Ce șanse am să mă numesc consilieră?

Alexandrina SATNOIANU
Publicat în Dilema Veche nr. 312 din 4-10 februarie 2010
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png

Recunosc, am scris acest articol dintr-o frustrare personală: după 20 de ani de şcoală, mă numesc specialist în ştiinţe politice şi deţin funcţia de consilier într-o instituţie publică. Toate actele de identitate îmi declară sexul femeiesc, iar eu şi toate licenţiatele din ţara asta trebuie să ne masculinizăm pentru a fi profesioniste.

Aşadar, militez pentru feminizarea (denumirilor) profesiilor, a funcţiilor, a ocupaţiilor, folosirea generalizată a apelativelor genizate. Dincolo de raţiunile personale, consider că o iniţiativă de acest gen îndepărtează o categorie subtilă de discriminare, respectiv discriminarea la nivel de limbaj.

În momentul de faţă şi din punct de vedere al Academiei Române, este corectă folosirea funcţiilor la un masculin generalizat: ministrul dezvoltării, Elena Udrea, preşedintele Camerei Depuţilor, Roberta Anastase, Ana Radu şi Ioana Burla, directori generali-adjuncţi în Ministerul Transporturilor. Aceste nume şi funcţii le-am cules la întîmplare dintr-un cotidian naţional. În măsura în care o societate liberă şi democrată, cum este cea a noastră, nu permite unei femei să fie ministră, preşedintă, directoare, dreptul ei la identitate este diminuat.

Acum este momentul să pretindem deopotrivă recunoaşterea feminităţii şi recunoaşterea profesională pentru că cele două atribute, feminitatea şi profesionalismul, nu se exclud reciproc.

„Mesajul cel mai important al libertăţii, scria Mihaela Miroiu în prefaţa unei cărţi dedicate dezvoltării atitudinilor şi comportamentelor de gen în rîndul tinerilor (Fete şi băieţi parteneri în viaţa privată şi publică – perspective de gen – Centrul Parteneriat pentru Egalitate, Nemira 2003) este acela care ne spune: rostul tău în viaţă este acela pe care ţi-l faci tu“, dar nu ne putem bucura de această libertate dacă sîntem obligate să ne conjugăm succesul profesional, carierele şi funcţiile, la masculin, în virtutea unei realităţi depăşite.

De cînd femeile au obţinut drepturi egale cu bărbaţii, discriminările s-au dovedit a fi mai puţin instituţionalizate şi, implicit, mult mai subtile. Sîntem mulţumite acum că deţinem aceste funcţii şi că putem fi miniştri, preşedinţi, directori. Pînă acum un secol puteam fi doar mame şi soţii. Dar nu trebuie să ne oprim aici.

Aurora Peţan, lingvista care m-a ajutat nespus cu o lucrare dedicată feminizării limbii române, mărturiseşte în studiul ei faptul că România pare să opună rezistenţă actualului val de feminizare care se manifestă în alte limbi europene. Acest lucru se întîmplă „pe de o parte, deoarece la noi masculinul generic este mai prestigios, ca efect al unui patriarhalism mai puternic prin tradiţie decît în Europa Occidentală, iar pe de alta, ca o reacţie adversă la intensa feminizare petrecută în secolele XIX-XX, care a epuizat majoritatea mijloacelor de exprimare a genului feminin şi a conferit un caracter peiorativ multor sufixe feminine. În esenţă, dificultatea nu constă în a da viaţă unor forme feminine, căci limba este foarte flexibilă, ci în a fi acceptate de toţi vorbitorii, care le percep ca fiind «barbare».“ (Aurora Peţan, „Feminizarea“ în limba română, The Annals of Ovidius University Constanţa – Philology, issue 14/2003, pp. 245-250, www.ceeol.com).

