citit auzit

Publicat în Dilema Veche nr. 93 din 27 Oct 2005
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png

Din Brăila la Hollywood Două prezenţe româneşti în numărul 534 (septembrie a.c.) al prestigioasei reviste franceze Positif... Nu, nu este vorba (iar!) despre Moartea domnului Lăzărescu - la cîte premii a primit şi continuă să primească, e şi greu să ţii pasul cu el - ci de doi... critici! Ei, da, critici: am păstrat special această ştire pentru numărul despre Critică al D.v., ca să fie "la temă" (asta a fost o glumă). * Prima - în ordinea importanţei şi a întinderii, dar şi pe motiv de "ladies first" - este Dominique Nasta (alias Domnica Nasta-Cunescu, fiica marelui latinist Mihai Nasta), maître de conferences la Université libre de Bruxelles şi autoare a entry-urilor despre Cinema-ul românesc în prestigiosul dicţionar de film editat la Einaudi, în Italia. D.N. scrie - în Positif - un foarte interesant articol despre Peter Lorre, actorul hollywoodian (cunoscut din filme precum Casablanca şi Şoimul maltez) care - puţină lume non-cinefilă ştie - s-a născut la poalele Carpaţilor de nord (în 1904) ca "Ladislaw (Laszlo) Löwenstein", nepot al unui rabin; şi mai puţină lume ştie că "Löwenstein"-încă-nedevenit-Lorre a petrecut cîţiva ani la Brăila, unde a urmat şcoala germană, că a fost bun prieten cu Brecht (pe care l-a cunoscut în 1928) sau că - în fine - numele de "Lorre" este găselniţa (simplă inversare a silabelor din cuvîntul "rolle", care are acelaşi sens în germană ca şi în română) a lui Jacob Moreno, creator al Teatrului de Improvizaţie din Viena şi mai tîrziu, în SUA, al "sociometriei" (un fel de terapie prin teatru, "undeva între sociodramă şi prihodramă", explică D.N.), care va avea o influenţă considerabilă şi asupra fondatorilor lui Actors Studio şi al Method Acting. Lorre a fost, pînă la plecarea în Statele Unite, unul din actorii cei mai fascinanţi - şi mai căutaţi, din această cauză - ai teatrului de avangardă german (a frecventat trupa lui Max Reinhardt, a jucat într-o piesă experimentală a lui Marie Louise Fleisser etc.) şi - fireşte - personajul emblematic al Răului-în-stare-pură, asasinul de copii din M (1931), primul film sonor al lui Fritz Lang (D.N. aminteşte "ironia sorţii" că, inspiraţi de M, naziştii vor folosi această imagine a "evreului malefic" în filmele lor de propagandă, deşi, iniţial, înşişi Hitler şi Goebbels făcuseră elogiul actorului!); odată cu plecarea la Hollywood însă, acest "rolle" - care l-a marcat - avea să-şi pună amprenta pe filmografia sa ulterioară, Lorre fiind distribuit cu precădere în roluri de psihopat sau criminal sau amîndouă la un loc: cum spune D.N., "Personificarea convingătoare din M îl consacră definitiv pe marele ecran pe Lorre, atunci în vîrstă de numai 28 de ani, făcîndu-l însă, potrivit biografilor săi americani, prizonierul type-casting-ului de veşnic rău, de care-i va fi imposibil să scape". D.N. (care-şi intitulează articolul "L'étrange cas de Peter Lorre", aluzie la romanul lui Stevenson despre Dr. Jekyll şi Mr. Hyde) găseşte că această etichetă este întrucîtva exagerată şi continuă să prezinte o parte din cele (nu mai puţin de) 80 de titluri, demonstrînd că filmografia lui Lorre este mai nuanţată decît pare la o primă impresie. De fapt, "actorul nu cedează decît în aparenţă exigenţelor type-casting -ului, chiar dacă, în presă, se complace practicilor promoţionale legate de imaginea impusă: ŤCa să fiu imitat, nimic mai simplu nişte ochi de ouă moi şi un glas de alcov.»" Hitchcock îl distribuie în două din filmele sale majore din perioada britanică (The Man Who Knew Too Much, 1934, şi Secret Agent, 1936), unde Lorre - căruia "maestrul suspansului" îi dăduse carte blanche după ce-l văzuse în M (autorizîndu-l să-şi spună fonetic dialogul în engleză!) - "dejoacă stereotipia prin recurgerea la frazarea teatrală de tip brechtian", explică D.N.; Von Sternberg apelează la el pentru Raskolnikov din Crimă şi pedeapsă (1935), "care rămîne una din cele mai bune ecranizări" ale romanului dostoievskian; în fine - titlul cel mai spectaculos înainte de plecarea în SUA -, Mîinile lui Orlac al lui Karl Freund (acelaşi an) îi oferă rolul unui chirurg sadic care grefează unui pianist mîinile unui asasin... După Şoimul... lui Huston şi celebrissima Casablanca a compatriotului său Curtiz, care-l fixează în postura unor "ticăloşi torturaţi cu sexualitate ambiguă" (asigurîndu-i totodată - aş adăuga - gloria postumă definitivă prin intrarea în... muzica rock: vezi piesa "The Friends of Mr. Cairo" a lui Jon Anderson, referire directă la personajul său - "Joel Cairo" - din Şoimul maltez!), Lorre mai joacă - aproximativ acelaşi rol - în cele două filme ale lui Jean Negulesco, The Conspirators şi The Mask of Dimitrios (1944), unde cuplul Lorre-Sidney Greenstreet (deja rodat în filmul lui Huston) devine o "dublă figură impusă" a ceea ce s-a numit "thriller-ul cosmopolit". Încă un rol savuros - în care parcă-şi "deconstruieşte" propria imagine - în comedia Arsenic şi dantelă veche a lui Capra (acelaşi an), după care Lorre devine, pur şi simplu, brand-ul "Peter Lorre", apărînd în ecranizări populare după Jules Verne şi sfîrşind în horror-uri marca Roger Corman... În 1954 (zece ani înainte de moarte) juca din nou alături de Humphrey Bogart - partenerul său din Şoimul... şi Casablanca -, tot într-un film de John Huston: Beat the Devil. Scenarist: Truman Capote! Atunci, replica lui adresată lui Bogey - "ca un clin d'oeil autobiografic în direcţia unei Americi care l-a salvat, amintindu-i însă la tot pasul originile sale europene", spune Dominique Nasta - este memorabilă: "Sînt ca un frate mai mare pentru tine, căci vin dintr-o cultură mult mai veche decît a voastră... La noi, un copil de şase ani ştie mai mult decît bătrînii de la voi". * Al doilea nume românesc din revista franceză este cel al directorului Festivalului "Transilvania", Mihai Chirilov; făcînd "Bloc notes"-ul publicaţiei pentru luna iunie a.c. (una din rubricile obligatorii ale revistei), Pierre Eisenreich începe prin a aminti de prima ediţie a festivalului "Alba Regia" - "singurul festival internaţional din Ungaria" -, pentru a o vira foarte repede ("prima ediţie" a fost, din pdv organizatoric, un fiasco de proporţii!) înspre... a patra ediţie a TIFF-ului românesc. Iată paragraful-giruetă, cu răsucire de 180 grade: "Manifestarea se desfăşoară la Szekesfehervar şi beneficiază, împotriva oricărei aşteptări, de colaborarea românească a lui Mihai Chirilov, programator infatigabil care oficiază de asemenea pentru cel mai important festival din România, "Transilvania International Film Festival" de la Cluj, a cărui a patra ediţie avusese loc cu o săptămînă mai devreme. Am asistat la ediţia din 2004, care a fost impresionantă prin profesionalism şi primire călduroasă..." Trăirăm s-o vedem şi p-asta: un străin să vorbească despre Ungaria, ca apoi să laude Transilvania noastră! (a. l. ş.)

Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Cînd o să se oprească?
Într-unul din articolele precedente, pomeneam în treacăt de o casă "închisă şi pustie" din Piaţa Romană, chiar lîngă Academia de Studii Economice. Acolo, la nr. 7, a fost casa profesorului Lalu....
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Prin biblioteci (II)
Iată, aşadar, cîteva din temele pe care le dezvoltă Alberto Manguel (folosesc versiunea franceză, La Biblioth
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
În pat
O revistă lunară (bogat) ilustrată, care se prezintă - cam ambiguu - drept "cea mai curajoasă revistă de femei", publică în numărul din luna aceasta o mică anchetă pe tema "Ce faci în pat cînd nu dorm...
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Atenţie! Pericol de prăbuşire
Ce-şi poate dori cineva mai mult decît să i se ridice o statuie chiar în faţa casei în care a trăit?...
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Pasolini şi lupta de clasă
Cinematograful se numea, la început, Studio Cujas, după numele străzii pe care se află (în plin Cartier Latin, între Sorbona şi grădina Luxembourg)....
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Parcul Bordei
Cînd scriu aceste rînduri nu ştiu încă soarta Parcului Bordei, pe care era vorba să o decidă ieri Consiliul municipal, la a treia reexaminare a unei situaţii extrem de încîlcite....
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Spiritul sărbătorilor de iarnă
Anul acesta am hotărît, ca şi anul trecut, că nu voi "face" brad....
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Acum o suta de ani în Bucureşti
Alături de observaţii de fiecare zi privind degradarea oraşului nostru, aici va fi vorba, măcar uneori, de cărţile care au ceva de spus despre înfăţişarea de altădată a Capitalei....
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Proprietatea intelectuală în Europa Centrală
La Brno, în mijlocul Europei, a avut loc conferinţa despre legislaţia ciberspaţiului, la care am avut, şi eu, un cuvînt de spus. Am văzut acolo că spaţiul fizic, tangibil, este deja bine legiferat....
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Încă un incendiu suspect?
Se răspîndeşte sistemul de a distruge casele vechi pentru a reintroduce terenurile în circuitul imobiliar. Se pare că, de mai mulţi ani, el se practică şi la Moscova....
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Regia Autonomă de Tîlhărie Bucureşti
- scrisoare deschisă dlui Gheorghe ARON, director RATB - Bună ziua, mă numesc M. Chivu şi sînt dependent de transportul în comun....
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Skyline
Ce ne lipseşte într-un oraş ca al nostru? Un răspuns la care nimeni nu pare să se gîndească ar fi: dangătul clopotelor, măcar duminica dimineaţa, şi cerul de deasupra noastră....
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Despre o umbrelă
Masă în bucătărie. Într-un colţ al ei stă un personaj numit Eu. În colţul opus, alt personaj, cu un nume la fel de spectaculos ca al primului, Tot eu. În alt colţ, stă cuminte o umbrelă....
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Casa colonelului
Scopul în care sînt scrise, de la o săptămînă la alta, aceste rînduri, este dublu....
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Tărăşenii
"Dacă stai la masă la unul din cei mari, ia seama ce ai dinainte: pune-ţi un cuţit în gît, dacă eşti prea lacom. Nu pofti mîncările lui alese, căci sînt o hrană înşelătoare....
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
O ticăloşie
Acum două săptămîni, în nr. 145 al Dilemei vechi (3-9 noiembrie), am scris despre Casa părăsită. Adresa ei este nr. 1 de pe strada Theodor Ştefănescu....
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
C(in)e mai e britanic?
Discuţia despre clişeele şi stereotipurile din cinematografia Regatului Unit, care a urmat ultimei proiecţii de la cinema Studio din cadrul Festivalului de Film Britanic, a evoluat spre tema identităţ...
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
După prima şedinţă
În Bucureşti şi în ţară, soarta vechii arhitecturi româneşti, atît de vulnerabilă, interesează doar pe cei, puţini şi încă răzleţi, care au înţeles că forma cea mai expresivă a identităţii noastre naţ...
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
N-am nici o scuză
Mă scuzaţi că vă deranjez, sper să nu vi se pară exagerat dacă o să vă rog să vă faceţi puţin timp să citiţi această rubrică, acest articol, vreau să zic, ştiţi, nu e chiar o rubrică, adică, sigur, ar...
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Casa lui Rapino
În această dimineaţă însorită, una din ultimele ale toamnei, un bărbat în salopetă albastră sapă în grădină....
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Google reorganizează informaţia erotică
Considerînd, pe bună dreptate, că dragostea este, în esenţa ei, o simplă problemă de căutare, Google a anunţat cu cîteva luni în urmă că va lansa versiunea beta a noului său produs, Google Romance (ww...
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Casa părăsită
Numai Dumnezeu ştie cîte case din Bucureşti sînt părăsite şi lăsate să se macine în mizerie....
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
To blog or not to blog
Îndemnată să-şi noteze fragmentele de existenţă cotidiană, fără nici o preocupare stilistică, fără efort analitic sau dorinţă de transfigurare, cu automatismul care ar fi, chipurile, garantul autentic...
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Mărcuţa
Ascunsă în dosul unei cortine de blocuri, în stînga şoselei Pantelimon, cum apucăm drumul spre ieşirea din Bucureşti, bisericuţa pe care o caut iarăşi, după ani şi ani, apare la capătul străzii Biseri...

