Din istoria Revistei Române de șah, 1947-1950 (VII)

17 iulie 2017
Din istoria Revistei Române de șah, 1947 1950 (I) jpeg

Revista Română de Șah este una dintre cele mai longevive publicații lunare din România, cu apariție aproape neîntreruptă, începînd cu 1925 și pînă în 1992. Singura sincopă majoră a fost între anii 1940 și 1946, cînd a avut scuza războiului. O altă pauză a fost în anul 1932. Cele două perioade principale ale revistei sunt 1925-1949 și 1950-1992, respectiv perioada privată și cea de stat. Numele revistei a variat între Revista Română de Șah (1930-1949 și 1975-1992) și Revista de Șah (între 1925-1929 și 1950-1974).

La rubrica ”În alb și negru” din versiunea online a revistei Dilema Veche continuăm prezentarea în foileton a unei perioade foarte tensionate din istoria Revistei Române de Șah, cea cuprinsă între 1947 și 1950. Sunt anii în care, în acord cu schimbările din societate rezultate în urma instalării comuniștilor la putere, editorialele revistei adoptă un limbaj ideologizat, unii redactori și colaboratori dispar în vreme ce alții, nou-veniți, cîștigă tot mai multă influență, administratorii și finanțatorii se schimbă sau se adaptează, după caz. Pentru studiu am folosit colecția personală de reviste și mai ales colecția aproape integrală a acestora, disponibilă public pe site-ul stere.ro. Articolul de față este cel de-al șaptelea din serie; articolul precedent poate fi citit aici.

Popular dar scump: cît costa intrarea la un turneu de șah în 1949. Camil Petrescu, propagandist al șahului sovietic. Șahul colhoznic sau cum ţăranul rus putea fi egalul unui maestru la şah occidental. O „Hotărîre” străbate eșicherul

Spre deosebire de numerele de pînă acum, numele autorilor încep să apară la finalul articolelor. L-am amintit anterior pe editorialistul E. Horn ca fiind un nou colaborator. Nu este singurul: în numărul 2/1949 mai semnează pentru prima oară şi un anume Nellu Sirkus, în vreme ce pe Anghel Vrabie l-am mai menţionat ca autor. Dar pînă la o casetă de redacție minimală va mai curge cerneală în tipografie. Prima menționare a „Colegiului de Redacție” avea să apară în numărul 2/1955, pe coperta a III-a, în formula E. Crețulescu, E. Malciu, V. Nestorescu, T. Popa, L. Ropot, S. Samarian, O. Troianescu, V. Urseanu, R. Voia. În septembrie 1956, Nestorescu, Ropot, Samarian apar cu funcțiile: secretar de redacție, redactor-șef, respectiv redactor-șef adjunct.

Pe 31 decembrie 1948, înceta din viaţă Valeriu Oniţiu, un problemist “dintre cei mai străluciţi”. Ca şi Iosif Schlarko, un alt problemist de talie internaţională care încetase recent din viaţă, V. Oniţia era din Timişoara şi era unul dintre cei mai asidui colaboratori ai revistei în acest domeniu. Dacă sunt puşi la socoteală şi alţi problemişti de marcă din România, cum ar fi Sigmund Herland şi Wolfgang Pauly, se poate spune că şcoala românească de compoziţie a fost foarte puternică, mult mai puternică în comparaţie cu ce a produs naţiunea în materie de şahişti la tablă, pentru competiţii. Ion Gudju explica această diferenţă prin faptul că şahiştii cu potenţial nu aveau cum să evolueze în România unde nu găseau cluburi de şah cu adversari pe măsură, aşa că talentul lor ar fi fost canalizat către componistică85.

