Acum o suta de ani în Bucureşti

Publicat în Dilema Veche nr. 152 din 22 Dec 2006
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png

Alături de observaţii de fiecare zi privind degradarea oraşului nostru, aici va fi vorba, măcar uneori, de cărţile care au ceva de spus despre înfăţişarea de altădată a Capitalei. De aceea, avem datoria de a semnala splendidul album apărut acum cîteva zile, Bucureştii în imagini în vremea lui Carol I. Colecţia de fotografii de la Biblioteca Academiei a fost cernută cu răbdare şi competenţă de domnul Emanuel Bădescu, autorul comentariilor care însoţesc ilustraţiile. Multe din imagini (în total, peste 250 în primele două volume) erau inedite, pe cînd altele au fost reproduse din cartea lui F. Damé, publicaţie oficială prilejuită de jubileul din 1906. O introducere istorică foarte consistentă i se datorează profesorului Ion Bulei. Stelian Ţurlea, în al cărui Ziar de duminică au fost culese, cinci ani la rînd, aceste documente, a îngrijit luxoasa ediţie şi semnează cuvîntul înainte. Ca unui expert în istoria fotografiei în România, dlui Bădescu i s-a încredinţat sarcina de a prezenta viaţa şi opera artiştilor care au lăsat mărturia lor despre dezvoltarea oraşului, de la Angerer şi Szathmary pînă la Duschek junior, Al. Antoniu sau Stelian Petrescu. Desfăşurîndu-se în ordine cronologică, acest preţios material iconografic reflectă progresele modernizării într-o epocă de mare dinamism urbanistic, pînă la primul război mondial. Bineînţeles, din comparaţia între mahalalele Calicilor sau Flămînda şi noile palate din preajma anului 1900 (Poşta, Facultatea de Medicină, Casa de Economii şi Consemnaţiuni) nu poate ieşi decît impresia unui marş precipitat spre Occidentul model. Capitala regală a "latinilor de la Dunăre" întorcea spatele trecutului ei. Dar aceasta s-a făcut prin demolarea necruţătoare a clădirilor care, prin aşezarea sau stilul lor, contrariau proiectul inovator. Ceea ce mă impresionează pe mine este că majoritatea fotografiilor reprezintă străzi şi case care au dispărut. În trei etape, dintre care doar cea dintîi are scuza că nici în Europa apuseană valoarea monumentelor istorice nu era încă statornicită pe deplin. Demolările au început către 1880, ca urmare a unui program de restructurare a centrului. Le-au căzut victime Turnul Colţei, hanul Şerban-Vodă şi hanul Zlătari, bisericile Sf. Ioan cel Mare, Sf. Sava, Sărindar, Caimata şi Stelea, marile case boiereşti Văcărescu, Cornescu, Bărcănescu, Hagi-Moscu, Greceanu, Creţeanu, vechea Cameră a Deputaţilor şi Monetăria. Nu e deloc puţin. Deceniul lui Carol al II-lea a fost şi mai radical, înlăturînd chiar din ce se construise în anii primului rege: hotelurile Metropol şi Imperial, hanul Kretzulescu, casele Marghiloman, Turnescu, Rioşanu. Despre ce s-a nimicit sub regimul comunist s-au scris cărţi întregi. Aici va fi de ajuns să amintim numai monumentele a căror imagine figurează în acest album: spitalul Brâncovenesc, Morga, biserica Albă-Postăvari, şcoala Adrian, casele lui Maiorescu şi C.A. Rosetti... Memoria oricui poate prelungi această listă. Mai uimeşte un lucru în perindarea fotografiilor: spaţiul ocupat de vegetaţie, lărgimea grădinilor şi a curţilor, a străzilor chiar, în raport cu circulaţia, limitată atunci la trăsuri ("la bulivar, birjar, la bulivar!") şi la rusticele căruţe. Între casele joase, dominate de silueta zveltă a bisericii Sf. Spiridon Nou, ochiul se odihneşte pe smocuri stufoase de verdeaţă. Surprinzînd cotidianul, imaginile care se acumulează de-a lungul unei jumătăţi de secol conturează clar destinul Capitalei. Textele care le comentează sînt în general corecte, deşi urmărite de o adevărată obsesie a francmasoneriei. Pe alocuri, mai şi şchioapătă. Reparaţia clopotniţei de la Radu-Vodă nu avusese loc pînă în 1916, dată la care Catul Bogdan a desenat ruina. Arnotenii lui Mateiu Caragiale nu sînt "dificil de identificat": este vorba de familia Văcărescu. Palatul Funcţionarilor Publici din Piaţa Victoriei a fost bombardat, nu dărîmat de cutremurul din 1940. Despre casa doctorului Vitzu se ştie că avea să fie demolată în 1907. Nu din "ură faţă de trecut" a fost ales locul Colegiului Sf. Sava pentru a construi Universitatea, ci ca să sugereze continuitatea. Al treilea volum este consacrat Expoziţiei din 1906. El cuprinde ilustraţiile din albumul oficial, al doctorului Al. Zaharia, precedate de lămuriri despre lucrările din Parcul Carol. Cine adaugă aceste explicaţii este domnul inginer Nicolae Noica, din a cărui iniţiativă energică s-a pregătit tot ansamblul documentar care ni se oferă astăzi. Primele imagini (un cîmp pe care păşteau vacile şi bivolii, apoi cele dintîi clădiri ce se ridică) sînt urmate de "palatul Artelor", "pavilionul regal", "turnul lui Ţepeş", "arenele romane" etc. Pozele compun un oraş fantastic, în care s-a îngrămădit o ţară. Fără îndoială, decorul construit la Filaret a avut o mare importanţă pentru definirea identităţii româneşti, a naţiunii unitare (fiindcă erau invitaţi şi vizitatori din Basarabia şi Ardeal). Avînd numai amintirea de pe cărţile poştale, nu ne dădeam seama pînă acum ce muncă s-a depus pentru a afirma rezultatul celor 40 de ani de administraţie şi educaţie. Avem astfel, nu o publicaţie festivă oarecare, ci o carte de învăţătură.

Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Cînd o să se oprească?
Într-unul din articolele precedente, pomeneam în treacăt de o casă "închisă şi pustie" din Piaţa Romană, chiar lîngă Academia de Studii Economice. Acolo, la nr. 7, a fost casa profesorului Lalu....
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Prin biblioteci (II)
Iată, aşadar, cîteva din temele pe care le dezvoltă Alberto Manguel (folosesc versiunea franceză, La Biblioth
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
În pat
O revistă lunară (bogat) ilustrată, care se prezintă - cam ambiguu - drept "cea mai curajoasă revistă de femei", publică în numărul din luna aceasta o mică anchetă pe tema "Ce faci în pat cînd nu dorm...
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Atenţie! Pericol de prăbuşire
Ce-şi poate dori cineva mai mult decît să i se ridice o statuie chiar în faţa casei în care a trăit?...
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Pasolini şi lupta de clasă
Cinematograful se numea, la început, Studio Cujas, după numele străzii pe care se află (în plin Cartier Latin, între Sorbona şi grădina Luxembourg)....
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Parcul Bordei
Cînd scriu aceste rînduri nu ştiu încă soarta Parcului Bordei, pe care era vorba să o decidă ieri Consiliul municipal, la a treia reexaminare a unei situaţii extrem de încîlcite....
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Spiritul sărbătorilor de iarnă
Anul acesta am hotărît, ca şi anul trecut, că nu voi "face" brad....
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Proprietatea intelectuală în Europa Centrală
La Brno, în mijlocul Europei, a avut loc conferinţa despre legislaţia ciberspaţiului, la care am avut, şi eu, un cuvînt de spus. Am văzut acolo că spaţiul fizic, tangibil, este deja bine legiferat....
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Încă un incendiu suspect?
Se răspîndeşte sistemul de a distruge casele vechi pentru a reintroduce terenurile în circuitul imobiliar. Se pare că, de mai mulţi ani, el se practică şi la Moscova....
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Regia Autonomă de Tîlhărie Bucureşti
- scrisoare deschisă dlui Gheorghe ARON, director RATB - Bună ziua, mă numesc M. Chivu şi sînt dependent de transportul în comun....
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Skyline
Ce ne lipseşte într-un oraş ca al nostru? Un răspuns la care nimeni nu pare să se gîndească ar fi: dangătul clopotelor, măcar duminica dimineaţa, şi cerul de deasupra noastră....
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Casa colonelului
Scopul în care sînt scrise, de la o săptămînă la alta, aceste rînduri, este dublu....
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Despre o umbrelă
Masă în bucătărie. Într-un colţ al ei stă un personaj numit Eu. În colţul opus, alt personaj, cu un nume la fel de spectaculos ca al primului, Tot eu. În alt colţ, stă cuminte o umbrelă....
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Tărăşenii
"Dacă stai la masă la unul din cei mari, ia seama ce ai dinainte: pune-ţi un cuţit în gît, dacă eşti prea lacom. Nu pofti mîncările lui alese, căci sînt o hrană înşelătoare....
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
O ticăloşie
Acum două săptămîni, în nr. 145 al Dilemei vechi (3-9 noiembrie), am scris despre Casa părăsită. Adresa ei este nr. 1 de pe strada Theodor Ştefănescu....
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
C(in)e mai e britanic?
Discuţia despre clişeele şi stereotipurile din cinematografia Regatului Unit, care a urmat ultimei proiecţii de la cinema Studio din cadrul Festivalului de Film Britanic, a evoluat spre tema identităţ...
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
După prima şedinţă
În Bucureşti şi în ţară, soarta vechii arhitecturi româneşti, atît de vulnerabilă, interesează doar pe cei, puţini şi încă răzleţi, care au înţeles că forma cea mai expresivă a identităţii noastre naţ...
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
N-am nici o scuză
Mă scuzaţi că vă deranjez, sper să nu vi se pară exagerat dacă o să vă rog să vă faceţi puţin timp să citiţi această rubrică, acest articol, vreau să zic, ştiţi, nu e chiar o rubrică, adică, sigur, ar...
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Casa lui Rapino
În această dimineaţă însorită, una din ultimele ale toamnei, un bărbat în salopetă albastră sapă în grădină....
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Google reorganizează informaţia erotică
Considerînd, pe bună dreptate, că dragostea este, în esenţa ei, o simplă problemă de căutare, Google a anunţat cu cîteva luni în urmă că va lansa versiunea beta a noului său produs, Google Romance (ww...
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Casa părăsită
Numai Dumnezeu ştie cîte case din Bucureşti sînt părăsite şi lăsate să se macine în mizerie....
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
To blog or not to blog
Îndemnată să-şi noteze fragmentele de existenţă cotidiană, fără nici o preocupare stilistică, fără efort analitic sau dorinţă de transfigurare, cu automatismul care ar fi, chipurile, garantul autentic...
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Mărcuţa
Ascunsă în dosul unei cortine de blocuri, în stînga şoselei Pantelimon, cum apucăm drumul spre ieşirea din Bucureşti, bisericuţa pe care o caut iarăşi, după ani şi ani, apare la capătul străzii Biseri...
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Lancia şi Pasolini la Veneţia
Mostra internazionale d’arte cinematografica de la Veneţia este mai tînără decît Lancia: a ajuns la a 63-a ediţie, în timp ce maşina italiană a împlinit 100 de ani......

