Retrospectiva anului 2019. Poezia

6 ianuarie 2020
Retrospectiva anului 2019  Poezia jpeg

Sînt deja cîțiva ani de cînd țin această retrospectivă și nu pot să nu observ că poezia românească este într-o continuă creștere valorică. De ceva vreme, mai toate editurile importante dezvoltă proiecte bine articulate pentru promovarea acestui gen literar, deplîns de unii ca fiind Cenușăreasa genurilor literare. Nimic mai fals. Se citește din ce în ce mai multă poezie (nu știu dacă se și cumpără), există un public din ce în ce mai bine definit format din oameni din afara lumii literare. Pînă nu demult, cei care citeau poezie erau poeții înșiși sau cei care aspirau la acest statut. Nu sînt un optimist, dimpotrivă, dar producția editorială (a anului 2019) mă îndreptățește să abandonez, măcar pentru o vreme, scepticismul.

În colecția Vorpal a editurii Nemira au apărut cărți notabile ale unor autori din generații diferite: minunata lume disney (Elena Vlădăreanu), Cu Orice e posibil (Bogdan Ghiu), Jes (Jesica Baciu) și Berlin (Krista Szöcs).

Editua Vinea a propus în 2019 titluri precum Cuvinte strigîndu-și cenușa (Miron Kiropol), Mitologia morții moderne (Dorina Brîndușa Landén), Vals în cămașa de forță (Ioana Negoescu), Mierla bolnavă de friguri (Gabriela Schuster), Intravenos (Mihail Gălățanu), Tu, adică Eu (Marina Dumitrescu), Mon amour ma tristesse (Carmen Secere) și Concis (Gabriela Schuster).

Și Tracus Arte a propus titluri demne de a fi menționate. Din producția editorială bogată, din care nu lipsesc reeditările, amintesc aici Miere pentru toate exponatele (Antiom Oleacu), Un cap pentru un coș de gunoi (Artur Cojocaru), Cîteva clipe, spre seară (Adrian Bodnaru), Dale (Vlad Niculescu), Portrete, autoportrete (Ioana Ieronim) – o antologie, Loja dezaxaților (V. Nicolae) și Meditațiile bătrînului despre libertate (Vlad Sibechi).

Paralela 45 a propus Cutii (Cătălina Bălan) - debut, Hype (Hose Pablo), Triphopuri (Dan Negrea) și Inima de altă parte (Paul Țanicui), pulsul nu poate fi minimalist (Mariana Codruț), Jos realitatea! (Florin Iaru) și Animalul diafan (Radu Andriescu).

Casa de editură Max Blecher a avut un an foarte bun, publicînd cărți valoroase: Insustria liniștirii adulților (Anastasia Gavrilovici) – debut, Vatra luminoasă (Daniela Luca), Ziua în care a murit John Lennon (Gelu Diaconu), Thanato Hotel (Livia Ștefan), Ascunde toate amintirile și distruge tot ce-am atins (Luminița Amarie), Memoria unui mort este memoria mea (Nicolae Coande), Psalmi (Radu Vancu), soft guerrilla (Teodora Coman) și Scrum (Veronica Ștefăneț) – debut. O surpriză frumoasă a venit din partea Editurii Polirom, care a publicat în 2019 volumul Uau al lui Dan Sociu. Ar mai fi de adăugat cartea Ofeliei Prodan, Periodic reciclăm clișeele (Limes) și pe cea semnată de Claus Ankersen și Andrei Zbîrnea, Pink Pong (frACTalia).

În cele ce urmează, voi comenta succint cărțile care m-au convins cel mai mult.

După o tăcere de aproape treizeci de ani, Florin Iaru a publicat Jos realitatea, o carte care, din anumite puncte de vedere, a constituit surpriza anului 2019. Avem de-a face cu o scriere manifest, care, din fericire, nu e nici tezistă, nici ideologică, cum se întîmplă cu multe volume din această categorie. În poeziile lui Florin Iaru se conturează un corp al realității format din cele mai banale și antipoetice obiecte. Realitatea care s-a prostituat prin uzură și lipsă de conținut interferează cu ideea de artă, care și ea e decăzută din drepturi și lipsită de idealitate. Realitatea și arta au ajuns simple deșeuri nereciclabile. Și totuși, simplul efort de a le conjuga, de a le face să rezoneze și să vibreze între ele, conduce spre efecte poetice remarcabile: „Printre poezii-furculițe, poezii-pocnitori și poezia-cetății - / poezia-supozitor alunecă mîngîietor de ușor! / În loc să îmbrățișezi, în loc să-ți desfaci picioarele larg / să intre carnea, cu toată plăcerea, să sudui, să fuți, / tu violezi cartea de bucate” (Jos realitatea!). Poetul forțează limitele limbajului poetic (devenit și el convențional), dar nu vrea cu tot dinadinsul să pună ceva în loc. Un anumit lucru îi este totuși specific. Energia. Pe de o parte, ea vine din rafalele de cuvinte ce par să nu se mai termine, iar, pe de altă parte, prin versurile rimate, dar necantabile ce electrizează poemele: „Gata! Termină cu fanteziile! / Ajunge! De ce te agiți? / S-a dus, s-a uitat, s-a terminat. / Ești liber, ești bărbat. / Ne trebuie ceva să ștergem orice sentiment de căcat” (Pe lîngă corpul fără soț).