La capitolul de teorie, numărul 2/1949 include articolul în foileton „Despre planul şi judecata în şah” de dr. Max Euwe şi o contribuţie a maestrului Octav Troianescu privind varianta Tarrasch din Apărarea Franceză care a reajuns la modă. Sunt redate partide jucate de Tolstoi şi Turgheniev86 (orice ilustrare rusească e valoroasă, chiar dacă nu e neapărat sovietică),  partide de la Campionatul „intercercuri” al Capitalei (campionatul cluburilor de şah din Bucureşti) şi partide de la campionatul judeţean Timiş.

1949 2 campioni timis png png

Pe lîngă portretele şahiştilor cîştigători (F. Tocăniţă, în centru, şi veteranul A. Tyroler, în dreapta), în rîndul fotografiilor reproduse în revistă, primul de la stînga la dreapta, apare şi fotografia activistului pe district, pe numele lui Ad. Ban.

Numărul următor, 3-4/1949, e dublu, are 56 de pagini si indică unele transformări ale revistei care nu se reflectă neapărat în conţinutul ei. Astfel, adresa redacţiei revine în Calea Văcăreşti, la farmacistul M. Milescu, care e acum trecut şi pe frontispiciu, ca secretar de redacţie. Pe prima pagină e semnătura scriitorului Camil Petrescu, despre care revista a mai scris că era un şahist amator pasionat. Contribuţia lui Camil Petrescu se înscrie pe linia editorialiştilor anteriori, M. Pavelescu şi E. Horn. „Ritmul trepidant al primei jumătăţi a veacului al XX-lea, viaţa pripită şi fără spor a acestei epoci, a (sic!) dat o grea lovitură şahului. Rămăsese un joc de specialitate, e drept pe mâna unor mari erudiţi ai tehnicei, în cercuri mai mult sau mai puţin închise. În vasta ei tendinţă de pune la îndemâna întregului popor, plăceri recreative şi instructive în acelaş timp, care pe vremuri erau rezervate numai unor anumite grupuri, URSS a încurajat în toate modurile reînvierea pe plan continental a jocului de şah, împingându-l în cele mai întinse mase de muncitori. Progresele realizate apar uriaşe şi în ceeace priveşte calitatea, campionii sovietici depăşind prin şcoala lor nouă toate doctrinele anterioare, iar cantitativ ajungându-se la milioane de jucători, căci şahul apare ca o recreaţie foarte preţuită de oamenii muncii manuale şi intelectuale”87. Apoi, Camil Petrescu face elogiul campionatului popular aflat în plină desfăşurare în România, “o vastă pepinieră de recrutare a viitorilor campioni naţionali”.

Pe următoarele 16 pagini e relatat cu lux de amănunte şi partide comentate meciul dintre reprezentativele României şi Bulgariei. Întâlnirea la şase mese a avut şase runde şi s-a încheiat la egalitate, 18 – 18. Cele mai multe puncte (13,5) pentru România au fost aduse de Erdelyi, Szabo şi Halic, în vreme ce Troianescu, Seimeanu şi Popa au făcut la un loc 4,5 puncte. Redactorul Pavelescu scrie că Sala de Arme a Cercului Militar a fost neîncăpătoare de-a lungul întregului meci deşi accesul nu era gratuit. „Pentru un cetăţean oarecare care nu este jucător legitimat tot matchul l-ar fi costat 800 de lei”88. Ceea ce nu e puţin, salariul mediu lunar brut în România fiind în 1949 de 335 de lei89.

1949 0304 rombulg png png

Continuă cursul „Despre plan şi judecată în şah” al fostului campion mondial Max Euwe, Octav Troianescu scrie despre Atacul Marshall, corespondentul agenţiei de ştiri sovietice Tass trimite un articol cu „Noutăţi din URSS” (bineînţeles, se referă la cele şahiste), sunt publicate partide din meciurile Moscova – Budapesta şi Reshevski – Fine. Spaţiu consistent e rezervat ca de obicei problemisticii. Un articol de la pagina 120 e important din perspectiva a ceea ce urmează; articolul e intitulat “Presa despre noi”, e nesemnat şi consemnează laudele presei la adresa Revistei Române de Şah. Astfel, despre revistă scriu elogios Sportul Popular, România Liberă şi Sport – Timişoara. Deşi apreciată, peste numai un număr, RRŞ va înceta să existe in actuala ei forma, iar patrimoniul şi misiunea ei urmau a fi preluate de o revistă rebotezată şi schimbată grafic, intitulată Revista de Şah.

