Mărcuţa

Publicat în Dilema Veche nr. 144 din 27 Oct 2006
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png

Ascunsă în dosul unei cortine de blocuri, în stînga şoselei Pantelimon, cum apucăm drumul spre ieşirea din Bucureşti, bisericuţa pe care o caut iarăşi, după ani şi ani, apare la capătul străzii Biserica Mărcuţa, la colţul cu altă străduţă, botezată cu fantezie silvestră str. Hăţişului. Mai întîi am un şoc: ce s-a întîmplat? au betonat-o de sus pînă jos? Fiindcă ceea ce văd e o clădire înaltă, cu două turle, cu ziduri de ciment ridicate pe un soclu de falsă marmură, cu ferestrele încadrate de chenare turnate care imită înfloriturile meşterilor de odinioară şi cu un inexplicabil balcon la peretele de nord. Decorul e completat de doi-trei cerşetori şi de cotarle tolănite la soare. Din fericire, m-am înşelat: este o biserică nouă, destul de încăpătoare ca să cuprindă toată populaţia blocurilor din jur. După cîţiva paşi, intrăm pe poarta clopotniţei cu care Vodă-Alexandru Ipsilanti a încheiat în 1779 incinta care împrejmuia mănăstirea, pecetluind-o cu stema sa şi cu iniţialele gravate pe o placă de marmură. Abia acum se iveşte biserica adevărată, cea veche. În spatele ei, spre răsărit, se deschide cealaltă poartă, către cimitirul care coboară pînă la păpurişurile de pe malul Colentinei. Aici, departe de oraş pe atunci, în 1587, a zidit lăcaş de rugăciune, cu hramul Sfinţilor Îngeri, primul ctitor: Dan logofătul, care va fi un aprig duşman al lui Mihai Viteazul. Murind boierul în pribegie, urmaşii au îngrijit mănăstirea pînă în vremea lui Şerban Cantacuzino, cînd trăia jupîneasa Vişana, strănepoata întemeietorului şi fiica acelui Marcu după numele căruia i s-a zis Mărcuţa. Neamul ctitorilor scăpătase şi a trecut îndatoririle sale pe seama mitropoliei din Bucureşti, căreia i se datorează două refaceri succesive, ultima din 1732. Domnii fanarioţi au închinat Mărcuţa, cu proprietăţile ei, între care o moară pe rîul Colentina, la mănăstirea Halki de la Prinkipo, insulă din Marea de Marmara, în faţa Constantinopolului. Sub ocupaţia austriacă din 1789-1791, în chiliile călugărilor s-a instalat un spital militar, apoi între 1800 şi 1830 a funcţionat o manufactură de "testemele" (basmale, începutul industriei la români!) Clădirile, în care în 1821 fuseseră găzduiţi, de nevoie, eteriştii şi apoi turcii, au fost părăsite la secularizare, devenind casă de nebuni ("Mărcuţa" a intrat în vocabular cu acest sens) şi, din 1924, casă de corecţie. Întoarcerea la viaţa religioasă, ca parohie, nu datează decît din 1952. Restaurarea începută în 1966 a durat pînă în 1981 şi i-a redat bisericii aspectul iniţial, de Bizanţ întîrziat, planul cruciform cu abside octogonale şi cu o turlă deasupra pronaosului, ferestrele încadrate cu ornamente florale săpate în piatră, sub cele două rînduri de ocniţe, stîlpii rotunjiţi la trecerea spre naos. Dar cărămida zidurilor e brăzdată de fisuri adînci, pridvorul adăugat în 1732, ale cărui arcade deschise se văd la modelul din tabloul ctitoricesc, a fost închis cu geamuri, iar înăuntru un fel de gazetă de perete expune poezii de Eminescu... fiindcă poetul a fost internat cîtva timp în balamucul de la Mărcuţa. Portretele domneşti şi-au păstrat inscripţiile chirilice: Grigore II Ghica şi doamna Zoiţa, cu cinci copii ai lor, blajinul Alexandru Ipsilanti cu Ecaterina, "doamna Măriei Sale", şi, zugrăvit mai tîrziu, prin 1802-1806, Constantin Ipsilanti, avînd alături figura rotundă şi sprîncenată a Elisabetei, născută Văcărescu. Chipul patriarhului Iustinian, pe peretele din dreapta, a fost adăugat, în rînd cu sfinţii, acum vreo treizeci de ani. Vechea pictură e foarte frumoasă, mai ales în pridvor unde, sub funinginea care a înnegrit-o, se desluşeşte o cetate pe care o năruie lovitura unui tsunami. O întrebare: oare n-ar fi fost mai bine ca banii cheltuiţi pentru orgolioasa construcţie nouă să fi asigurat reparaţiile necesare la vechiul lăcaş?

Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Cînd o să se oprească?
Într-unul din articolele precedente, pomeneam în treacăt de o casă "închisă şi pustie" din Piaţa Romană, chiar lîngă Academia de Studii Economice. Acolo, la nr. 7, a fost casa profesorului Lalu....
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Prin biblioteci (II)
Iată, aşadar, cîteva din temele pe care le dezvoltă Alberto Manguel (folosesc versiunea franceză, La Biblioth
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
În pat
O revistă lunară (bogat) ilustrată, care se prezintă - cam ambiguu - drept "cea mai curajoasă revistă de femei", publică în numărul din luna aceasta o mică anchetă pe tema "Ce faci în pat cînd nu dorm...
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Atenţie! Pericol de prăbuşire
Ce-şi poate dori cineva mai mult decît să i se ridice o statuie chiar în faţa casei în care a trăit?...
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Pasolini şi lupta de clasă
Cinematograful se numea, la început, Studio Cujas, după numele străzii pe care se află (în plin Cartier Latin, între Sorbona şi grădina Luxembourg)....
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Parcul Bordei
Cînd scriu aceste rînduri nu ştiu încă soarta Parcului Bordei, pe care era vorba să o decidă ieri Consiliul municipal, la a treia reexaminare a unei situaţii extrem de încîlcite....
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Spiritul sărbătorilor de iarnă
Anul acesta am hotărît, ca şi anul trecut, că nu voi "face" brad....
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Acum o suta de ani în Bucureşti
Alături de observaţii de fiecare zi privind degradarea oraşului nostru, aici va fi vorba, măcar uneori, de cărţile care au ceva de spus despre înfăţişarea de altădată a Capitalei....
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Proprietatea intelectuală în Europa Centrală
La Brno, în mijlocul Europei, a avut loc conferinţa despre legislaţia ciberspaţiului, la care am avut, şi eu, un cuvînt de spus. Am văzut acolo că spaţiul fizic, tangibil, este deja bine legiferat....
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Încă un incendiu suspect?
Se răspîndeşte sistemul de a distruge casele vechi pentru a reintroduce terenurile în circuitul imobiliar. Se pare că, de mai mulţi ani, el se practică şi la Moscova....
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Regia Autonomă de Tîlhărie Bucureşti
- scrisoare deschisă dlui Gheorghe ARON, director RATB - Bună ziua, mă numesc M. Chivu şi sînt dependent de transportul în comun....
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Skyline
Ce ne lipseşte într-un oraş ca al nostru? Un răspuns la care nimeni nu pare să se gîndească ar fi: dangătul clopotelor, măcar duminica dimineaţa, şi cerul de deasupra noastră....
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Despre o umbrelă
Masă în bucătărie. Într-un colţ al ei stă un personaj numit Eu. În colţul opus, alt personaj, cu un nume la fel de spectaculos ca al primului, Tot eu. În alt colţ, stă cuminte o umbrelă....
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Casa colonelului
Scopul în care sînt scrise, de la o săptămînă la alta, aceste rînduri, este dublu....
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Tărăşenii
"Dacă stai la masă la unul din cei mari, ia seama ce ai dinainte: pune-ţi un cuţit în gît, dacă eşti prea lacom. Nu pofti mîncările lui alese, căci sînt o hrană înşelătoare....
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
O ticăloşie
Acum două săptămîni, în nr. 145 al Dilemei vechi (3-9 noiembrie), am scris despre Casa părăsită. Adresa ei este nr. 1 de pe strada Theodor Ştefănescu....
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
C(in)e mai e britanic?
Discuţia despre clişeele şi stereotipurile din cinematografia Regatului Unit, care a urmat ultimei proiecţii de la cinema Studio din cadrul Festivalului de Film Britanic, a evoluat spre tema identităţ...
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
După prima şedinţă
În Bucureşti şi în ţară, soarta vechii arhitecturi româneşti, atît de vulnerabilă, interesează doar pe cei, puţini şi încă răzleţi, care au înţeles că forma cea mai expresivă a identităţii noastre naţ...
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
N-am nici o scuză
Mă scuzaţi că vă deranjez, sper să nu vi se pară exagerat dacă o să vă rog să vă faceţi puţin timp să citiţi această rubrică, acest articol, vreau să zic, ştiţi, nu e chiar o rubrică, adică, sigur, ar...
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Casa lui Rapino
În această dimineaţă însorită, una din ultimele ale toamnei, un bărbat în salopetă albastră sapă în grădină....
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Google reorganizează informaţia erotică
Considerînd, pe bună dreptate, că dragostea este, în esenţa ei, o simplă problemă de căutare, Google a anunţat cu cîteva luni în urmă că va lansa versiunea beta a noului său produs, Google Romance (ww...
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Casa părăsită
Numai Dumnezeu ştie cîte case din Bucureşti sînt părăsite şi lăsate să se macine în mizerie....
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
To blog or not to blog
Îndemnată să-şi noteze fragmentele de existenţă cotidiană, fără nici o preocupare stilistică, fără efort analitic sau dorinţă de transfigurare, cu automatismul care ar fi, chipurile, garantul autentic...
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Lancia şi Pasolini la Veneţia
Mostra internazionale d’arte cinematografica de la Veneţia este mai tînără decît Lancia: a ajuns la a 63-a ediţie, în timp ce maşina italiană a împlinit 100 de ani......