Adevarul.ro

image
Cum arată Rotunda, locul unde a fost bătaie pe „casele de 250 de euro". Prețul cu care se vând acum imobilele FOTO
Zeci de proprietari ai caselor din satul Rotunda, comuna băcăuană Gura Văii, își reabilitează și modernizează imobilele. Mai mult de jumătate din cele 205 case construite de autorități în 2005, după inundații devastatoare, și abandonate ulterior au fost cumpărate la licitație acum doi ani
image
Unde trăiesc cel mai puțin „dotaţi“ bărbaţi din lume. Locul ocupat de români în topul mondial
Cercetătorii au întocmit o hartă interactivă a statelor unde trăiesc cei mai slab dotați bărbați.
image
Tipul de brânză pe care este bine să-l mănânci înainte de culcare: adormi în timp record
Mâncatul câtorva felii de brânză înainte de culcare vă poate ajuta să adormiți rapid.

HIstoria.ro

image
Bătălia codurilor: Cum a fost câștigat al Doilea Război Mondial
Pe 18 ianuarie a.c., Agenția britanică de informații GCHQ (Government Communications Headquarters) a sărbătorit 80 de ani de când Colossus, primul computer din lume, a fost întrebuințat la descifrarea codurilor germane în cel de Al Doilea Război Mondial.
image
Cum percepea aristocrația britanică societatea românească de la 1914?
Fondatori ai influentului Comitet Balcanic de la Londra, frații Noel și Charles Buxton călătoresc prin Balcani, în toamna anului 1914, într-o misiune diplomatică neoficială, menită să atragă țările neutre din regiune de partea Antantei.
image
Istoricul Maurizio Serra: „A înțelege modul de funcționare a dictaturii ne ajută să o evităm” / INTERVIU
Publicată în limba franceză în 2021, biografia lui Mussolini scrisă de istoricul Maurizio Serra, membru al Academiei Franceze, a fost considerată un eveniment literar şi istoric.