Din istoria Revistei Române de șah, 1947-1950 (II)

12 iunie 2017
Din istoria Revistei Române de șah, 1947 1950 (I) jpeg

Revista Română de Șah este una dintre cele mai longevive publicații lunare din România, cu apariție aproape neîntreruptă, începînd cu 1925 și pînă în 1992. Singura sincopă majoră a fost între anii 1940 și 1946, cînd a avut scuza războiului. O altă pauză a fost în anul 1932. Cele două perioade principale ale revistei sunt 1925-1949 și 1950-1992, respectiv perioada privată și cea de stat. Numele revistei a variat între Revista Română de Șah (1930-1949 și 1975-1992) și Revista de Șah (între 1925-1929 și 1950-1974). 

La rubrica „În alb și negru” din versiunea online a revistei Dilema Veche continuăm prezentarea în foileton a unei perioade foarte tensionate din istoria Revistei Române de Șah, cea cuprinsă între 1947 și 1950. Sunt anii în care, în acord cu schimbările din societate rezultate în urma instalării comuniștilor la putere, editorialele revistei adoptă un limbaj ideologizat, unii redactori și colaboratori dispar în vreme ce alții, nou-veniți, cîștigă tot mai multă influență, administratorii și finanțatorii se schimbă sau se adaptează, după caz. Pentru studiu am folosit colecția personală de reviste și mai ales colecția aproape integrală a acestora, disponibilă public pe site-ul stere.ro. Articolul de față este cel de-al doilea din serie; articolul precedent poate fi citit aici.  

„Tendințe necuviincios-constituționale” 

Editorialul numărului 4/1947 începe cu o dezvinovățire. ”Un bun prieten al nostru și al revistei noastre ne atrage atenția că un articol din numerile trecute, pe care noi îl socotim cu totul nevinovat, poate fi interpretat ca avînd tendințe nu numai politice, dar și necuviincios-constituționale”. Editorialul nu precizează despre ce tendințe sau ce articol este vorba; dar dacă e cel al lui Marius Moreanu, din numărul precedent al revistei, care îi opunea în șah pe americani sovieticilor, deși cele două țări erau deocamdată aliate, incidentul este un exemplu bun pentru atmosfera tensionată a perioadei. ”Încă odată, trebue să arătăm că suntem la antipodul oricărei preocupări politice sau de altă natură decît cele șahiste și repudiem orice tendință de inmixtiune (sic!), în revistă, a tot ceeace nu este joc de șah”, se delimitează redacția10.  

După ce în numărul 2 părea în relații cordiale cu Sportul Popular, apărut la 1 octombrie 1944 ca ziar de sport al partidului comunist11, în numărul 4 între revistă și cotidian e deja stîrnită o polemică. Miza pare să fie reprezentativitatea revistei, eventuala ei calitate de organ oficial al Federației Române de Șah. Revista se prezintă „în relațiuni mai mult decît cordiale cu Federația”, mai ales că secretarul acesteia, Mihail Hagi-Nicovici, este și administrator al revistei, dar e adevărat că „Revista nu e organ al nici unei Federații”, prudența și experiența făcînd-o „să prefere să fie cu totul independentă”. Disputa a apărut în urma unei precizări în limba franceză apărută în numărul trei al revistei: „Cu o reală plăcere am citit într-o revistă străină - admirabila Schweizericher Arbeiter-Schachzeitung - elogii la adresa noastră. Suntem profund recunoscători colegilor nostri elvețieni pentru cuvintele bune pe care le-au găsit despre intenția noastră. Cu toate acestea, ne vedem obligați să atragem atenția tuturor prietenilor nostri, asupra faptului că Revista Română de Șah este un organ complet independent, editat și elaborat de domnii A. Portocală și M. Milescu. Dacă găsim un merit oarecare revistei noastre, este bine de știut cui îi revine. Deci, toate colaborările, chiar cele ale redactorilor nostri, alții decît cei doi sus-menționați, au fost și vor fi semnate de autorii lor. Cît despre a fi organul unei federații care-o fi ea – existentă sau nu – preferăm să ne abținem. Aceste explicații sunt adresate în mod special Schweizericher Arbeiter-Schachzeitung și Buletinului Muncitoresc (Proletar) al Șahului, care au fost tendențios prost informate.”

