În pat

Publicat în Dilema Veche nr. 158 din 15 Feb 2007
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png

O revistă lunară (bogat) ilustrată, care se prezintă - cam ambiguu - drept "cea mai curajoasă revistă de femei", publică în numărul din luna aceasta o mică anchetă pe tema "Ce faci în pat cînd nu dormi sau nu faci sex". Un prim răspuns ne este oferit, involuntar, de postul de televiziune ce-i nemureşte pe Monica şi pe Iri şi care a lansat emisiunea "Direct în pat cu...", unde sînt invitate vedete mediatice, patul aflîndu-se pe post de înlocuitor al canapelei psihanalistului. Ancheta din revistă se limitează la prezentarea sumară a şase cupluri tinere care ar reflecta tendinţa generală, anume că "din cauza ritmului accelerat al vieţii, cuplurile petrec mai mult timp împreună în pat decît în oricare alt loc". Nu aflăm lucruri picante, nici spectaculoase: cuplurile acceptă prezenţa în pat, în scopuri ludice, a căţelului, pisicii ori copilului, se uită la televizor, îşi permit fantezii nevinovate - mănîncă stafide, fac fotografii, joacă "rîme în reţea pe telefoanele mobile" sau "întind cabluri pe deasupra patului şi fac tot felul de instalaţii ca să se audă mai bine" (?), ori pur şi simplu stau în picioare şi sar, precum copiii mici. Aceste activităţi sînt comentate de o doamnă dr. psiholog, pentru care, spre exemplu, "rîmele" şi cablurile denotă "un spirit ludic dezvoltat care întreţine relaţia"; dar, atenţie, "odată ce vor epuiza potenţialul ludic al patului, riscă să se îndepărteze, mai ales că legătura lor nu beneficiază de o comunicare reală". O singură tînără din cei doisprezece protagonişti declară că citeşte şi scrie în pat, unde îşi petrece de altfel 80% din timpul de-acasă (ea citeşte, iar partenerul ei o fotografiază, mă rog, "editează poze"). Comentariul doamnei psiholog e surprinzător: "Cei doi îşi consumă o mare parte din timp realizînd activităţi pragmatice în spaţiul intim. Patul îşi pierde valoarea pentru cuplu..." De ce este cititul în pat o activitate pragmatică, mi-e greu să înţeleg. E drept că acest tip de mefienţă faţă de lectura la orizontală nu este o noutate. În nişte Reguli de bună cuviinţă pentru civilitatea creştină (1703), Jean-Baptiste de la Salle (care va fi canonizat în anul 1900) consideră că este indecent "să conversezi, să glumeşti sau să te joci în pat; nu imitaţi anumite persoane care se ocupă cu lectura sau au alte treburi (...), nu rămîneţi niciodată în pat cînd nu dormiţi" (citez după Pascal Dibie, Etnologia dormitorului , Grasset, 1987). Se uită aici legătura dintre lectură şi latinescul lectus , pat. Romanii aveau trei feluri de paturi: cele individuale, lectuli , cele conjugale, lectus genialis, şi cele cu trei locuri aşezate în încăperea unde se lua masa, triclinia. Dacă se trezeau înainte de ivirea zorilor, mai leneveau în pat la lumina slabă şi tremurătoare a unei feştile din cîlţi şi ceară numită lucubrum, cuvînt de la care au derivat a elucubra şi elucubraţii (Jerôme Carcopino, Viaţa cotidiană la Roma, 1939). Cert este că în lectuli se citea şi, după cum tocmai am văzut, se mai şi elucubra. E o practică pe care o regăsim de la Renaştere încoace, iar exemplele (celebre) sînt numeroase. O eroină a lui Chaucer - aminteşte Alberto Manguel în Istoria lecturii (Actes Sud, 1998) - socotea că a citi în pat e o ocupaţie mai plăcută decît jocurile de societate. În timp, lectura în pat, înainte de a adormi, devine un obicei curent. La unii scriitori, patul este şi spaţiul actului creator. Proust nu scria decît culcat, cu foile pe genunchi şi sprijinindu-se în pernă. Tot în pat îşi primea, noaptea tîrziu, prietenii; îi invita la o cină frugală, dar rafinată, cu şampanie adusă de la restaurantul Hotelului Ritz (povestind o astfel de întîlnire, Mauriac îşi aminteşte de petele de cerneală de pe cearşafuri). Edith Warton scria în pat pe un soi de platou, lăsa foile de hîrtie să cadă pe jos, iar secretara le aduna apoi şi le bătea la maşină. În ultima perioadă a vieţii, cînd locuia lîngă Palais-Royal, Colette rămînea practic tot timpul în pat ("patul-plută", cum îl numea), citea (lectura ideală în această poziţie ar fi, după Colette, Mizerabilii lui Victor Hugo) şi scria pe o tăbliţă pe care i-o făcuse cadou contesa de Polignac. După ce vreme de decenii scrisese la o masă de cafenea, Nathalie Sarraute a ales şi ea, la bătrîneţe, patul. Asemenea unor Carlos Onetti, Antoine Blondin sau Lobo Antunes. "A citi în pat - spune Alberto Manguel - este o activitate egocentrică, imobilă, liberă de convenţiile sociale obişnuite, ascunsă lumii şi care, pentru că se petrece între cearşafuri, în zona desfrîului dar şi a lenei vinovate, are ceva din atracţia lucrurilor interzise." Un recent sondaj (consemnat de Evenimentul zilei) arată, în chip neaşteptat, că "o partidă de sex păleşte şi în faţa unei cărţi bune". Acel "şi" se referă la faptul că din alte sondaje reiese că "30% dintre bărbaţi ar fi gata să renunţe total la viaţa sexuală pentru o sumă de 2 milioane de dolari, iar 9% ar renunţa dacă nu ar mai fi nevoiţi să muncească vreodată". Concluzia - această frază, sub o fotografie în care un domn (cu ochelari) citeşte, iar doamna (fără ochelari) stă alături pe canapea, cu capul în mîini, privind în gol şi respirînd prin toţi porii o imensă plictiseală: "O carte bună, un cont gras sau odihna pe viaţă bat întotdeauna sexul". Toate speranţele ne sînt - încă - permise.

Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Cînd o să se oprească?
Într-unul din articolele precedente, pomeneam în treacăt de o casă "închisă şi pustie" din Piaţa Romană, chiar lîngă Academia de Studii Economice. Acolo, la nr. 7, a fost casa profesorului Lalu....
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Prin biblioteci (II)
Iată, aşadar, cîteva din temele pe care le dezvoltă Alberto Manguel (folosesc versiunea franceză, La Biblioth
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Atenţie! Pericol de prăbuşire
Ce-şi poate dori cineva mai mult decît să i se ridice o statuie chiar în faţa casei în care a trăit?...
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Pasolini şi lupta de clasă
Cinematograful se numea, la început, Studio Cujas, după numele străzii pe care se află (în plin Cartier Latin, între Sorbona şi grădina Luxembourg)....
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Parcul Bordei
Cînd scriu aceste rînduri nu ştiu încă soarta Parcului Bordei, pe care era vorba să o decidă ieri Consiliul municipal, la a treia reexaminare a unei situaţii extrem de încîlcite....
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Spiritul sărbătorilor de iarnă
Anul acesta am hotărît, ca şi anul trecut, că nu voi "face" brad....
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Acum o suta de ani în Bucureşti
Alături de observaţii de fiecare zi privind degradarea oraşului nostru, aici va fi vorba, măcar uneori, de cărţile care au ceva de spus despre înfăţişarea de altădată a Capitalei....
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Proprietatea intelectuală în Europa Centrală
La Brno, în mijlocul Europei, a avut loc conferinţa despre legislaţia ciberspaţiului, la care am avut, şi eu, un cuvînt de spus. Am văzut acolo că spaţiul fizic, tangibil, este deja bine legiferat....
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Încă un incendiu suspect?
Se răspîndeşte sistemul de a distruge casele vechi pentru a reintroduce terenurile în circuitul imobiliar. Se pare că, de mai mulţi ani, el se practică şi la Moscova....
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Regia Autonomă de Tîlhărie Bucureşti
- scrisoare deschisă dlui Gheorghe ARON, director RATB - Bună ziua, mă numesc M. Chivu şi sînt dependent de transportul în comun....
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Skyline
Ce ne lipseşte într-un oraş ca al nostru? Un răspuns la care nimeni nu pare să se gîndească ar fi: dangătul clopotelor, măcar duminica dimineaţa, şi cerul de deasupra noastră....
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Casa colonelului
Scopul în care sînt scrise, de la o săptămînă la alta, aceste rînduri, este dublu....
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Despre o umbrelă
Masă în bucătărie. Într-un colţ al ei stă un personaj numit Eu. În colţul opus, alt personaj, cu un nume la fel de spectaculos ca al primului, Tot eu. În alt colţ, stă cuminte o umbrelă....
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Tărăşenii
"Dacă stai la masă la unul din cei mari, ia seama ce ai dinainte: pune-ţi un cuţit în gît, dacă eşti prea lacom. Nu pofti mîncările lui alese, căci sînt o hrană înşelătoare....
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
O ticăloşie
Acum două săptămîni, în nr. 145 al Dilemei vechi (3-9 noiembrie), am scris despre Casa părăsită. Adresa ei este nr. 1 de pe strada Theodor Ştefănescu....
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
C(in)e mai e britanic?
Discuţia despre clişeele şi stereotipurile din cinematografia Regatului Unit, care a urmat ultimei proiecţii de la cinema Studio din cadrul Festivalului de Film Britanic, a evoluat spre tema identităţ...
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
După prima şedinţă
În Bucureşti şi în ţară, soarta vechii arhitecturi româneşti, atît de vulnerabilă, interesează doar pe cei, puţini şi încă răzleţi, care au înţeles că forma cea mai expresivă a identităţii noastre naţ...
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
N-am nici o scuză
Mă scuzaţi că vă deranjez, sper să nu vi se pară exagerat dacă o să vă rog să vă faceţi puţin timp să citiţi această rubrică, acest articol, vreau să zic, ştiţi, nu e chiar o rubrică, adică, sigur, ar...
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Casa lui Rapino
În această dimineaţă însorită, una din ultimele ale toamnei, un bărbat în salopetă albastră sapă în grădină....
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Google reorganizează informaţia erotică
Considerînd, pe bună dreptate, că dragostea este, în esenţa ei, o simplă problemă de căutare, Google a anunţat cu cîteva luni în urmă că va lansa versiunea beta a noului său produs, Google Romance (ww...
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Casa părăsită
Numai Dumnezeu ştie cîte case din Bucureşti sînt părăsite şi lăsate să se macine în mizerie....
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
To blog or not to blog
Îndemnată să-şi noteze fragmentele de existenţă cotidiană, fără nici o preocupare stilistică, fără efort analitic sau dorinţă de transfigurare, cu automatismul care ar fi, chipurile, garantul autentic...
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Mărcuţa
Ascunsă în dosul unei cortine de blocuri, în stînga şoselei Pantelimon, cum apucăm drumul spre ieşirea din Bucureşti, bisericuţa pe care o caut iarăşi, după ani şi ani, apare la capătul străzii Biseri...
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Casa din Dorobanţi
Dorobanţi 34 e adresa actuală a Ambasadei Serbiei (pînă de curînd a Serbiei şi Muntenegrului, după ce a fost a RSF Iugoslavia)....