În iunie 1949, conducerea comunistă ţării, mai exact Biroul Politic al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Român, supune activitatea sportivă din ţară unei critici severe. Biroul adoptă pe 25 iunie o „Hotărâre asupra problemei stimulării și dezvoltării continue a culturii fizice și a sportului“, decizie care avea să fie invocată constant în revistă, ani buni de acum încolo90. Numărul triplu 5-6-7/1949 al Revistei Române de Şah începe prin a descrie în ce constau lipsurile mişcării sportive din România, aşa cum au fost ele identificate de Biroul Politic:

- controlul insuficient al cadrelor sportive;

- lipsa de vigilenţă faţă de duşmanul de clasă care uneori şi-a găsit în sport teren de manifestare;

- subaprecierea importanţei sportului de către unele organizaţii de partid;

- lipsa de sprijin din partea unor organizaţii de partid;

- lipsa de continuitate, sportul avînd pînă acum un caracter sporadic;

- caracterul de suprafaţă al sportului, el nereuşind să antreneze decît în mică măsură massele de ţărani şi muncitori;

- lipsa de pregătire politică şi profesională a cadrelor technice sportive;

- insuficienţa terenurilor de manifestare sportivă.

Principala măsură luată prin hotărîrea Biroului Politic a fost înfiinţarea Comitetului pentru Cultură Fizică şi Sport, un organism în subordinea directă a guvernului. Sarcina de căpătîi a Comitetului a fost să transforme sportul în „mişcare de mase”. Dovedind receptivitate la noul mod de abordare, revista reacţionează în numele şahiştilor din ţară: „Pentru noi, şahiştii, hotărârea Biroului Politic al C.C. al P.M.R. înseamnă o viaţă nouă dată şahului şi începutul ridicării sale calitative”. Iar în ce priveşte redacţia, „noi salutăm cu entuziasm hotărârea B.P. al C.C. al P.M.R., luându-ne totodată angajamentul să popularizăm rezultatele pozitive în domeniul şahului şi să supunem criticii lipsurile constatate”91.

Mircea Pavelescu întoarce în mod ingenios argumentul legitimării prin referinţa la URSS. Spre deosebire de alte publicaţii, spune el, care boicotau tot ce venea dinspre răsăritul sovietic, Revista Română de Şah a prezentat mereu pe larg realizările şahiste ale URSS. „În momentul când guvernările trecute instauraseră faimosul cordon sanitar între noi şi URSS, Revista Română de Şah a fost printre puţinele publicaţii, care a destăinuit cititorilor ei, câteva din aspectele giganticei mişcări şahiste din Uniunea Sovietică: competiţii de câte 600.000 de jucători, şahul colhoznic (sic!; vezi mai jos descrierea din revistă a unui turneu de șah colhoznic din URSS, n.n.), şahul în şcoli, precum şi studiul colectiv al teoriilor deschiderilor”. Mai mult, scrie editorialistul, revista a militat întotdeauna pentru răspândirea şahului în rândurile maselor (o marotă a momentului), şi oferă în acest sens un citat dintr-un articol din mai 1934. De aceea, “după 25 de ani de străduinţe, Revista Română de Şah poate privi înapoi cu sentimentul datoriei împlinite” şi poate inaugura acum „o epocă nouă de construire a unei mişcări şahiste serioase şi profunde, prin participarea efectivă a masselor muncitoare”92, încheie M. Pavelescu. Şi într-adevăr, în buna tradiţie rusească invocată, călătoria pe noul drum a început cu o pauză de plecare de cîteva luni; următorul număr al revistei avea să apară în ianuarie 1950.

