Cine făcea jocurile?

25 mai 2011
Cine făcea jocurile? jpeg

(Apărut în Dilema, nr.274, 1-7 mai 1998)

În viaţa politică, poate mai mult ca oriunde, interesează, atunci cînd o studiem, să descifrăm mai întîi cine face jocurile. Nu e vorba de situaţia de astăzi la noi şi, peste tot în lume unde, cu excepţia regimurilor totalitare dictatoriale, jocurile sînt făcute de masa alegătorilor la urna de vot. La noi, din 1866 (atunci a fost promulgată prima noastră Constituţie modernă) puterea executivă (guvernul) nu era, deloc, rezultatul alegerilor ci, dimpotrivă, acestea erau expresia voinţei guvernului care le organiza. S-a întîmplat că amintita Constituţie stipula prerogativa principelui domnitor (din 1881 rege) de numire şi demitere a miniştrilor. Asta însemna că întotdeauna suveranul făcea jocurile politice. De el depindea chemarea la guvernare a unui partid care rămînea pe poziţie cîtă vreme socotea suveranul că e util. Cum nu existau decît două partide (liberal şi conservator), regele neadmiţînd formarea altuia (altora) şi prin urmare, nefiind recunoscute pentru guvernare chiar atunci cînd existau ca atare (vezi, de pildă, cazul Partidului Conservator Democrat constituit de Take Ionescu în 1908, prin desprinderea din Partidul Conservator), regele îi sfătuia pe lideri să vină la putere împreună cu partidul din care se născuseră ca o dizidenţă. Regula nescrisă era, de fapt, ca partidele existente să alterneze la guvernare o dată la patru ani. Cînd se apropia sorocul, partidul succesor începea să se agite (în presă, adunări politice de protest) şi, atunci, regele, înţelegînd neliniştea (adesea aceste manifestări erau chiar sugerate de suveran), demitea guvernul existent, chemînd la putere celălalt partid. N-ar trebui să se înţeleagă că regula aceasta era riguros respectată. Cînd socotea de cuviinţă, regele păstra la guvernare un partid (mai ales un premier) mult peste termenul legiuit prin cutumă. Aşa s-a întîmplat, de pildă, cu guvernul I.C. Brătianu, care a deţinut puterea, necontenit, din iulie 1876 pînă în martie 1888, cea mai lungă guvernare din istoria modernă a ţării. A fost, de fapt, o decizie înţeleaptă care, aplicată, a îngăduit crearea României moderne (de la cucerirea independenţei pînă la făurirea regatului, creîndu-se, totodată, organismele structurale şi infrastructurale). În această guvernare de 12 ani, I.C. Brătianu a fost de cinci ori însărcinat cu formarea guvernului, avînd loc, uneori, şi noi alegeri. Degeaba a tot protestat opoziţia şi chiar exponenţi ai Partidului Liberal, printre care şi fratele premierului, Dimitrie, întreţinînd în ţară o atmosferă de ostilitate concertată împotriva guvernului şi, în surdină, chiar a regelui. Regele nu voia să-l demită pe primul lui sfetnic (de care avea nevoie şi la care ţinea imens) şi, în consecinţă, îl menţinea la putere. Tîrziu, după ce se crease în lumea politică coaliţia antiguvernamentală numită Opoziţia unită (conservatori şi dizidenţi liberali), care a organizat mari, răsunătoare demonstraţii de stradă, regele - care făcea jocurile - a acceptat să-l demită pe premier, neaducînd însă la guvernare (semn al omnipotenţei sale) Opoziţia unită şi gruparea junimistă, care a refuzat să participe la furibunda campanie a Opoziţiei, păstrîndu-se, în tot acest timp, pe o poziţie rezervată. Se mai întîmpla ca, atunci cînd primul-ministru comitea gafe impardonabile, să-l demită înainte de termen (cum s-a întîmplat în noiembrie 1896 cu Dimitrie A. Sturdza, deşi venise la guvernare de abia din octombrie 1895), pentru a-l rechema de îndată ce gafa fusese reparată, în aşa fel încît partidul respectiv (în acest caz era vorba de cel liberal) să aibă parte de termenul legiuit la putere. Aşa a păţit şi Partidul Conservator, chemat la putere în aprilie 1899 şi care, din cauza dihoniei interioare şi a unei grave crize economice, n-a rămas în fruntea ţării decît pînă în februarie 1901, avînd parte chiar de două guverne (Gh. Gr. Cantacuzino şi P.P. Carp). Dar şi conservatorii au avut, o dată, parte de o mai îndelungată guvernare, care a durat - cu cîţiva premieri - din martie 1889 pînă în octombrie 1895. Cam aşa s-au petrecut lucrurile, suveranul făcînd mereu şi cam discreţionar jocurile într-o domnie înţeleaptă a regelui Carol I, care a durat din 1866 pînă în 1914, adică 48 de ani. Asta nu înseamnă deloc că structura politică a ţării nu avea parte de un regim democratic (pluripartidism, separarea puterilor în stat, libertatea presei), chiar dacă, datorită censului, nu aveau drept de vot, chiar în 1915, decît 17,6% din populaţia ţării.