Adevarul.ro

image
Cum afli când te poți pensiona: ce documente trebuie depuse. CALCULATOR pensie anticipată
Creșterea vârstei de pensionare este luată în calcul în toate statele lumii în care natalitatea a scăzut, iar îmbătrânirea populației accelerează, punând în dificultate sistemele publice de pensii.
image
Povestea dramatică a celei mai de succes dresoare de lei și tigri din România. Final tragic de carieră
Cea mai renumită dresoare de lei și tigri din România a fost brașoveanca Lidia Jiga. Ea a murit în arenă, sfâșiată de tigrul pe care-l plimba cu decapotabila prin București în anii 1960
image
Misterul morții spionilor înecați în Lacul Maggiore din Alpii Elvețieni: „A venit apocalipsa peste noi“ VIDEO
Patru persoane au murit după ce o navă care transporta 21 de pasageri, toți în legătură cu serviciile secrete italiene și israeliene, s-a răsturnat, iar speculațiile privind natura călătoriei sunt din ce în ce mai multe.

HIstoria.ro

image
Tancurile în timpul Războiului Rece
Conflictul ideologic izbucnit între Uniunea Sovietică și aliații occidentali a dus la acumularea unor cantități enorme de material militar și la dezvoltarea inevitabilă a armei tancuri.
image
Ultimele zile din viața lui Adolf Hitler
Rar s-a mai întâmplat în istoria omenirii ca moartea unui om care a influențat decisiv nu doar secolul al XX-lea, dar și felul în care a evoluat omenirea până în ziua de azi să dea naștere la atât de multe minciuni, legende și adevăruri spuse pe jumătate. Autoritățile sovietice, singurele în măsură să afle adevărul, au făcut tot posibilul să încurce și mai mult lucrurile. Pentru Stalin, care gândea în termenii Războiului Rece încă din 1945, un Hitler probabil viu și nevătămat era mult mai folosi
image
George Gershwin și visul american
George Gershwin (1898-1937) a marcat scena americană la începutul secolului XX.