SURÂSUL LUI VOLTAIRE

Pedro González CALERO
4 iunie 2010
SURÂSUL LUI VOLTAIRE jpeg

Pedro González CALERO, SURÂSUL LUI VOLTAIRE. Mai multă filosofie pentru bufoni
Ilustraţii de Anthony GARNER, traducere din limba spaniolă de Mihai Gruia NOVAC.

În curs de apariție la editura Nemira, 2010. Mai multe detalii, aici.


VOCEA CÂINILOR
Pitagoreicii credeau în metempsihoză. Conform acestei credinţe, sufletele morţilor se întorc în lumea noastră, reîncarnate. Xenofan lua în derâdere această teorie, făcând următoarea glumă:
„Se spune că Pitagora trecut o dată pe lângă cineva care maltrata un câine şi i-a cerut să înceteze:
– Nu-l mai chinui. E sufletul unui prieten al meu.
– Dar tu de unde ştii acest lucru? l-a întrebat cel care maltrata câinele.
Atunci Pitagora a răspuns:
– Am aflat când i-am auzit vocea.“


SĂGEATA LUI ZENON
Ca bun discipol al lui Parmenide, Zenon din Eleea a născocit tot felul de argumente împotriva ideii de mişcare. Cel mai cunoscut dintre ele, cel cu Ahile şi broasca ţestoasă, a fost comentat deja în altă carte – în Filozofie pentru bufoni. Aici vom aborda argumentul cu săgeata.
Să ne închipuim, spune Zenon, un arcaş care îşi lansează săgeata. Este de presupus că săgeata slobozită din arc se va îndepărta zburând. Aşa ne-a spus dintotdeauna simţul vederii. Filosofii şcolii din Eleea se bazau însă mai mult pe raţiune decât pe simţuri. Iar raţiunea ce ne spune?
Conform părerii lui Zenon, săgeata nu se poate mişca acolo unde se află, întrucât dacă se află acolo înseamnă că nu se mişcă, şi nici acolo unde nu se află, deoarece acolo nu se află. Aşadar, săgeata nu se mişcă.
În fiecare clipă, spune Zenon, săgeata va ocupa un spaţiu determinat şi doar acel spaţiu.
Însă tot ce ocupă un spaţiu egal cu el însuşi o face pentru că se află în repaus. Aşadar, săgeata rămâne nemişcată în fiecare clipă a zborului ei. Iar dacă în fiecare clipă rămâne nemişcată, aşa va fi pentru totdeauna. Acest argument are sens doar pornind de la premisa că timpul ar fi o succesiune de clipe.Aris totel a afirmat că sofismul apare presupunând că timpul ar fi compus din ceva cum ar fi clipele, adică din discontinuităţi. Ei bine, aşa cum a semnalat Agustín García Calvo, dacă suntem dispuşi să ne asumăm într-adevăr absenţa unor astfel de discontinuităţi în timp, ceea ce se spulberă atunci este orice posibilitate de a-l calcula sau de a stabili în cadrul său un înainte şi un după.
Argumentul săgeţii a fost însă şi el parodiat în diferite ocazii. Se povesteşte că atunci când un discipol al lui Zenon a consultat un medic pentru că îşi dislocase un umăr, acesta i-a spus:
– Îmi pare rău, dar nu pot face nimic pentru tine. Într-adevăr, se pare că umărul ţi s-a dislocat, dar urmând logica maestrului tău, Zenon, trebuie să spun că umărul ori se află în locul în care se afla, ori în locul în care nu se afla. Nu s-a putut însă deplasa nici unde se afla, nici unde nu se afla. Aşadar, umărul nu este dislocat.