Faptul că femeile sînt raportate la bărbaţi se vede şi în feminizarea meseriilor considerate potrivite pentru ele. Curiozitatea m-a împins să consult varianta online a Codului ocupaţiilor din România. Am observat că înregistrează foarte puţine meserii la feminin, foarte multe la masculin într-o ordine care sfidează logica sau realitatea. Ai mai multe şanse ca angajatorul să îţi treacă în contractul de muncă, la rubrica ocupaţie, următoarele: dactilografă, educatoare, femeie de serviciu, menajeră, moaşă, secretară, soră medicală şefă, stenografă pentru că acest cod îi permite să facă acordul de gen. Da, ai observat bine, unele dintre cele mai prost plătite meserii sînt feminizate, în schimb te poţi foarte bine preocupa de avocatură sau poţi oferi mult şi bine consultanţă financiară pentru că tot avocat sau expert financiar-bancar te vei numi, codul încuviinţînd exclusiv ocupaţia la masculin. Toate acestea la ordinul ministrului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică, minţi luminate poate, dar prea puţin liberale. Mă aşteptam ca acest document care hotărăşte genul profesiilor noastre să statueze măcar declarativ cîteva principii, printre care şi cel al egalităţii de gen, în schimb, anunţă grav că a fost modificat, pentru a se armoniza cu standardele impuse de Uniunea Europeană.

Chiar şi subtilă, această discriminare la nivel de limbaj influenţează comunicarea şi, implicit, raporturile de putere care se stabilesc prin comunicare între femei şi bărbaţi, influenţează percepţia femeilor asupra lor însele, precum şi poziţia lor în societate. Este necesară conştientizarea sexismului ca problemă socială a cărei gravitate constă în aceea că grupul supus inferiorizării şi marginalizării tinde spre autodispreţ şi neîncredere în forţele proprii. Aceasta face ca persoana căreia îi aparţine să tindă spre performanţe scăzute, să se conformeze resemnate modelului după care este descris.

Societăţile nu sînt doar nedrepte, ci şi contraproductive în privinţa inovaţiei sociale, a gradului de civilizaţie şi a şanselor de împlinire omenească (Maggie Humm, The Dictionary of Feminist Theory, Harvester, New York, 1989).

Omul este, înainte de orice, o fiinţă care vorbeşte. Limbajul nu este doar un element al culturii printre altele, ci şi vehicul al tuturor celorlalte deprinderi culturale. Copiii învaţă să cunoască obiectele, obiceiurile, credinţa culturii în care s-au născut pentru că li se vorbeşte despre ele şi, în prealabil, au învăţat să vorbească limba maternă. Identitatea se formează sub acţiunea modelelor culturale, partea biologică avînd un rol foarte scăzut în formarea individualităţii, rolul cu adevărat important revine culturii, potrivit formulei consacrate de Simone de Beauvoir: „nu ne naştem, ci devenim femei“. Sub acţiunea culturii, femeiescul se transformă în feminin, respectiv sexul în gen.

În lupta pentru egalitate reală şi identitate culturală feminină, femeile trebuie să-şi recapete dreptul la numire, expresie, definire, să încerce să anuleze ceea ce Yaguello numea „limbajul desconsideraţiei“. Una dintre bătăliile acestui război al desconsideraţiei o reprezintă încercarea de a feminiza denumirile ocupaţiilor, de a recunoaşte dreptul femeilor la profesionalism, în România în care trăim.

Oricare ar fi perspectiva din care analizăm comunicarea şi codul ei: limba/limbajul, concluzia este unitară: sexismul din limbă reflectă prejudecăţile şi stereotipiile de gen existente în societate, sexismul din limbă favorizează circulaţia sexismului în societate şi o sprijină în structura ei patriarhală, tradiţionalismul societăţii se reflectă şi în limbă prin folosirea generalizată a masculinului pentru meserii/funcţii care – se întîmplă – au variantă la feminin.

În Franţa, după înfiinţarea unei comisii de feminizare a numelor de meserii, titluri şi funcţii (1984) şi după publicarea circularei emise de această comisie, s-a declanşat un amplu şi contestat proces de feminizare; în Canada acest proces începuse deja în 1979, în Elveţia a început în 1988, iar în Belgia în 1993. Regula unică propusă de această comisie a fost: să se feminizeze toate numele de meserii, oricînd, de către oricine, în orice context, desigur, după nişte reguli; adică cel ce doreşte să folosească un feminin în scris sau în vorbire are posibilitatea să o facă, fără însă a fi obligat la aceasta.