Dar pînă atunci, numărul pe mai-iunie-iulie 1949 face bilanţul primului Campionat Popular. Au participat la el, susţine Anghel Vrabie, redactorul care a scris în revistă în mod constant despre campionat, peste 105.000 de amatori. La băieţi, campion popular a ieşit R. Palterer din Timişoara, iar la fete C. Leovey din Odorhei. „Tovarăşii” reintră în scenă, dar de această dată nu vor mai ieşi timp de peste 40 de ani: „Finala Campionatului Popular de Şah a luat sfârşit în prezenţa tov. Also Balaş Directorul Educaţiei Fizice O.S.P., care a asistat la împărţirea premiilor constând din cupe, plachete, diplome etc. Ca încheere tov. Sturdza din Direcţia Educaţiei Fizice O.S.P. a arătat în câteva cuvinte importanţa Campionatului Popular de Şah, etapă în drum spre făurire a şahului de masse în Republica Populară Română”93.

Însă pe cît de reuşit e prezentat Campionatul popular, pe atît de nereuşit a fost un alt campionat organizat în premieră, „Cupa R.P.R. inter-oraşe”, un concurs pe echipe între localităţi din toată ţara. Numai că, povesteşte articolul, doar jumătate din judeţe au nominalizat reprezentanţi, iar dintre aceştia iarăşi doar jumătate s-au şi prezentat efectiv la meci. S-au calificat din faza grupelor regionale în finala de la Bucureşti următoarele oraşe: Arad, Braşov, Bucureşti, Craiova, Lugoj, Oradea, Satu-Mare şi Timişoara94.

1949 050607 reguli deschideri 1 png png

Captură din Revista Română de Şah, anul XVIII, nr. 5-7, pag. 203.

La capitolul de teorie, ştiri şi comentarii, dr. Ştefan Makai începe un „Istoric al Campionatelor Mondiale de Şah”, primul număr al foiletonului fiind dedicat lui Philidor. Radu Voia scrie despre „Sisteme de clasificaţie vechi şi noui”, iar campionul olandez Max Euwe are un nou episod, întins pe şase pagini, despre „Planul şi judecata în şah”. Noutăţile în deschidere (din Siciliană de această dată) sunt prezentate de Octav Troianescu (patru pagini). Campionul capitalei pe anul 1949, anunţă revista, este Ion Bălănel, secondat la jumătate de punct de Sergiu Samarian. Interesant că în premieră în acest an s-a organizat un campionat al capitalei şi la feminin, cîştigat de V. Pătruţescu. Revista trece apoi şi prin provincie, pe la Timişoara, Craiova şi Arad, de unde prezintă clasamente de concursuri şi partide.

Din şahul internaţional, oferta include rubrica „Noutăţi din URSS”. Aici apare şi o informare despre „Turneul Colhoznicilor”, care merită reprodusă, printre altele şi pentru că arată cu ce se ocupa noul campion mondial la şah Mihail Botvinnik şi de asemenea cum un ţăran rus putea fi egalul unui maestru la şah italian, belgian sau francez: „Guvernul sovietic şi orânduirea colhoznică au deschis calea desvoltării culturale şi creatoare populaţiei rurale. O adevărată revoluţie culturală a cuprins satele, analfabetismul este lichidat, reţeaua de şcoli şi instituţii culturale este larg desfăşurată, a crescut numărul intelectualilor cu milioane de oameni. Mişcarea şahistă la sate a luat proporţii neobişnuite. Ca dovadă este primul turneu al kolhoznicilor (sic!; autorul e nesigur pe expresii, precum orânduirea colhoznică, dar şi pe ortografia cuvântului colhoznic, termeni aparent noi pentru el), după turneele preliminare din 12.089 de colhozuri. Numărul total al participanţilor este 103.000 oameni. Finala s’a disputat la Moscova cu 15 participanţi. Locurile 1 şi 2 au fost împărţite de colhoznicul din Kalininsk Grigore Juravliov şi colhoznicul din regiunea Moscova Nicolai Borisenkov. Între cei doi învingători a fost jucat un match care s’a terminat cu scorul 3 – 2 în favoarea lui Borisenkov, care a cucerit astfel titlul de campion al colhoznicilor din Federaţia Rusă. Borisenkov are 32 de ani, locueşte şi lucrează în satul Kunarino, raionul Mojaisk, regiunea Moscovei. Are terminată şcoala medie, joacă şah de 13 ani. Are simţul jocului poziţional, combină bine. Arbitrul principal al turneului campionul mondial Mihail Botvinic (sic!) dă o notă înaltă celor mai buni şahişti colhoznici, şi declară că unii din ei posedă o forţă de joc tot atât de mare ca şi maeştrii unor ţări ca Franţa, Italia, Belgia”95.