NIMIC NU EXISTĂ…
Gorgias a rămas în istorie ca unul din marii sofişti. Faima sa de retor a fost atât de mare, încât despre el se spunea că era în stare să convingă oricare auditoriu de o idee şi de contrariul ei, concomitent. Stilul său a fost admirat şi imitat de mulţi alţi oratori, iar Filostrat povesteşte că pentru grecii din Tesalia a „gorgianiza“ a devenit sinonim cu „a practica retorica“.
Bun sofist cum era, Gorgias nu credea în existenţa unui adevăr universal. Această poziţie sceptică şi relativistă, care afirmă incomensurabilitatea între gândire, limbaj şi realitate, a fost exprimată elocvent l atunci când a afirmat sentenţios: „Nu există nimic; dacă ar exista ceva, nu ar putea fi cunoscut, iar dacă ar putea fi cunoscut, nu ar putea fi comunicat.“ Desigur, dacă aşa ar fi, am putea foarte bine să spunem că, în realitate, Gorgias nu a existat, iar dacă a existat, nu ar fi putut găsi mijlocul de a ne comunica ceea ce gândea de fapt.


CUNOAŞTE-TE PE TINE ÎNSUŢI, SAU NU
Pe frontispiciul templului din Delfi era o inscripţie care îndemna: „Cunoaşte-te pe tine însuţi“, o maximă pe care Socrate şi-a însuşit-o şi pe care a încercat să o aplice în practică. Dar nu toţi gânditorii i-au împărtăşit această preocupare. Sunt unii care preferă să-şi petreacă timpul gândindu-se la lucrurile din jur, nu doar la propria lor persoană. Goethe, de exemplu, spunea că „Nu merită cu adevărat respect decât care nu se caută pe el însuşi.“ Iar cu câţiva ani în urmă, Rafael Sánchez Ferlosio lua în derâdere această maximă greacă într-un fragment intitulat tocmai AntiSócrates, în care spunea: “Cunoaşte-te pe tine însuţi; ei, domnule, de parcă nu ai avea altceva la ce să te gândeşti!“


COPITA MĂGARULUI

Când cineva l-a lovit cu piciorul, Socrate a suportat fără să riposteze. Cum erau câţiva care îl îndemnau să ia măsuri contra agresorului, Socrate le-a spus:
– Cum să-l dau în judecată? Oare voi aţi denunţa un măgar care v-ar fi tras o copită?


DE LA SOCRATE LA DIONYSIOS
Unuia care îl întreba cum a ajuns să se alăture tiranului Dionysios după ce fusese la început în tovărăşia lui Socrate, Aristip i-a răspuns:
– La Socrate m-am dus atunci când căutam înţelepciune, iar la Dionysios m-am dus când am căutat bani.


CONTRA ŞOVINISMULUI ATENIAN
Antistene s-a născut la Atena, dar era fiu de străini. Unii, care se lăudau că sunt atenieni din tată în fiu, îi reproşau fără perdea originile străine. Când la un moment dat cineva a amintit acest lucru în faţa lui Socrate, care era prietenul şi maestrul lui Antistene, filosoful a replicat:
– Oare chiar credeai că atenienii ar fi fost în stare să dea naştere unui om cu atâtea calităţi?


SOFIŞTII ŞI CÂINII
Platon îi dispreţuia pe sofişti pentru că aceştia nu se interesau de căutarea adevărului şi nu urmăreau decât să triumfe în discuţii, făcând toate artificiile lingvistice posibile pentru a-şi impune punctul de vedere. În Eutidem, Platon i-a caricaturizat prin intermediul a două personaje, Dionisodor şi Eutidem, povestind cum primul dintre ei îl buimăcise cu falsa lui dialectică pe un om mai curând prost, pe numele său Ctesip:
– Spui că ai un câine? l-a întrebat Dionisodor pe Ctesip.
– Da, unul obişnuit, a răspuns acesta.
– Şi are pui?
– Da, şi sunt leit ca el.
– Atunci, câinele este tatăl lor?
– Da, a spus Ctesip, eu însumi l-am văzut împerechindu-se cu mama căţeluşilor.
– Şi spui că al tău e câinele?
– Desigur.
– Atunci e tată şi este al tău. Aşadar, el este tatăl tău, iar căţeluşii sunt fraţii tăi.


UN ORAŞ MIC PENTRU NIŞTE PORŢI FOARTE MARI
Când Diogene s-a dus la Mindo, oraşul i s-a părut prea mic, dar porţile, în schimb, prea mari, ceea ce l-a făcut să exclame:
– Închideţi porţile, locuitori din Mindo, ca să nu iasă oraşul pe una dintre ele!


