Cine-i umed şi e moale,
cu turban de padişah?
Decît cine-s mai domoale
numai piesele de şah?

Cine şi-a croit, din carne
de mănuşă, patru coarne?

Cine,-n voia lui, se plimbă,
după ploaie, prin rogoz,
lipa-lipa, ca o limbă
pe fondanda cea mai roz?

Ale cui anume coarne
sînt hublouri sau lucarne?

Cine-a inventat spirala
şi-i acasă peste tot?...
Vai, dar m-a cuprins sfiala:
mai departe, nu mai pot.

din volumul O între bare ouă întrebări, Editura Brumar, 2011.