Cu numărul triplu mai-iunie-iulie din 1949 se încheie seria a treia a Revistei Române de Şah. După cum scria Alexandru Portocală în primul număr de la reapariţia din 1947, au fost până la ea alte două epoci: „Viaţa ei (a revistei, n.n.), de până acum, a cunoscut trei etape distincte: Era eroică dela Soroca, Era de desvoltare dela Iaşi, Brăila şi Bucureşti şi – în sfârşit – Era, care începe cu acest număr şi pe care nu o putem califica fiindcă ne lipseşte darul ghicitului”96. Nu ai însă nevoie de darul ghicitului ca să constaţi, retrospectiv de această dată, că revista repornise cu mult entuziasm în ianuarie 1947 dar că s-a lovit destul de repede de noua realitate ideologică şi că sfârşea „era a treia”, după 26 de numere tipărite, cu totul aliniată regimului. Cu alte cuvinte, ceea ce reluaseră nişte domni în ‘47, preluaseră nişte tovăraşi în ‘48. Fără multe vorbe sau negocieri. Şi pentru ca lucrurile să se reaşeze bine, din august până în decembrie 1949 nu a mai apărut niciun număr, pentru ca din ianuarie 1950 revista să se relanseze, cu Lenin pe copertă, editoriale consacrate luptei pentru pace şi cu un nume schimbat: Revista de Şah. Bine, s-ar putea spune, că nu s-a numit Revista Populară de Şah, la cât de popular devenise popularul în epocă.

______________________________

(Sfîrșitul părții a șaptea. Partea a opta va fi publicată săptămîna viitoare în rubrica „În alb și negru”. Episodul șase poate fi citit aici).

kramnik jpg jpeg

Turnee la zi: Geneva, Danzhou și Dortmund

Vladimir Kramnik, numărul doi mondial, veteran al turneului de la Dortmund, Germania. Foto: chessbase.com

Etapa a treia a circuitului Grand Prix organizat de FIDE tocmai s-a încheiat la Geneva cu victoria azerului Teimour Radjabov. Mai e o singură etapă, în noiembrie, la Palma de Majorca, așa că deja s-a calculat că în cursa pentru primele două locuri în clasamentul general (care asigură participarea la turneul candidaților) au mai rămas doar cinci jucători: Shakhryiar Mamedyarov (tot din Azerbaidjan), Alexander Grischuk (Rusia), Teimour Radjabov, Ding Liren (China) și Maxime Vachier-Lagrave (Franța). Printre cei ce au pierdut acest tren – dar care ar putea să se califice și altfel la turneul candidaților, de pildă jucînd în Cupa Mondială – sunt Levon Aronian (Armenia), Hikaru Nakamura (SUA), Boris Gelfand (Israel) sau Peter Svidler (Rusia).

