Atenţie! Pericol de prăbuşire

Publicat în Dilema Veche nr. 158 din 15 Feb 2007
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png

Ce-şi poate dori cineva mai mult decît să i se ridice o statuie chiar în faţa casei în care a trăit? E adevărat că, de obicei, omul nu mai e acolo ca să-şi contemple monumentul menit să-l înfăţişeze posterităţii, aşa că vanitatea îşi găseşte doar o satisfacţie postumă. Există şi excepţii: Victor Eftimiu, cînd locuia lîngă Cişmigiu, îşi pusese bustul în grădiniţa de sub fereastră, despărţită numai printr-un grilaj de tufişurile parcului, şi Agepsina Macri, actriţa cu care era căsătorit, îşi întreba servitoarea: "Azi l-ai şters de praf pe domnu’?". După moartea lui Luigi Cazzavillan (1852-1903), recunoştinţa urmaşilor nu s-a manifestat doar prin cavoul de la Bellu, construit de arhitectul A. Clavel, ci şi prin bustul de bronz, înconjurat de o fîntînă, în mijlocul unui scuar din vechiul Bucureşti. Acea răspîntie a străzilor Transilvaniei şi Temişana - nume patriotice în România dinainte de primul război mondial, pe care N. Petraşcu se lăuda că le-a ales! - şi-a recăpătat aspectul cochet prin grija arhitectei Alexandra Chiliman şi a soţului ei, primarul sectorului 1. De jur împrejurul bazinului, tuya şi flori, pe marginea aleilor curate, străjuite de felinare, totul formează un decor bine lustruit, potrivit pentru bunici care-şi supraveghează copiii aduşi la joacă. Ba chiar, ca în străinătate, o pancartă informează trecătorii despre meritele ziaristului de odinioară. Pe coloana care susţine bustul, cuvintele "patriot activ şi binefăcător" explică inscripţia modestă: "LABOR", desigur virtutea prin care defunctul a fost vrednic de respectul nostru. Acest italian, fost soldat al lui Garibaldi, s-a stabilit aici şi, în 1888, a înfiinţat Universul, cotidian de mare tiraj, într-o vreme cînd în Capitală mai apăreau vreo cinsprezece gazete în fiecare dimineaţă (nu numai în româneşte, ci şi în limbile franceză, germană, maghiară, greacă şi idiş). Mîndria întemeietorului era că, spre deosebire de restul presei, care slujea ori Guvernul, ori opoziţiile, tradiţie căreia nu i-am întors încă spatele -, Universul - păstra o atitudine neutră, distribuind informaţii, mai degrabă decît opinii. Înainte de a i se clădi, de către Stelian Popescu, palatul din strada Brezoianu, Universul îşi avea sediul într-o clădire lungă, cu un singur etaj, în Calea Dorobanţilor, nr.8. Acolo erau şi birourile redacţiei şi, la început, locuinţa lui Cazzavillan. Casa pe care acesta şi-a construit-o mai tîrziu, pentru a lăsa la vechea adresă doar jurnalul, se află la colţul străzii Temişana, la nr.4. Un măreţ palat veneţian eşuat în Bucureşti, atît de ruinat încît, peste coloanele torsadate şi ferestrele gotice, atîrnă o cîrpă bătută de vînt pe care scrie: "Atenţie! pericol de prăbuşire". Unite printr-o scară surpată, între uşi cu geamurile sparte, cele două corpuri de clădire cu faţada spre bust şi fîntînă sînt însăşi imaginea neglijenţei şi a mizeriei. Aripa de după colţ este însă locuită şi pare să fi păstrat fresce în interior. Calitatea de monument istoric, de data asta înscrisă pe listă, a apărat pînă acum casa, de demolare. Probabil, ea aparţine cuiva care n-are mijloacele de a o restaura, dar atunci datoria aceasta revine statului, care ar putea începe prin a expropria, cu o despăgubire limitată la un nivel rezonabil. Altfel, clădirea va avea aceeaşi soartă ca fosta şcoală a coloniei italiene, de partea cealaltă a piaţetei, pe care a dărîmat-o chiar proprietarul, care este Ambasada Italiei. Ar fi păcat să nu se întregească reabilitarea acestui fragment din vechiul oraş. În încheiere, o nedumerire. Bustul este opera sculptorului Filip Marin, care a murit în 1928. Comparîndu-l cu o fotografie din 1906, am rămas perplex. Atunci avea barbă, n-o mai are, dar, în schimb, poartă mustaţa răsucită ţanţoş. Cîte se mai pot întîmpla într-o sută de ani!

Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Cînd o să se oprească?
Într-unul din articolele precedente, pomeneam în treacăt de o casă "închisă şi pustie" din Piaţa Romană, chiar lîngă Academia de Studii Economice. Acolo, la nr. 7, a fost casa profesorului Lalu....
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Prin biblioteci (II)
Iată, aşadar, cîteva din temele pe care le dezvoltă Alberto Manguel (folosesc versiunea franceză, La Biblioth
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
În pat
O revistă lunară (bogat) ilustrată, care se prezintă - cam ambiguu - drept "cea mai curajoasă revistă de femei", publică în numărul din luna aceasta o mică anchetă pe tema "Ce faci în pat cînd nu dorm...
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Pasolini şi lupta de clasă
Cinematograful se numea, la început, Studio Cujas, după numele străzii pe care se află (în plin Cartier Latin, între Sorbona şi grădina Luxembourg)....
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Parcul Bordei
Cînd scriu aceste rînduri nu ştiu încă soarta Parcului Bordei, pe care era vorba să o decidă ieri Consiliul municipal, la a treia reexaminare a unei situaţii extrem de încîlcite....
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Spiritul sărbătorilor de iarnă
Anul acesta am hotărît, ca şi anul trecut, că nu voi "face" brad....
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Acum o suta de ani în Bucureşti
Alături de observaţii de fiecare zi privind degradarea oraşului nostru, aici va fi vorba, măcar uneori, de cărţile care au ceva de spus despre înfăţişarea de altădată a Capitalei....
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Proprietatea intelectuală în Europa Centrală
La Brno, în mijlocul Europei, a avut loc conferinţa despre legislaţia ciberspaţiului, la care am avut, şi eu, un cuvînt de spus. Am văzut acolo că spaţiul fizic, tangibil, este deja bine legiferat....
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Încă un incendiu suspect?
Se răspîndeşte sistemul de a distruge casele vechi pentru a reintroduce terenurile în circuitul imobiliar. Se pare că, de mai mulţi ani, el se practică şi la Moscova....
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Regia Autonomă de Tîlhărie Bucureşti
- scrisoare deschisă dlui Gheorghe ARON, director RATB - Bună ziua, mă numesc M. Chivu şi sînt dependent de transportul în comun....
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Skyline
Ce ne lipseşte într-un oraş ca al nostru? Un răspuns la care nimeni nu pare să se gîndească ar fi: dangătul clopotelor, măcar duminica dimineaţa, şi cerul de deasupra noastră....
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Casa colonelului
Scopul în care sînt scrise, de la o săptămînă la alta, aceste rînduri, este dublu....
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Despre o umbrelă
Masă în bucătărie. Într-un colţ al ei stă un personaj numit Eu. În colţul opus, alt personaj, cu un nume la fel de spectaculos ca al primului, Tot eu. În alt colţ, stă cuminte o umbrelă....
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Tărăşenii
"Dacă stai la masă la unul din cei mari, ia seama ce ai dinainte: pune-ţi un cuţit în gît, dacă eşti prea lacom. Nu pofti mîncările lui alese, căci sînt o hrană înşelătoare....
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
O ticăloşie
Acum două săptămîni, în nr. 145 al Dilemei vechi (3-9 noiembrie), am scris despre Casa părăsită. Adresa ei este nr. 1 de pe strada Theodor Ştefănescu....
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
C(in)e mai e britanic?
Discuţia despre clişeele şi stereotipurile din cinematografia Regatului Unit, care a urmat ultimei proiecţii de la cinema Studio din cadrul Festivalului de Film Britanic, a evoluat spre tema identităţ...
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
După prima şedinţă
În Bucureşti şi în ţară, soarta vechii arhitecturi româneşti, atît de vulnerabilă, interesează doar pe cei, puţini şi încă răzleţi, care au înţeles că forma cea mai expresivă a identităţii noastre naţ...
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
N-am nici o scuză
Mă scuzaţi că vă deranjez, sper să nu vi se pară exagerat dacă o să vă rog să vă faceţi puţin timp să citiţi această rubrică, acest articol, vreau să zic, ştiţi, nu e chiar o rubrică, adică, sigur, ar...
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Casa lui Rapino
În această dimineaţă însorită, una din ultimele ale toamnei, un bărbat în salopetă albastră sapă în grădină....
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Google reorganizează informaţia erotică
Considerînd, pe bună dreptate, că dragostea este, în esenţa ei, o simplă problemă de căutare, Google a anunţat cu cîteva luni în urmă că va lansa versiunea beta a noului său produs, Google Romance (ww...
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Casa părăsită
Numai Dumnezeu ştie cîte case din Bucureşti sînt părăsite şi lăsate să se macine în mizerie....
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
To blog or not to blog
Îndemnată să-şi noteze fragmentele de existenţă cotidiană, fără nici o preocupare stilistică, fără efort analitic sau dorinţă de transfigurare, cu automatismul care ar fi, chipurile, garantul autentic...
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Mărcuţa
Ascunsă în dosul unei cortine de blocuri, în stînga şoselei Pantelimon, cum apucăm drumul spre ieşirea din Bucureşti, bisericuţa pe care o caut iarăşi, după ani şi ani, apare la capătul străzii Biseri...
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Casa din Dorobanţi
Dorobanţi 34 e adresa actuală a Ambasadei Serbiei (pînă de curînd a Serbiei şi Muntenegrului, după ce a fost a RSF Iugoslavia)....

