Panta Rhei – note de lectură

26 septembrie 2017
Panta Rhei – note de lectură jpeg

Panta Rhei (Vasili Grossman, Humanitas, 1990, traducere de Janina Ianoși, prezentare și note de Ion Ianoși) este o carte tristă. Dar nu prin episodul realist și plin de lirism rusesc în același timp al deportării și morții „blîndei Mașenka” în Gulag. Nici prin episodul la fel de cutremurător al morții prin inaniție a timidului Vasili Timofeevici, a familiei sale și a întregului sat în care aceștia locuiau, în timpul foametei programate din Ucraina sovietică. Nici prin soarta în ansamblu a lui Ivan Grigorievici, personajul principal al cărții, care a intrat în lagăr pe cînd abia ieșise din adolescență și a fost eliberat cînd deja intra în anii bătrîneții. Nu, Panta Rhei e tristă prin răspunsul pe care îl dă la întrebarea „cum a fost posibil?” Și nici acum nu atinge adîncul de tristețe absolut. Ci abia cînd prin răspuns, sugerează că oricînd mai e posibil.

Comunismul e privit îndeobște ca un cumul exterior de circumstanțe, rezultat dintr-o combinație istorică irepetabilă. Meditațiile și idealismul lui Marx, norocul și voluntarismul lui Lenin, cruzimea și determinarea lui Stalin, jocurile imprevizibile ale celui de-al doilea război mondial – totul a mers din unic în unic pentru a crea monstrul istoric al comunismului, un fel de aliniere nefastă a astrelor. Dar acum, gata, se spune, astrele nu mai sînt aliniate și nici nu mai au cum să se alinieze vreodată la fel.

Vasili Grossman nu e de aceeași părere. La sfîrșitul descrierii pe care o face celor patru feluri de turnători („cele patru Iude”), el pune problema vinovăției, a responsabilității pentru comportamentul josnic specific multor oameni care au trăit în comunism. Și concluzia e că degradarea comunistă vine din însăși natura omului; comunismul e în om, ca un spor în așteptarea mediului prielnic, nu în afara lui. „Tocmai din această latură băloasă, păroasă, josnică a esenței umane se nasc turnătorii. (...) Natura omenească este cea care naște aceste noiane de minciună, mîrșăvie, frică, slăbiciune”. Iar dacă în stadiu normal aceste trăsături sînt în adormire, cînd împrejurările exterioare o permit, ele ies la iveală. „Vaporii fierbinți emanați din frica față de stat au aburit neamul omenesc și semințele amorțite s-au umflat, au prins viață”. Tragismul acestei stări de fapt e completat la Grossman de constatarea că nici măcar turnătorul pur nu există. „Dar știți oare care este lucrul cel mai ticălos la turnători și denunțători? Credeți că e răul care sălășluiește în ei? Nu! Cel mai îngrozitor lucru este binele din ei, cel mai trist e faptul că sînt plini de merite și de virtuți. Ei sînt fii, soți, tați iubitori și duioși”.

Granița fină dintre comunism și normalitate e surprinsă la Grossman prin ochii celui ce le-a trăit pe amîndouă și acum vede prin ele către adevărata realitate din spatele lor. „În timpul petrecut în lagăre, Ivan Grigorievici aflase multe despre slăbiciunile omenești. Acum constata că la fel de numeroase sînt ele de amîndouă părțile sîrmei ghimpate… Suferințele nu doar purifică. Lupta pentru o lingură de supă în plus, pentru o favoare la muncă era o luptă crudă și oamenii slabi ajungeau deseori într-o situație jalnică. Acum, în libertate, Ivan Grigorievici își închipuia cît de mizer, „ca șacalii”, ar fi rîcîit cu lingura prin strachinile golite sau ar fi bîntuit primprejurul bucătăriei în căutarea cojilor de legume sau a cîte unei foi de varză putredă unul sau altul dintre oamenii aroganți și dichisiți pe care-i întîlnea. (...) Oamenii din lagăr îl ajutaseră pe Ivan Grigorievici să înțeleagă oamenii din libertate. În libertate el descoperise că și slăbiciunea jalnică, și cruzimea, și aviditatea, și frica erau aceleași ca în barăcile din lagăr. Oamenii erau la fel. Și lui îi era milă de ei”.

