Onoarea şi cuvintele

1 februarie 2011
Onoarea şi cuvintele jpeg

(Apărut în Dilema, nr. 510, 10-16 ianuarie 2003)

Punctul nostru de reper fundamental pentru cuvîntul de onoare e în lumea şi în textele lui Caragiale. În dialogurile literaturii de la sfîrşitul secolului al XIX-lea se poate observa cum vechile jurăminte, legăminte, învoieli, făgăduieli erau înlocuite de noile formule solemne, ale onorabilităţii moderne, dar şi cum acestea din urmă tocmai îşi pierdeau strălucirea efemeră, transformîndu-se rapid în simple clişee şi expresii de întărire: parol! pe-onoarea mea! Onoarea e, de altfel, ca şi amorul sau amicul, un cuvînt tipic caragialean: dintre cele care, impuse de discursul cult, cad curînd în ridicol în discursul cotidian. Alecsandri antipatiza profund forma feminină a substantivului, preferîndu-i (cu argumente semantice, estetice şi invocînd, în Dicţionarul grotesc, exemplul altor limbi romanice), masculinul onor („În pace şi onor!”). La Caragiale sînt la fel de comic-pompoase onorul („Viaţa onorul nesigure”, în Telegrame) şi onoarea („onoarea mea de familist”, în O noapte furtunoasă). Onoarea feminină se asociază unor gînduri echivoce: „Eu, domn’ judecător, reclam, pardon, onoarea mea...” (Leanca, în Justiţie); „onoarea mea, săru’ mîna, nereperată, cum remîne?” – „Las’ că ţi-o reperează domn’ Mitică!”... Textele caragialiene oferă un inventar bogat de variante ale formulei şi ilustrează perfect codul onoarei, în repetate rînduri pus în scenă: întruchiparea lui e domnul Lefter Popescu (din Două loturi), care la cumpărarea biletelor de loterie face învoială „pe onoare, faţă cu martori”; apoi, îi promite amicului comisar un procent din cîştig, cu formula „Pe viitorul şi pe onoarea mea! nene Turturene”, iar cînd merge din nou la anchetarea chivuţelor „îşi dă cuvîntul solemn de onoare că n-are să mai fie violent”; în fine, dă asigurări ferme că se va întoarce la birou: „Parol, domnule şef; mîine vin negreşit”. Din păcate, un asemenea nobil comportament nu e răsplătit de destin: personajul, cum se ştie, are onoare, dar n-are noroc...

Expresia cuvînt de onoare copiază sintagma franceză parole d'honneur, care a circulat la noi şi ca atare, a fost calchiată total sau parţial („Parolă de onoare că nu-i cer nici o socoteală” - Mache, în Amici) sau a fost redusă la elementul iniţial, în forma corespunzînd pronunţării: parol! Toate variantele glisează de la valoarea de angajament solemn la aceea de simplu element de întărire, devenit chiar tic verbal („zău aşa!”): le găsim, tot la Caragiale, atît în discursul hipertrofiat al lui Nae („Eu pot pentru ca să-ţi spui pe parola mea de onoare că-mi pare foarte rău!”, în Situaţiunea), cît şi în cel ultrasintetic al lui Costică Panaite („Ei aş? Parol? C-eşt’ copil!?”, în Cam tîrziu...). Retorica onoarei îl contaminează şi pe naratorul identificat cu personajele – „Lume, lume, e ceva de speriat, pe onoarea mea!” (La Moşi), ca şi pe cronicarul monden proaspăt pălmuit, rămas cu onoarea intactă dar cu o perplexitate cognitivă („Nu mai înţăleg nimică, pi onoarea me! – Edgar Bostandachi, în High-life). În orice caz, angajamentul pe onoare nu pare extrem de sigur şi de convingător: de aceea, personajele simt adesea nevoia să recurgă la formule mixte, care amestecă semnificativ vechiul şi noul cod („pe viitorul şi pe onoarea mea”). Jurămintele tradiţionale invocau entităţi sacre – cruce, icoană, credinţă – sau personale – propria viaţă, cea a unor membri ai familiei – ori angajau viitorul prin auto-blesteme, activabile în caz de afirmaţie falsă sau de nerespectare a promisiunii. Nenea Trahanache, om vechi, îşi întăreşte aserţiunea tocmai printr-o asemenea formulă (care devine ironică în context): „Să n-am parte de Joiţica, dacă ştiu!”. Formulele mixte alătură invocarea codului social (franţuzit) şi a angajamentului magic tradiţional; Ziţa ilustrează perfect acest sincretism:

„Zău! ţăţico, parol! Să mă-ngropi!”; „Aide, nene, zău! parol! să n-ai parte de mine şi de Veta!”. În Kir Ianulea e prezent limbajul unei epoci anterioare, în care promisiunea nu se face prin invocarea unui ipotetic cod de onoare, ci doar printr-o rostire solemnă. Respectarea ei înseamnă a se ţine de vorbă sau de cuvînt: „Te-am scăpat! acuma, să te văz, Kir Ianuleo... te ţii de vorbă?”... Pentru că, dacă expresia (pe) cuvînt de onoare e relativ nouă, o mulţime de locuţiuni atestă vechimea actului de a(-şi) da / a(-şi) ţine cuvîntul; de a se ţine de cuvînt (sau de vorbă). Cuvîntul are în aceste expresii un sens larg, acoperind mai multe variante de realizare ale unui act de limbaj fundamental: de la promisiunea introdusă sau nu de verbe performative, pînă la jurămîntul înfricoşător. Cît de puternic poate să fie cuvîntul dat/rostit, care nu are nevoie de invocarea onorabilităţii, se vede din modul în care el îl leagă pe diavolul însuşi: în Kir Ianulea, pînă cînd personajul îşi va plăti din plin datoria, pentru a fi „dezlegat de cuvînt”, dar şi în poveştile lui Creangă (Chirică al lui Stan Păţitul sau dracii care negociază cu Dănilă) şi în diverse basme ori snoave.

Nu e însă cazul să idealizăm angajamentele şi jurămintele trecutului: eficiente chiar şi fără recursul la onoare, dar supuse slăbiciunii şi nestatorniciei omeneşti. Pentru o istorie a cuvîntului dat în scrisul românesc, textele cronicarilor oferă suficiente exemple – istorice, politice – ale ideii că nici promisiunile, nici jurămintele nu se ţineau neapărat. Respectarea lor era mai mult o trăsătură de caracter: cutare domn, în mod excepţional, rămîne în amintire (în Letopiseţul lui Neculce) pentru că „era şi credincios la jurămînt,... ţine cinstit horba”... Dacă la Caragiale se poate vedea cea mai importantă sursă (comică) pentru variaţia devalorizantă a formulei de angajare prin onoare, Cantemir e cu siguranţă prima sursă (serioasă) a impunerii conceptului. La Cantemir – în deplină coerenţă cu obsesia retorică a cuvintelor şi a discursului – cuvîntul dat şi codul onoarei sînt teme fundamentale: „că decît cuvîntul dat, alte mai tari şi mai vîrtoase legături a fi nu poate, însă la cei a cinstei cuvîntului cunoscători” (Corbul); în Istoria ieroglifică apare chiar, neaşteptat, termenul parola, definit de autor în glosar: „cuvînt dat, stătătoriu, neîntors”. Hameleonul se jură „pre viaţa mea... şi pre credinţa mea”, cu lungi formule de autoblestem în caz de nerespectare: „în cap urgie, în ochi orbie, în mîini ciungie să-mi vie!”. Blestemele teribile nu sînt totuşi o garanţie de sinceritate mai mare decît invocarea cinstei: paragrafele următoare ni-l prezintă pe personaj în plin proces de tacticoasă deconstrucţie a formulei: ale cărei cuvinte „le întorcea şi le tîlcuia”, speculînd ambiguităţi lingvistice, pentru a le face inofensive.

De altfel, literatura română e plină de ingenioase exemple de subterfugii, de exploatare a ambiguităţii cuvintelor, pentru a face nul jurămîntul şi posibilă promisiunea falsă. Cazul cel mai celebru e probabil cel al lui Alexandru Lăpuşneanu, din nuvela lui Negruzzi: promisiunile personajului, făcute lui Moţoc sau doamnei („îţi făgăduiesc că sabia mea nu se va mînji în sîngele tău”; „Îţi făgăduiesc că de poimîine nu vei mai vedea sînge, omoruri...; şi mîne îţi voi da un leac de frică”), sînt riguros respectate în litera, nu şi în spiritul lor.

În literatură şi parcă şi în viaţă, tema cuvîntului dat e tratată cu oarecare scepticism: iscusinţa vorbirii pare a fi mai importantă decît forţa coercitivă impusă din afara limbajului (de pildă, de un cod al onoarei).