La Danzhou, China, se joacă un puternic turneu care cu numele s-a vrut unul internațional, dar care de fapt are toate șansele să rămînă o afacere chinezească. După șapte runde (din nouă), în clasament conduce „succesorul lui Carlsen”, juniorul chinez Wei Yi. Cu cele 5,5 puncte acumulate pînă acum (victorii la compatrioții Lu Shanglei și Yu Yangyi, la Ruslan Ponomariov (Ucraina) și la Vladimir Matlakov (Rusia), restul remize), Wei Yi are un punct avans în fața următorului competitor, vietnamezul Le Quang Liem și se pare că nu va mai putea scăpa victoria în concurs.

S-au jucat între timp și primele două runde ale turneului anual de la Dortmund (Germania) și deja s-a înregistrat o surpriză. Veteranul turneului, Vladimir Kramnik (Rusia, 42 de ani – vezi foto), a reușit să piardă la compatriotul său Vladimir Fedoseev. Actualmente numărul doi mondial, Kramnik a jucat în acest turneu pentru prima oară în urmă cu 25 de ani, răstimp în care l-a cîștigat de zece ori. Nu degeaba turneului i se mai spune și ”Vladimir Kramnik”, iar lui Kramnik, „Mr. Dortmund”. Printre cei opt jucători de la Dortmund este și Dieter Nisipeanu, în calitate de reprezentant al gazdei, Germania. În prima rundă, Nisipeanu a remizat cu celălalt german din concurs, Matthias Bluebaum, iar în runda a doua a împărțit iarăși punctul, de această dată cu francezul Maxime Vachier-Lagrave.

Diagrama săptămînii

Soluția diagramei 68 va fi publicată în ediția următoare a rubricii „În alb și negru”.

Soluția diagramei 67 din numărul trecut: 1… Cg3+! 2. hxg3 (dacă 2. Rg1, atunci 2… Td5+ cu cîștig) 2… Th5#.

Ionuţ Iamandi este jurnalist la Radio România Actualităţi.

