Şerban FOARŢĂ

Aut jpeg
Aut
„Eu, minge, te caut, / Şi tu eşti în aut!”
Déboutonné jpeg
Déboutonné
Cît despre mine, unul, prefer să butonez un lift, o sonerie şi, în fine, un bouton d amour!
Ghicitoare întreruptă jpeg
Ghicitoare întreruptă
Cine-i umed şi e moale, cu turban de padişah?
Perec e perec jpeg
Perec e perec
Replică pangramatică la un roman lipogramatic, în speţă defectiv de e, – La Disparition de Georges Perec: Peretele de semne este dens: lespede de semne grele, ferme, negre. Peretele de semne e lejer: eter celest – peretele de semne. Peretele de semne este dens: dens & sever – peretele de semne. Ce lest celest – peretele de semne: ex-rest de cer etern seren, pesemne!
Perec e perec jpeg
Un imbecil
Citesc, pe Goagăl, nişte rînduri dintr-un jurnal nocturn, pesemne, al unui ins subţire şi, pe deasupra, superenglezit. Or, respectivul cetăţean, la „ora 0,10“, într-un Bucureşti, ce-i drept, canicular, intră în panică la ţiuitul (el îi spune „zgomot infernal“) al cui crezi, domnule?
Perec e perec jpeg
Un pedel e un pedel
În uşile marilor hoteluri, ca şi ale marilor localuri de patru sau mai multe stele, te întîmpină, în general, pătruns de propria-i importanţă, ca orice majordom de casă mare, un general postiş sau butaforic, cu galoane (fără, însă, patru stele), cu chivără şi cu fireturi aurii, numit pedel.
Speranţa moare (ultima), dar nu se predă jpeg
Speranţa moare (ultima), dar nu se predă
Totul (ca să încep cu un truism): o funcţie, o situaţie, un rol expiră pe pămînt. O „ordonată spiră“ devine o ex-spiră: un fitil futil, o sfoară bleagă, un apendix caudal porcin fără obraznicu-i burghiu, un sfredel reajuns piron, un 8 buclat devenit simplu 0. Homunculii politici, la rîndu-le, expiră, mulţi dintre ei fiind nişte ex-piraţi.
Perec e perec jpeg
Planourul
Se oprise la vreo 10 m de pămînt: mai să-l atingi cu mîna. Stagna în aer de vreo patru zile, lăsînd impresia că-şi aflase-n fine, locul căruia îi va fi fost, dintotdeauna, hărăzit.
Speranţa moare (ultima), dar nu se predă jpeg
Grammatica supernova
Pornind de la legitima premisă că noţiunile aşa-zicînd abstracte sînt, numeric şi calitativ, insuficiente să descrie şi, ipso facto, să exprime mulţimea şi diversitatea unor acţiuni şi circumstanţe irepetabile sau strict particulare, cutare lingvist de anvergură a propus, de la amvonul unui sympòsion filologic, revizuirea, între altele, a modurilor verbale, – după Domnia Sa, mult prea puţine...
Speranţa moare (ultima), dar nu se predă jpeg
Noi apariţii la editura Spectrum (V)
Lenuţa Tractorista (numele e un pseudonim amintind de Miţa Biciclista, dar absolut involuntar, – ultima fiind o citadină), N-am dansat decît tovarăşi. Cartea conţine amintiri du(b)ioase din vremea reuniunilor tovărăşeşti, cînd, jună şi nurlie, Ilenuţa dansa cu tot activul de partid.
Prin ce să fii (dacă nu eşti) princesă jpeg
Prin ce să fii (dacă nu eşti) princesă
Ca să fii o ditamai princesă de l’Oréal-Garnier & Avon (fără Stradford!) trebuie ca, pe donjon (nu pe Don Juan!), să-ţi fîlfîie o Oriflame (firesc, prima alegere), şi să (nu uiţi să) ai grijă de tine (prietenii ştiu de ce): pentru că meriţi!
