat revocarea ei din funcție și după ce acuzațiile de plagiat au început să fie lansate în spațiul public: „Noi, membrii Corporației Harvard, reafirmăm astăzi susținerea noastră pentru conducerea de către președinta Claudine Gay a Universității Harvard. Urmare a deliberărilor noastre, ne afirmăm încrederea că președinta Gay este liderul potrivit care poate să contribuie la vindecarea comunității și care poate aborda cu seriozitate problemele sociale pe care le traversăm”. 

Mai mult, ca urmare a mărturiei controversate depuse de Claudine Gay pe data de 5 decembrie 2023 în fața Congresului american, 700 de membri ai universității au semnat o petiție pentru susținerea președintei și peste 800 de membri Harvard, persoane de culoare, și-au arătat sprijinul inechivoc pentru Claudine Gay. Încontextul acuzațiilor de plagiat formulate de către miliardarul american Bill Ackman (director executiv al companiei Pershing Square Capital Management și fost absolvent al Harvard), universitatea a angajat un auditor extern pentru verificarea abaterilor de la regulile academice de citare ale președintei Claudine Gay, după ce aceasta a solicitat corectarea a patru texte din două articole aflate în discuție pentru a îndrepta erorile de citare. Concluzia auditului achitat de corporație a fost aceea că, deși au fost constatate cîteva cazuri de citare inadecvată, „nu au fost constatate abateri de la standardele etice în activitatea de cercetare academică ale Harvard”

Avînd în vedere suita acestor evenimente, am rămas cu impresia că demisia președintei Claudine Gay a urmat presiunii sociale și nu convingerii etice a board-ului Harvard, urmată de un proces formal de sancționare a intenției frauduloase a unui reprezentant al protipendadei academice a prestigioasei instituții americane... 

Alexandru Gheorghe este jurist și student doctorand în domeniul Filosofie Politică și Morală la Școala Doctorală a Facultății de Filosofie din București.