Corolarul teoriei imanenței comunismului a lui Vasili Grossman ar fi că trăim de fapt într-un amestec de comunism și normalitate. Comunismul e flotant, bîntuie în straturile mai adînci ale conviețuirii noastre. I se văd sau mai degrabă i se simt din cînd în cînd undele, chiar dacă sporadic. În mod curent, nu îl percepi; pentru asta depinde de multe ori unde muncești, cum pui public problema, cu cine te împrietenești sau te înrudești. E ca atunci cînd te scalzi în marea caldă, primitoare, și un curent răzleț îți aduce la picioare o masă trecătoare de apă rece, înfiorătoare.

La apariție, în 1989, Panta Rhei a făcut vîlvă mai ales prin capitolul despre Lenin, prezentat în carte ca un continuator al politicii de dezvoltare a Rusiei prin înrobirea populației, prin îngrădirea tot mai severă a libertății. A fost prea mult chiar și pentru acele vremuri de perestroika. Autorul, un „apostat” dintr-o serie cu nume importante precum Arthur Koestler, Milovan Djilas sau Aleksander Wat, nu mai putea fi pedepsit, murise din 1964. Editorul său însă, da, și puțin a lipsit ca acesta să fie dat afară de la conducerea revistei care a publicat manuscrisul. Așa că teoria imanenței comunismului a fost mai degrabă trecută cu vederea, deși pare une dintre cele mai consistente contribuții ale cărții romancierului și publicistului rus.

Bonus: Mic dicționar al „limbii sovietice”

Cartea lui Vasili Grossman a fost tradusă relativ repede în românește. Ea a apărut pentru prima oară în 1989, la 35 de ani de la moartea autorului, iar în 1990, așadar imediat după Revoluție, a și fost tradusă și tipărită la Humanitas. Textul a fost însoțit de notele explicative ale lui Ion Ianoși, care au fost binevenite mai ales că literatura despre universul concentraționar comunist rusesc și românesc nu apăruse la acea vreme. Mai jos, am rearanjat alfabetic aceste note explicative, le-am combinat cu contextul oferit de carte, rezultînd un fel de mic dicţionar de cuvinte, persoane, denumiri şi expresii ale „limbii sovietice”. Ele și astăzi pot ajuta la o înțelegere mai adecvată a lumii comuniste.

Abraşa: denumire zeflemitoare dată evreilor.

Articolul 58: articol din codul penal dintre 1926-1959 al Federaţiei Ruse privind „crimele contrarevoluţionare”. Între 1930-1950, aproximativ jumătate dintre condamnări au fost pronunţate în temeiul acestui articol. Aliniatul 10 al articolului prevedea privarea de libertate pe un termen de cel puțin șase luni pentru diverse forme de propagandă sau „agitație antisovietică”, precum și difuzarea sau păstrarea de literatură cu o asemenea presupusă orientare.

banderovist: adept al lui Stepan Bandera, luptător în anii ‘40 pentru independenţa Ucrainei atît faţă de sovietici, cît şi faţă de nazişti.

Boris (Borea) Romaşkin: elev condamnat pentru confecţionarea şi răspîndirea de manifeste antiguvernamentale în timpul perioadei staliniste. În condițiile în care pe atunci condamnările erau pronunțate pentru intențiile atribuite sau pentru crimele pe care urma să le faci (ofiţerii ţarişti pentru că puteau forma o organizaţie monarhistă, eserii şi esdecii (vezi mai jos) pentru că exista o probabilitate să se ridice împotriva statului bolşevic, ţăranii pentru că puteau ajunge în anumite condiţii să se opună colectivizării etc.), Borea Romașkin a ajuns o celebritate deoarece el fusese condamnat pentru că chiar făcuse ceva, comisese efectiv o infracțiune. Așa că celula lui ajunsese loc de pelerinaj pentru deținuți și gărzi, dar și pentru anchetatori, inclusiv generali NKVD.