Prin ce să fii (dacă nu eşti) princesă jpeg
Nostalgia
O, bîlciurile de-altădată; o, dulciurile: bragă, limonăzi, îngheţată de vanilie, ciucalată, rahat, covrigi, nuci, mere, portocale, bèigălă, roşcove, fisticuri, stafide, turtă dulce, cofeturi pentru colivă ş.a.m.d.,
Prin ce să fii (dacă nu eşti) princesă jpeg
Muzică de cameră
Locuiesc, în ombilicul urbei T. (cu buricul, însă, tăiat de-amar de vreme), un apartament bicameral, ca Parlamentul nostru (al nostru şi nu prea). De cînd bîntuie, prin România, stafia sistemei unicamerale, am început să intru la idei.
Déboutonné jpeg
Proză cu o poză
Dagherotipurilor (cu expunere prea lungă), heliominiaturilor în sepia, ca şi altor tehnici imortalizante, le lua, treptat, la bîlciuri, locul, fotografia la minut: „Zîmbiţi, vă rog!“ şi gata. Ce fericire pe ibovnicii săraci! O poză ca asta era ieftină ca braga…
Prin ce să fii (dacă nu eşti) princesă jpeg
Scheme şi schime (II)
Cum voi fi spus, în numărul trecut, idealul de frumuseţe însuşi al fiecăruia în parte, „genul“ propriu de femeie sau bărbat, aduce a portret-robot... Literaţii nu prea fac, nici ei, excepţie de la această regulă nescrisă, – blondeţea feminină, bunăoară, fiind visul însuşi al lui Mallarmé (cf., între altele, o mie: „Femeia ideală, adică una dintre faţetele multiple ale frumuseţii ca atare, ale diamantului ce este ea, nu este una brună.
Prin ce să fii (dacă nu eşti) princesă jpeg
Scheme și schime (I)
Copil fiind (şi mai apoi), la noi în casă, era în uz o enigmatică expresie, anume „şcaţ de pe cutia de ceai“. Eu, unul, nu-mi aduc aminte să fi văzut, după război, o astfel de cutie misterioasă, dar intuiam că era vorba de, îndeobşte, prostul gust al feluritelor fotoportrete
Prin ce să fii (dacă nu eşti) princesă jpeg
AUT
Gheata, de un galben elegant şi cu crampoane antiderapante, a centrului înaintaş, mîngîia mingea, cînd şi cînd, – aceasta simţindu-se, însă, frustrată că nu o mîngîie manual. ...
Prin ce să fii (dacă nu eşti) princesă jpeg
O gazelă, două gazele, trei gazeluri
Domnişoara Marie Laurencin, prietena (cum se zice astăzi) a lui Guillaume Apollinaire, are un tablou a cărui ramă este făcută din oglindă. Vreau să spun că rama amintită pare, şi chiar este, una a unei veritabile oglinzi.
Prin ce să fii (dacă nu eşti) princesă jpeg
Noi apariţii la editura Spectrum (IV)
● Tratat asupra Dînsităţii. Cartea e semnată de o seamă de experţi ai vieţii conjugale, care-şi numesc – cînd se referă in absentia la ea – soţia, „Dînsa“; de unde şi noţiunea respectivă (şi ultrarespectuoasă), anume „Dînsitate“. [N. B.: A nu se confunda cu Densitatea!]
Prin ce să fii (dacă nu eşti) princesă jpeg
Din memoriile unui actor de teatru
Jucat-am nu puţine roluri de-a lungul îndelungii mele cariere de actor dramatic. Unele, fără importanţă: uşier la Curtea de Justiţie; pedel cu şapcă, eghileţi, lampasuri roşii, plus fireturi, în pragul uşilor turnante ale mai multor cazinouri (în comedii bulevardiere); ca şi valet, purtînd pe tavă corespondenţa baronesei. Celor ce au să retorcheze că asta-i simplă figuraţie, le amintesc că figuraţia asigură configuraţia spectacolului ca atare.
Déboutonné jpeg
P.-S.
Amorurile începute în maşină, pe bancheta de meşină bej sau sable, ar putea să se continue-n pădurea silhuie de pe marginea şoselii, – mirosul căreia, de cetini şi răşină, îl domină pe-acela de carburanţi încinşi.
Déboutonné jpeg
Noi apariţii la Editura Spectrum (III)
Der Mensch als Menschewik, der Uebermensch als Bolschewik (ceea ce va să zică: Omul ca minimalist, supraomul ca maximalist). – N-am menţionat numele autorului căci studiul, printr-o fraudă pioasă, dar impie, îi va fi fost atribuit „nifilistului“ Serghei Neceaev (1847-1882).