CUM SĂ PURIFICI UN SMOCHIN
Într-o zi, când Diogene culegea smochine, paznicul s-a apropiat de el şi i-a spus că nu cu mult timp în urmă un om se spânzurase chiar de acel smochin. Departe de a fi impresionat, Diogene a replicat:
– Nu contează, eu îl voi lăsa curat.


FETE ŞI PUPILE
Văzând într-o zi că Didimo, care avea reputaţie de afemeiat, îngrijea ochiul unei fete, Diogene i-a spus acestuia:
– Ai grijă cum îngrijeşti acel ochi, să nu strici pupila.


RĂU NU ESTE SĂ TRĂIEŞTI
Conform unei legende populare greceşti, când regele Midas l-a întrebat pe satirul Silen ce e cel mai bine pentru om, acesta i-a răspuns: „De ce mă obligi să-ţi spun un lucru pe care ar fi preferabil să nu-l auzi? Cel mai bine pentru om ar fi să nu se fi născut. Iar în al doilea rând, cel mai bine e să mori repede.“
Când o persoană de aceeaşi părere i-a spus într-o zi lui Diogene că viaţa e un rău, acesta a replicat:
– Nu, a trăi nu e un lucru rău, rău este să trăieşti rău.


CONTRASTE NEPLĂCUTE
Văzându-l pe un tânăr cu o înfăţişare frumoasă spunând lucruri urâte, Diogene l-a admonestat
astfel:
– Nu îţi e ruşine să scoţi o spadă ruginită dintr-o teacă de fildeş?


A BEA LA CÂRCIUMĂ
Când cineva i-a reproşat că bea la cârciumă, Diogene i-a spus:
– Ei şi ce-i rău în asta? Ciudat ar fi  să beau la bărbier şi să mă tund la cârciumă.


PERIPATETICELE
Aristotel avea obiceiul să se plimbe cu discipolii săi în timp ce-i învăţa filosofie. De aici provine numele de peripatetici pe care l-au primit adepţii săi, deoarece în limba greacă peripatein înseamnă „a se plimba“. Ceea ce Aristotel nu şi-a putut imagina vreodată este faptul că aşa au fost numite mai târziu prostituatele, pentru că puţini sunt cei care bat străzile atât de mult ca ele.
 

CONTRA STOICILOR
Filosofii stoici propovăduiau înfrânarea dorinţelor şi indiferenţa faţă de bunurile material drept reţetă pentru obţinerea liniştii sufleteşti şi, ca urmare, a fericirii. În secolul al XVIII-lea, Jonathan Swift va lua în derâdere această doctrină, argumentând că „metoda stoicilor de a ne satisface necesităţile suprimându-ne dorinţele echivalează cu tăierea degetelor de la picioare pentru a nu mai avea nevoie de pantofi.“


PORCII EPICUREICI
Filosofii de ascendenţă platonică şi creştină tindeau să vadă în porc imaginea animalului incapabil să se înalţe dialectic la contemplarea Ideilor, deoarece din cauza particularităţilor sale
fizice, porcul nu poate să-şi ridice capul spre cer şi este osândit să râme în gunoi. Ei bine, întrucât filosofia lui Epicur este de factură materialistă şi hedonistă, arătând un dezinteres absolut
pentru transcendent, discipolii săi erau cunoscuţi încă din Antichitate drept „turma de porci a
lui Epicur“.