1947 4 maresalii sahisti 1 png png

Din numărul 4/1947 al RRȘ, p. 99 

În numărul din februarie sunt amintite publicațiile care au lăudat sau măcar au menționat reapariția Revistei Române de Șah: Munca CFR, Dreptatea (organul PNȚ - Maniu), Jurnalul de dimineață (director Tudor Teodorescu-Braniște) și Libertatea (organul PSD).

Redacția se arată nemulțumită și de informațiile care apar în străinătate despre mișcarea șahistă din România. Ca de exemplu, campionatul unui club din capitală prezentat într-o revistă de șah din străinătate drept campionat național. Sau, și mai grav, menționarea în revista sovietică Șahul în URSS a unei reviste românești de șah intitulate Strategia, scoasă de colaboratorul ocazional al revistei Marius Moreanu, dar care a apărut la Botoşani doar în perioada octombrie 1935 - martie 193713. De altfel, în numărul din iulie 1947, revista publică un alt anunț în franceză: „Suntem obligați să atragem atenția multor șahiști străini că în țara noastră nu există decît o singură revistă de șah: Revista Română de Șah. Îi rugăm pe prietenii noștri să se ferească de confuziile intenționate sau nu”14

În același număr din aprilie se găsește o recapitulare a competițiilor de șah desfășurate în perioada 1940-1944 în România. Astfel, în decembrie 1940 și ianuarie 1941 s-a jucat Turneul C.F.R., cîștigat de Andrițoiu și Seimeanu; un match între Rusenescu și Samarian, între februarie și iulie 1941, cîștigat de primul cu 12,5-8,5; Turneul Prof. C. Stoicescu, martie - aprilie 1942, cîștigat de Liviu Țucă; Memorialul H. Gudju, august 1942, cîștigător E. Rusenescu; Turneul ”Celor cinci”, octombrie 1942, adjudecat de Peternelli; Campionatul Bucureștilor, jucat în decembrie 1942 și ianuarie 1943, cu Berlacki și Samarian pe primele locuri; Match România - Bulgaria jucat la opt mese în mai 1943, tur-retur, la Rusciuc și Giurgiu, scor final 14,5-17,5; Campionatul României din anul 1943, jucat în noiembrie, cîștigat de Seimeanu; Campionatul Bucureștilor pe 1945 jucat în decembrie 1944 (?!) la care a ieșit pe primul loc M. Rădulescu. Printre șahiștii activi în această perioadă, în afară de cei menționați deja, mai sunt Troianescu, Alexandrescu, Pichler, Kapuscinsky, Popa, Vasiliu, Nicovici, Cabiaglia, R. Vasilescu, I. Vasilescu, Halic, Ichim, Zetlin, N. Dumitrescu, T. Dumitrescu, Valeriu, Apahideanu, Grecu. O poveste interesantă este cea a unei remize prezentate în revistă între maestrul român Octav Troianescu și șahistul sovietic Igor Bondarevski, ”care a ocupat recent locul 3 în campionatul Rusiei”. Troianescu era mobilizat în armată și a jucat cu Bondarevski în noiembrie 1942, la Rostov pe Don. Partida a fost trimisă chiar de el revistei, împreună cu comentariile de specialitate. Circumstanțele în care doi membri ai unor armate inamice ajung să joace șah pe front sunt foarte interesante, dar revista sau colaboratorul ei nu dau mai multe amănunte. 

Şahul în armată este de altfel un subiect de actualitate şi în revistele din mai şi iunie. În numărul 5/1947 este menţionat Campionatul Militar Naţional cîştigat de locotenentul Costea Eugen, “un mare talent şi o mare speranţă a şahului Românesc”. Iar o lună mai tîrziu, redactorii RRŞ se arată din nou satisfăcuţi de dezvoltarea şahului în armată, de sala de joc pusă la dispoziţia militarilor (“cea mai frumoasă sală de şah care există azi în ţară”) şi de susţinerea venită din partea generalului de corp de armată Vasile Atanasiu şi a căpitanului E. Dimos, ajutorul acestuia. 