coperta2 jpg jpeg

Poezia Marianei Codruț din pulsul nu poate fi minimalist e directă, tăioasă, elastică și electrică. Poezia Marianei Codruț e frondă, e șoc, după cum ea însăși mărturisește într-unul din textele de la începutul cărții. De altminteri, în prima parte a volumului există mai multe texte ce au drept subiect poezia. Dar nu putem vorbi despre niște ars poetica pentru că valoarea cea mai înaltă a poetei pare a fi libertatea, lipsa oricărei constrîngeri, iar artele poetice sînt, prin însăși natura lor, restrictive, auto-limitatoare: „poezia e șoc / precum crima adolescentului din vecini / pe care nu-l credeai în stare de crimă. / gesturi ca oricare cuvinte de fiecare zi / chiar puțină frondă. Ei da nimic anormal! / și brusc toporul decapitînd obișnuința” („un posibil portret al poeziei”). Ideea libertății, ca formă supremă a trăirii adevărate apare în mai multe texte. O întreagă literatură îi găsește pe cei capabili să-i priveze pe alții de libertate, undeva în afara lor. În cazul Marianei Codruț, libertatea nu poate fi anulată decît de persoana în cauză: „noapte precară, / păstrăv alunecînd pe gheață, / lătratul cîinilor o sfîșie la răstimpuri / - el nu e niciodată fără rost, / îți amintește de teritoriul vieții. / numai instinct fierbinți, pulsatorii / în lucerna inexistentă a crîngului, / cîinii simt cînd înfrunți gîndul / că există un singur obstacol / în fața libertății: tu însuți” („un singur obstacol”).

Radu Andriescu pare a se afla la apogeul carierei sale de poet. Sau poate nu, cine știe? După trilogia apărută la Casa de Editură Max Blecher, revine la scurt timp cu Animalul diafan. Cartea de față pare scrisă foarte lejer, fără o preocupare vizibilă pentru forma textelor sau pentru o formulă poetică anume. E cartea unui poet care s-a săturat să experimenteze formule de import (a se vedea primele șapte plachete de versuri ale poetului reunite de curînd în antologia Oglinda la zi) și acum scrie cum îi vine, ignorînd multe dintre prejudecățile sau concepțiile literaturii / criticii de azi. Pentru Andriescu libertatea e o condiție a existenței (ca și la Mariana Codruț, dar în cu totul alt sens). Libertatea înseamnă și călătorie. Fie că vorbim despre un pelerinaj pe la crîșmele din Iași, fie că urmărim aventura lui Kram, ursul bipolar: „Kram era îndrăgostit de-o focă, / Ședea cuminte, cu turul pe o rocă / Foca avea musteți materne, / Iar Kram clipea la valurile terne” („Kram, ursul bipolar”). Rimele la care recurge Radu Andriescu în volumul de față par menite să ironizeze chiar formula literară în cauză. Autorul se ia adesea peste picior, opunînd temele înalte, elitiste, unora mărunte din cotidianul cel mai apropiat. Poemul „Între Noua critică și Structuralism, merg la cantina” este un exemplu în acest sens. Deși pot fi decupate multe pasaje foarte bune din această carte, unitară și egală sieși, preferatul meu este următorul: „Stau, în mintea mea, pe o băncuță, / în fața camerei din leprozerie. / Un soi de librărie, / în care nu intră nimeni. / Și aș vrea să am un geamăn parazit / în vitrine, mult mai simpatic / decît mine. / Un animal diafan, / care strînge iubirea celor din jur / ca becurile de pe stradă / fluturii” („Animalul diafan”).

