Şerban FOARŢĂ

Pagina 3
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Inverosimilele aventuri adev[rate ale locatarului din Loch Ness
XXX) Cînd vasul, pe de-a-ntregul, de apă se umplu, doar Nessie-opri înecul preanobilului blue diamond, - nu-nainte de-a-i trage,-n plin, şi el, o coadă (şi,-apoi, ţin’te!) vaporulu...
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Inverosimilele aventuri adevărate ale locatarului din Loch Ness
XXIX) delfin, pre limba veche, îl urmăreşte strict mai multe zeci de leghe, sub mări, dintr-un district într-altul (vorba vine): Southampton şi Cherbourg, Queenstown, apoi, şi,-n fine, ...
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Inverosimilele aventuri adevărate ale locatarului din Loch Ness
XXVIII) Acvaticei şopîrle dat a-l găsi, i-a fost în chipu-acestei gîrle prin care, fără rost precis (anume darul promis de-acest amant şerpoaicei, - legendarul albastru adamant), ...
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Inverosimilele aventuri adevărate ale locatarului din Loch Ness
XXVII) Cum lacul nu se varsă în ocean, prin rîu, părea că nu-i o farsă ca monstrul cel molîu (de cînd îl creştinase monahul Colomban, prin, după Christ, al şase- sutelea, parcă, an) ...
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Inverosimilele aventuri adevărate ale locatarului din Loch Ness
XXVI) Aceasta-i o-ntrebare pe care, pînă azi, au pus-o între bare cei ce,-ntre ulmi sau brazi, la iezerul din Scoţia i-aşteaptă pe turişti, nesocotind comoţia sau vreun infarct ce rişt...
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Inverosimilele aventuri adevărate ale locatarului din Loch Ness
XXV) Dar cine e gheţarul, ce-apropie-se cumplit şi aftacrat cum ţarul Ras
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Inverosimilele aventuri adevărate ale locatarului din Loch Ness
XXIV) precum acela care, la unşpe fără cinci, (ce pe Titanic n-are nevoie-a-l ţine-n clinci, pentru că-l face knock-down, ca între super-grei, chiar după ce, din Queenstown, plecase-ab...
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Inverosimilele aventuri adevărate ale locatarului din Loch Ness
XXIII) de mare (ou de şarpe), dorit cu-atîta jind pentru, în zvon de harpe, o nuntă de argint, încît duiosu-i mire i-a şi făgăduit că i-l va da-n primire la timpu-ngăduit, anume cîn...
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Inverosimilele aventuri adevărate ale locatarului din Loch Ness
XXII) Ci, bănuind un hybris, năpîrca din La Tour du Pin, - acest ex libris, FLUCTUAT & MERGITUR!...
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Inverosimilele aventuri adevărate ale locatarului din Loch Ness
XXI) ...de n-ar fi fost urmarea unei cumplite stări de hybris, - cărei’ marea i-a fost adus mustrări de cînd e ea (pe voie făcîndu-le, mereu, doar ălor ce, ca Noe,-n canoe, nici un ...
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Inverosimilele aventuri adevărate ale locatarului din Loch Ness
XX) Ca să ajungem, însă, la ceasul cel nefast al navei, - ni-i constrînsă a povesti, cu fast de amănunte, pana ce se-ntîmplase pîn’ s-a fost trezit cu rana din pîntec, ce-un păgîn ...
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Inverosimilele aventuri adevărate ale locatarului din Loch Ness
XIX) Frumoasă ca un astru, şerpoaica din La Tour du Pin, visa albastrul, cu perle împrejur, scump adamant pe care Kate Winslet, în neant l-azvîrle-n marea mare, a cărei bouche béante ...
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Inverosimilele aventuri adevărate ale locatarului din Loch Ness
XVIII) Or, ochii, mult-stimata şi-i va fi pus, estimp, pe tocmai nestemata ce-i sta precum un ghimp în inima-i de şarpe, cît timp nu-i va fi fost, în muzică de harpe (cu sunet cam ano...
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Inverosimilele aventuri adevărate ale locatarului din Loch Ness
XVII) De neam frînc şi lugubră,-n La Tour du Pin, trăia, zisesem, o colubră ce, zi de zi, grăia printr-o telepatie prin care şerpii fac ca gîndul să le-adie şi,-apoi, precum un ac ...
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Inverosimilele aventuri adevărate ale locatarului din Loch Ness
XVI) În van e şi-a mai spune că monstru-avea, lui King George V, gînd rău a-i pune de-atunci; şi nici un ring n-ar fi putut să-ncapă partida cea de box a monstrului de apă c-un crai ...