Butîrka: denumirea celei mai mari închisori din Moscova, amplasată în fostele cazărmi ale regimentului de husari Butîrski, din timpul Ekaterinei a II-a.

căţele: deţinuţii de drept comun care încălcau legile nescrise ale hoţilor.

„cînd tai pădurea, sar aşchii”: expresie folosită uneori de Stalin ca să justifice epurările şi exterminările.

corbul negru: camion închis, folosit la transportul deţinuţilor.

decularizare, deschiaburire: termeni echivalenţi (chiaburul e echivalentul românesc al culacului) prin care era desemnat procesul dublu, social şi personal, de deposedare a ţăranilor de bunuri şi de îndoctrinare în sensul vizat de comunişti.

dohodiaga: stadiu terminal în care ajunge un deţinut din cauza foamei, epuizării şi bolilor netratate.

esdec: membru al partidului social-democrat.

eser: membru al partidului socialist-revoluţionar.

fără drept de corespondenţă: categorie de deţinuţi a căror condamnare la moarte era astfel disimulată față de rude, cărora li se comunica că nu au voie să ia legătura cu ei.

femei-dulău: lesbienele active din lagăr.

hohol: denumire dată ţăranilor ucraineni.

India: baraca disciplinară, supraaglomerată, de o căldură insuportabilă.

ITL: siglă pentru „ispravitelno-trudovoi lagher”, „lagăr de reeducare prin muncă”.

închisoare interioară: închisoare amenajată în incinta sediilor organelor de securitate, în care acuzații erau, de regulă, deținuți în timpul cercetărilor. Din celulele închisorii interioare, prin culoare sau treceri subterane, se ajungea direct la infirmerie, în curtea de plimbare, la baie, la carceră, la cabinetul anchetatorului, în unica sală de judecată și în beciurile unde se efectuau execuțiile. O astfel de închisoare e descrisă și de Arthur Koestler în Întuneric la amiază.

Kolîma: lagăr de deportare din perioada 1932-1956; de la rîul cu acelaşi nume din estul Siberiei.

Lubianka: Casa cea Mare; închisoarea centrală din Moscova; clădirea securităţii (din decembrie 1920).

moşmondite: lesbienele pasive din lagăr.

naţmen: membru al minorităţii naţionale; non-rus; prescurtare de la naţionalnoe menşinstvo.

parașutiști: cei nou veniți într-o celulă și care erau amplasați de deținuții mai vechi lîngă hîrdăul în care își făceau nevoile.

Proletcult: organizație literar-artistică și cultural-educativă cu mare influență în anii 1917-1920, traversînd o criză tot mai gravă în anii douăzeci, încetîndu-și activitatea în 1932. Proletcultul a preconizat o cultură proletară „pură”, absolut opusă tradițiilor culturale, presupus burgheze.

stukaci: literal, înseamnă ciocănitor, deţinutul care bătea în uşa celulei ca să atragă atenţia gardienilor că are ceva de comunicat; turnător; Ion Ianoşi scrie că termenul nu exista pe vremea închisorilor ţariste, el apărînd odată cu instalarea regimului comunist.

seksot: prescurtare de la sekretnîi sotrudnik, colaborator secret al poliţiei politice.

soţii: la apogeul politicilor represive staliniste, soţiile celor declaraţi „duşmani ai poporului” erau şi ele automat deportate – dacă nu cumva acceptau să treacă în banca denunţătorilor şi acuzatorilor soţului; dacă „duşmanul” avusese un rang mai mare, erau deportate şi mama, sora, amanta şi secretara acestuia, intrînd şi ele în categoria generică a „soţiilor”. Grupul avea propria ierarhie de lagăr, cele mai respectate, inclusiv de gărzi sau de deţinutele de drept comun, fiind soţiile de socialişti-revoluţionari, social-democraţi şi narodnici.

sutele negre: echipe paramilitare ruseşti care se ocupau cu pogromurile şi asasinatele în masă.