Este dificil de sintetizat în doar cîteva rînduri o carte atît de complexă cum este Uau de Dan Sociu. Voi încerca, riscînd să omit unele aspecte importante ale volumului de față. Dintr-un anumit punct de vedere, Uau este o sinteză a tot ce a scris poetul pînă acum, dar, atenție, o sinteză deturnată de la sensurile și manierele anterioare. Acest poem amplu de 127 de pagini adună aluviunile unei conștiințe care a știut în trecut să mixeze în cele mai surprinzătoare feluri realul (a se citi biograficul). Avem de-a face cu un Sociu recognoscibil imediat, care este totuși altul. E clar că autorul a depășit anumite etape, atît existențiale, cît și estetice și acum se află într-un prezent al recapitulării. Cu alte cuvinte, lucruri din trecut sînt trăite cu intensitatea și pasiunea prezentului. De aici, coerența planului narativ al cărții ce conține istorii berlineze, bucureștene, botoșănene etc. Amintirea alcoolului, a drogurilor ușoare, a deliciilor sexuale, toate „nevoi speciale” ale trecutului par să facă parte dintr-un „patrimoniu” personal ce poate fi accesat oricînd, dar fără a fi necesar. Cartea poate fi citită și ca experiența unei iluminări, dar a unei iluminări parțial ratate: „De Sf. Nicolae am fost la Răchiți, la biserică, unde se spune că ar fi niște părticele din moaștele sfîntului, dar am găsit biserica închisă”.

Ca și în romanul Transparența, Radu Vancu concentrează în ai săi Psalmi temele sale predilecte. Nu le voi mai enumera aici. Ele sînt cunoscute foarte bine de toți cititorii săi. Ceea ce reușește cu adevărat spectaculos este să rescrie la modul simbolic Paradisul cu ingredientele Infernului. Astfel, frumusețea se naște din cruzimea cea mai atroce, din rănile lăuntrice imposibil de cicatrizat. Ceea ce apare ca element de noutate în poezia lui Vancu este ideea de călătorie. El își poartă Infernul-Paradisul în inimă prin diferite locuri ale lumii și înalță psalmi către o divinitate înzestrată cu toate atributele omenești. Interesantă este de urmărit în carte metamorfoza utopiei, care e pusă mereu în legătură cu alți determinanți: „Utopia mea a fost inima ta / Utopia ta, ceva mai modestă, a fost paradisul” sau „Utopia mea personală a fost inima” sau „Utopia ta personală a fost inima mea” sau „Utopia mea personală a fost inima mea” ș.a. Vancu reușește să dea cruzimii o dimensiune miniaturală, chiar gingașă. Să adune toată suferința într-un joc pe care adulții îl învață de la copii. Dumnezeul cu atributele omenești și Omul înzestrat cu trăsăturile dumnezeiești își schimbă reciproc rolurile de mai multe ori în carte. Doar așa e posibilă poezia și frumusețea: „Dacă poezia e posibilă chiar și cînd ești înnămolit în atîta oboseală, dacă poezia e indiferentă la toată suferința asta, dacă se alimentează din ea fără să ți-o anestezieze – atunci e deja aproape nedrept. Aproape sublim – dar aproape nedrept. Ar trebui ca omul să pedepsească suferința amputîndu-și toate organele pentru frumos. Să nu mai permiți creierului care vede suferința să vadă și frumosul”.

În loc de concluzie, aș reveni la ideea că 2019 a fost un an excelent pentru poezie și nu numai. Literatura română din ultimii ani a recuperat mult din diferența valorică ce exista pînă nu demult între aceasta și cea europeană.

Şerban Axinte este scriitor şi critic literar. Cea mai recentă carte publicată: My murderer’s chant and other poems (2006-2016), traducere de Ioana Miron, Editura Vinea, 2017.