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Inverosimilele aventuri ale locatarului din Loch Ness
XV) E-n ’910 cînd, lucru foarte rar, un cîine-n doliu trece,-n convoiul funerar, cam ca a’ lu-alde Mozart, — doar că acest convoi se-mbracă de la Clothes-Art, iar nu ca vai-de-n...
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Inverosimilele aventuri adevărate ale locatarului din Loch Ness
XIV) ... la căpătîiu-a foarte mulţi ce,-n războiu-ntîi mondial, răniţi de moarte fi’nd, - craiul Angliei îi veghea......
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Inverosimilele aventuri adevărate ale locatarului din Loch Ness
XIII) Dacă ce scrie-n ziare-i crezabil pe cuvînt, anglofobia fiarei din lac va fi avînd şi alt motiv, - de pildă că n-a primit ferpar şi ea, cu-ntreaga ghildă a cinului impar: Leu di...
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Inverosimilele aventuri adevărate ale locatarului din Loch Ness
XII) Ci azi, cînd şi Sir Winston, şi Herr Hess au murit, iar Gnoza de la Princeton nu ne-a prea lămurit, ba nici bursierii Soros, dacă fosilu-acest ar fi chiar Uroboros (nu-ntreg, ci d...
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Inverosimilele aventuri ale locatarului din Loch Ness
XI) Destulora le place să dea de înţeles că emisar de pace ar fi fost Rudolf Hess....
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Inverosimilele aventuri adevărate ale locatarului din Loch Ness
X) Pentru pragmatici, monstrul ar fi un patriot, căci "în profitul nostru", zic ei, "aduce tot mai mult bănet, şi nu e alt punct turistic mai de preţ, încît statuie s-ar cere-a-i face...
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Inverosimilele aventuri adevărate ale locatarului din Loch Ness
X) Pentru pragmatici, monstrul ar fi un patriot, căci "în profitul nostru", zic ei, "aduce tot mai mult bănet, şi nu e alt punct turistic mai de preţ, încît statuie s-ar cere-a-i face,-ncai...
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Inverosimilele aventuri adevărate ale locatarului din Loch Ness
IX) Ci monstrul de sub ape nu are seamăn, nici, aşadar, vreun aproape în lacul cu peşti mici din care nu se ştie dacă se-nfruptă, căci priveliştea-i pustie de obicei, sub crăci; i...
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Inversosimilele aventuri ale locatarului din Loch Ness
VIII) Mizantropia este cînd cîte-un om ca noi începe să deteste tot omenescul soi, căruia nu-i suportă odoarea, cînd, în lift, acesta se transportă cu dînsul......
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Inverosimilele aventuri adevărate ale locatarului din Loch Ness
VI) Un şarpe-al mării poate şi monstrul nostru-a fi, ba chiar şi e, - cu toate că locuieşte, zi şi noapte, într-o apă prin care nu străvezi, ca printr-o-nchisă pleoapă prin care n-ai ...
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Inverosimilele aventuri adevărate ale locatarului din Loch Ness
VI) Cum şerpuie o cobră voi şerpui şi eu în povestirea-mi sobră, altminteri, - dar, mereu, ca limba unei viperi peltice, bi- sau tri- furcîndu-se, - căci liberi ne place a trăi, fă...
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Inverosimilele aventuri adevărate ale locatarului din Loch Ness
V) De neam frînc, o năpîrcă,-n La Tour du Pin, trăia; ce i s-a pus în cîrcă e că se înrăia de la o zi la alta, - nu şi că va fi fost în vizită la balta-n al cărei adăpost trăia dih...
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Inverosimilele aventuri adevărate ale locatarului din Loch Ness
IV) Cum să-l mai faci, pe urmă, s-asculte de cimpoi, cînd cîte-o-ntreagă turmă de vite sau de oi e,-n toată luna, dată drept dispărută, - căci cadavru-i niciodată, prin iarbă sau sub ...
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Inverosimilele aventuri adevărate ale locatarului din Loch Ness
III) Dihania fi’nd un şarpe,-n principiu, - consuna cu ce, de pe sub carpen sau alt copac, suna: zvon de cimpoi anume, făcîndu-l, după prînz, pe cel temut de-o lume, mai blînd dec...
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Inverosimilele aventuri adevărate ale locatarului din Loch Ness
II) Cimpoiul e un uger ce e de sunet muls, cum sadic, de pe lujer, şi albul crin e smuls. Cimpoiu,-ntre unelte de muzică, - eu cred c-are origini celte, ca şi textilul pled....
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Inverosimilele aventuri adevărate ale locatarului din Loch Ness
I Ospicii, temniţi, ocne-s pentru-ăi de crime fac, ci monstrul de la Loch Ness are drept ţarc un lac....