În numărul 5 apar necroloagele „unor prieteni valoroși ai revistei noastre”: academicianul Constantin G. Stoicescu și judecătorul Dumitru Jecu. Cu acest prilej e amintit episodul unei răfuieli la vîrful federației: „Ne amintim de pildă cum ne-au ajutat, unul cu sfaturi inimoase, altul și cu bani, în acțiunea curajoasă întreprinsă de Prof. Mihoc (actualul președinte al federației, n.n.), Hagi-Nicovici, av. Șerbănescu, Andrițoiu, Milescu și alții, pentru asanarea federației prin îndepărtarea lui Cristian Leu. Va fi avut Leu și calități, dar păcatele lui le întreceau cu atâta încât, vorba românească: lipsă! Și dacă atunci am izbutit, nu puțin este meritul celor doi (Stoicescu și Jecu, n.n.), cu atât mai vârtos cu cât presa șahistă din acele vremuri - presă de regim totalitar - nu pe noi ne susținea”15. Tot la capitolul de dispariții și decese al ediției, apare și doctorul Leo Lazarus. „De curând am aflat că încă un prieten al revistei noastre și colaborator asiduu a închis ochii. Când și mai ales, în ce condiții, nu știm, dar bănuim”. Tonul enigmatic poate fi indiciul unei trimiteri la condițiile nesigure din epocă, când, după epurările din 1945, au urmat arestările politice din martie și mai 1947. „Când se va sfârși oare șirul prea lung al veștilor proaste?”, continuă revista. „Iacă: ne gândim cu groază că nu mai știm nimic și nici nu putem afla de soarta altor valoroși prieteni, ca: Izabela Keller, V. Onițiu, dr. F. Rduch, I. Schlarko, despre existența cărora ne întreabă și câțiva corespondenți din străinătate. Cine ar putea să ne dea vreo informație?”16. Unii dintre cei menționați erau din regiunile trecute acum în componența URSS, cum ar fi F. Rduch care era din Cernăuți. Apelul la informații despre colaboratorii amintiți dă roade chiar din numărul următor al revistei. Izabela Keller „trăiește la Debrețin, Ungaria”, Iosif Schlarko e la Timișoara, „într’o situație materială foarte dificilă”. Redacția mai scrie că există o scrisoare a soției lui Valeriu Onițiu, Marion, „cu vești proaste”. 

În seria precedentă, revista pare să fi avut mai mulți colaboratori evrei. În parte, poate așa se și explică suspendarea apariției revistei, care în mare parte a avut loc în același timp cu intensificarea măsurilor guvernamentale anti-evreiești. Mergând pe aceeași linie a recuperărilor, în numărul 6 redacția îi menționează pe redactorul Aurel Lernovici și pe tatăl acestuia, David, „cel mai vârstnic abonat al R.R. de Ș.” „Aurel Lernovici a redactat R.R. de Ș. în epoca Mai 1927 - Ianuarie 1930, când s’a mutat la Cetatea Albă. (...) El a inițiat în șah pe vărul său mai tânăr, Milu Augutstein (farmacistul M. Milescu din prezent, unul dintre redactorii responsabili ai revistei, împreună cu Alexandru Portocală, n.n.), căruia i-a predat la plecarea lui din Iași și redactarea R.R. de Ș. A murit într-un mod tragic, într-un lagăr din Polonia, împreună cu fratele său mai mic Simion, un alt șahist talentat, unde au fost deportați în timpul șederii lor la Paris, unde își continuau studiile universitare”17

Un alt anunț din numărul 6/1947 menționează decesul fostului președinte al Federației Române de Șah, Liviu Ciulley, unul dintre sponsorii cei mai constanți ai revistei. Tatăl regizorului de succes de mai tîrziu, Liviu Ciulei, era un mecena al șahului recunoscut ca atare nu doar la moartea sa. În primul număr al noii serii, din ianuarie 1947, cei doi redactori principali Portocală și Milescu scriau într-un editorial: ”Am văzut, ne-am reamintit, mai bine zis, cum a trăit revista din 1925 și până în 1940: din două-trei pungi, destul de firave, care se deschideau însă, cu drag, pentru ea și din când în când din câteo danie mai substanțială, care venea, la timp, ca să umple un gol cât o genună. Când W. Pauly18 ne trimetea trei mii de lei pentru abonamentul său, ori, când inginerul L. Ciulley ni-l plătea pe al său cu cinci mii de lei, asta însemna asigurarea cheltuelilor pe câte o lună sau două, după timpuri.”19

