Despre smerenie şi surîs

13 noiembrie 2015
Cum se ratează o dezbatere jpeg

Poate Biserica să greşească? Dar, mai întîi, ce înseamnă „Biserica”? Eu, aşa frugal catehizat cum sînt, ştiu că e suma tuturor credincioşilor, iradierea sacrificială a Tatălui, prin Fiul, asupra întregii umanităţi. Biserica e „efectul” Întrupării, adică al deciziei lui Dumnezeu de a îmbrăţişa lumea. Or, iată că Preafericitul Părinte Patriarh  lucrează cu altă definiţie: „nu învăţaţi dumneavoastră Biserica ce are de făcut…“.

Cu alte cuvinte, Biserica e strict „instituţia Bisericii”, adică preoţii şi ierarhii, care n-au nimic de învăţat de la „turma“ laică. Eu cred că acest mod de a gîndi e, teologic, incorect. Nimeni, ierarh sau simplu credincios, nu e scutit de greşeală. Toţi sîntem oameni, toţi facem, ca Sf.Pavel, „răul pe care nu-l voim“, toţi stăm sub păcatul originar (ştiu, noi, ortodocşii, îi zicem „strămoşesc“, căci avem mare grijă să nu vorbim ca papistaşii) şi e bine să ne îngăduim unii pe alţii şi să învăţăm unii de la alţii. E foarte ciudat, prin urmare, să vezi şi să auzi un înalt ierarh – cel mai înalt – asumînd competenţe şi legitimităţi supreme. Din cîte ştiu, ortodoxia e foarte supărată pe dogma „infailibilităţii papale“. Pe de altă parte, ea tratează Biserica drept infailibilă, ceea ce e adevărat doar dacă vorbim de calitatea ei de depozitar şi păzitor al adevărului revelat. În rest, în dinamica ei lumească, în manifestările ei contingente, ea nu e ferită, din principiu, de neputinţe, excese şi confuzii. A nu asuma această posibilitate ar fi o probă reprobabilă de „slavă deşartă”.

 În contextul tragediei de la clubul „Colectiv“, a trebuit să constat că „Biserica“ (în accepţiunea ei „instituţională“) a comis grave greşeli strategice, de natură să îi fisureze competenţa duhovnicească şi prestigiul. N-o spun ca unul care vrea să lovească în ea. O spun ca unul care şi-ar dori să n-o mai vadă aplicîndu-şi singură lovituri, stricîndu-şi singură portretul, oferind pe tavă argumente celor care, dintr-un motiv sau altul, o duşmănesc.

Prima greşeală: a ratat momentul fierbinte al catastrofei. Trebuia să fie deîndată la faţa locului prin reprezentanţii ei de seamă, nu să recupereze cu o stingheritoare întîrziere virtutea „prezenţei“. (Nicolae Seinhardt: „…mă aştept ca Biserica să nu se amestece unde nu-i şade bine a interveni şi să păstreze cu sfinţenie cele duhovniceşti spre întărirea noastră. Totodată, contradictoriu şi paradoxal, n-o vreau nici oarbă şi nepăsătoare la păsurile credincioşilor şi la complicaţiile existenţei“. Altfel spus, dacă, de pildă, Biserica se amestecă, „neinvitată“, în campania electorală, dacă acceptă să-l flancheze pe dl. Mazăre pe la cîte o chermeză politică, ar fi de sperat să se arate, fără invitaţie specială, şi în spaţiul unei aprige suferinţe omeneşti. Tot Nicolae Steinhardt: e imperioasă „adoptarea unei reacţii creştineşti în iureşul vieţii de toate zilele, al faptelor şi evenimentelor ei.“)  