Déboutonné jpeg
Bancuri vechi şi nouă
Cînd n-au să mai existe trenuri, va mai şti, oare, cineva ce-i aia deraiere lexicală?
Déboutonné jpeg
The global cooling and & the love
Stilul cool, în (mare?) vogă, încă, implică recele, un „sînge rece“ (în sens de, baremi, self-control), putînd duce, cu vremea, la o răceală afectivă, ba chiar la un „global cooling“ al iubirii.
Déboutonné jpeg
Noi apariţii la Editura Spectrum (II)
● Mircea Geoană, Bei un ceai cu mine, Vântule? (suveniruri preeleptorale)
Déboutonné jpeg
Noi apariţii la Editura Spectrum (I)
Cine ar fi putut crede că un studiu, unul de cea mai strictă (şi aridă) specialitate,-n speţă muzicologia, ar fi în stare să ajungă un best-seller?!
Déboutonné jpeg
Cititorii ne întreabă; noi răspundem
Un cititor (sau, mai curînd, o cititoare) ne întreba, deunăzi, dacă „somnul [!] afecţiunii e un moft sau, dimpotrivă, ca şi al raţiunii, el poate naşte monştri?“
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
1 iunie
În vrem-nu-vremile copilăriei mele (de după abolirea monarhiei), adică în, aproximativ, răstimpul 1948–1954, Ziua Copilului nu prea era în vogă.
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Rosarium (III)
Avea aspectul unei prăjituri: cînd al unui tort în stil baroc, cînd al unei fine fondante rococo.
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Rosarium (I)
Luîndu-ne după un şir de titluri ale cărţilor cutărui autor (ce se întîmplă a fi unul şi acelaşi cu al materialului de faţă), anume Prozarium, Simpleroze, Istoriile unui matroz întors de pe Planeta Roz, Roşul uşor e rozul iluzor, am putea crede că, dintre culori (sau nuanţe, dacă e să fim pedanţi), preferă rozul...
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Alte cocoloașe (panseuri și pansamente)
● Cînd se asociază două cocoloaşe, fiecare dintre ele este cocoloşul celuilalt.
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Două cocoloașe
10: O oră de desen. Domnul profesor de desen (sau, pentru paseişti, desemn) intră pe uşă cu un ghemotoc, în mîna stîngă, de hîrtie. Îl instalează pe catedră (în aşa fel încît să fie vizibil întregii clase) şi ordonă: „Desenaţi-l! Aveţi la dispoziţie toată ora“.
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Basme&Băsmăluţe
1. „Pudrează-mă!“ se milogi prinţesa de fluturele ce-i căzuse-n plasă. Acesta începu să-i ningă pe decolteu, pe umeri şi pe braţe... Prinţesa-şi luă agale zborul, – în timp ce o omidă gol-goluţă o privea, de jos, cu ochi uriaşi.
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Numere & nume
Ar fi mai potrivit ca un CV (de la curriculum vitae, parcă,– în latină) să se cheme,-n loc de, vai, SiVi (!), 105.
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Rizoameni
Prin parbriz, omul amintea rizomul. Părea rizomul însuşi, tulpina subterană, deci, a unui, să zicem, exemplar de mătrăgună. Cumătră bună, mătrăguna-i îngăduise omului să-i semene oleacă. Prin parbriz, omul (foarte scund, – încît capu-i mare şi stufos mai că nu depăşea volanul) evoca rizomul mătrăgunei. Parbrizul (cu, uitasem să precizez, brizbiz, – căruia unii-i spun brizbriz) era tulbure, ud, opac aproape, din pricina cumetrei ploi.
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Papuwah
Un prieten al meu cu mult mai tînăr, anume Dan [J.] Ungureanu, mi-a trimis, deunăzi, un e-mail cu următorul conţinut: „Ghiciţi de pe lista de mai jos! Există vreo limbă papuaşă pe această listă?
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Warum liebe ich dich...