diagram68 png png
anunt dilema jpg
Începînd din 7 martie ne puteți găsi pe noul site: www.dilema.ro
Începînd din 7 martie ne puteți găsi pe noul șițe: www.dilema.ro
telefoane samsung galaxy s23 ultra jpg
Ai nevoie de un nou smartphone? Comandă telefoane Samsung Galaxy S23 Ultra aici!
Pentru a vedea specificațiile telefonului este necesar să alegi brandul, modelul, condiția estetică a produsului, culoarea și spațiul de stocare.
Depresia jpg
Depresia: semne, simptome și cauze
Sperăm ca această problemă de sănătate să stea cît mai departe de tine.
Header anvelope jpg
Cum să-ți alegi corect anvelopele de iarnă
Dacă pneurile au taloanele prea moi pentru greutatea mașinii.
Păcănele pe bani reali și cazinourile online jpg
Păcănele pe bani reali și cazinourile online
Jocurile de noroc sînt legate de speranța unui cîștig online.
ruj rezistent 24 ore jpg
Christmas tree landscape png
Cadouri de Crăciun pentru cei mai buni prieteni. 3 idei pe care o să le adore și Moșul
Dacă în cercul de prieteni aveți iubitoare de beauty, un calendar advent este o idee minunată.
poza2 jpeg
Industria IT în România: Joburi și Tendințe în Tehnologie
În plus, se observă o creștere a numărului de femei angajate în domeniul IT, ceea ce reflectă o schimbare pozitivă în dinamica forței de muncă în acest sector.
dilema jpg
Cu ce se diferențiază casele de pariuri online
Alegînd o casă de pariuri cu un sistem de suport bine pus la punct, vei depăși mai ușor anumite momente dificile iar problemele pe care le vei întîmpina vor fi rezolvate mai rapid.
pexels andrea piacquadio 941555 jpg
Stresul de sărbători. Cum să îi faci față mai ușor
Amintește-ți că cel mai potrivit cadou pentru mama este, de cele mai multe ori, veselia și buna dispoziție din ziua de Crăciun, cu toată familia la masă.
The Veils Poster Web jpg
Finn & Oigăn, solo
Originar din Londra dar relocat în Noua Zeelandă, Finn Andrews este compozitor și multi-instrumentist.
ILUMA Stardrift KV Landscape jpg
Philip Morris International lansează în România prima ediție limitată IQOS ILUMA – descoperă IQOS ILUMA STARDRIFT
Philip Morris International (PMI) lansează la finalul acestei luni IQOS ILUMA STARDRIFT, prima ediție limitată a celui mai inovator produs din portofoliul său de alternative fără fum.
Grand Hotel Europa  poza 1 jpg
Grand Hotel Europa sau adevărul minciunilor la persoana întîi
Cu atît mai puțin unul în vogă ca autoficțiunea, explorat de nume mari ale ultimelor decenii precum Annie Ernaux sau Karl Ove Knausgård.
foto alex galmeanu jpg
dragostea, regim urban
Poate pentru că dimineața am intrat la loc în mine
ce rol are vitamina e jpg
Top 3 cele mai frecvente probleme ale pielii și cum le poți combate
Nu uita să faci schimbări și în alimentație: consumă produse cu indice glicemic mai scăzut și evită excesul de lactate.
featured image (7) jpg
un parfum clasic de barbati jpg
Idei de cadouri pentru bărbații din viața ta - ce să le dăruiești, în funcție de relația dintre voi
Așa că, o idee bună este să notezi fiecare link pe care ți-l trimite amicul tău, pentru a fi mai ușor să îi găsești cadoul ideal.
DilemaVeche (2) (3) jpg
Aproximativ 33% dintre parfumurile masculine sînt folosite de femei! Ce ingrediente au astfel de parfumuri?
Foarte apreciate sînt și parfumurile orientale pentru bărbați, care au note unice, catifelate, arome de vanilie și alte condimente minunate.
alege o crema pentru tenul uscat jpg
6 produse de îngrijire care să nu îți lipsească din trusa cosmetică
Toate acestea au proprietăți extraordinare și te pot ajuta să îți menții pielea tînără și frumoasă pentru cît mai mult timp.
AM jpg
Depresie
Cum să nu fiu mohorît
caserole mancare unica folosinta snick ambalaje jpg
Caserole pentru mîncare de unică folosință disponibile la Snick Ambalaje
Acest concept este unul care reușește să atragă mulți clienți, consumatori totodată.
Bulucz jpg
Relicve, ustensile
Tocmai îmi vin în minte spălarea picioarelor, Ciubotele lui van Gogh
IQOS x DIPLOMA 5 jpg
Omid Ghannadi, creatorul instalației IQOS x DIPLOMA: Apreciez că sînt companii care se implică atît de vizibil în sprijinul comunității
El este omul din spatele instalației imersive IQOS proiectată special pentru ediția de anul acesta a festivalului DIPLOMA.
Eutanasie
Cum ne-ai învățat să fim atenți