A doua greşeală: Părintele Patriarh a reacţionat nervos, cînd a fost întrebat despre motivele absenţei sale: lumea să meargă la biserică, nu la club, să înveţe catehismul şi să nu se dea lecţii Bisericii. Unii „colegi” au mers şi mai departe: la clubul morţii se practica satanismul, vinovaţi pentru foc sînt arşii înşişi. S-ar spune că Judecata de Apoi a fost – prin decret sinodal? – devansată. Nu mai aşteptăm „secerişul“ final. Plivim neghina pe loc, îl scutim pe Dumnezeu de plictiseala aşteptării şi de povara evaluării de apoi. Rezolvăm noi lucrurile pe loc. Tăios, „creştineşte”, fără complicaţii sentimentale.  „Nicolae Steinhardt: credinţa „nu se potriveşte cu o concepţie pur organizatorică a Bisericii – organizare juridică şi rece şi, până la urmă, inchizitorială: frunţi încruntate şi grumaji ţepeni; după cum, nici cu hlizeala prostesc serafică ori neorânduiala şi neastâmpărul.“

A treia greşeală: sfătuit, sau din proprie iniţiativă, Părintele Patriarh îşi dă seama de greşeala anterioară şi îşi cere iertare. Dar cum? Ceva în genul: „iertaţi-mă că n-aţi înţeles nimic! Poate nici cuvintele noastre n-au fost „lămuritoare”, dar, oricum, au fost „răstălmăcite”. Aşadar, vina e tot la noi. Smerenie? Căinţă? Blîndeţe? Nu: o eschivă morocănoasă, o ieşire formală din situaţie, filmată stîngaci, ca un comunicat oficial. Preafericitul Părinte Patriarh mai avea, de altfel, de reparat şi altă „scăpare“: prea fusese sever cu „tineretul” din club. Aşa că era musai să spună că iubirea creştină îi cuprinde şi pe cei care nu merg la biserică. Ca şi cum abia acum, în circumstanţe sîngeroase, Biserica s-ar decide să-şi reîmprospăteze lecturile evanghelice, să regăsească pasajul din Epistola către Romani în care se spune că Iisus „a murit pentru cei nelegiuiţi“, sau parabola nunţii fiului de împărat, din care aflăm că la masă sînt invitaţi, de-a valma, şi oaspeţi buni şi oaspeţi răi, sau fragmentul din Evanghelia după Matei, în care ni se aminteşte că Dumnezeu face să răsară soarele şi să cadă ploaia şi peste cei răi, şi peste  cei buni. Cu asemenea lecturi la zi, judecata aspră asupra celor morţi în foc, ar fi putut fi, poate, evitată…

A patra greşeală: Patriarhia se hotărăşte, la cîteva zile bune după dezastru să organizeze un fel de „contramanifestaţie“, ca pe vremuri. Parohii bucureşteni (cu cîţi mai mulţi enoriaşi alături) sînt „invitaţi” telefonic, pentru rugăciune, pe dealul catedralei patriarhale (ţineţi minte marşurile „spontane”, pe bază de tabel convocator, organizate de „oamenii muncii”?). În loc să fi avut iniţiativa unei reculegeri autentice cu lumînări aprinse la locul nenorocirii, Biserica produce o pastişă tardivă, cu un element, totuşi, de „originalitate”: nu mai aşezăm lumînările una lîngă alta, într-un neregizat elan de compasiune, ci vorbim cu maicile să facă din lumînări o cruce frumoasă, demonstrativă, desenată cu „ordine şi disciplină”.