1947 7 tito png png

 Foto pe coperta l a numărului 7/1947 al Revistei Române de Șah 

Deplasarea unei echipe mixte formată din jucători ai clubului CFR și ai orașului Arad la Budapesta, „pe spezele M.A.V. (Căile Ferate Ungare)”, pentru un concurs alături de alte patru echipe maghiare, e prilejul unei comparații din numărul 7 (iulie) al revistei între șahul din România și cel din Ungaria: „asociațiile de tot felul, marile magazine, partidele politice, autoritățile, etc. își fac o adevărată concurență în organizarea de concursuri de șah și în înzestrarea lor cu premii, pe care noi nici în visurile cele mai frumoase nu le putem vedea”20. Printre semnele de apreciere sesizate de revistă, care menționează că a avut un redactor la fața locului, este și pachetul de țigări pe care fiecare jucător român îl primea din partea organizatorilor la începutul fiecărei runde. Seriozitatea șahiștilor unguri e pusă în contrast cu cea a șahiștilor români; revista a cerut o partidă comentată și de la unii și de alții iar singurul care a acceptat să o facă, prompt și conștiincios, a fost reprezentantul maghiar, marele maestru Gedeon Barcza. 

O altă notă din cadrul editorialului redacției este cea care anunță că nici un șahist român nu a putut face deplasarea la turneul de la Hilversum, unde federația primise o invitație. Motivul e că ”nu s-au putut găsi cei circa 150 de milioane de lei necesari drumului până la granița olandeză”. Situația ar putea să se repete, anticipează revista, și cu concursul la care Federația de Gimnastică Muncitorească Franceză a invitat sportivi români din mai multe ramuri, printre care și șahul. „Celelalte federații sportive își vor putea trimete echipele - pe cât se pare - cu avionul, în timp ce patru jucători de șah desigur că nu vor găsi cele necesare”21

O relatare de la campionatul Capitalei din anul 1947 îi enumeră și caracterizează pe participanți:

- Lt. Costea, Albert Braunştein - Bacău foarte buni cunoscători ai teoriei;

- Toma Popa și-a pierdut din vechea vigoare fiind lipsit de inițiativă;

- Gică Alexandrescu are de dus în orice concurs lupta cea mai grea;

- N. Andriţoiu, care a condus în mare parte turneul dar care spre final a cedat oboselii;

- Traian Ichim, un jucător dur care suferă din cauza lipsurilor materiale;

- Petre Seimeanu, poate cel mai bun jucător al României şi sigur, cel mai de viitor;

- S. Israilovici şi-a revenit prea târziu;

- Em. Reicher, I. Bălănel, cei mai de viitor tineri ai noştri;

- Berlacki poate lupta împotriva oricărui maestru;

- H. Kapuscinski a fost scos din cursă de Bălănel;

- Iosif Mendelssohn a îndurat prea mult în greii ani ai războiului, îi lipsesc nervii pentru a scoate ceva dintr-o partidă;

- Eugen Rusenescu, I. Zetlin îşi datorează insuccesul ocupaţiilor lor prea obositoare;

- Constantin Gheorghiu a trebuit să sufere o operaţie către finele concursului;

- ceilalţi jucători dintr-o clasă mai jos s-au afirmat prin sportivitatea lor22.

__________________________________________________

(Sfârșitul părții a doua. Partea a treia va fi publicată săptămâna viitoare în rubrica „În alb și negru”. Prima parte poate fi citită aici). 

