<i>To blog or not to blog</i>

Publicat în Dilema Veche nr. 144 din 27 Oct 2006
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png

Îndemnată să-şi noteze fragmentele de existenţă cotidiană, fără nici o preocupare stilistică, fără efort analitic sau dorinţă de transfigurare, cu automatismul care ar fi, chipurile, garantul autenticităţii, doamna T îşi va fi cumpărat, după gustul ei ales, un caiet elegant, legat în piele, cu pagini veline, cu margini aurite, pe care peniţa să alunece uşor, în ritmul variabil al vocii ei interioare. Contrastul dintre precaritatea trăirilor şi somptuozitatea suportului pe care acestea urmau să fie consemnate nu putea decît să-i inhibe demersul. Corecturile inevitabile maculau suprafaţa de ivoriu a paginii, marginile acesteia puneau frîne fluxului relatării. Hîrtia, contrar opiniei răspîndite, nu suportă orice. În schimb, suportul electronic, desfăşurat în voie, pe ecran, suport care nu păstrează urmele poticnirilor sau ale revenirilor, îndeamnă pe oricine să-şi etaleze, fără rezerve, lungul şi plicticosul drum al devenirii sale. A-ţi construi un site web presupune reflecţie, structurare şi, mai ales, o dureroasă interogare în privinţa propriei identităţi. În schimb, a redacta un jurnal online, un blog, presupune doar succesiunea notaţiilor, a "posting-urilor", fără vreo preocupare de coerenţă. Dacă deschizi un jurnal scris pe un caiet, trebuie să răsfoieşti grăbit trecutul, pentru a ajunge la prezent. Dimpotrivă, pagina jurnalului virtual se derulează precum timpul, împingînd trecutul în jos, iar actualitatea ocupă locul de vedetă. Puţini autori de bloguri îşi pun întrebarea lui Malraux: "cît merită să-mi pese de ceea ce contează doar pentru mine?". Cu naivitate, ei îşi închipuie că bietele lor existenţe, în care achiziţiile, naşterile şi aniversările sînt cele mai de seamă evenimente, iar bolile animalelor de casă - cele mai mari tragedii, devin semnificative doar pentru că sînt relatate. Nu le citeşte nimeni blogul, nu şi-l recitesc nici ei, dar păstrează iluzia că nu şi-au pierdut timpul redactîndu-l. Unii, mai imaginativi, transformă blogul în autoficţiune, iar fantasmele lor, cu aparenţe realiste, ajung să convingă pe cîte un editor care amuşină dîrele unor noi frisoane. Acesta va prelua blogul şi-l va transforma în carte, distrugîndu-i identitatea de document şi oferindu-i, în schimb, demnitatea de operă. Blogul "serios" este un excelent instrument pentru munca în echipă. În loc de întîlnirile în jurul mesei, la care fiecare membru îşi expune rezultatele parţiale, blogul reprezintă un bun itinerar al unei activităţi în curs de derulare, la care ceilalţi participanţi au acces, ei putînd prelua, prin programul RSS sau ATOM, informaţia care li se pare relevantă şi utilă. La rîndul lor, ei pot, ca vizitatori, să-şi insereze propriile comentarii în blogul partenerului, utilizînd instrumente de tip wiki. Sincronizarea virtuală dintre colaboratori este mai eficientă decît punerea lor de acord, prin întîlniri periodice, în spaţiul fizic, tangibil. Cînd, pentru prima dată, angajaţii corporaţiilor au început să redacteze bloguri, management-ul a intrat în alertă. Autorii, nefiind implicaţi în vreun proiect independent, n-ar fi avut dreptul să disemineze informaţii care priveau firma la care lucrau. Curînd însă, cei mai luminaţi au înţeles că activitatea bloggerilor nu făcea decît să crească vizibilitatea companiei. Secretomania legată de bucătăria internă a devenit, brusc, caducă. Blogging-ul nu face decît să iradieze cultura de întreprindere în spaţiul public, iar prezenţa unei corporaţii în spaţiul social şi cultural devine, din ce în ce mai mult, un element constitutiv al brandului său. Blogging-ul face să iradieze cultura de întreprindere în spaţiul public, cu efecte benefice privind imaginea ei. Nu este nici măcar de dorit să-i persuadezi pe angajaţi să prezinte o imagine idealizată a întreprinderii. Atitudinile critice dau credibilitate imaginii, iar analizele vehiculate pe bloguri pot fi uşor valorificate ca tehnici de optimizare. De aceea, Microsoft îşi încurajează angajaţii să redacteze bloguri legate de viaţa internă a organizaţiei, bucurîndu-se de faptul că problemele întreprinderii îi preocupă pe aceştia şi în afara orelor de program. Oamenii politici au găsit în blog o excelentă formă de comunicare cu electoratul. Se ştie că, în ultimele campanii electorale din Statele Unite, candidaţii democraţi Howard Dean şi John Kerry au utilizat cu abilitate ciberspaţiul pentru a-şi transmite mesajele, obţinînd consistente donaţii online. Este adevărat că succesul lor virtual a fost însoţit de un eşec în spaţiul tangibil, în care se votează efectiv, dar trebuie să le acordăm o circumstanţă atenuantă: fanii lor, mesmerizaţi în faţa monitoarelor, nu au găsit de cuviinţă să se desprindă de ele, pentru a merge la urne. Cînd votul electronic va întruni condiţiile contradictorii de securitate şi anonimitate, el va balansa, desigur, în favoarea netizenilor, a cetăţenilor ciberspaţiului. În aşteptarea acestei etape, politicienii francezi se pregătesc cu sîrguinţă. Nicolas Sarkozy, favoritul viitoarelor alegeri prezidenţiale, are un consilier special pentru blogging, pe Thierry Solere. Acesta doreşte să sporească prezenţa şi vizibilitatea UMP în spaţiul virtual, oferind asistenţă tehnică tuturor militanţilor şi simpatizanţilor care doresc să-şi construiască bloguri, pe care partidul le va găzdui gratuit pe serverele sale. Blogurile UMP vor participa la marea dezbatere politică a momentului şi vor fi înscrise în catalogul Les blogs de la France d’apr8Fs, adică "Blogurile Franţei de după"... Chirac, desigur. Blogul lui Sarkozy însuşi (http://sarkozyblog.free.fr/index.php) este proiectat inteligent şi realizat cu grijă, dînd imaginea dinamică a unui politician trendy (pardon, tendance), bine cablat, care pariază pe virtual, sperînd să cîştige puterea reală.

Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Cînd o să se oprească?
Într-unul din articolele precedente, pomeneam în treacăt de o casă "închisă şi pustie" din Piaţa Romană, chiar lîngă Academia de Studii Economice. Acolo, la nr. 7, a fost casa profesorului Lalu....
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Prin biblioteci (II)
Iată, aşadar, cîteva din temele pe care le dezvoltă Alberto Manguel (folosesc versiunea franceză, La Biblioth
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
În pat
O revistă lunară (bogat) ilustrată, care se prezintă - cam ambiguu - drept "cea mai curajoasă revistă de femei", publică în numărul din luna aceasta o mică anchetă pe tema "Ce faci în pat cînd nu dorm...
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Atenţie! Pericol de prăbuşire
Ce-şi poate dori cineva mai mult decît să i se ridice o statuie chiar în faţa casei în care a trăit?...
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Pasolini şi lupta de clasă
Cinematograful se numea, la început, Studio Cujas, după numele străzii pe care se află (în plin Cartier Latin, între Sorbona şi grădina Luxembourg)....
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Parcul Bordei
Cînd scriu aceste rînduri nu ştiu încă soarta Parcului Bordei, pe care era vorba să o decidă ieri Consiliul municipal, la a treia reexaminare a unei situaţii extrem de încîlcite....
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Spiritul sărbătorilor de iarnă
Anul acesta am hotărît, ca şi anul trecut, că nu voi "face" brad....
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Acum o suta de ani în Bucureşti
Alături de observaţii de fiecare zi privind degradarea oraşului nostru, aici va fi vorba, măcar uneori, de cărţile care au ceva de spus despre înfăţişarea de altădată a Capitalei....
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Proprietatea intelectuală în Europa Centrală
La Brno, în mijlocul Europei, a avut loc conferinţa despre legislaţia ciberspaţiului, la care am avut, şi eu, un cuvînt de spus. Am văzut acolo că spaţiul fizic, tangibil, este deja bine legiferat....
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Încă un incendiu suspect?
Se răspîndeşte sistemul de a distruge casele vechi pentru a reintroduce terenurile în circuitul imobiliar. Se pare că, de mai mulţi ani, el se practică şi la Moscova....
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Regia Autonomă de Tîlhărie Bucureşti
- scrisoare deschisă dlui Gheorghe ARON, director RATB - Bună ziua, mă numesc M. Chivu şi sînt dependent de transportul în comun....
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Skyline
Ce ne lipseşte într-un oraş ca al nostru? Un răspuns la care nimeni nu pare să se gîndească ar fi: dangătul clopotelor, măcar duminica dimineaţa, şi cerul de deasupra noastră....
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Despre o umbrelă
Masă în bucătărie. Într-un colţ al ei stă un personaj numit Eu. În colţul opus, alt personaj, cu un nume la fel de spectaculos ca al primului, Tot eu. În alt colţ, stă cuminte o umbrelă....
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Casa colonelului
Scopul în care sînt scrise, de la o săptămînă la alta, aceste rînduri, este dublu....
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Tărăşenii
"Dacă stai la masă la unul din cei mari, ia seama ce ai dinainte: pune-ţi un cuţit în gît, dacă eşti prea lacom. Nu pofti mîncările lui alese, căci sînt o hrană înşelătoare....
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
O ticăloşie
Acum două săptămîni, în nr. 145 al Dilemei vechi (3-9 noiembrie), am scris despre Casa părăsită. Adresa ei este nr. 1 de pe strada Theodor Ştefănescu....
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
C(in)e mai e britanic?
Discuţia despre clişeele şi stereotipurile din cinematografia Regatului Unit, care a urmat ultimei proiecţii de la cinema Studio din cadrul Festivalului de Film Britanic, a evoluat spre tema identităţ...
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
După prima şedinţă
În Bucureşti şi în ţară, soarta vechii arhitecturi româneşti, atît de vulnerabilă, interesează doar pe cei, puţini şi încă răzleţi, care au înţeles că forma cea mai expresivă a identităţii noastre naţ...
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
N-am nici o scuză
Mă scuzaţi că vă deranjez, sper să nu vi se pară exagerat dacă o să vă rog să vă faceţi puţin timp să citiţi această rubrică, acest articol, vreau să zic, ştiţi, nu e chiar o rubrică, adică, sigur, ar...
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Casa lui Rapino
În această dimineaţă însorită, una din ultimele ale toamnei, un bărbat în salopetă albastră sapă în grădină....
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Google reorganizează informaţia erotică
Considerînd, pe bună dreptate, că dragostea este, în esenţa ei, o simplă problemă de căutare, Google a anunţat cu cîteva luni în urmă că va lansa versiunea beta a noului său produs, Google Romance (ww...
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Casa părăsită
Numai Dumnezeu ştie cîte case din Bucureşti sînt părăsite şi lăsate să se macine în mizerie....
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Mărcuţa
Ascunsă în dosul unei cortine de blocuri, în stînga şoselei Pantelimon, cum apucăm drumul spre ieşirea din Bucureşti, bisericuţa pe care o caut iarăşi, după ani şi ani, apare la capătul străzii Biseri...
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Casa din Dorobanţi
Dorobanţi 34 e adresa actuală a Ambasadei Serbiei (pînă de curînd a Serbiei şi Muntenegrului, după ce a fost a RSF Iugoslavia)....