pexels pixabay 270637 jpg
Vrei să îți promovezi afacerea în mediul online? Optimizarea SEO este un pas esențial!
Prin urmare, SEO are ca scop îmbunătățirea poziționării naturale a unui site web în SERP (Search Engine Result Page), făcîndu-l mai vizibil în rîndul utilizatorilor de internet.
woman having painful stomach    Copy jpg
Durerile de stomac: cele mai frecvente afecțiuni care provoacă disconfort gastric
Nu neglijați durerile de stomac, pentru că acestea vă pot perturba activitatea de zi cu zi sau pot ascunde afecțiuni grave.
vitamina c jpg
3 ingrediente miraculoase pentru sănătatea și frumusețea pielii. Și nu numai...
Hrănirea și hidratarea corectă a pielii sînt gesturi esențiale pentru ca aceasta să aibă mereu un aspect sănătos și strălucitor.
protectieficat (2) jpg
În ce fel își pun amprenta asupra sănătății tale ospățurile de sărbători și ce te-ar putea ajuta să-ți recapeți starea de bine
În fiecare an, mesele de sărbători duc la o creștere a numărului de cazuri de anumite afecțiuni, riscurile mai mari fiind mai ales pentru persoanele a căror stare de sănătate este deja fragilă.
Key visual Tur public larg 28 ian jpeg
Open Hearts for Ukraine
Primul tur ghidat al monumentelor create de 24 de tineri refugiați din Ucraina în patru muzee din București
bo popescu4 jpg
de fiecare dată vine iarna
pentru că de fiecare dată vine iarna  cînd avem nevoie de emoții
curs de programare (1) jpg
Cel mai bun curs de programare NU e un curs. Obții primul job în 8 luni, garantat!
O ofertă de nerefuzat, pe care nu o vei mai întîlni în cazul niciunui alt curs de programare.
poster Spoken Word Sessions 15 01 png
SWORDS: Ronin Terente și Lena Chilari în dialog cu Cosmin Perța
Seria de evenimente SWORDS - Spoken Word Sessions continuă la început de an cu doi perfomeri din Republica Moldova.
blonde woman blogger is showing how make up use cosmetics jpg
La ce să fii atentă atunci cînd îți alegi produsele pentru machiaj
Produsele cosmetice au rol foarte important, pe lîngă faptul că ele ajută la conturarea trăsăturilor feței, ele ajută și la regenerarea pielii.
hanorace dama(1) jpg
Hanorace cu glugă fără fermoar pentru femei la modă
Se pare că a decide ce hanorace pentru femei ar trebui să fie în garderoba noastră pare ușor.
IMG 8731 1 jpg
Coșurile cadou, darurile care nu se demodează, indiferent de ocazie!
În primul rînd, coșurile cadou aduc nu unul, ci mai multe bucurii laolaltă. Cînd alegi un coș cadou, nu optezi pentru simple obiecte, ci oferi, de fapt, experiențe memorabile!
infinitul intr o trestie png
vizual toni grecu jpg
Serile Enayati Medical City, ediția a III-a: Terapia rîsului, discuție cu Sever Voinescu și Toni Grecu
Serile Enayati Medical City continuă în 7 decembrie 2022, începînd cu ora 19.00 în cadrul Enayati Medical City!
poster Tess Parks 3 12 jpg
Recomandări de week-end
Artista canadiană Tess Parks concertează în premieră la București.
pre ul uniswap cand este cel mai bun moment sa cumperi uni  dilemaveche png
Prețul Uniswap: Cînd este cel mai bun moment să cumperi UNI?
Pur și simplu cumperi monede cînd prețul Uniswap este scăzut și le vinzi cînd prețul este ridicat.
dylan gillis KdeqA3aTnBY unsplash jpg
Scurt ghid despre cultura și structura organizațională
Construirea unei culturi și structuri organizaționale sănătoase și pozitive nu este o sarcină ușoara, dar orice organizație o poate realiza.
floraria online bloomeria livrare flori jpg
Ești o persoană creativă și pasionată de beauty Vezi ce job ți se potrivește! jpg
Proiectul Open Museums Open Hearts jpg
„Rădăcini și visuri” ale tinerilor din Ucraina
De joi, 27 octombrie, pînă la finalul lunii noiembrie, 40 de tineri din Ucraina cu vîrstă cuprinsă între 15-18 ani sînt invitați să participe la etapa a doua a proiectului Open Museums Open Hearts.
Red Bull Dance Your Style 2022 (1) jpg
16 dintre cei mai buni dansatori români se duelează pentru un loc în Finala Mondială din Africa de Sud
O demonstrație în forță, de o energie molipsitoare, Red Bull Dance Your Style este o competiție internațională de all-styles street-dance, cu evenimente în peste 30 de țări.
Masterclass Cronicari Digitali Cine asculta o Casa   Bucuresti 15 octombrie 2022 (17) jpg
Soluții pentru problemele de patrimoniu, indentificate în Masteclass Cronicari Digitali „Cine ascultă o casă?”
La finalul săptămînii trecute, la București, timp de mai bine de șase ore, în patru sesiuni de masterclass, arhitecți, specialiști și profesioniști implicați în restaurarea și valorificarea caselor istorice au luat parte la Masteclass Cronicari Digitali „Cine ascultă o casă?”.
pexels ylanite koppens 744969 jpg
Sugestii de cadouri care pot fi oferite angajaților
Ești om de afaceri, ceea ce înseamnă că ești conștient că fără dedicarea, experiența și profesionalismul salariaților tăi, firma ar fi avut destul de mult de suferit.
Vizual Masterclass Cronicari Digitali Cine asculta o casa 15 octombrie 2022 jpg
Valorizarea clădirilor istorice, în centrul primului Masterclass Cronicari Digitali „Cine ascultă o casă?”
Cine ascultă o casă?”, proiectul care își propune să ofere exemple de bune practici de la cei care „au ascultat o clădire” în beneficiul comunității și al protejării clădirilor istorice, invită experții, autoritățile și pe toți cei interesați de patrimoniu pentru o zi de Masterclass, în București.
 SF 6065 JPG
Karpatia Horse Show 2022: șapte premii pentru România, 15 mii de spectatori și o atmosferă chic!
Un weekend de excepție si un „salt” important pentru Karpatia Horse Show, cu ocazia celei de-a VII-a ediții desfășurate pe Domeniul Cantacuzino din Florești (Prahova).

