Şerban FOARŢĂ

Pagina 2
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Zero şi infinitul
Între Mr. Penn şi Pennsylvania, nu cred că este nici o legătură (tot astfel cum nici între dl Tran şi Transilvania)....
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Le(s) grand(s) paris (variantă)
Eşti la Paris, după Război(al II-lea, se înţelege). Trecut de prima tinereţe. Căsătorit, ai o fetiţă pe care-o cheamă Marie-France....
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Paradoxuri fumigabunde
Fizicalmente, fumul este o dispersie. O, adică, împrăştiere,-n particule extrem de fine, a unei substanţe oarecare într-un mediu fie solid, fie lichid, fie, ca în cazul fumului, gazos....
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
De coloribus (dicţionar explicativ-etimologic)
ALB = albastru disastrato ("dezastrat") ● ALBASTRU = astru alb ● BORDOCALIU = portocaliu bordo (ca PDL + PSD) ● CIOCOLATIU (v. ŞOCOLATIU) ● CULOARE = culoar, sing....
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Cucurrigulum vitae (III)
Numele bravului cocoş aborigen (carpatin sau danubiano-pontic) provenind (scriam acum o săptămînă) din ceea ce, pentru slavoni, era găină, concluzia logică ar fi că, la români, feminismul ...
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Cucurrigulum vitae (II)
Am văzut lumina (electrică, nu a zilei, " cum se zicea ’nainte vreme) într-o vastă clocitoare mecanică şi unanimă, iar nu într-un cuibar matern....
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Cucurrigulum vitae (I)
N-am avut nicicînd un nume propriu, fie şi dacă alţi congeneri de-ai mei avut-au unul. Cei din ograda, bunăoară, a celui ce a fost Tudor Arghezi, " numiţi, cu toţii, pare-se, Ioniţă....
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Lee
"Citeşte-mi, azi, Annabel Lee, a şoptit Lia; dar, mai ’nainte, spune-mi pentru ce Annabel Lee apare-n poezie, cu numele-i întreg: Annabel Lee?", a mai spus Lia....
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Li
Li, unitate de măsură a distanţei, specifică Imperiului de Mijloc, constînd în 360 de paşi (= 644,652 m), e şi echivalentul, pasămite, al bătăii vocii omeneşti....
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Alchimia ţigaretei
Să pufăi, ca locomotiva,-n gară, vara, în balcon sau la fereastră, o ţigară, închipuindu-ţi că e ultima-ţi ţigară, ţigara condamnatului la moarte....
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
De-a baba-oarba
De sorginte îndeobşte vegetală, hîrtia taie, ca şi iarba. Taie muchia palmei, iar nu barba sau alte accesorii ca aceasta....
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Glissando
Ce linii, ce meandre, ce volute: ce solniţe puteau ieşi din atelierul lui Cellini!...
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
A cloche-pied
Ţara (ţărişoara, mai curînd) era atît de mică, de îngustă, că nu se putea sta, într-însa, altfel decît într-un picior....
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
7 PM
O tufă de buxus, la şapte, spre seară, cu gust amărui şi păienjenoasă, pe care arţarul aruncă o singură pată prelungă; sau, în penumbră, la prînz, totdeauna la prînz (şi tot vara), conduct...
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Q. E. D.
Fr. cigogne e, în rom., barză. De la aceasta, barză, se ajunge, cu o brumă de bunăvoinţă, la rom. varză. Cu o altă brumă de bunăvoinţă, " rom....
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
MVNDVS SCAENA
Cînd, de la "cucurigul" unui teatru, " ajunşi, acolo, din nevoia de-a fi, un ceas, un ceas şi jumătate, sub un acelaşi, amîndoi, acoperiş, alături şi incognito, ca regii, printre ucenici ş...
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Si tacuisses
Termen aristotelician de căpătîi, entelécheia, alias entelehia, e, după Hegel, scop şi, totodată, realizare a acestuia......
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Anunţuri importante
Stimaţi şi dragi concetăţeni, " în locul primelor de altădată, li se vor da, cu-ncepere de mîine, proprietarilor de automobile, dar şi celor mai buni prieteni ai lor, anume prietonii, mici p...
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Paradă
Acrobaţi aprobaţi (după ce-au fost probaţi), elefanţi eleganţi, tigri gri (pedigri garantat!), lei, lei, lei-paralei (de la Cirque du Soleil), flautişti autişti (reţin sunetu-n ei), cai masca...
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
ACRONIMENI
IBRD ● WB ● IMF ● IFC ● IDA ● ITU ● UPU ● IAEA ● ICAO ● ITO ● ILO ● WHO ● FAO ● UNESCO....
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Vara, pe un blog de gheaţă!
Un blog de locuinţe, cvasivechi, cu cca 90 de blogatari. La et. V, ap. 24, un elev se chinuie să-nveţe, la istorie, despre aşa-zisa Blogadă a lui Napoleon, continentală....
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Hypnerotomachia poliphili
Deoarece nu mai visa de la o vreme, adică nu vedea nimic de-a lungul unui somn opac, fără imagini, nici culoare, " pe mult prea lungile culoare ale căruia orbecăia de unul singur (fără, cel ...
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Pas de deux
Un du(i)et alb de lebezi, unduiet (cum zice-s-ar, pesemne, în dulcele grai moldav), un duios cuplu unduios, adică, de unduiete/unduioase lebezi albe, care treceau uşor de la Albeniz la Albinon...