De la moartea regelui Carol I şi urcarea la tron a regelui Ferdinand (1914), jocurile politice interne nu le-a mai făcut suveranul ci şeful liberalilor, Ion. I.C. Brătianu. Cu adevărat mare (poate cel mai mare) bărbat de stat, el avusese un rol covîrşitor în procesul făuririi României Mari. Regele, mai slab ca fire, avea o încredere nemărginită în Ion I.C. Brătianu. Şi acesta, folosindu-se de trecerea de care se bucura pe lîngă suveran Barbu Ştirbei (prietenul intim al reginei Maria, care, şi ea, îl preţuia mult pe Ionel Brătianu), avea un rol hotărîtor în deciziile regelui. De aceea, din 1914 pînă în noiembrie 1927 cînd a murit (în acelaşi an s-a săvîrşit din viaţă, datorită unui cancer, şi regele Ferdinand), cel care a făcut jocurile în viaţa politică românească a fost Ionel Brătianu. S-au perindat, în acest timp, cîteva guvernări. Dar acestea veneau şi plecau potrivit voinţei atotputernicului şef al Partidului Naţional Liberal. Chiar şi cele două guvernări Averescu (martie 1920 - decembrie 1921; martie 1926 - iunie 1927) au fost rezultatul îngăduinţei lui Brătianu, generalul Averescu fiind demis atunci cînd a socotit că e util şeful liberalilor. În tot acest timp, mai mult decît un deceniu şi, mai ales, după înfăptuirea Marii Uniri, nimic, în viaţa politică a României, nu s-a făcut fără acordul lui Ionel Brătianu care a şi guvernat ţara o dată din ianuarie 1922 pînă în martie 1926 şi, a doua oară, din iunie pînă în noiembrie 1927, cînd s-a produs, intempestiv, moartea sa prematură (la 63 de ani). În tot acest timp, cînd s-au înfăptuit cele două mari reforme (cea agrară şi cea a universalizării dreptului de vot pentru bărbaţi) şi Constituţia din 1923, toate datorită - esenţial - lui Ionel Brătianu, şeful liberalilor a refuzat să ia în considerare modificarea hărţii politice a ţării (dispariţia Partidului Conservator şi apariţia noilor partide politice, mai ales cel naţional ardelean condus de Iuliu Maniu, cel ţărănesc condus de I. Mihalache, cel al Poporului, condus de generalul Averescu) convingîndu-l pe rege că liderii noilor partide n-au experienţă şi că acestea nu merită chemate în fruntea ţării decît sub supraveghere atentă şi demise cînd imperativele o cer. Averescu a guvernat, ce-i drept, cum spuneam, de două ori, datorită înţelegerii prealabile şi a îngăduinţei lui Ionel Brătianu, dar ţărăniştii şi naţionalii n-au apucat să guverneze, în coaliţie şi cu alte formaţiuni, decît aproape patru luni, din 1 decembrie 1919 pînă în 12 martie 1920. De abia în octombrie 1926, cînd cele două partide au fuzionat, creînd Partidul Naţional Ţărănesc, cerînd - imperios - accesul la guvernare, au fost chemate la putere în urma unei campanii protestatare extraordinare (la un miting, ţinut la Alba Iulia, au participat o sută de mii de persoane şi puţin a lipsit să ia cu asalt Bucureştiul) - după, fireşte, moartea atotputernicului Ionel Brătianu - de abia în noiembrie 1928. Şi P.N.Ţ. n-a avut parte decît de o guvernare de vreo patru ani şi mai bine, datorită crizei economice mondiale (neputîndu-şi, de aceea, aplica programul) şi a neînţelegerii cu regele Carol al II-lea.