Adevarul.ro

image
Când ajunge din nou în România un val de aer polar: unde se anunță ger cumplit, cât mai ninge la munte
Trei zile de iarnă autentică se anunță în mai multe județe din zona de munte. Meterologii anunță ninsori puternice și viscol. Începând de duminică însă un val de aer polar lovește România. Sunt așteptate temperaturi de până la minus 20 de grade Celsius.
image
Trufia îngroapă România. De ce nu putem fi cel mai de preț aliat pentru Occident: „Suntem ca ruda aia săracă...”
România nu reușește să profite de oportunităţi și să-și exploateze potențialul. Marius Ghincea, profesor la Universitatea Johns Hopkins, explică ce-i lipsește României.
image
Netflix, accesat doar din propria locuinţă. Compania ia măsuri drastice: care va fi singura excepţie
Netflix urmează să ia măsuri drastice, astfel încât utilizatorii să nu îşi mai poată împărţi contul cu alte persoane. Decizia a venit, după ce datele statistice au arătat că peste 100 de milioane de utilizatori din întreaga lume folosesc, de fapt, contul altcuiva.

HIstoria.ro

image
Originea familiei Caragiale. Recuperarea unei istorii autentice
„Ce tot spui, măi? Străbunicul tău a fost bucătar arnăut, plăcintar! Purta tava pe cap. De-aia sunt eu turtit în creștet!”, astfel îl apostrofa marele Caragiale pe fiul său Mateiu, încercând să-i tempereze fumurile aristocratice și obsesiile fantasmagoric-nobiliare de care acesta era bântuit.
image
Reglementarea prostituției în București, la sfârșitul secolului al XIX-lea
Către finalul secolului al XIX-lea, toate tentativele întreprinse pentru a diminua efectele prostituției prin regulamente, asistență medicală și prin opere de binefacere nu dădeau rezultatele așteptate, mai ales în ceea ce privește răspândirea bolilor venerice.
image
Anul 1942, un moment greu pentru Aeronautica Regală Română
Anul 1942 a însemnat pentru Aeronautica Regală Română, ca de altfel pentru toate forțele Armatei române aflate în zona de operațiuni, un moment deosebit de dificil.