N-a fost să fie nici anul acesta. Și nici la șah 

Amărâtă săptămână a mai fost. Credeți că doar Halep și presupusa reprezentativă de fotbal a României și-au ratat țintele? Nu, mai sunt și șahiștii din România care au jucat la Campionatul European încercând să se califice la Cupa Mondială. Pentru aceasta, ar fi trebuit să iasă între primii 22 de participanți. Constantin Lupulescu a terminat pe 54 (cu șapte puncte; unii cu 7,5 puncte au reușit să se califice), Mircea Pârligras pe 120 (6,5 p.), Bogdan Deac pe 128 (6 p.) și Mihnea Costachi pe 266 (5 p.). Pe lista de start, Lupulescu era pe 57 iar Pârligras pe 76, în timp ce juniorii Deac și Costachi erau pe 113, respectiv 201. În medie, „echipa României” a pornit de pe locul 112 și a terminat pe locul 142. În live rating list, Lupulescu a pierdut un punct Elo (nesemnificativ), Pârligras 11 iar Costachi 15. Singurul care și-a îmbunătățit ratingul a fost Deac, care a acumulat șapte puncte Elo. Dar e adevărat că turneul a fost deosebit de puternic, aproape un sfert dintre participanți avînd Elo de peste 2.600 de puncte. 

Diagrama săptămînii 

Soluția diagramei 63 va fi publicată în ediția următoare a rubricii „În alb și negru”. 

Soluția diagramei 62 din numărul precedent: 1… Th8! 2. Nf6+ Rg8 3. Nxh8 Dh4! și cîștigă.

Ionuţ Iamandi este jurnalist la Radio România Actualităţi.

diagram63 png png
anunt dilema jpg
Începînd din 7 martie ne puteți găsi pe noul site: www.dilema.ro
Începînd din 7 martie ne puteți găsi pe noul șițe: www.dilema.ro
telefoane samsung galaxy s23 ultra jpg
Ai nevoie de un nou smartphone? Comandă telefoane Samsung Galaxy S23 Ultra aici!
Pentru a vedea specificațiile telefonului este necesar să alegi brandul, modelul, condiția estetică a produsului, culoarea și spațiul de stocare.
Depresia jpg
Depresia: semne, simptome și cauze
Sperăm ca această problemă de sănătate să stea cît mai departe de tine.
Header anvelope jpg
Cum să-ți alegi corect anvelopele de iarnă
Dacă pneurile au taloanele prea moi pentru greutatea mașinii.
Păcănele pe bani reali și cazinourile online jpg
Păcănele pe bani reali și cazinourile online
Jocurile de noroc sînt legate de speranța unui cîștig online.
ruj rezistent 24 ore jpg
Christmas tree landscape png
Cadouri de Crăciun pentru cei mai buni prieteni. 3 idei pe care o să le adore și Moșul
Dacă în cercul de prieteni aveți iubitoare de beauty, un calendar advent este o idee minunată.
poza2 jpeg
Industria IT în România: Joburi și Tendințe în Tehnologie
În plus, se observă o creștere a numărului de femei angajate în domeniul IT, ceea ce reflectă o schimbare pozitivă în dinamica forței de muncă în acest sector.
dilema jpg
Cu ce se diferențiază casele de pariuri online
Alegînd o casă de pariuri cu un sistem de suport bine pus la punct, vei depăși mai ușor anumite momente dificile iar problemele pe care le vei întîmpina vor fi rezolvate mai rapid.
pexels andrea piacquadio 941555 jpg
Stresul de sărbători. Cum să îi faci față mai ușor
Amintește-ți că cel mai potrivit cadou pentru mama este, de cele mai multe ori, veselia și buna dispoziție din ziua de Crăciun, cu toată familia la masă.
The Veils Poster Web jpg
Finn & Oigăn, solo
Originar din Londra dar relocat în Noua Zeelandă, Finn Andrews este compozitor și multi-instrumentist.
ILUMA Stardrift KV Landscape jpg
Philip Morris International lansează în România prima ediție limitată IQOS ILUMA – descoperă IQOS ILUMA STARDRIFT
Philip Morris International (PMI) lansează la finalul acestei luni IQOS ILUMA STARDRIFT, prima ediție limitată a celui mai inovator produs din portofoliul său de alternative fără fum.
Grand Hotel Europa  poza 1 jpg
Grand Hotel Europa sau adevărul minciunilor la persoana întîi
Cu atît mai puțin unul în vogă ca autoficțiunea, explorat de nume mari ale ultimelor decenii precum Annie Ernaux sau Karl Ove Knausgård.
foto alex galmeanu jpg
dragostea, regim urban
Poate pentru că dimineața am intrat la loc în mine
ce rol are vitamina e jpg
Top 3 cele mai frecvente probleme ale pielii și cum le poți combate
Nu uita să faci schimbări și în alimentație: consumă produse cu indice glicemic mai scăzut și evită excesul de lactate.
featured image (7) jpg
un parfum clasic de barbati jpg
Idei de cadouri pentru bărbații din viața ta - ce să le dăruiești, în funcție de relația dintre voi
Așa că, o idee bună este să notezi fiecare link pe care ți-l trimite amicul tău, pentru a fi mai ușor să îi găsești cadoul ideal.
DilemaVeche (2) (3) jpg
Aproximativ 33% dintre parfumurile masculine sînt folosite de femei! Ce ingrediente au astfel de parfumuri?
Foarte apreciate sînt și parfumurile orientale pentru bărbați, care au note unice, catifelate, arome de vanilie și alte condimente minunate.
alege o crema pentru tenul uscat jpg
6 produse de îngrijire care să nu îți lipsească din trusa cosmetică
Toate acestea au proprietăți extraordinare și te pot ajuta să îți menții pielea tînără și frumoasă pentru cît mai mult timp.
AM jpg
Depresie
Cum să nu fiu mohorît
caserole mancare unica folosinta snick ambalaje jpg
Caserole pentru mîncare de unică folosință disponibile la Snick Ambalaje
Acest concept este unul care reușește să atragă mulți clienți, consumatori totodată.
Bulucz jpg
Relicve, ustensile
Tocmai îmi vin în minte spălarea picioarelor, Ciubotele lui van Gogh
IQOS x DIPLOMA 5 jpg
Omid Ghannadi, creatorul instalației IQOS x DIPLOMA: Apreciez că sînt companii care se implică atît de vizibil în sprijinul comunității
El este omul din spatele instalației imersive IQOS proiectată special pentru ediția de anul acesta a festivalului DIPLOMA.
Eutanasie
Cum ne-ai învățat să fim atenți