Adevarul.ro

image
Cum afli când te poți pensiona: ce documente trebuie depuse. CALCULATOR pensie anticipată
Creșterea vârstei de pensionare este luată în calcul în toate statele lumii în care natalitatea a scăzut, iar îmbătrânirea populației accelerează, punând în dificultate sistemele publice de pensii.
image
Povestea dramatică a celei mai de succes dresoare de lei și tigri din România. Final tragic de carieră
Cea mai renumită dresoare de lei și tigri din România a fost brașoveanca Lidia Jiga. Ea a murit în arenă, sfâșiată de tigrul pe care-l plimba cu decapotabila prin București în anii 1960
image
Misterul morții spionilor înecați în Lacul Maggiore din Alpii Elvețieni: „A venit apocalipsa peste noi“ VIDEO
Patru persoane au murit după ce o navă care transporta 21 de pasageri, toți în legătură cu serviciile secrete italiene și israeliene, s-a răsturnat, iar speculațiile privind natura călătoriei sunt din ce în ce mai multe.

HIstoria.ro

image
Tancurile în timpul Războiului Rece
Conflictul ideologic izbucnit între Uniunea Sovietică și aliații occidentali a dus la acumularea unor cantități enorme de material militar și la dezvoltarea inevitabilă a armei tancuri.
image
Ultimele zile din viața lui Adolf Hitler
Rar s-a mai întâmplat în istoria omenirii ca moartea unui om care a influențat decisiv nu doar secolul al XX-lea, dar și felul în care a evoluat omenirea până în ziua de azi să dea naștere la atât de multe minciuni, legende și adevăruri spuse pe jumătate. Autoritățile sovietice, singurele în măsură să afle adevărul, au făcut tot posibilul să încurce și mai mult lucrurile. Pentru Stalin, care gândea în termenii Războiului Rece încă din 1945, un Hitler probabil viu și nevătămat era mult mai folosi
image
George Gershwin și visul american
George Gershwin (1898-1937) a marcat scena americană la începutul secolului XX.