şmara: în argoul de lagăr, ţiitoarea unui deţinut de drept comun sau a unui gardian.

troică: comisie de trei persoane, un reprezentant administrativ, unul de partid şi unul de la NKVD, care judeca cazul unui culac (chiabur). Opţiunile erau execuţia sau deportarea.

vertuh: supraveghetor, paznic; termen argotic derivat din comanda militară în limba ucraineană „ne vertis!” – „drepţi!”, „nici o mişcare!”

zeka: întemniţat, deţinut; termen derivat din sigla „z/k”, la rîndul ei prescurtare de la zakliucionnîi kanaloarmeieţ, „deţinut lucrător la canal”; iniţial, termenul era folosit pentru a-i desemna pe deţinuţii care lucrau la Canalul Marea Albă – Marea Baltică, dar ulterior el s-a generalizat. Din anii ‘40, varianta mai folosită a fost „zek”.

(Sursa: Vasili Grossman, Ion Ianoși)

Ionuţ Iamandi este jurnalist la Radio România Actualităţi.

Foto: Scriitorul și ziaristul rus Vasili Grossman a însoțit Armata Roșie în timpul contraofensivei sale împotriva Wehrmacht-ului, începînd cu bătălia de la Stalingrad și pînă în Germania. El a scris de pe front numeroase relatări și reportaje. În imagine, autorul e fotografiat la Schwerin, în 1945, în Germania. Sursa: Wikipedia.

anunt dilema jpg
Începînd din 7 martie ne puteți găsi pe noul site: www.dilema.ro
Începînd din 7 martie ne puteți găsi pe noul șițe: www.dilema.ro
telefoane samsung galaxy s23 ultra jpg
Ai nevoie de un nou smartphone? Comandă telefoane Samsung Galaxy S23 Ultra aici!
Pentru a vedea specificațiile telefonului este necesar să alegi brandul, modelul, condiția estetică a produsului, culoarea și spațiul de stocare.
Depresia jpg
Depresia: semne, simptome și cauze
Sperăm ca această problemă de sănătate să stea cît mai departe de tine.
Header anvelope jpg
Cum să-ți alegi corect anvelopele de iarnă
Dacă pneurile au taloanele prea moi pentru greutatea mașinii.
Păcănele pe bani reali și cazinourile online jpg
Păcănele pe bani reali și cazinourile online
Jocurile de noroc sînt legate de speranța unui cîștig online.
ruj rezistent 24 ore jpg
Christmas tree landscape png
Cadouri de Crăciun pentru cei mai buni prieteni. 3 idei pe care o să le adore și Moșul
Dacă în cercul de prieteni aveți iubitoare de beauty, un calendar advent este o idee minunată.
poza2 jpeg
Industria IT în România: Joburi și Tendințe în Tehnologie
În plus, se observă o creștere a numărului de femei angajate în domeniul IT, ceea ce reflectă o schimbare pozitivă în dinamica forței de muncă în acest sector.
dilema jpg
Cu ce se diferențiază casele de pariuri online
Alegînd o casă de pariuri cu un sistem de suport bine pus la punct, vei depăși mai ușor anumite momente dificile iar problemele pe care le vei întîmpina vor fi rezolvate mai rapid.
pexels andrea piacquadio 941555 jpg
Stresul de sărbători. Cum să îi faci față mai ușor
Amintește-ți că cel mai potrivit cadou pentru mama este, de cele mai multe ori, veselia și buna dispoziție din ziua de Crăciun, cu toată familia la masă.
The Veils Poster Web jpg
Finn & Oigăn, solo
Originar din Londra dar relocat în Noua Zeelandă, Finn Andrews este compozitor și multi-instrumentist.
ILUMA Stardrift KV Landscape jpg
Philip Morris International lansează în România prima ediție limitată IQOS ILUMA – descoperă IQOS ILUMA STARDRIFT
Philip Morris International (PMI) lansează la finalul acestei luni IQOS ILUMA STARDRIFT, prima ediție limitată a celui mai inovator produs din portofoliul său de alternative fără fum.
Grand Hotel Europa  poza 1 jpg
Grand Hotel Europa sau adevărul minciunilor la persoana întîi
Cu atît mai puțin unul în vogă ca autoficțiunea, explorat de nume mari ale ultimelor decenii precum Annie Ernaux sau Karl Ove Knausgård.
foto alex galmeanu jpg
dragostea, regim urban
Poate pentru că dimineața am intrat la loc în mine
ce rol are vitamina e jpg
Top 3 cele mai frecvente probleme ale pielii și cum le poți combate
Nu uita să faci schimbări și în alimentație: consumă produse cu indice glicemic mai scăzut și evită excesul de lactate.
featured image (7) jpg
un parfum clasic de barbati jpg
Idei de cadouri pentru bărbații din viața ta - ce să le dăruiești, în funcție de relația dintre voi
Așa că, o idee bună este să notezi fiecare link pe care ți-l trimite amicul tău, pentru a fi mai ușor să îi găsești cadoul ideal.
DilemaVeche (2) (3) jpg
Aproximativ 33% dintre parfumurile masculine sînt folosite de femei! Ce ingrediente au astfel de parfumuri?
Foarte apreciate sînt și parfumurile orientale pentru bărbați, care au note unice, catifelate, arome de vanilie și alte condimente minunate.
alege o crema pentru tenul uscat jpg
6 produse de îngrijire care să nu îți lipsească din trusa cosmetică
Toate acestea au proprietăți extraordinare și te pot ajuta să îți menții pielea tînără și frumoasă pentru cît mai mult timp.
AM jpg
Depresie
Cum să nu fiu mohorît
caserole mancare unica folosinta snick ambalaje jpg
Caserole pentru mîncare de unică folosință disponibile la Snick Ambalaje
Acest concept este unul care reușește să atragă mulți clienți, consumatori totodată.
Bulucz jpg
Relicve, ustensile
Tocmai îmi vin în minte spălarea picioarelor, Ciubotele lui van Gogh
IQOS x DIPLOMA 5 jpg
Omid Ghannadi, creatorul instalației IQOS x DIPLOMA: Apreciez că sînt companii care se implică atît de vizibil în sprijinul comunității
El este omul din spatele instalației imersive IQOS proiectată special pentru ediția de anul acesta a festivalului DIPLOMA.
Eutanasie
Cum ne-ai învățat să fim atenți