Din 8 iunie 1930, cînd s-a urcat, pe tron, regele Carol al II-lea a fost cel care a făcut jocurile în viaţa politică românească. Şi a făcut-o aproape dictatorial, chiar înainte de instaurarea (în februarie 1938) a propriei dictaturi, prin promulgarea unei noi constituţii şi desfiinţarea partidelor politice. Regele, sfătuit de membrii Camarilei sale (care era mai puternică decît întregul guvern inclusiv premierul) forma şi demitea guvernele atunci cînd voia, încurajînd în interiorul partidelor (mai ales al celor două puternice, PNL şi PNŢ) vrajba şi dizidenţele, pentru a le diminua din forţă şi putere. De fapt, se suise pe tron cu ideea de a-şi instaura puterea personală împotriva partidelor şi deasupra lor. Iar cutuma de pe vremea regelui Carol I, că regele cheamă şi demite miniştrii (prevedere înscrisă şi în Constituţia din 1923) se păstrase întreagă, determinînd trucarea frecventă a alegerilor. Cînd suveranul a socotit că a venit momentul instaurării puterii personale pe faţă (dictatura regală), a organizat alegeri total libere (în decembrie 1937) care n-au dat necesarele majorităţi guvernului care a condus consultarea electorală. A urmat guvernul de 44 zile condus de Octavian Goga, după care, în 11 februarie 1938, a instaurat, legal, propria sa conducere, prin miniştri interpuşi care nu ieşeau din dispoziţiile sale. După abdicarea sa silită, la 6 septembrie 1940, Ion Antonescu, devenind conducătorul statului, a făcut, discreţionar şi dictatorial, jocurile politice pînă, se ştie, la 23 august 1944, instituţia monarhică fiind abia îngăduită dar neavînd nici o putere efectivă. Iar după 23 august 1944 jocurile politice le-a făcut destulă vreme Moscova, apoi, după 1964-1965 - voinţa tiranică a dictatorului N. Ceauşescu.

Mereu, aşadar, de la 1866 pînă în decembrie 1989, cineva a făcut, în ţară, jocurile în viaţa politică românească. Fireşte, păstrîndu-se principiile democraţiei pînă în februarie 1938, data de la care s-a instalat - mohorîtă - dictatura.