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Madrigal
Caietele-ţi sînt pline de paiete şi de confettile culese din părul încîlcit al fetii. Are zulufi cam ca zuluşii, " dacă zuluşii au zulufi....
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Uvertură
Una din prietenele mele este Uşa. Mătuşa Uşei este Poarta, cu care, însă, nu-s bun prieten, " cum nu sînt portăreii cu uşierii....
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
I.V. Stalin vs N.I. Maar
Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Mártir Patricio Clito Ruíz y Picasso, posesorul celor 10 (zece) nume, dintre care 2 (dou...
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Critică (literară)
După "divinul critic", " Maiorescu, în pofida studiilor vieneze, a unui dublu doctorat, a rangurilor academice supreme, a voiajurilor în străinătate, a vizitelor la Palat, a excelentelor relaţii cu Vo...
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Dialog (fără liniuţe)
Să fie, oare, finalismul fratele denaturat (sau doar naiv) al teleologiei?......
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Petenţii şi pretenţiile lor
Uncheşii primeau pensiile în cash, iar dacă se zvonea, din vreme-n vreme, că ele sînt ameninţate de suspensie, bătrîneii năvăleau în stradă, scandînd, cu voci firave, din cinci în cinci minute, lozin...
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
666
Cred că şi un ţînc de şase ani poate să înveţe să joace şaize’şase; dar’mite un cetăţean în vîrstă de, bătuţi pe muchie, şaize’şase......
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
O/0
I. Se trezise, într-o zi de august, cu gustul straniu că uitase ceva, ceva de maxim interes, " dar ce anume?...
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Veaţă meletară
Ceea ce aude, zilnic, mareşalul, de cînd se află în rezervă, e următorul ordin anonim: "Pune-ţi peste şale, mareşale, un mare şal, căci el prezervă de greşale!" "Care greşale?", se întreabă mareşal...
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Meteometehne
Oraşul avea această particularitate stranie: ploaia nu cădea aidoma din nori pe două străzi alăturate....
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
S/Z
De la o vreme, eram tot mai zinguratici. Zîmbăta plecam în week-end, zinguri. Ne erau dragi aceste zîmbete zenine. Nu zdădeam decît pe iarbă verde, pe pajiştea cea mai zuavă....
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Palme calme
Ajuns acasă, după lunga zi de muncă, bătea, chiar din antreu, din palme....
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Novelă ejemplară
Un exemplar de cîine exemplar dădea o multitudine de semne de amiciţie tuturor, - ca omul....
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Mathematice parva
Înmulţirea e, prin definiţie, mai (tautologic spus) înmulţitoare, mai spornică, mai multiplicativă decît e vara ei primară, adunarea, - adunarea cea zăbavnică-n exces....
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Invenţii & Inovaţii
De cînd aveau, cu toţii, expertiză, experienţă nu mai avea nimeni. Ceea ce nu-i împiedeca, ba dimpotrivă, pe cei mai mulţi, să facă experienţe, - acestea fiind, de secole, în mare vogă....
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Muzică, dans, antren
Trenul avea tampoane de vată hidrofilă, compartimente cu sofale roşii-fuchsia de forma unor S-uri (mari) şi geamuri de oglindă mată, pe care, după ce le abureau, unii le foloseau ca blocnotesuri, - în...
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
O ştire din oştire
Domnii ofiţeri purtau egrete, la chivără, şi eghileţi pe umeri. Domnii ofiţeri purtau, pe umeri, povara treselor, şi a egretelor, în creştet, sau a pomponului pompos, pe frunte....
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Dacă mazeta este o mîrţoagă, şi gazeta este o hîrţoagă
A fost odată o pereche de mazete. Ce putea face o pereche de mazete, - dacă nu să care, cu furgonul, hîrtie pentru patru-cinci gazete. Gazete importante, nu spui care......
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
O pereche de operete
A fost odată o gazelă de perete. Se dădea cu capul de perete, oprindu-se doar cînd sporea producţia, per capita, de operete. Într-o operetă era vorba de o egretă şi perechea ei....
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Gazela de perete
A fost odată o gazetă de perete. Se dădea cu capul de perete, oprindu-se doar cînd sporea producţia, per capita, de operete. Într-o operetă era vorba de un erete şi perechea lui....
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Inverosimilele aventuri adev[rate ale locatarului din Loch Ness
XXXVI) În, însă, ziua-n care-mi citea, ascuns în mîl, unde n-auzi nici baremi al păsării fîl-fîl, în palida lumină ce-ajunge în afund ca-ntr-un tunel de mină, nu prea de tot profund, ...
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Inverosimilele aventuri adevărate ale locatarului din Loch Ness
XXXV) Or, scrie Alexandru Blok, - într-o zi când E....
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Inverosimilele aventuri adevărate ale locatarului din Loch Ness
XXXIV) Cioran, care Jurnalu-i cu gînduri şi-altoia, citite în Jurnalu’ mai vechi al altuia, prin cam deceniul 9 al secolului dus, ne-mpărtăşea şi nouă ce va fi scris un rus, anu...
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Inverosimilele aventuri adevărate ale locatarului din Loch Ness
XXXI) Dar, din păcate, Nessie la nunta-i de argint, n-a stat în capul mesii ornate cu iacint, făcînd-o prin procură fi’ndu-i încet, apoi, de o străină gură, în sunet de cimpoi, ...