A cincea greşeală: în plină dezbatere, expus criticilor de tot soiul, Părintele Patriarh merge la Suceava, unde e omagiat cu titlul de „cetăţean de onoare”. Ceremonia nu mai putea aştepta. Era obligatoriu să aibă loc acum. Biserica nu se poticneşte de zgomotul lumesc  al unor împrejurări trecătoare… La toate astea, se adaugă rumorile colaterale. Ateii, liber-cugetătorii, „laicizanţii” exultă dinaintea atîtor gafe şi profită de ocazie pentru a-şi consolida ideologia, renunţînd, uneori, la minimale reguli de politeţe, iar „devotaţii” credinţei străbune, civili sau învestmîntaţi preoţeşte, fac şi mai rău litigiului, ţinînd previzibile şi fade discursuri pioase, „în apărarea superiorilor” lor. Am văzut, pe Trinitas, adevărate programe „omagiale”, cu imagini preluate, respectuos, din discursul „şefului” şi cu neconvingătoare zbateri apologetice (orientate, în general, împotriva catolicilor, vinovaţi de rele mult mai mari…). Cutare preot mai în vîrstă oferea un discurs de sub-inginer ţanţoş, plin de referinţe tandre privind propriile suferinţe şi succese, iar cutare altul, mai tînăr, se epuiza în conformisme de utecist harnic, atent să nu dezamăgească „organele”. Ştiu că există şi foarte mulţi clerici care au privit cu inima strînsă derapajele „instituţiei”. Grav este că atmosfera dinăuntrul acestei instituţii e astfel „alcătuită”, încît oamenilor le e frică să se manifeste critic. O cale sigură spre autoritarism şi implozie.

Dacă tot se vorbeşte de schimbare, ar fi, poate, momentul, să aşezăm şi Biserica, adică pe noi toţi, în acest orizont. Nu e vorba de reforme „revoluţionare“, de apostazii la modă, de gesturi mari. E de umblat, pînă una alta, la detalii, la o nouă stilistică a atitudinii.  Îl invoc, iarăşi pe Nicolae Steinhardt, cu propunerea de a lua exemplu de la Duhul Sfînt însuşi, „carele nu grăieşte pilduitor, serafic şi preţios, Carele ne călăuzeşte modest şi sigur, după dreapta socotinţă şi nu apreciază în mod deosebit stilul voit onctuos, mâinile cucernic împreunate şi morala ostentativă“. Sau Pavel Evdokimov: „Frumoasa mediocritate a celor care «gândesc bine» şi se iau în serios impune stilul apăsător al regulilor şi constrîngerilor şi mentalitatea lor exprimată prin discursuri edificatoare şi predici ale căror formule goale de conţinut sînt etalate în mijlocul inflaţiei verbale universale. N-au afirmat, oare, Părinţii Conciliului Vatican II, în mod clarvăzător, (Hopa! Evdokimov s-o fi dat cu Roma? – n.m.) că cel mai mare vinovat pentru ateismul modern este creştinătatea însăşi, cu teologia ei scolastică, cu predica ei arhaică, cu catehismul ei neadecvat la obiect?“

Ideal ar fi ca lucrurile să înceapă de sus în jos. Îmi permit, deci, să-i spun Părintelui Patriarh Daniel, în amintirea momentului din 1990, cînd s-a constituit Grupul de Reflecţie pentru Înnoirea Bisericii: Preafericite Părinte Patriarh, e de înţeles că dincolo de atributul de „părinte duhovnicesc” al naţiei, a trebuit să-l asumaţi şi pe acela de „bun gospodar”. Dar feriţi-vă să alunecaţi, mai departe, spre postura de „ştab”, grăbit cu judecata şi zgîrcit cu iubirea. Şi, ca prim pas, eliberaţi-vă chipul de tenta sumbră pe care a căpătat-o. Reînvăţaţi să surîdeţi… 

Articol apărut pe Blogurile Adevărul.