chirilov cover jpg
Mihai Chirilov: „Un festival, dacă nu e construit în jurul comunității, e degeaba”
„Filmul de artă te forțează să devii inventiv în a găsi metode de expunere pentru a ajunge la cît mai mulți oameni.”
ILC jpg
Posteritatea Graziellei
În toți acești (mulți) ani în care l-am recitit, periodic, pe Caragiale, m-am întrebat nu o dată cum se face că opera sa a părut să accepte tot felul de interpretări, unele de-a dreptul stupide, reductive și, în fond, absurde.
jocuri noroc populare jpg
Care sînt cele mai populare jocuri de noroc din străinătate?
Oamenii din diferite țări de pe glob au preferințe specifice în materie de jocuri de noroc, modelate de culturi distincte.
boluri diversificare little prints jpg
Diversificarea, acum o joacă de copii – ce am învățat de la generațiile mai vechi de părinți
Din drag pentru copii, din nevoia de a oferi celor mici tot ce mai bun din tot ce mai bun, au apărut și branduri de lux, cu produse premium.
drujba jpg
Există modele de drujbă care să poată fi manevrate cu o singură mînă? Răspunsul specialiștilor!
Un model eficient de drujbă garantează o tăiere rapidă a elementelor de vegetație nedorite, precum și un confort sporit în utilizare.
pantaloni eleganti pentru femei stilizari pentru birou jpg
Pantaloni eleganți pentru femei – stilizări pentru birou
Datorită sfaturilor de mai jos, vei învăța cum să creezi o ținută excepțional de stilată în cîțiva pași simpli, în care te vei simți ca o femeie de succes.
Afis Sala Radio 3 iunie 2022 jpg
Cîștigătorul uneia dintre cele mai prestigioase competiții muzicale din Europa: dirijorul Dmitri Matvienko, invitat la Sala Radio
Cîștigătorul uneia dintre cele mai prestigioase competiții muzicale din Europa – Concursul Malko pentru tineri dirijori (organizat la Copenhaga de Orchestra Simfonică Radio Daneză) este invitat special pe scena Sălii Radio.
interviu job jpg
5 sfaturi de urmat pentru a-ți mări șansele pentru interviul de angajare
Este important să știi cum să te prezinți mai bine în fața oricărui recrutor, cum să-ți pui în valoare calitățile și cum să fii candidatul cu cele mai mari șanse pentru a fi ales.
00 cover event facebook (1) jpg
Viața la 18 ani
„Am 18 ani” este un proiect, produs de Asociația Art No More și cofinanțat de AFCN, la care au participat șapte scriitori români contemporani: Dan Coman, Augustin Cupșa, Andreea Cătălina Drăghici, Andrei Doșa, Jean-Lorin Sterian, Cristina Ștefan, Mara Wagner.
serileRRM25 landscape 1920x1080 jpg
Serile Radio România Muzical – 25. Recital susținut de violonistul Răzvan Stoica și pianista Andreea Stoica
Îndrăgitul violonist Răzvan Stoica, alături de sora sa, pianista Andreea Stoica, vor urca pe scena Sălii Radio joi, 2 iunie, ora 19:00.
Stailer, inspirație pentru cei care merg la saloanele de hair and beauty jpeg
Stailer, inspirație pentru cei care merg la saloanele de hair and beauty
Toți cei care au nevoie de serviciile din saloanele de beauty se pot programa online, la doar cîteva click-uri distanță, la orice salon își doresc.
4 legende pe care merită să le știi jpeg
4 legende pe care merită să le știi
Anumite legende au intrat deja în folclorul popular și, chiar dacă istoricii nu au reușit să le demonstreze veridicitatea în totalitate și unele par simple fabule, ele au un farmec aparte și sînt foarte interesante.
POLIȚIA ROMÂNĂ LANSEAZĂ CAMPANIA DE EDUCAȚIE RUTIERĂ PENTRU PIETONI, CONDUCĂTORI DE BICICLETE ȘI TROTINETE jpeg
POLIȚIA ROMÂNĂ LANSEAZĂ CAMPANIA DE EDUCAȚIE RUTIERĂ PENTRU PIETONI, CONDUCĂTORI DE BICICLETE ȘI TROTINETE
Scopul general al proiectului este ca România să devină o țară cu un trafic rutier mai sigur, prin reducerea progresivă a numărului victimelor accidentelor rutiere.
Fundația Superbet continuă să fie alături de cel mai cunoscut brand cultural românesc prin susținerea seriei „Conferințele Dilema veche” jpeg
Fundația Superbet continuă să fie alături de cel mai cunoscut brand cultural românesc prin susținerea seriei „Conferințele Dilema veche”
În 2022, Fundația Superbet este din nou alături de revista culturală, susținînd organizarea seriei „Conferințele Dilema veche”.
Cum să compari jocurile de masă la cazino? jpeg
Cum să compari jocurile de masă la cazino?
Sînt foarte multe jocuri, foarte multe posibilități, iar dacă ești începător, există riscul să te simți puțin stînjenit, să nu știi exact ce să te joci și să închei sesiunea cu un gust amar.
Modul în care porți geanta poate indica trăsături de personalitate pe care le ai  Zevo te inspiră jpeg
Modul în care porți geanta poate indica trăsături de personalitate pe care le ai. Zevo te inspiră
Iubitoarele și iubitorii de fashion vor găsi la magazinul online Zevo acele accesorii nelipsite din fiecare zi, realizate cu atenție la detalii și cu designuri inedite - GENȚILE!
Unde sa iti cumperi uniforme de calitate pentru bucatari jpeg
Unde sa iti cumperi uniforme de calitate pentru bucatari
Îmbrăcămintea de protecție și echipamentul personal de protecție (EIP) reprezintă o caracteristică de siguranță esențială în orice loc de muncă, iar industria alimentară nu face excepție.
Iată o dilemă nouă: să achiziționezi un dulap metalic clasic sau cu uși glisante? jpeg
Iată o dilemă nouă: să achiziționezi un dulap metalic clasic sau cu uși glisante?
Dulapurile produse din metal sînt structuri solide, foarte sigure și eficiente atunci cînd vine vorba despre depozitarea documentelor, obiectelor vestimentare, dar și a altor obiecte sau accesorii.
Leggings, blugi sau pantaloni de jogging? Ce pantaloni să alegi cu cizmele de damă? jpeg
Leggings, blugi sau pantaloni de jogging? Ce pantaloni să alegi cu cizmele de damă?
Pentru ca ținutele tale să arate perfect, merită să înveți arta purtării botinelor și cizmelor.
Moda de vară   Ce costume de baie vor fi un succes în acest sezon? jpeg
Moda de vară - Ce costume de baie vor fi un succes în acest sezon?
Noile tendinţe în materie de ţinute estivale sînt extrem de ofertante, dîndu-ţi posibilitatea de a jongla cu creativitatea şi de a-ţi dezvolta ideile vestimentare.
Cum a schimbat inteligența artificială joburile din lumea cazinourilor jpeg
Cum a schimbat inteligența artificială joburile din lumea cazinourilor
În ultimii cinci ani, tot mai mulți pasionați de jocuri de noroc au mutat distracția în online, beneficiind de avantajele oferite de acest mediu.
„Viața după Auschwitz” de Eva Schloss și Karen Bartlett – Cînd suferința are chip de femeie jpeg
„Viața după Auschwitz” de Eva Schloss și Karen Bartlett – Cînd suferința are chip de femeie
Sînt cărți care îți schimbă total viziunea despre lume, iar „Viața după Auschwitz” este una dintre ele.
Produsele Olaplex: ce reprezintă și de ce ar trebui să le folosești jpeg
Produsele Olaplex: ce reprezintă și de ce ar trebui să le folosești
Unul dintre principalele obiective ale producătorilor a fost să creeze produse cît mai naturale și au reușit.
Iată o dilemă nouă: cum să nu cheltui o avere pe accesorii de motocoasă? jpeg
Iată o dilemă nouă: cum să nu cheltui o avere pe accesorii de motocoasă?
Pentru a-ți ușura munca, ai nevoie de instrumente specializate, care să te ajute să toaletezi elementele de vegetație în siguranță și fără eforturi fizice prea mari.