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Mic tratat de chiciologie
Ultima şi adio Nainte de-a ieşi pe uşă, sau, poate, pe fereastră, cu mutră nemaijucăuşă, bufonul Dvs....
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Mic tratat de chiciologie
84° (Lui Radu Cosaşu, - pour un certain billard!) De cînd eşti, bă, tu fan adicătelea drucăr, al jocului orfan de muşterii, zis şnucăr?...
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Mic tratat de chiciologie
83° - În ceasu crudei despărţiri, să nu uiţi, domne Nae, c-am dat şi noi neşte martiri! Io-mi fac sepuku-n bae......
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Mic tratat de chiciologie
82° Madam, aibi pietate, nu ca acei tirani ce-un june în etate de doozeci de ani îl fac de-şi pune ştreangul de gît şi-adastă să-l tai dumneata ce-ai rangul de văduvă cu văl ...
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Mic tratat de chiciologie
81° "E-adevărat că cel mai bun preludiu e masajul erotic?"......
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Mic tratat de chiciologie
80° Inima răzui-o pe dată a ursului de pluş, şi două-ncepe-vor să-i bată în piept, acuş-acuş, dacă Perida şi/sau Feea-şi vor da concursu,-ncît culoarea să le fie-aceeaşi şi să cî...
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Mic tratat de chiciologie
79° Răzuie stelele de mare iar cînd (şi dacă) eşti apt a găsi, în fiecare dintr-însele, trei peşti, valoarea cărora e funcţie de ce culoare au: verzi, roşii,-albaştri (în conjuncţi...
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Mic tratat de chiciologie
78° Dacă la altă viaţă năzui şi n-ai cum să parvii, ajunge doar atît: să răzui mai multe pălării, iar după ce apare-un soare cîştigi atît cît e scris pe-ochelarii ăi de soare, ...
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Mic tratat de chiciologie
77° Scriem noi ti-de, însă taid cetim, c-aşa vor nişte domni ce ne dau cîte-un scurt raid, - mai lung, nevrînd să rişte; şi Bonux ne aduc, şi Fax, ca-n orice lume care supracons...
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Mic tratat de chiciologie
76° Nu-i, de la Omul Nou, uşor s-ajungi la Noul Omo, după cum nu-i deloc uşor să te tot uiţi la promo, după ce doar de promovări în muncă şi pe linie politică, fără-ntrebări, ni...
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Mic tratat de chiciologie
75° Ce mai roman, iubirea mea, cîn te iubea dom’ Niţă, dar tu ereai femeea mea, care-ţi ziceam domniţă şi-ţi mai ziceam că-s moorîţi, dar n-am înc
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Déboutonné
De-aş fi cîntat la bandeon, nu la clavir, bănui că aş fi preferat să butonez....
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Mic tratat de chiciologie
74° Dacă visezi că ţii un vig de catifea în mînă, şi ţi se face tot mai frig, ţinîndu-l astfel, — pînă ce-ncepi să-l mîngîi în răspăr ca pe motanul bine crescut, însă placid şi fă...
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Mic tratat de chiciologie
73° Eşti, dacă ţii, în vis, la sîn velur, o senzuală, — precum citeam, deunăzi, în revista mensuală cea frunzărită în duet, pe cînd ne luam cafeaua dintr-un serviciu desuet, ...
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Mic tratat de chiciologie
72° "Alo, e Vera?" zicea el, iar ea zicea: "Ai grijă de tine",-n şoaptă, dar cu zel; şi-o frunză, de pe tijă, rupea şi-i oblojea cu ea şi pieile, şi tenul bătrîn, — iar el re-...
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Mic tratat de chiciologie
71° "Sainte Elodie, Faites que le français me sourit!" (Litania şcolerilor hexagonali) Au fost găsiţi la Rosenau sau Rîşnov, şase saci în rîpele ce roze n-au într-însele, nici...
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Mic tratat de chiciologie
70° Dacă tot sîntem populari, să ne gîndim la neica Ion şi la ceilanţi fraţi plugari, îmbindu-i nu cu fleica şi berea, ci cu noul vot, — în jurul unei mese rotunde, unde-aceşti...
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Mic tratat de chiciologie
69° Care Romani?! Păi, poţi să-mi spui de unde pînă unde deasupra dacilor îi pui?......
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Mic tratat de chiciologie
68° Care Traian?! Eram romani din zilele lu’ Numa Pompiliu, c-un amar de ani ’nainte ca strămuma cu acte-n regulă, monşer, şi născătoarea noastră, să fie Roma......