Parteneri

cub adrian minune png
Ce înălțime are, de fapt, Adrian Minune. Cu cine seamănă artistul: „Sunt la fel de înalți. S-ar putea să fie din neam”
Adrian Minune este unul dintre cei mai cunoscuți și îndrăgiți cântăreți de manele din România. De-a lungul timpului, artistul a fost luat în repetate rânduri peste picior pentru faptul că nu este înalt, dar acest aspect nu l-a deranjat niciodată, mărturisind în trecut că nu este deloc complexat de f
Barbat arestat - catuse FOTO Shutterstock
Un bărbat a fost arestat pentru că şi-ar fi violat fiica minoră. El a mai făcut acelaşi lucru acum patru ani
Bărbatul arestat preventiv, miercuri, pentru 30 de zile, fiind acuzat că şi-ar fi violat fiica de 14 ani, la începutul lunii iulie, a mai făcut un gest similar în urmă cu 4 ani, minora fiind forţată şi atunci să întreţină relaţii sexuale cu suspectul.
Sigla PSD FOTO Inquam Photos / Octav Ganea
Fenomenul emigrației româneşti, descurajat puternic de creșterile de salarii din guvernele PSD. Doar 8% dintre români preferă joburi în afara țării
După 34 de ani de democrație și 17 ani de la aderarea în UE, România a oprit aproape definitiv fenomenul emigrației.
gandac 3 jpeg
Cum ții gândacii departe de casă. Produsele naturale care alungă insectele
Sunt o problemă extrem de neplăcută, însă, din păcate, rămân una foarte comună. Mai precis, este vorba despre gândaci, care câteodată își fac apariția în casa noastră indiferent de cât de mult efort depunem pentru a menține totul curat.
elevi evaluare jpeg
Primele zece specializări din Olt, după ultima medie de admitere. Elevi cu 2 și 3 la Matematică, admiși la Mate-Info
Elevii care au susținut examenul de Evaluare Națională 2024 și și-au înregistrat opțiunile pentru liceu au aflat, miercuri, 24 iulie 2024, dacă sunt admiși la liceul dorit. Mai multe licee teoretice din Olt au specializări la care s-a intrat cu medii sub 5.
insula lord howe captura video jpg
Unde se află insula care permite accesul a doar 400 de turiști în același timp. E un adevărat paradis
Unde se află insula care permite accesul a doar 400 de turiști în același timp. E un adevărat paradis.
bagaje shutterstock jpeg
Ce culori de valize nu trebuie să alegi niciodată când zbori
Deși vacanțele sunt prilej de bucurie, acestea pot veni la pachet și cu probleme, precum pierderea bagajelor. Dacă vrei să scapi de acest motiv de stres, o companie aeriană low-cost ce culori de valize ar trebui să eviți, conform The Sun.
Aqua Park Cozia al Complexului Călimănești Căciulata din Vâlcea Foto Călimănești Căciulata jpg
Pericol ridicat în sezonul estival. Ce boli pot fi transmise la piscină sau la ștrand
Sezonul estival vine la pachet cu o multitudine de boli, care pot fi luate de la piscină sau de la ștrand, însă dacă ne informăm corect le putem evita, spun specialiștii.
Mărioara Voichița Lupo jpeg
O proxenetă care a făcut 100.000 de euro din exploatarea sexuală a unei fete se ascundea în Marea Britanie. Va fi adusă în țară
Femeia condamnată la 4 ani și 6 luni de închisoare era urmărită internațional pentru săvârșirea infracțiunii de proxenetism și a fost adusă din Marea Britanie.
image
Cine este cu adevărat noua iubită a lui Alex Bodi. Caterina l-a cucerit până și pe Abdul al faimoasei Andreea Bostănică
Caterina Ciorbă este noua iubită a lui Alex Bodi, însă nu e chiar străină de lumea showbiz-ului românesc, chiar dacă e o prezență discretă și nu a apărut până acum în peisajul monden. MIlionarul din Mediaș s-a despărțit de Ema Uta și și-a oficializat relația cu frumoasa moldoveancă de peste Prut, cu care are o relație de câteva săptămâni. Actualitate.net are informații de ultimă oră despre șatena cu care Alex Bodi a început o nouă relație de iubire.
image
Este oficial, o să avem Jocurile Olimpice de E-sports în 2025!
Comitetul Internațional Olimpic (CIO) a decis să creeze Jocurile Olimpice de Esports, cu prima ediție programată în 2025 în Arabia Saudită. Decizia a fost aprobată în unanimitate în cadrul celei de-a 142-a sesiuni a CIO din Paris.
image
Elveția schimbă regulile: Software-ul guvernamental va fi public și open source
Elveția a făcut un pas semnificativ prin adoptarea „Legii federale privind utilizarea mijloacelor electronice pentru îndeplinirea sarcinilor guvernamentale” (EMBAG). Această lege impune ca tot software-ul dezvoltat sau utilizat de sectorul public să fie open source, cu excepția cazurilor restricționate de drepturi terțe sau preocupări de securitate.