S-a acordat astfel o mare încredere fiecărui individ, urmînd ca vorbitorii să decidă dacă să folosească sau nu o formă feminină sau pe care anume să o aleagă. Astfel, uzul va decide, de pildă, dacă se va impune une sculpteure, une sculpteuse sau une sculptrice.

România este rezistentă la feminizarea limbii române, deşi ar fi o etapă normală în evoluţia limbii, iar feminizarea ocupaţiilor şi folosirea lor uzuală drept o încercare de recunoaştere a statutului de profesioniste pe piaţa muncii, de re-poziţionare a valorilor feminine pe picior de egalitate cu cele masculine şi de instituire a unor modele culturale feminine de care o societate democrată cu siguranţă are nevoie.

Aştept şi alte păreri de rău referitoare la această inegalitate de şanse pe blogul dedicat acestui subiect, http://comunicare-genizată.blogspot.com.

Ura!

Alexandrina SATNOIANU

str. Ing. D. Tacu nr. 16-18, sector 5,

Bucureşti

alexandrina.satnoianu@gmail.com

Viața la 70+ jpeg
Viața la 70+
Ei bine, la noi, la români, bătrînețea e și mai grea și mai urîtă decît la alții.
Ce uşor te poţi reinventa jpeg
Ce uşor te poţi reinventa
Cînd ajungi în închisoare reuşeşti să cunoşti tot felul de oameni, unii mai buni, alţii mai răi, alţii şi mai răi.
Discul de muzică clasică al anului 2015 în România jpeg
Discul de muzică clasică al anului 2015 în România
Discul care a strâns cea mai mare notă din cele mai multe voturi unice exprimate de public în cadrul campaniei „Votează discul de muzică clasică al anului 2015” derulată pe site-ul Radio România Muzical este semnat de pianista română Raluca Ştirbăţ și cuprinde integrala lucrărilor pentru pian de George Enescu.
Turneu de inbox jpeg
Turneu de inbox
Vă scriu pe calea aceasta pentru că ştiu că sînteţi toţi trei contribuitori sau cel puţin cititori ai Dilemei vechi. Am primit cartea dumneavoastră de Crăciun, de la părinţii mei, cu menţiunea: „Să mai vezi şi tu părerile noastre“.
Ultima săptămînă de înscrieri Bursele Superscrieri/Avon jpeg
Ultima săptămînă de înscrieri Bursele Superscrieri/Avon
Pînă pe 9 mai, orice autor din România - indiferent că este profesionist sau amator, jurnalist sau blogger, se exprimă prin cuvînt sau prin imagine, publică pe platforme tradiționale ori exclusiv în mediul digital - este invitat să aplice la programul Bursele Superscrieri/Avon.
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Articolul lui Aron Biro „Clovnerism militant de operă“
Stimate domnule Biro, am citit cu neplăcută surprindere articolul dvs. publicat în numărul 333 al revistei Dilema veche, intitulat „Clovnerism militant de operă“, în care, la un moment dat, spuneţi: „La noi la Cluj, Filarmonica s-a salvat de la faliment prin iniţierea unei suite de concerte de soundtrack-uri Star Wars şi James Bond. Mai bagă la derută (s. m.) cîte un Dvořák (aceasta este grafia corectă a numelui, n. m.), să vadă dacă se prinde lumea.
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Reîntoarcerea la mare
Mai e foarte puţin şi voi fi din nou acasă, la Constanţa. Cine e născut la un mal de mare şi e ispitit apoi de gîndul ucigaş al înstrăinării e condamnat pentru tot restul vieţii la dor profund de marea lui. Va fi tot numai o rană. Şi să mai fii şi rac, să depinzi de plaja încinsă, de soare, de apă şi de luna ce se reflectă în ea...
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Despre fotbal
Dacă stai să te gîndeşti, fotbalul, care este unul dintre cele mai practicate sporturi din lume, este şi cel mai mediatizat. Cred că este şi unul dintre cele mai uşoare sporturi din lume, în comparaţie cu altele. Se ştie sigur că încă din epoca „peşterilor“ oamenii ştiau să dea cu piciorul în minge, trimiţînd-o într-o oarecare direcţie.
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Despre bunătatea cărţilor
De cînd hîrtia a pierdut monopolul informaţiei şi al divertismentului, nu mai avem linişte. Undele radio, imaginea au detronat Cartea. Sîntem mai sprinţari, eterici şi volatili. Fără siguranţa literei tipărite, fără minunatul popas dintre rînduri, ne
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
"Tineri întru nimic admirabili..."
Sînt de acord cu dvs. că, de dragul unui anticomunism de paradă, numeroşi oameni de cultură români trec cu prea mare uşurinţă peste antifascismul necesar ...
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Mircea Veroiu, acest "Visconti român"
Din motive reale şi inutil de explicat, abia ieri-seară am reuşit să citesc articolul scris de Radu Cosaşu în revista Dilema veche, „Notă de cinefil către Serviciile Multilateral Specializate“.
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Fronda şi antipatia acerbă
