re:member

Publicat în Dilema Veche nr. 119 din 4 Mai 2006
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png

"Identitatea de esenţă dintre cele trei totalitarisme ale secolului XX, fascism, nazism şi comunism, flagrantă în domeniile politic şi poliţist, mi s-a părut la fel de flagrantă în cultură. De ce un determinism comun i-a împins oare pe cei trei fraţi înspre arta pompieristă? Explicaţia stă, cred, în faptul că totalitarismul (neologism forjat de Mussolini în 1922) nu trebuie doar să înglobeze, aşa cum îi spune numele, totalitatea activităţilor unei societăţi, şi deci şi arta, ci şi să vegheze ca această artă să arunce masele într-un plictis profund, în aşa fel încît să nu constituie o distracţie susceptibilă să abată atenţia colectivă de la masticarea exclusivă a utopiei oficiale. (...) Am observat adesea, cei care-au mers pînă la capătul stalinismului au devenit cei mai lucizi şi cei mai severi cu ei înşişi, o dată ce-au revenit. Dimpotrivă, Ťtovarăşii de drum», jumătăţile de măsură ale totalitarismului, pretind că şi-au înmormîntat aberaţiile şi minciunile justificîndu-le prin Ťcontext» şi prin circumstanţe. (...) De ce scriitorul francez cel mai reprezentativ pentru anii 1959 şi 1960 (Sartre, n.n.) a urît libertatea, tocmai el, filozoful libertăţii? De ce acest filozof atît de inteligent a fost de acord cu noaptea intelectuală a comunismului? De ce fondatorul faimoasei reviste Les Temps modernes n-a priceput nimic din timpul lui? Cum de acest gînditor atît de subtil a putut fi unul din marii fraieri ai secolului noastru? În loc de a escamota aceste realităţi, ar fi mai bine să-ncercăm să le explicăm. Problema nu este aceea a aberaţiilor unui om. Este aceea a unei întregi culturi. Pentru a o rezolva, să ne inspirăm mai degrabă din ceea ce Sartre însuşi a predat, nici într-un caz din ceea ce a făcut, din filozofia sa despre responsabilitate, nici într-un caz din actele sale iresponsabile, din morala sa despre autenticitate, nici într-un caz din ideologia sa atît de falsificantă. (...) Cititor precoce, foarte curînd n-am avut ce face cu fadele rezumate de istorie literară destinate unor elevi din care majoritatea nu aveau nici cea mai mică înclinaţie pentru litere. De altfel, nici cea mai mare parte a profesorilor nu au această înclinaţie, inclusiv, cum am văzut mai tîrziu, în învăţămîntul superior. Poate că au erudiţia, competenţa, metoda, dar e greu să găseşti unul din şase care să fie un veritabil cunoscător, cu care să ai chef să vorbeşti despre o carte, să afli ce gîndeşte despre ea, să descoperi eclerajul neaşteptat pe care percepţia lui personală o aruncă asupra acelei opere. Dacă cunoştinţele literare nu sînt aceleaşi pentru toţi oamenii, pentru că nu e meseria tuturor, cunoscătorii sînt împărţiţi într-o proporţie egală printre universitari şi printre cititorii obişnuiţi... Am urît şi m-am ferit, de cum mi-a venit mintea la cap, de toate acele manuale de istorie literară ale căror autori au darul de a aplatiza orice ating şi care transformă cele mai strălucitoare flori în cîrpe de şters praful. Aceştia sînt maşinării foarte sigure menite să abată tineretul de la amorul literelor prin reducerea lor la clişee, fie ele şi de avangardă... Manualul ucide dorinţa de a citi. (...) Engleza juxtapune, franceza subordonează. Engleza poate să sară adesea peste prepoziţii între cuvinte, sau chiar şi peste conjuncţii între propoziţii, în vreme ce franceza, moştenitoare a sintaxei latine, n-ar putea să se dispenseze de ele. (...) Despre Ťfericirea» de a trăi la hotel, la adăpost de grijile domestice care Ťmi-au mîncat ficatul şi mestecat encefalul». Ce de zile ruinate de hazardul imobiliar! La hotel nu te preocupi nici de asigurări, nici de taxe, nici de menaj, nici de facturile de electricitate. Le plăteşti, fireşte, pentru că sînt incluse în nota de plată, dar nu-ţi baţi capul cu ele... Nu trebuie să alergi după instalatori de negăsit, după sticlari sau după zugravi, şi nici nu eşti nevoit să trînteşti uşa-n nas tuturor pisălogilor. Plătind, la hotel îţi cumperi nepăsarea; la domiciliu, plătind, îţi cumperi numai belele." (Jean-François Revel, din Le Voleur dans la maison vide , 1997, articole şi interviuri

Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Cînd o să se oprească?
Într-unul din articolele precedente, pomeneam în treacăt de o casă "închisă şi pustie" din Piaţa Romană, chiar lîngă Academia de Studii Economice. Acolo, la nr. 7, a fost casa profesorului Lalu....
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Prin biblioteci (II)
Iată, aşadar, cîteva din temele pe care le dezvoltă Alberto Manguel (folosesc versiunea franceză, La Biblioth
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
În pat
O revistă lunară (bogat) ilustrată, care se prezintă - cam ambiguu - drept "cea mai curajoasă revistă de femei", publică în numărul din luna aceasta o mică anchetă pe tema "Ce faci în pat cînd nu dorm...
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Atenţie! Pericol de prăbuşire
Ce-şi poate dori cineva mai mult decît să i se ridice o statuie chiar în faţa casei în care a trăit?...
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Pasolini şi lupta de clasă
Cinematograful se numea, la început, Studio Cujas, după numele străzii pe care se află (în plin Cartier Latin, între Sorbona şi grădina Luxembourg)....
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Parcul Bordei
Cînd scriu aceste rînduri nu ştiu încă soarta Parcului Bordei, pe care era vorba să o decidă ieri Consiliul municipal, la a treia reexaminare a unei situaţii extrem de încîlcite....
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Spiritul sărbătorilor de iarnă
Anul acesta am hotărît, ca şi anul trecut, că nu voi "face" brad....
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Acum o suta de ani în Bucureşti
Alături de observaţii de fiecare zi privind degradarea oraşului nostru, aici va fi vorba, măcar uneori, de cărţile care au ceva de spus despre înfăţişarea de altădată a Capitalei....
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Proprietatea intelectuală în Europa Centrală
La Brno, în mijlocul Europei, a avut loc conferinţa despre legislaţia ciberspaţiului, la care am avut, şi eu, un cuvînt de spus. Am văzut acolo că spaţiul fizic, tangibil, este deja bine legiferat....
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Încă un incendiu suspect?
Se răspîndeşte sistemul de a distruge casele vechi pentru a reintroduce terenurile în circuitul imobiliar. Se pare că, de mai mulţi ani, el se practică şi la Moscova....
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Regia Autonomă de Tîlhărie Bucureşti
- scrisoare deschisă dlui Gheorghe ARON, director RATB - Bună ziua, mă numesc M. Chivu şi sînt dependent de transportul în comun....
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Skyline
Ce ne lipseşte într-un oraş ca al nostru? Un răspuns la care nimeni nu pare să se gîndească ar fi: dangătul clopotelor, măcar duminica dimineaţa, şi cerul de deasupra noastră....
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Despre o umbrelă
Masă în bucătărie. Într-un colţ al ei stă un personaj numit Eu. În colţul opus, alt personaj, cu un nume la fel de spectaculos ca al primului, Tot eu. În alt colţ, stă cuminte o umbrelă....
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Casa colonelului
Scopul în care sînt scrise, de la o săptămînă la alta, aceste rînduri, este dublu....
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Tărăşenii
"Dacă stai la masă la unul din cei mari, ia seama ce ai dinainte: pune-ţi un cuţit în gît, dacă eşti prea lacom. Nu pofti mîncările lui alese, căci sînt o hrană înşelătoare....
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
O ticăloşie
Acum două săptămîni, în nr. 145 al Dilemei vechi (3-9 noiembrie), am scris despre Casa părăsită. Adresa ei este nr. 1 de pe strada Theodor Ştefănescu....
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
C(in)e mai e britanic?
Discuţia despre clişeele şi stereotipurile din cinematografia Regatului Unit, care a urmat ultimei proiecţii de la cinema Studio din cadrul Festivalului de Film Britanic, a evoluat spre tema identităţ...
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
După prima şedinţă
În Bucureşti şi în ţară, soarta vechii arhitecturi româneşti, atît de vulnerabilă, interesează doar pe cei, puţini şi încă răzleţi, care au înţeles că forma cea mai expresivă a identităţii noastre naţ...
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
N-am nici o scuză
Mă scuzaţi că vă deranjez, sper să nu vi se pară exagerat dacă o să vă rog să vă faceţi puţin timp să citiţi această rubrică, acest articol, vreau să zic, ştiţi, nu e chiar o rubrică, adică, sigur, ar...
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Casa lui Rapino
În această dimineaţă însorită, una din ultimele ale toamnei, un bărbat în salopetă albastră sapă în grădină....
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Google reorganizează informaţia erotică
Considerînd, pe bună dreptate, că dragostea este, în esenţa ei, o simplă problemă de căutare, Google a anunţat cu cîteva luni în urmă că va lansa versiunea beta a noului său produs, Google Romance (ww...
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Casa părăsită
Numai Dumnezeu ştie cîte case din Bucureşti sînt părăsite şi lăsate să se macine în mizerie....
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
To blog or not to blog
Îndemnată să-şi noteze fragmentele de existenţă cotidiană, fără nici o preocupare stilistică, fără efort analitic sau dorinţă de transfigurare, cu automatismul care ar fi, chipurile, garantul autentic...
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Mărcuţa
Ascunsă în dosul unei cortine de blocuri, în stînga şoselei Pantelimon, cum apucăm drumul spre ieşirea din Bucureşti, bisericuţa pe care o caut iarăşi, după ani şi ani, apare la capătul străzii Biseri...