MIRELE: poate şi pentru că-mi evoci mai „toată bogăţia şi confuziunea“ (vorba unui poet de seamă) „a pădurii“; poate şi pentru că nu te-ai desprins cu totul de verdele-i sălbatic şi umbros, de luminişurile lui pătate cu soare pîlpîind pe iederi, de reavănul şi negurile-i dese, – care te-mbie, fără să le temi; poate pentru că te ghemui, uneori, ca într-o scorbură, la pieptul celui drag, pentru că-ţi culci pe faţa lui obrazul ca pe o coajă albă de arţar, pentru că miroşi a nucă nouă; poate pentru
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Kaum einen Hauch
Kaum einen Hauch     MIRESA: Sărute-mă cu răsuflarea gurii sale! Din creştet pînă-n tălpi, – cu, numai, suflu-i. Cu doar suflarea gurii lui ce-adie aşijderi unei pale de vînt palid. Învelitoare fie-mi adierea-i, cea care, fără să adere la propria-mi carne, să mi-o mîngîie în treacăt, – ca atunci cînd sufli într-o carte, ca să-i desparţi prea alipitele petale...
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
www.alunitsa.ro (III)
Un alt, al treilea, litigiu apăru, cînd nimeni nu se aştepta la asta, în momentu-n care un acţionar de seamă atrase atenţia adunării cum că vocabulul Eichhörchen, ca şi, de altminteri, veveriţă, e un diminutiv şi, ca atare, un termen mai ispititor decît scoiattolo sau écureuil pentru micuţii alunari, şi că aceasta ar constitui o intolerabilă discriminare. Zadarnic i se explică, de către un lingvist tedesc, că écureuil, etimologic, implică, la rîndu-i, un diminutiv, – ca unul ce provine din lat.
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
www.alunitsa.ro (II)
Greu rezolvabilă (în aparenţă, cel puţin), o problemă se ivi în ziua cînd onorabila fundaţie adresa căreia era, spuneam, www.alunitsa.ro. decise să-şi extindă peste graniţi spornica sferă de activitate, prin înfiinţarea unei sucursale în Ţara Cantoanelor, anume la Vevey. Ceea ce făcea ca, din păcate, să fie pusă pe tapet chestiunea unei noi adrese web. Dat fiind faptul că Eichhörchen e un termen, nu numai lung, dar şi cam greu inteligibil pentru elveţienii negermanofoni, în timp ce écureuil, nic
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
www.alunitsa.ro
Pentru că numele-i tot începea cu un v dublu, hotărî să-i schimbe acestuia veve-ul în mai prestigiosul W. Veveriţa deveni, într-astfel, weriţă. Cum, însă, sedila de sub t nu le spunea străinilor nimic, ca, de altminteri, nici tichia de pe a, ea, veveriţa noastră indigenă, avea să poarte, de acum încolo, numele ultrainsolit de weritsa. Îşi luă de soţ un verişor, pe care-l boteză tot weritsa, lucru cu care el fu de acord din politeţe sau indiferenţă.
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Două basme
1. Basm de adormit copiii mari Stăteam în faţa uşii mele, cu cheia-n mîna dreaptă, gata s-o vîr în broască. Or, atunci, se auzi un mic "Oac-oac!"....
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Cei 3 + 1 boschetari
Cei 3 + 1 boschetari îl ignoră cu desăvîrşire pe temutul Armand Jean du Plessis ş. cl....
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Cordial
Motto: "Ne-am despărţit urîndu-ne, reciproc, sănătate şi succes..." (Liviu Antonesei, Timpul, 8/2009, p. 24) Ne-am despărţit urîndu-ne de bine....
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Scatologicum parvum
PROFA (de francă şi dirigenţie): Copii, ce-i aia un cacato
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Eschatologicum parvum
Vai şi-amar a mai rămas din Weimar; vai şi-amar din ghetele lui Goethe; vai şi-amar din hainele lui Heine; vai şi-amar a mai rămas din Weimar!......
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Place de la Concorde
A fost odată unul care, în sala tribunalului şi, după, în tărăboanţa ce-l ducea la ghilotină, citise, foarte absorbit de ea, o carte, pe care continuase a citi-o şi pe eşafodul din, doldor...
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Liane şi lianţi
Ali a fost al patrulea calif. Bali a fost, prin dansurile sale, pentru Artaud, o revelaţie. Cali a fost o aşezare semirurală columbiană, ce a ajuns, apoi, oraş. Dalí a fost Dalí....