Adevarul.ro

image
Cum au ajuns romii în principatele române. Statistic, ei sunt mult mai numeroşi decât în orice ţară
De la plecarea lor din India, în urma certurilor dintre conducători, s-au despărţit în două ramuri, o parte îndreptându-se spre Nordul Africii, în timp ce partea cea mai consistentă a luat calea Europei.
image
Povestea nefardată a românului închis în China: „Stăteam într-o cuşcă cu gratii şi dormeam pe o pătură plină de sânge“
Marius Balo l-a căutat pe Dumnezeu la seminarul teologic din Cluj-Napoca, apoi la Academia de studii teologice „Sfântul Vladimir“ din New York, dar l-a găsit cu adevărat într-o celulă de 16 metri pătraţi din Shanghai. A petrecut opt ani în închisorile chinezeşti, timp în care a cunoscut iadul pe Pământ, însă acum consideră că toată experienţa a fost, de fapt, o binecuvântare.
image
Cum au vrut bulgarii să anexeze toată Dobrogea. Jafuri, crime şi bomboane otrăvite în Primul Război Mondial
După nici jumătate de veac de la ieşirea Dobrogei de sub stăpânirea otomană, provincia dintre Dunăre şi Marea Neagră a cunoscut din nou ororile ocupaţiei, de data aceasta ale bulgarilor, care au încercat să anexeze toată provincia prin jefuirea şi omorârea populaţiei.

HIstoria.ro

image
România, alianțele militare și Războaiele Balcanice
Se spune că orice conflict militar extins are parte de un preambul, iar preludiul Primului Război Mondial a fost constituit de cele două conflicte balcanice din anii 1912 și 1913.
image
„Greva regală” și răspunsul lui Ion Mihalache
În prima parte a lui octombrie 1945, Lucreţiu Pătrășcanu îl abordează pe Mihalache, propunându-i să devină prim-ministru în locul lui Petru Groza.
image
Sultanul Mahmud II – călăul ienicerilor
Sultanul otoman Mahmud II (1808-1839) a fost cel care a iniţiat seria de reforme ce urma să modernizeze îmbătrânitul Imperiu Otoman şi să îl ridice la nivelul puterilor occidentale. Urcând pe tron în contextul luptelor dintre reformatori şi conservatori, Mahmud a înţeles mai bine decât vărul său, sultanul Selim III, cum trebuie implementate reformele la nivelul întregului imperiu.