Adevarul.ro

image
Ucraina „fierbe“: înfrângerea teribilă cu România, descrisă într-un cuvânt de presa de la Kiev
Prezentă cu vedetele ei în SUA, echipa Ucrainei a suferit un rezultat de neconceput.
image
Mii de iranieni au ieșit în stradă în semn de susținere a atacului asupra Israelului
Mii de iranieni au ieșit duminică dimineața devreme pe străzile din Iran, în semn de susținere pentru atacul fără precedent cu drone și rachete în curs de desfășurare împotriva dușmanului înrăit Israel.
image
De ce a primit un jandarm din București în contul personal peste 1,6 milioane lei. „Ce de bani!”
Un subofiţer de la Direcția de Jandarmerie a Municipiului București, care îşi aştepta zilele acestea salariul, s-a trezit că i-au intrat în cont peste 1,6 milioane lei, adică peste 300.000 de euro.

HIstoria.ro

image
Bătălia codurilor: Cum a fost câștigat al Doilea Război Mondial
Pe 18 ianuarie a.c., Agenția britanică de informații GCHQ (Government Communications Headquarters) a sărbătorit 80 de ani de când Colossus, primul computer din lume, a fost întrebuințat la descifrarea codurilor germane în cel de Al Doilea Război Mondial.
image
Cum percepea aristocrația britanică societatea românească de la 1914?
Fondatori ai influentului Comitet Balcanic de la Londra, frații Noel și Charles Buxton călătoresc prin Balcani, în toamna anului 1914, într-o misiune diplomatică neoficială, menită să atragă țările neutre din regiune de partea Antantei.
image
Istoricul Maurizio Serra: „A înțelege modul de funcționare a dictaturii ne ajută să o evităm” / INTERVIU
Publicată în limba franceză în 2021, biografia lui Mussolini scrisă de istoricul Maurizio Serra, membru al Academiei Franceze, a fost considerată un eveniment literar şi istoric.