Adevarul.ro

image
Semnul că ai putea fi alcoolic funcțional care te dă de gol în cârciumă: „Vei găsi inevitabil o scuză”
Un expert în dependență a dezvăluit care este semnul că cineva ar putea fi un alcoolic funcțional și poate fi observat cu ușurință.
image
Medicamentul foarte ieftin care poate să provoace o scădere în greutate de 14 kilograme într-o lună. Avertismentul specialiștilor
Un nou „medicament-minune” pare să fi intrat în atenția oamenilor care vor să slăbească. Este vorba de un produs de mai puțin cinci euro care ar putea provoace o scădere în greutate de aproape 14 kilograme într-o lună.
image
Nou cutremur în industria IT. Gameloft a concediat toți angajații din Cluj-Napoca
Gameloft, unul dintre cei mai mari producători de jocuri video din lume, a anunțat că renunță la filiala din Cluj. Criza internațională din domeniul IT se simte din ce în ce mai mult și în România. în contextul în care lunile trecute, NTT Data a fost nevoită să recurgă la concedieri.

HIstoria.ro

image
Amânarea unui sfârșit inevitabil
„Născut prin violenţă, fascismul italian era destinat să piară prin violenţă, luându-și căpetenia cu sine“, spune istoricul Maurizio Serra, autorul volumului Misterul Mussolini: omul, provocările, eşecul, o biografie a dictatorului italian salutată de critici și intrată în topul celor mai bune cărţi
image
Căsătoria lui Caragiale cu gentila domnişoară Alexandrina Burelly
Ajuns director la Teatrul Naţional, funcţie care nu l-a bucurat atât de tare precum credea, Ion Luca Caragiale a avut în schimb o mare şi frumoasă împlinire: a cunoscut-o pe viitoarea doamnă Caragiale.
image
Bătălia de pe frontul invizibil al celui de-al Doilea Război Mondial
La izbucnirea războiului, în 1939, în Marea Britanie exista pericolul formării unei puternice coloane a cincea. Agenții Serviciului britanic de securitate (MI-5) au reușit să neutralizeze rețele importante de simpatizați pro-germani din Regatul Unit.