Adevarul.ro

image
EXCLUSIV Bruce Lincoln, profesor, discipol și fost student al lui Mircea Eliade: „Admirația lui pentru mișcarea legionară m-a tulburat mult“
Articole și documente din perioada anilor ’30, în care filosoful român Mircea Eliade își declara simpatia față de Garda de Fier, au ajuns în posesia discipolului său, Bruce Lincoln, astăzi un emerit profesor american.
image
Dependența de ecrane a copiilor, vindecată în doar două săptămâni. Ce ar trebui să facă părinții. Soluția specialiștilor danezi
3 ore pe săptămână în fața ecranelor și nu mai mult! De atât au nevoie copiii pentru a se dezvolta sănătos din punct de vedere psihic și emoțional. Aceasta este concluzia unui studiu efectuat de specialiștii unei universități de prestigiu din Danemarca.
image
Care sunt cele mai bune companii aeriene din lume în 2024. Care au cele mai puține anulări și întârzieri
Blocajul informatic de vineri ne-a determinat să căutăm care sunt cele mai sigure companii aeriene din lume, premiate pentru cele mai puține anulări și întârzieri.

HIstoria.ro

image
Ziua în care veteranii de o vârstă cu secolul s-au întors pe plajele Normandiei
Acum 80 de ani, soldații care au debarcat pe plajele Normandiei, în dimineața de 6 iunie, au pășit în infern, întâmpinați de obstacole diabolice, mine, sârmă ghimpată, cazemate și bunkere, mitraliere secerându-i încă din apă și un inamic fortificat hotărât să îi arunce înapoi.
image
Vechi magazine și reclame bucureștene
Vă invităm să descoperiți o parte din istoria Capitalei, reflectată în vitrinele magazinelor și în mesajele reclamelor de odinioară.
image
„România va fi ce va voi să facă Stalin cu ea”
Constantin Argetoianu avea să ajungă la o concluzie pe care istoria, din păcate, a validat-o.