pexels pixabay 270637 jpg
Vrei să îți promovezi afacerea în mediul online? Optimizarea SEO este un pas esențial!
Prin urmare, SEO are ca scop îmbunătățirea poziționării naturale a unui site web în SERP (Search Engine Result Page), făcîndu-l mai vizibil în rîndul utilizatorilor de internet.
woman having painful stomach    Copy jpg
Durerile de stomac: cele mai frecvente afecțiuni care provoacă disconfort gastric
Nu neglijați durerile de stomac, pentru că acestea vă pot perturba activitatea de zi cu zi sau pot ascunde afecțiuni grave.
vitamina c jpg
3 ingrediente miraculoase pentru sănătatea și frumusețea pielii. Și nu numai...
Hrănirea și hidratarea corectă a pielii sînt gesturi esențiale pentru ca aceasta să aibă mereu un aspect sănătos și strălucitor.
protectieficat (2) jpg
În ce fel își pun amprenta asupra sănătății tale ospățurile de sărbători și ce te-ar putea ajuta să-ți recapeți starea de bine
În fiecare an, mesele de sărbători duc la o creștere a numărului de cazuri de anumite afecțiuni, riscurile mai mari fiind mai ales pentru persoanele a căror stare de sănătate este deja fragilă.
Key visual Tur public larg 28 ian jpeg
Open Hearts for Ukraine
Primul tur ghidat al monumentelor create de 24 de tineri refugiați din Ucraina în patru muzee din București
bo popescu4 jpg
de fiecare dată vine iarna
pentru că de fiecare dată vine iarna  cînd avem nevoie de emoții
curs de programare (1) jpg
Cel mai bun curs de programare NU e un curs. Obții primul job în 8 luni, garantat!
O ofertă de nerefuzat, pe care nu o vei mai întîlni în cazul niciunui alt curs de programare.
poster Spoken Word Sessions 15 01 png
SWORDS: Ronin Terente și Lena Chilari în dialog cu Cosmin Perța
Seria de evenimente SWORDS - Spoken Word Sessions continuă la început de an cu doi perfomeri din Republica Moldova.
blonde woman blogger is showing how make up use cosmetics jpg
La ce să fii atentă atunci cînd îți alegi produsele pentru machiaj
Produsele cosmetice au rol foarte important, pe lîngă faptul că ele ajută la conturarea trăsăturilor feței, ele ajută și la regenerarea pielii.
hanorace dama(1) jpg
Hanorace cu glugă fără fermoar pentru femei la modă
Se pare că a decide ce hanorace pentru femei ar trebui să fie în garderoba noastră pare ușor.
IMG 8731 1 jpg
Coșurile cadou, darurile care nu se demodează, indiferent de ocazie!
În primul rînd, coșurile cadou aduc nu unul, ci mai multe bucurii laolaltă. Cînd alegi un coș cadou, nu optezi pentru simple obiecte, ci oferi, de fapt, experiențe memorabile!
infinitul intr o trestie png
vizual toni grecu jpg
Serile Enayati Medical City, ediția a III-a: Terapia rîsului, discuție cu Sever Voinescu și Toni Grecu
Serile Enayati Medical City continuă în 7 decembrie 2022, începînd cu ora 19.00 în cadrul Enayati Medical City!
poster Tess Parks 3 12 jpg
Recomandări de week-end
Artista canadiană Tess Parks concertează în premieră la București.
pre ul uniswap cand este cel mai bun moment sa cumperi uni  dilemaveche png
Prețul Uniswap: Cînd este cel mai bun moment să cumperi UNI?
Pur și simplu cumperi monede cînd prețul Uniswap este scăzut și le vinzi cînd prețul este ridicat.
dylan gillis KdeqA3aTnBY unsplash jpg
Scurt ghid despre cultura și structura organizațională
Construirea unei culturi și structuri organizaționale sănătoase și pozitive nu este o sarcină ușoara, dar orice organizație o poate realiza.
floraria online bloomeria livrare flori jpg
Ești o persoană creativă și pasionată de beauty Vezi ce job ți se potrivește! jpg
Proiectul Open Museums Open Hearts jpg
„Rădăcini și visuri” ale tinerilor din Ucraina
De joi, 27 octombrie, pînă la finalul lunii noiembrie, 40 de tineri din Ucraina cu vîrstă cuprinsă între 15-18 ani sînt invitați să participe la etapa a doua a proiectului Open Museums Open Hearts.
Red Bull Dance Your Style 2022 (1) jpg
16 dintre cei mai buni dansatori români se duelează pentru un loc în Finala Mondială din Africa de Sud
O demonstrație în forță, de o energie molipsitoare, Red Bull Dance Your Style este o competiție internațională de all-styles street-dance, cu evenimente în peste 30 de țări.
Masterclass Cronicari Digitali Cine asculta o Casa   Bucuresti 15 octombrie 2022 (17) jpg
Soluții pentru problemele de patrimoniu, indentificate în Masteclass Cronicari Digitali „Cine ascultă o casă?”
La finalul săptămînii trecute, la București, timp de mai bine de șase ore, în patru sesiuni de masterclass, arhitecți, specialiști și profesioniști implicați în restaurarea și valorificarea caselor istorice au luat parte la Masteclass Cronicari Digitali „Cine ascultă o casă?”.
pexels ylanite koppens 744969 jpg
Sugestii de cadouri care pot fi oferite angajaților
Ești om de afaceri, ceea ce înseamnă că ești conștient că fără dedicarea, experiența și profesionalismul salariaților tăi, firma ar fi avut destul de mult de suferit.
Vizual Masterclass Cronicari Digitali Cine asculta o casa 15 octombrie 2022 jpg
Valorizarea clădirilor istorice, în centrul primului Masterclass Cronicari Digitali „Cine ascultă o casă?”
Cine ascultă o casă?”, proiectul care își propune să ofere exemple de bune practici de la cei care „au ascultat o clădire” în beneficiul comunității și al protejării clădirilor istorice, invită experții, autoritățile și pe toți cei interesați de patrimoniu pentru o zi de Masterclass, în București.
 SF 6065 JPG
Karpatia Horse Show 2022: șapte premii pentru România, 15 mii de spectatori și o atmosferă chic!
Un weekend de excepție si un „salt” important pentru Karpatia Horse Show, cu ocazia celei de-a VII-a ediții desfășurate pe Domeniul Cantacuzino din Florești (Prahova).