De fapt, blogul şi forumul sînt mijloace de socializare sau, în cel mai bun caz, unelte de comunicare pasivă. Unii le folosesc ca instrumente pentru dezvoltarea sau exersarea notorietăţii, alţii pentru informare, iar cei mai mulţi pentru luptă. Desigur, unele bloguri sau forumuri serioase, dincolo de gîlceava sau cearta de vorbe pe care o găzduiesc uneori, au o importantă funcţie informativă.
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
"Ne place să insultăm"
Dezbaterile sînt binevenite întotdeauna. Istoria o confirmă! Dacă ne referim cu precădere la poporul grec şi la cel roman, vom vedea că întrebările abundau, iar rezolvarea lor – de multe ori aproximativă – nu întîrzia să apară. Omul antic era ceea ce trebuia să fie: bun cunoscător al propriilor limite. Din acest motiv, Aristotel îi îndemna pe tineri să nu depăşească cu nimic măsura!
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Nevoia de moderaţie
Am citit cu interes articolul fostului meu coleg şi, sper, în continuare prietenului meu George Rîpă, privitor la recentul incident din largul coastelor Fîşiei Gaza, publicat în numărul 330 al Dilemei vechi. Un fidel adept al neo-conservatorilor americani, George le-a copiat toate principalele teze ideologice privitoare la conflictul israeliano-palestinian.
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Actualități
Am 26 de ani, sînt din Iaşi, şi am venit în Capitală acum un an şi jumătate pentru „o viaţă mai bună“, pentru „construirea unei cariere“. Lucrez în marketing, în industria bunurilor de larg consum şi activitatea mea are ca rezultat o spălare pe creier a maselor, inducerea unui comportament de consum. Vînd oamenilor lucruri de care nu au nevoie. Ataşez produsul de emoţiile şi dorinţele lor, condiţionîndu-i să-şi procure fericirea din bunuri, astfel încît corporaţia să facă profit.
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
O statolatrie kafkiană
Cu ceva timp în urmă aţi dedicat un număr întrebărilor „De ce să plecăm din România?“, „De ce să rămînem?“. Pentru cei care s-au hotărît să rămînă, printre ei numărîndu-mă şi eu, ar fi interesant de discutat, de stabilit, de evaluat care sînt relaţiile lor cu România, cu statul român şi instituţiile sale publice, mai exact Stat vs cetăţean, tot se discută azi despre revizuirea Constituţiei.
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Printre magnolii şi brebenei
Nu aş dori să mai aud că persoane cercetate de DNA ar fi modele pentru societate. S-a spus pe sticlă. S-a tot vorbit despre simţul civic, care se pare că este pe cale de dispariţie în societatea noastră. Tot de la cap ar trebui să se înceapă şi în această privinţă. Adică de la autorităţi.
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Concordanţă discordantă
Concordia discors este maxima latinească ce defineşte cel mai bine controversata Lege a educaţiei. O lege care ar trebui să jaloneze viitorul educaţiei al cărei prezent îl ştim şi care din păcate nu e aşa cum ni-l dorim.
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Un text din 1991
Monumentele lui Brîncuşi sînt încă o dată nedreptăţite, iar reparaţia nu o văd posibilă…
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Această obsesie: „Să se dea, domnule, o lege!“
Mi-a plăcut observaţia dlui Sever Voinescu despre relevanţă, observaţie pe care o consider foarte adevărată, deşi nici el nu oferă o soluţie oarecare. Da, tuturor ne-a căzut în cap cărămida relevanţei, toţi căutăm utilitatea, fiecare se simte nici mai mult, nici mai puţin decît dator să strige „La subiect!“.
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Gesturi rare
Domnule, cît de des îi declaraţi soţiei admiraţia? Doamnă, cînd îi arătaţi soţului admiraţia dvs.? Părinţi, de cîte ori le spuneţi copiilor că îi admiraţi?
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
EN-ervare
Totul a mers bine în primii treizeci şi ceva de ani ai vieţii mele. Catalogul nu se deschidea prea des la E, numele meu era uşor de pronunţat, de ortografiat, de reţinut. Nevasta s-a bucurat şi ea să-mi preia numele – nu ştia săraca ce dezamăgire o aşteaptă. Nici chiar străinii nu mi-l poceau prea tare.
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Acest trebuie să citească
Din capul locului vă spun că sînt profesoară recent pensionată, aşa că veţi deduce că pregătirea mea şcolară (la toate nivelurile) s-a desfăşurat în „regimul de tristă amintire“ (altă exprimare la modă din noul limbaj „de lemn“), cu toate inepţiile sale, însă cu o mult mai structurată organizare a învăţămîntului.
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Despre mitocănia legiferată
Să o recunoaştem cu toţii că, dacă mitocanului i-am spune mereu că-i mitocan, nu s-ar mîndri cu asta, şi am trezi în el, poate, dramul de bun-simţ şi de onoare. Pe prost şi pe mitocan îi deranjează cel mai mult să le arătăm cum îi percepem.