1037 23 foto I  Cosman jpg
Valul a venit, apoi a trecut – tsunami în Maldive –
Oamenii au învățat să trăiască prezentul, fără să-și pună problema zilei de mîine.
p 23 jpg
Despre prostie – sau cum am devenit inteligent
E o alegere inconștientă a ceea ce vrem să fim, dar care poate deveni conștientă datorită cunoașterii.
p 22 Barcelona WC jpg
Universul Barcelonei
Numai un prost l-ar distruge. Dar istoria este plină de alde d-ăștia.
image png
Pirgu vs. Montaigne
„Mă-nnebunesc după tot ce ţine de memorialistică: jurnale, memorii, corespondenţă, note de drum etc.”.
p 23 Andrei Scrima jpg
O întîlnire mirabilă – interviu cu filozoful și psihanalistul Virgil CIOMOȘ –
Domnul Profesor nu mi-a recomandat studii și cărți de logică și de filosofie, ci Patericul egiptean, mai întîi, și Spovedania unui pelerin rus, mai apoi.
image png
Hasdeu și regulamentul
Tot în 2023 s-au împlinit 333 de ani de la susținerea (la Universitatea din Leipzig) a primei teze de doctorat din lume dedicată jurnalismului.
image png
Casa Regală a României și palatele prefecturilor
O altă statuie a lui Ferdinand din Rezina (amplasată în 1938, sculptor Alexandru Plămădeală) a fost aruncată în Nistru de către barbarii bolșevici în 1940.
p 23 Cefalonia WC jpg
Aventuri estivale cefalonite
Încă nu am un răspuns clar. Cîți bani îmi mai trebuie pentru a termina odată Elada?
p 23 WC jpg
Librarii din vechiul București
Cum a ajuns, însă, un librar să aibă un parc botezat după numele lui, este o altă poveste, pe care, deși stau de aproape douăzeci de ani în acest cartier, am aflat-o mai tîrziu.
image png
Poze, nu vorbe!
Nu mai insist asupra faptului că, în absența cuvintelor, gîndirea conceptuală și gîndirea discursivă nu sînt posibile.
p 23 WC jpg
La Peleș – proprietari triști și administratori buni
Altfel, castelul Peleș rămîne o capodoperă a bunului gust.
p 21 Josephus Szabo, Diploma de magister philosophiae,1768 jpg
O descoperire majoră pentru istoria învățămîntului universitar din România
Era prima instituție de învățămînt superior universitar de pe teritoriul actual al țării.
p 23 Ministerul Finantelor WC jpg
Cît de mare este datoria noastră publică sau despre suveica numită România
Există deci un PIB care lucrează în favoarea bugetului nostru de stat și unul care lucrează în favoarea altora.
image png
Inspecția, acolo unde sînt îngrijiți oameni
Un timp prea scurt alocat controlului duce la concluzii superficiale.
p 21 jpg
Credință. Încredere. Clandestinitate – imagini din Dosarele Securității
Este bine să le gîndim procesual, ca instrumente care se schimbă în timpul facerii.
p 23 jpg
p 23 Metroul din Atena WC jpg
Atena, așa cum am descoperit-o eu
„Cîtă vreme avem ce povesti, nu ieșim la pensie”.
index jpeg webp
Am înnebunit de fericire – despre tristețea abisală și apeirokalia cea de toate zilele –
Mă întreb în final, cumva retoric, cine sînt mai periculoși pentru lumea în care locuim: mîrlanii sau cei care înnebunesc de fericire și tristețe, respectiv maniaco-depresivii?
p 23 jpg
Sindromul nou-născutului maculat
Dar de ce să procedăm așa cînd putem lăsa totul la îndemîna șmecherilor pe care îi invocam?
p 23 WC jpg
Paris, după douăzeci de ani și patru luni
Dar cum mereu am fost în trecere prin Paris, nostalgiile nu au fost deloc puternice și au lăsat loc curiozității de a redescoperi minunatul univers parizian.
p 19 WC jpg
Oameni capabili să devină medici
Observația privind „dezumanizarea” medicinei, îndrăzneață în urmă cu o jumătate de secol, este astăzi banală.
p 23 2 WC jpg
O fată sub dărîmături. Un bărbat neputincios
Două zile mai tîrziu, ceva ajutor a început să apară în centrele marilor oraşe. Dar pentru nenumăraţi oameni, este prea puţin şi prea tîrziu.
982 23 Huqqa de origine persana 1770 jpg
2021 10 21 jpg
Sinele, între atac de panică și criză de anxietate – interviu cu psihoterapeutul de orientare psihanalitică Tiberiu SEEBERGER –
Din păcate, adevărul este că, în România, legătura dintre psihologie și medicină este aproape inexistentă.

Adevarul.ro

image
Bande de tineri mascați, printre care și români, terorizează zilnic patronii de magazine din Londra. De ce nu ia poliția niciun fel de măsură VIDEO
Bande de tineri îmbrăcați în negru și cu cagule pe față dau spargeri, zilnic, în magazine din Londra, iar polițiștii nu intervin.
image
Suplimentul ieftin care poate îmbunătăți memoria în doar 12 săptămâni. Cercetătorii sunt „entuziasmați” de descoperire
Un supliment cu fibre administrat zilnic poate îmbunătăți funcția creierului în doar 12 săptămâni, arată un studiu efectuat de cercetătorii de la King's College London.
image
Cel mai bogat om din Asia își căsătorește fiul cel mic: la eveniment este așteptată Rihanna. Codul vestimentar se întinde pe 9 pagini
Anant Ambani se căsătorește, iar tatăl său - cel mai bogat om din Asia, Mukesh Ambani - nu precupețește niciun efort pentru a-i sărbători nunta.

HIstoria.ro

image
Moartea subită a lui Ionel Teodoreanu, în timpul marelui viscol
Pe 3 februarie 1954, în plin viscol, s-a stins și marele scriitor Ionel Teodoreanu, la vârsta de 58 de ani.
image
România, dușmanul de serviciu al Moscovei
La Moscova, în anii interbelici, România trece drept unul dintre marii dușmani ai URSS.
image
Ce s-a întâmplat cu un luptător din rezistența olandeză, dispărut în urmă cu peste 80 de ani
Analiza genetică a unui maxilar uman descoperit în Marea Nordului clarifică soarta unui proeminent luptător olandez din rezistența antinazistă ce a dispărut în urmă cu peste 80 de ani.