Adevarul.ro

image
Ninsorile cuprind aproape toată România: masa de aer polar vine cu temperaturi de coșmar. Unde viscolește puternic
Ninsorile cuprind majoritatea zonelor, sâmbătă, iar în vest şi în sud se vor semnala ploi și lapoviţă. Pe crestele Carpaţilor este în continuare viscol, dar vântul se intensifică şi în jumătatea vestică a ţării.
image
Culmea absurdului. Șofer amendat pentru că a respectat legea. Poliția, învinsă cu propriile imagini
Un șofer din Timiș, amendat pentru că nu a respectat semnificaţia indicatorului ,,Oprire” la trecerea de nivel cu calea ferată, a obținut anularea sancțiunii în instanță demonstrând că a respectat legea „la virgulă”.
image
Medic ATI, despre „tradiția” șpăgilor din spitale: „O preocupare otrăvită, o idolatrie de Ev Mediu”
Cazul medicului oncolog din Suceava, care a fost prins în flagrant când lua mită de la pacienții bolnavi de cancer, este criticat de un medic. Doctorița Ecaterina Petrescu Botoncea este de părere că această practică ar trebui interzisă.

HIstoria.ro

image
Moartea căpitanului Valter Mărăcineanu, un erou al Războiului de Independență
Muzeul Militar Naţional „Regele Ferdinand I” deține în patrimoniul său o fotografie inedită a eroului român Valter Mărăcineanu.
image
Armata lui Vlad Ţepeș: Arme și echipamente
Cu toată lipsa de piese originale din epocă, putem reface echipamentul și armamentul trupelor lui Vlad Ţepeș, bazându-ne pe puținele piese existente, pe sursele pictate și scrise și pe comparații cu zonele din jur.
image
Sfârșitul Bătăliei de la Stalingrad: Capitularea mareșalului Paulus
În timpul nopții de 30 spre 31 ianuarie 1943, Brigada 38 Motorizată, având atașate companiile de geniu, a încercuit zona din jurul Pieței Eroilor Căzuți și magazinul Univermag, întrerupând legăturile telefonice dintre comandamentul mareșalului Friedrich Paulus și unitățile subordonate.