Adevarul.ro

image
Cum afli când te poți pensiona: ce documente trebuie depuse. CALCULATOR pensie anticipată
Creșterea vârstei de pensionare este luată în calcul în toate statele lumii în care natalitatea a scăzut, iar îmbătrânirea populației accelerează, punând în dificultate sistemele publice de pensii.
image
Povestea dramatică a celei mai de succes dresoare de lei și tigri din România. Final tragic de carieră
Cea mai renumită dresoare de lei și tigri din România a fost brașoveanca Lidia Jiga. Ea a murit în arenă, sfâșiată de tigrul pe care-l plimba cu decapotabila prin București în anii 1960
image
Misterul morții spionilor înecați în Lacul Maggiore din Alpii Elvețieni: „A venit apocalipsa peste noi“ VIDEO
Patru persoane au murit după ce o navă care transporta 21 de pasageri, toți în legătură cu serviciile secrete italiene și israeliene, s-a răsturnat, iar speculațiile privind natura călătoriei sunt din ce în ce mai multe.

HIstoria.ro

image
Tancurile în timpul Războiului Rece
Conflictul ideologic izbucnit între Uniunea Sovietică și aliații occidentali a dus la acumularea unor cantități enorme de material militar și la dezvoltarea inevitabilă a armei tancuri.
image
Ultimele zile din viața lui Adolf Hitler
Rar s-a mai întâmplat în istoria omenirii ca moartea unui om care a influențat decisiv nu doar secolul al XX-lea, dar și felul în care a evoluat omenirea până în ziua de azi să dea naștere la atât de multe minciuni, legende și adevăruri spuse pe jumătate. Autoritățile sovietice, singurele în măsură să afle adevărul, au făcut tot posibilul să încurce și mai mult lucrurile. Pentru Stalin, care gândea în termenii Războiului Rece încă din 1945, un Hitler probabil viu și nevătămat era mult mai folosi
image
George Gershwin și visul american
George Gershwin (1898-1937) a marcat scena americană la începutul secolului XX.