Adevarul.ro

image
Cum afli când te poți pensiona: ce documente trebuie depuse. CALCULATOR pensie anticipată
Creșterea vârstei de pensionare este luată în calcul în toate statele lumii în care natalitatea a scăzut, iar îmbătrânirea populației accelerează, punând în dificultate sistemele publice de pensii.
image
Povestea dramatică a celei mai de succes dresoare de lei și tigri din România. Final tragic de carieră
Cea mai renumită dresoare de lei și tigri din România a fost brașoveanca Lidia Jiga. Ea a murit în arenă, sfâșiată de tigrul pe care-l plimba cu decapotabila prin București în anii 1960
image
Misterul morții spionilor înecați în Lacul Maggiore din Alpii Elvețieni: „A venit apocalipsa peste noi“ VIDEO
Patru persoane au murit după ce o navă care transporta 21 de pasageri, toți în legătură cu serviciile secrete italiene și israeliene, s-a răsturnat, iar speculațiile privind natura călătoriei sunt din ce în ce mai multe.

HIstoria.ro

image
Tancurile în timpul Războiului Rece
Conflictul ideologic izbucnit între Uniunea Sovietică și aliații occidentali a dus la acumularea unor cantități enorme de material militar și la dezvoltarea inevitabilă a armei tancuri.
image
Ultimele zile din viața lui Adolf Hitler
Rar s-a mai întâmplat în istoria omenirii ca moartea unui om care a influențat decisiv nu doar secolul al XX-lea, dar și felul în care a evoluat omenirea până în ziua de azi să dea naștere la atât de multe minciuni, legende și adevăruri spuse pe jumătate. Autoritățile sovietice, singurele în măsură să afle adevărul, au făcut tot posibilul să încurce și mai mult lucrurile. Pentru Stalin, care gândea în termenii Războiului Rece încă din 1945, un Hitler probabil viu și nevătămat era mult mai folosi
image
George Gershwin și visul american
George Gershwin (1898-1937) a marcat scena americană la începutul secolului XX.