Cathedral Plaza

Publicat în Dilema Veche nr. 140 din 28 Sep 2006
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png

Nedumeririle sau indignările exprimate aici şi controversele pe care ele le-ar putea isca nu sînt de natură estetică. Hai să zicem: nu numai. Ele caută să îndeplinească o funcţie de care un oraş civilizat nu se poate lipsi, aceea de a semnala ce trebuie păstrat din moştenirea de clădiri a trecutului, mai ales cînd aceasta este ameninţată. Pe tema asta am publicat de altfel o antologie de texte, tocmai pentru a furniza reperele pe care se pot sprijini cele două politici care se confruntă, cea conservatoare şi cea revoluţionară. Cartea se cheamă Bucureşti - istorie şi urbanism, Editura Dominor, 2001. După cum spuneam săptămîna trecută, construcţia care se ridică alături de catedrala romano-catolică din Bucureşti a stîrnit proteste vehemente. Ea a provocat chiar o intervenţie diplomatică neobişnuită, o scrisoare a cardinalului secretar de stat al Vaticanului către preşedintele României. Cu toate acestea, ultimul cuvînt n-a fost încă rostit şi el este aşteptat din partea justiţiei. Poate că, de aceea, n-ar fi de prisos să se aducă la cunoştinţa publicului în ce condiţii s-a luat hotărîrea în jurul căreia se desfăşoară disputa. E vorba de o suprafaţă de 186 m2 situată la Est de biserica Sf. Iosif, un teren viran pe care nu s-a construit nimic de două sute de ani. În 1996 a apărut ideea de a plasa acolo un imobil de 50 m înălţime. Deşi respinsă, ea revine după doi ani în forma unui proiect al SRL-ului Millenium Building Development care, de astă dată, propunea o clădire de 75 m înălţime, cu 4 subsoluri, parter şi 19 etaje. Surprinzător, avînd în vedere evoluţia ulterioară, acordul monseniorului arhiepiscop Robu a fost obţinut şi s-a manifestat prin scrisoarea de la 19 noiembrie 1999, adresată ministrului de atunci al Culturii, Ion Caramitru. La acea dată, în afară de funcţia sa principală (birouri şi comerţ), imobilul urma să aibă şi o destinaţie culturală. În aceste condiţii, a avut loc şedinţa Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice care a aprobat să se construiască un turn înalt de 74 m, la intersecţia străzilor Luterană cu General Berthelot. Acea şedinţă de la 24 februarie 2000 am condus-o eu în calitatea pe care încă o mai aveam, de preşedinte al Comisiei. N-am putut uita că majoritatea colegilor prezenţi atunci au votat contra opiniei pe care o susţinusem. Întrucît acel vot a fost secret, n-am decît procesul-verbal pentru a preciza poziţiile adoptate de cei care au luat cuvîntul. Arhitectul Hermann Fabini a reacţionat prompt, arătînd că înălţimea imobilului trebuie redusă la jumătate, cca 30 m, deci maximum 10 nivele. Al. Beldiman a declarat că ar dori alte propuneri referitoare la volumetrie. Monica Mărgineanu, arheolog şi istoric al arhitecturii, "nu crede că trebuie să susţinem nevoia construirii unui punct înalt", deoarece "prezenţa clădirii este foarte dură şi nu se creează un dialog cu vecinătăţile". De aceeaşi părere era şi Anca Brătuleanu: "Construcţia propusă este zdrobitoare, masivă, depăşeşte contrastul care ar da echilibru". La care arhitectul N.Vlădescu a răspuns: "Armonia rezultă din contrast, nu din similitudine". Recunoscînd că limitarea înălţimii noii construcţii la cornişa caselor învecinate ar fi "soluţia cea mai confortabilă", profesorul Aurelian Trişcu a fost totuşi în favoarea proiectului, considerînd că s-ar aduce astfel în peisaj accentul care sugerează un program cultural şi a evocat silueta campanilei de la bisericile italiene. Regretatul Al. Cişmigiu a lipsit de la şedinţă, dar îl însărcinase pe prietenul lui, inginerul C. Pavelescu, să ne transmită punctul său de vedere. Scrisoarea nu ne-a fost însă comunicată, iar despre conţinutul ei, acum, cînd amîndoi aceşti mari specialişti nu mai sînt în viaţă, am aflat de la domnul inginer Dan Ionescu: profesorul Cişmigiu, deşi avusese o importantă colaborare la proiect, fusese cuprins de scrupule şi nu-l mai găsea acceptabil. Rezultatul votului a stabilit o înălţime de 15 m pentru construcţiile din zonă, cu două excepţii: 60 m la o clădire de la intersecţia General Budişteanu - Calea Griviţei şi 74 m pentru imobilul alipit de catedrală, cu un parking subteran pe 4 nivele, parter, mezanin şi 14 etaje. Destinaţia culturală s-a pierdut pe drum. Ca urmare, arhiepiscopul, încă de la 3 iulie 2001, şi-a retras acordul şi a cerut Comisiei să interzică lucrarea. Printre argumente: accidentul grav produs la biserica Armenească de săpăturile la temelia altei clădiri colosale şi legea, mereu încălcată, care impune o zonă de protecţie de 100 m în jurul monumentelor istorice (în acest caz, Sf. Iosif şi palatul mitropolitan romano-catolic). Între timp, fusese numit un alt ministru, Răzvan Theodorescu, iar Comisia avea alt preşedinte şi altă componenţă, aşa că putea dezavua verdictul precedent. Totuşi, avizul a rămas neschimbat, ca şi cum numai pe temei juridic ar fi posibil să se revină asupra lui. Dar o nouă Comisie este pe cale de a-şi lua în primire mandatul şi ea va avea de examinat dosarul Cathedral Plaza. Mari interese financiare sînt în joc şi îmi închipui că se va recurge iarăşi la acel "lanţ al slăbiciunilor" care face să depindă un hatîr de altul. E ultimul moment pentru a opri desfigurarea monumentului şi a cartierului întreg.

Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Prin biblioteci (II)
Iată, aşadar, cîteva din temele pe care le dezvoltă Alberto Manguel (folosesc versiunea franceză, La Biblioth
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Cînd o să se oprească?
Într-unul din articolele precedente, pomeneam în treacăt de o casă "închisă şi pustie" din Piaţa Romană, chiar lîngă Academia de Studii Economice. Acolo, la nr. 7, a fost casa profesorului Lalu....
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
În pat
O revistă lunară (bogat) ilustrată, care se prezintă - cam ambiguu - drept "cea mai curajoasă revistă de femei", publică în numărul din luna aceasta o mică anchetă pe tema "Ce faci în pat cînd nu dorm...
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Atenţie! Pericol de prăbuşire
Ce-şi poate dori cineva mai mult decît să i se ridice o statuie chiar în faţa casei în care a trăit?...
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Pasolini şi lupta de clasă
Cinematograful se numea, la început, Studio Cujas, după numele străzii pe care se află (în plin Cartier Latin, între Sorbona şi grădina Luxembourg)....
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Parcul Bordei
Cînd scriu aceste rînduri nu ştiu încă soarta Parcului Bordei, pe care era vorba să o decidă ieri Consiliul municipal, la a treia reexaminare a unei situaţii extrem de încîlcite....
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Spiritul sărbătorilor de iarnă
Anul acesta am hotărît, ca şi anul trecut, că nu voi "face" brad....
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Acum o suta de ani în Bucureşti
Alături de observaţii de fiecare zi privind degradarea oraşului nostru, aici va fi vorba, măcar uneori, de cărţile care au ceva de spus despre înfăţişarea de altădată a Capitalei....
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Încă un incendiu suspect?
Se răspîndeşte sistemul de a distruge casele vechi pentru a reintroduce terenurile în circuitul imobiliar. Se pare că, de mai mulţi ani, el se practică şi la Moscova....
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Proprietatea intelectuală în Europa Centrală
La Brno, în mijlocul Europei, a avut loc conferinţa despre legislaţia ciberspaţiului, la care am avut, şi eu, un cuvînt de spus. Am văzut acolo că spaţiul fizic, tangibil, este deja bine legiferat....
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Regia Autonomă de Tîlhărie Bucureşti
- scrisoare deschisă dlui Gheorghe ARON, director RATB - Bună ziua, mă numesc M. Chivu şi sînt dependent de transportul în comun....
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Skyline
Ce ne lipseşte într-un oraş ca al nostru? Un răspuns la care nimeni nu pare să se gîndească ar fi: dangătul clopotelor, măcar duminica dimineaţa, şi cerul de deasupra noastră....
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Despre o umbrelă
Masă în bucătărie. Într-un colţ al ei stă un personaj numit Eu. În colţul opus, alt personaj, cu un nume la fel de spectaculos ca al primului, Tot eu. În alt colţ, stă cuminte o umbrelă....
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Casa colonelului
Scopul în care sînt scrise, de la o săptămînă la alta, aceste rînduri, este dublu....
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Tărăşenii