Adevarul.ro

image
Arnold Schwarzenegger, despre ce înseamnă pentru el moartea și Raiul: „Nu ne vom mai revedea niciodată“
Actorul Arnold Schwarzenegger, fost guvernator al statului american California, vorbeşte cu multă sinceritate despre încercările şi dificultăţile din viaţa sa într-un nou documentar în trei părţi, "Arnold", informează site-ul revistei People.
image
Legenda satului Vama Veche, locul plin de șerpi, unde s-au așezat găgăuzii
Legenda spune că satul Vama Veche a fost întemeiat de găgăuzi, iar ținutul s-a numit „Yilanlâk“ (Șerpăria).
image
Motivul pentru care chinezii forează una din cele mai adânci gropi din lume în deșertul Tarim
China a început să foreze una dintre cele mai adânci gropi din lume în căutarea unor descoperiri în adâncul Pământului. Presa de stat chineză a descris proiectul de foraj de 11.000 de metri drept „un punct de reper în explorarea de către China a adâncimii Pământului”.

HIstoria.ro

image
Cine au fost cele trei soții ale lui Ștefan cel Mare? Familia și copiii domnului Moldovei
Ștefan cel Mare al Moldovei a fost căsătorit de trei ori, de fiecare dată luându-și de soţie o reprezentantă a unei mari familii aristocrate, de confesiune ortodoxă. Mai întâi, Ștefan s-a căsătorit, în vara anului 1463, într-un context în care plănuia organizarea unei cruciade ortodoxe împotriva Imperiului Otoman, cu Evdochia, care descindea după tată din neamul marilor duci ai Lituaniei. Tatăl ei, Alexandru al Kievului, era văr primar cu Cazimir al IV- lea, regele Poloniei și marele duce al Lit
image
Drumul României către Tratatul de la Trianon
Nimeni nu s-ar fi putut gândi la începutul anului 1918 la o schimbare totală în doar câteva luni a condițiilor dramatice în care se găsea România.
image
Tancurile în timpul Războiului Rece
Conflictul ideologic izbucnit între Uniunea Sovietică și aliații occidentali a dus la acumularea unor cantități enorme de material militar și la dezvoltarea inevitabilă a armei tancuri.