Foto: adevarul.ro

dylan gillis KdeqA3aTnBY unsplash jpg
Scurt ghid despre cultura și structura organizațională
Construirea unei culturi și structuri organizaționale sănătoase și pozitive nu este o sarcină ușoara, dar orice organizație o poate realiza.
floraria online bloomeria livrare flori jpg
Ești o persoană creativă și pasionată de beauty Vezi ce job ți se potrivește! jpg
Proiectul Open Museums Open Hearts jpg
„Rădăcini și visuri” ale tinerilor din Ucraina
De joi, 27 octombrie, pînă la finalul lunii noiembrie, 40 de tineri din Ucraina cu vîrstă cuprinsă între 15-18 ani sînt invitați să participe la etapa a doua a proiectului Open Museums Open Hearts.
Red Bull Dance Your Style 2022 (1) jpg
16 dintre cei mai buni dansatori români se duelează pentru un loc în Finala Mondială din Africa de Sud
O demonstrație în forță, de o energie molipsitoare, Red Bull Dance Your Style este o competiție internațională de all-styles street-dance, cu evenimente în peste 30 de țări.
Masterclass Cronicari Digitali Cine asculta o Casa   Bucuresti 15 octombrie 2022 (17) jpg
Soluții pentru problemele de patrimoniu, indentificate în Masteclass Cronicari Digitali „Cine ascultă o casă?”
La finalul săptămînii trecute, la București, timp de mai bine de șase ore, în patru sesiuni de masterclass, arhitecți, specialiști și profesioniști implicați în restaurarea și valorificarea caselor istorice au luat parte la Masteclass Cronicari Digitali „Cine ascultă o casă?”.
pexels ylanite koppens 744969 jpg
Sugestii de cadouri care pot fi oferite angajaților
Ești om de afaceri, ceea ce înseamnă că ești conștient că fără dedicarea, experiența și profesionalismul salariaților tăi, firma ar fi avut destul de mult de suferit.
Vizual Masterclass Cronicari Digitali Cine asculta o casa 15 octombrie 2022 jpg
Valorizarea clădirilor istorice, în centrul primului Masterclass Cronicari Digitali „Cine ascultă o casă?”
Cine ascultă o casă?”, proiectul care își propune să ofere exemple de bune practici de la cei care „au ascultat o clădire” în beneficiul comunității și al protejării clădirilor istorice, invită experții, autoritățile și pe toți cei interesați de patrimoniu pentru o zi de Masterclass, în București.
 SF 6065 JPG
Karpatia Horse Show 2022: șapte premii pentru România, 15 mii de spectatori și o atmosferă chic!
Un weekend de excepție si un „salt” important pentru Karpatia Horse Show, cu ocazia celei de-a VII-a ediții desfășurate pe Domeniul Cantacuzino din Florești (Prahova).
Scoala de la Piscu la Premiile Europa Nostra 2022 (1) jpg
Premiu Europa Nostra 2022 acordat Muzeului-Atelier Școala de la Piscu
Luni, pe 26 septembrie, în clădirea Operei de Stat din Praga, a avut loc ceremonia de acordare a distincțiilor European Heritage Awards, organizată de Comisia Europeană și Europa Nostra în cinstea cîștigătorilor Europa Nostra Awards 2022.
NEI jpg
NEC: Naționalism, populism, fascism și (in)stabilitate democratică în Europa de Est
Colegiul Noua Europă-Institut de Studii Avansate (NEC) vă invită la workshop-ul „Naționalism, populism, fascism și (in)stabilitate democratică în Europa de Est. Continuitate și transformări istorice”, care va avea loc miercuri, 28 septembrie 2022, ora 9:30, în sala de conferințe a Colegiului.
WhatsApp Image 2022 09 15 at 11 25 55 (2) jpeg
Bucharest International Film Festival 2022: Secțiunea Panorama aduce filme în premieră în România
Bucharest International Film Festival este cel mai longeviv și singurul festival de film din București cu o competiție internațională dedicată lungmetrajului. Ediția a XVIII-a se va desfășura în perioada 29 septembrie – 9 octombrie 2022.
Afis KHS 2022 jpg
Karpatia Horse Show revine în 2022! Sport-entertainment-show-emoții, adrenalină!
Karpatia Horse Show revine “pe cai mari" în 2022! Unul dintre cele mai așteptate evenimente de echitație și lifestyle ecvestru din România și sud-estul Europei va avea loc în weekend-ul 23-25 septembrie pe Domeniul Cantacuzino din Florești, Prahova.
FOTO 1 PRONOSPORT jpg
Istoria pariurilor pe fotbal
Profitînd de dezvoltările tehnologice, grafica și interfața au devenit mult mai rapide, depunerile s-au făcut instant în anii următori, iar retragerile sînt și ele foarte rapide.
afis general web jpg
Bauhaus – Form and Reform, un proiect care oferă publicului 4 evenimente inedite cu intrare gratuită
Elite Art are ca scop promovarea principiilor fundamentale UNESCO prin organizarea unor proiecte culturale complexe care răspund la exigențele societății civile naționale și contribuie la dezvoltarea României din punct de vedere cultural și educațional.
KV Festivalul Povestirilor jpg
„Festivalul Povestirilor de pe Via Transilvanica” concentrează drumul care unește România în trei zile de experiențe la București
Între 9 și 11 septembrie, Via Transilvanica trece prin București! La Muzeul Național al Țăranului Român, Festivalul Povestirilor de Via Transilvanica concentrează experiențele de pe drumul de 1.400Km, care unește România de la Putna la Drobeta Turnu Severin.
MoveMountains jpeg
Reșița aduce României un nou succes la UNESCO
Municipiul Reșița este primul oraș din România care se alătură, începând de astăzi, rețelei globale UNESCO „Learning Cities” („Orașe care învăță”), având astfel șansa accesului la proiecte educaționale de mare anvergură.
happy asian woman smiling having fun beach jpg
7 beneficii uimitoare pe care le are lumina soarelui asupra organismului
Deși controversată, expunerea la soare are o serie importantă de beneficii asupra organismului.
tratamentedentareculaser jpg
3 simptome banale pentru care trebuie să consulți medicul
Este recomandat ca, dacă nu te simți bine, să fii atent la semnalele pe care ți le transmite organismul. Iată mai jos 3 simptome pentru care ar trebui să consulți cît se poate de repede un medic.
make up artist applying eyeshadow woman jpg
Secretele unui makeup fără cusur: ce trebuie să faci pentru un machiaj perfect și rezistent
Iată care sînt pașii pe care trebuie să îi urmezi, pentru un ten perfect și trăsături evidențiate în cele mai bune moduri:
young beautiful blonde girl cares    Copy jpg
Secretele pielii perfecte: ce trebuie să faci pentru o piele frumoasă și sănătoasă
Altfel spus, cel mai bun sfat de frumusețe este să îți asculți corpul și să îi oferi lucrurile de care are nevoie.
Imagine featured jpg
Enola Holmes 2, noul film bazat pe seria autoarei Nancy Springer, se lansează spre finalul anului
Filmele ale căror scenarii sînt inspirate din cărți de succes rămîn o constantă și în lumea actuală a cinematografiei.
man plugging charger into electric    Copy jpg
5 motive să alegi o mașină electrică sau hibrid
În 2022, autoturismele electrice sau hibrid sînt o alegere tot mai populară în rîndul cumpărătorilor auto.
74907741 afc99f4360 k jpg
Scrisoare deschisă Ministrului Educației
Asociația Profesorilor de Limba și Literatura Română Ioana Em. Petrescu (ANPRO) vă solicită atenția cu privire la următoarele sesizări și propuneri referitoare la Proiectul Legii Învățămîntului Preuniversitar „România educată”, aflat în dezbatere publică:

Adevarul.ro

1669494557875057 1XMKigNP jpg
Argentina-Mexic. Foștii campioni mondiali au jucat prost, dar au avut un jucător Messianic
Selecţionata Argentinei rămâne în cursă pentru optimile de finală ale Cupei Mondiale de fotbal din Qatar, după ce a învins echipa Mexicului cu scorul de 2-0 (0-0), sâmbătă seara, pe Lusail Stadium din Al Daayen, în Grupa C.
Bataie intre suporteri jpg
Bătaie între fanii englezi și cei galezi. Pumni, picioare și scaune folosite în ciocnire VIDEO
Două grupuri de fani, unul din Anglia, celălalt din Țara Galilor, după cum arată tricourilor pe care le purtau, s-au luat la bătaie în stațiunea spaniolă Tenerife. Meciul dintre cele două naționale va avea loc marți.
smurd masina foto shutterstock
Un șofer de 82 de ani a omorât doi pietoni, după ce, în urmă cu puțin timp, accidentase un biciclist
Un grav accident rutier a avut loc sâmbătă seara în Argeș. Doi pietoni accidentați pe DN7 au murit. Tragedia a fost provocată de un șofer în vârstă de 82 de ani, la scurt timp după ce mai provocase un accident.

HIstoria.ro

image
Planul în 10 puncte de comunizare a României din martie 1945
În timp ce Armata Română participa, alături de cea sovietică, la luptele din Ungaria și Cehoslovacia, partidul comunist, încurajat de Moscova, dădea asaltul final pentru acapararea puterii.
image
Cucerirea Vidinului, cea mai puternică fortăreaţă otomană de pe Dunăre
La începutul lunii mai 1877, Armata Română s-a concentrat în Oltenia pentru a împiedica manevrele otomane și a ține sub control cetatea Vidin, cea mai puternică fortăreață turcească de pe Dunăre.
image
Războiul Fotbalului: Meciul care a declanșat conflictul armat dintre El Salvador și Honduras / VIDEO
În istorie sunt consemnate tot felul de conflicte, pornind de la motive mai mult sau mai puțin întemeiate: pentru teritorii, pentru bogății, pentru glorie, pentru onoare, pentru amor... Iată însă că atunci când două națiuni sud-americane, Salvador și Honduras, au ajuns să se războiască, printre motivele conflictului s-au regăsit și niște partide de... fotbal.