"Dacă stai la masă la unul din cei mari, ia seama ce ai dinainte: pune-ţi un cuţit în gît, dacă eşti prea lacom. Nu pofti mîncările lui alese, căci sînt o hrană înşelătoare....
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
O ticăloşie
Acum două săptămîni, în nr. 145 al Dilemei vechi (3-9 noiembrie), am scris despre Casa părăsită. Adresa ei este nr. 1 de pe strada Theodor Ştefănescu....
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
C(in)e mai e britanic?
Discuţia despre clişeele şi stereotipurile din cinematografia Regatului Unit, care a urmat ultimei proiecţii de la cinema Studio din cadrul Festivalului de Film Britanic, a evoluat spre tema identităţ...
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
După prima şedinţă
În Bucureşti şi în ţară, soarta vechii arhitecturi româneşti, atît de vulnerabilă, interesează doar pe cei, puţini şi încă răzleţi, care au înţeles că forma cea mai expresivă a identităţii noastre naţ...
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
N-am nici o scuză
Mă scuzaţi că vă deranjez, sper să nu vi se pară exagerat dacă o să vă rog să vă faceţi puţin timp să citiţi această rubrică, acest articol, vreau să zic, ştiţi, nu e chiar o rubrică, adică, sigur, ar...
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Casa lui Rapino
În această dimineaţă însorită, una din ultimele ale toamnei, un bărbat în salopetă albastră sapă în grădină....
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Google reorganizează informaţia erotică
Considerînd, pe bună dreptate, că dragostea este, în esenţa ei, o simplă problemă de căutare, Google a anunţat cu cîteva luni în urmă că va lansa versiunea beta a noului său produs, Google Romance (ww...
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Casa părăsită
Numai Dumnezeu ştie cîte case din Bucureşti sînt părăsite şi lăsate să se macine în mizerie....
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
To blog or not to blog
Îndemnată să-şi noteze fragmentele de existenţă cotidiană, fără nici o preocupare stilistică, fără efort analitic sau dorinţă de transfigurare, cu automatismul care ar fi, chipurile, garantul autentic...
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Mărcuţa
Ascunsă în dosul unei cortine de blocuri, în stînga şoselei Pantelimon, cum apucăm drumul spre ieşirea din Bucureşti, bisericuţa pe care o caut iarăşi, după ani şi ani, apare la capătul străzii Biseri...

Adevarul.ro

image
Colosul cenuşiu. Ce ascunde muntele de zgură, una dintre cele mai mari halde din România VIDEO
În vecinătatea combinatului siderurgic din Hunedoara, se află una dintre cele mai mari halde de zgură din România.
image
Un şofer a rămas fără permis şi a fost amendat după ce a sunat la 112 ca să anunţe că este şicanat în trafic
Un apel la 112 a luat o turnură neaşteptată pentru un bărbat de 37 de ani. Acesta apelase serviciul de urgenţă ca să anunţe că un şofer îl şicanează în trafic, pe raza comunei brăilene Viziru.
image
Afacere de milioane de euro lângă un radar ce comunică direct cu baza Deveselu. „Nu s-a cerut avizul MApN”
MApN a dat in judecată Consiliul Judeţean Dolj după ce a autorizat construirea unui depozit in zona radarului din localitatea Cârcea. Instalaţia militară este importantă pentru apărarea aeriană a României. În spatele afacerii stă chiar primarul din Cârcea.