Adevarul.ro

image
Românul care a descoperit secretul câștigului la loterie. Din cauza lui s-au schimbat legile în SUA și Canada
Un matematician român a descoperit secretului câștigului la loterie. Ştefan Mandel a reușit printr-o formulă personală să ia de 14 ori premiul cel mare. Norocosul a fost însă urmărit de ghinion, fiind anchetat de CIA și FBI.
image
Cum să pari mai deștept când porți o conversație banală. Ce spun cercetătorii de la Harvard
Dacă până acum ai crezut că menționarea funcției sau a studiilor te va „ridica“ în ochii partenerului de conversație, ar fi bine să te mai gândești o dată.
image
Presa britanică despre vizita Regelui Charles în țara noastră: „Are România în sânge“ VIDEO
Publicația britanică Daily Mail a publicat un amplu fotoreportaj dedicat vizitei de cinci zile a Regelui Charles al III-lea în țara noastră. Jurnaliștii au constatat că monarhul „are România în sânge“.

HIstoria.ro

image
Cine au fost cele trei soții ale lui Ștefan cel Mare? Familia și copiii domnului Moldovei
Ștefan cel Mare al Moldovei a fost căsătorit de trei ori, de fiecare dată luându-și de soţie o reprezentantă a unei mari familii aristocrate, de confesiune ortodoxă. Mai întâi, Ștefan s-a căsătorit, în vara anului 1463, într-un context în care plănuia organizarea unei cruciade ortodoxe împotriva Imperiului Otoman, cu Evdochia, care descindea după tată din neamul marilor duci ai Lituaniei. Tatăl ei, Alexandru al Kievului, era văr primar cu Cazimir al IV- lea, regele Poloniei și marele duce al Lit
image
Drumul României către Tratatul de la Trianon
Nimeni nu s-ar fi putut gândi la începutul anului 1918 la o schimbare totală în doar câteva luni a condițiilor dramatice în care se găsea România.
image
Tancurile în timpul Războiului Rece
Conflictul ideologic izbucnit între Uniunea Sovietică și aliații occidentali a dus la acumularea unor cantități enorme de material militar și la dezvoltarea inevitabilă a armei tancuri.