pexels andrea piacquadio 941555 jpg
Stresul de sărbători. Cum să îi faci față mai ușor
Amintește-ți că cel mai potrivit cadou pentru mama este, de cele mai multe ori, veselia și buna dispoziție din ziua de Crăciun, cu toată familia la masă.
The Veils Poster Web jpg
Finn & Oigăn, solo
Originar din Londra dar relocat în Noua Zeelandă, Finn Andrews este compozitor și multi-instrumentist.
ILUMA Stardrift KV Landscape jpg
Philip Morris International lansează în România prima ediție limitată IQOS ILUMA – descoperă IQOS ILUMA STARDRIFT
Philip Morris International (PMI) lansează la finalul acestei luni IQOS ILUMA STARDRIFT, prima ediție limitată a celui mai inovator produs din portofoliul său de alternative fără fum.
Grand Hotel Europa  poza 1 jpg
Grand Hotel Europa sau adevărul minciunilor la persoana întîi
Cu atît mai puțin unul în vogă ca autoficțiunea, explorat de nume mari ale ultimelor decenii precum Annie Ernaux sau Karl Ove Knausgård.
foto alex galmeanu jpg
dragostea, regim urban
Poate pentru că dimineața am intrat la loc în mine
ce rol are vitamina e jpg
Top 3 cele mai frecvente probleme ale pielii și cum le poți combate
Nu uita să faci schimbări și în alimentație: consumă produse cu indice glicemic mai scăzut și evită excesul de lactate.
featured image (7) jpg
un parfum clasic de barbati jpg
Idei de cadouri pentru bărbații din viața ta - ce să le dăruiești, în funcție de relația dintre voi
Așa că, o idee bună este să notezi fiecare link pe care ți-l trimite amicul tău, pentru a fi mai ușor să îi găsești cadoul ideal.
DilemaVeche (2) (3) jpg
Aproximativ 33% dintre parfumurile masculine sînt folosite de femei! Ce ingrediente au astfel de parfumuri?
Foarte apreciate sînt și parfumurile orientale pentru bărbați, care au note unice, catifelate, arome de vanilie și alte condimente minunate.
alege o crema pentru tenul uscat jpg
6 produse de îngrijire care să nu îți lipsească din trusa cosmetică
Toate acestea au proprietăți extraordinare și te pot ajuta să îți menții pielea tînără și frumoasă pentru cît mai mult timp.
AM jpg
Depresie
Cum să nu fiu mohorît
caserole mancare unica folosinta snick ambalaje jpg
Caserole pentru mîncare de unică folosință disponibile la Snick Ambalaje
Acest concept este unul care reușește să atragă mulți clienți, consumatori totodată.
Bulucz jpg
Relicve, ustensile
Tocmai îmi vin în minte spălarea picioarelor, Ciubotele lui van Gogh
IQOS x DIPLOMA 5 jpg
Omid Ghannadi, creatorul instalației IQOS x DIPLOMA: Apreciez că sînt companii care se implică atît de vizibil în sprijinul comunității
El este omul din spatele instalației imersive IQOS proiectată special pentru ediția de anul acesta a festivalului DIPLOMA.
Eutanasie
Cum ne-ai învățat să fim atenți
DilemaVeche (2) (2) jpg
10 dintre cele mai importante "remontadas" din istoria fotbalului
FC Barcelona a reușit cea mai impresionantă „remontada” din topul nostru.
IQOS x DIPLOMA 11 jpg
DIPLOMA Show sărbătorește 10 ani. IQOS susține industriile creative ca partener pentru al patrulea an consecutiv
La a X-a ediție a festivalului, vor fi reprezentate 16 specializări, de la arhitectură și peisagistică, arte grafice, design de produs și fashion, pînă la artele clasice - pictură și sculptură.
MS jpg
Soră profet și soldat
Un cîntec acoperă dealuri în Donbas
MCER3 jpg
Muzeul Cărții și Exilului Românesc a fost inaugurat la Craiova
De altfel, una dintre strategiile Consiliului Județean Dolj este de a readuce la viață clădirile de patrimoniu.
Saltele: cheia supremă pentru un somn de calitate și o sănătate excelentă
Pentru a vă păstra salteaua mulți ani de acum înainte, ar trebui să urmați cîteva reguli simple de îngrijire.
Limbă, tehnologie și cultură  Crearea de punți într o lume globalizată png
Limbă, tehnologie și cultură: Crearea de punți într-o lume globalizată
În concluzie, limbă, tehnologie și cultură joacă un rol vital în crearea de punți într-o lume globalizată.
pompa de caldura aer apa monobloc bricolaj market 1 jpg
Cumpără o pompă de căldură aer-apă monobloc de la Bricolaj Market!
Ești pregătit să faci față eficient necesităților tale de încălzire pentru locuință? Verifică ce găsești pe site-ul Bricolaj Market!
unnamed 2 jpg
serile Enayati Medical City png
Serile Enayati Medical City - a VI-a ediție
Continuăm seria evenimentelor Serile Enayati Medical City cu cea de-a VI-a ediție, care va avea loc miercuri, 27 septembrie, ora 19.00, în incinta Enayati Medical City din sectorul 1.

Adevarul.ro

image
Caz șocant în Olt. Un bărbat a fost decapitat, iar capul i-a fost aruncat la WC
Un caz șocant de crimă s-a produs miercuri, 6 decembrie 2023, în jurul orei 14,30, în localitatea Slătioara din județul Olt. Un bărbat a fost decapitat de un altul.
image
Manele cu conotații sexuale, la balurile de boboci din Craiova. "Au ajuns să le arate pe scenă și cum se face" VIDEO
Un liceu renumit din Craiova este arătat cu degetul după ce în spațiul public au apărut imagini de la petrecerea elevilor de clasa a IX-a. Artistul Luis Gabriel, anunțat pe afișul evenimentului drept "special guest". este acuzat că a cântat în fața minorilor melodii obscene.
image
Scandal în Italia: Bijutier condamnat la 17 ani de închisoare pentru uciderea a doi hoți care i-au legat fiica și i-au jefuit magazinul VIDEO
Un bijutier din Italia a fost condamnat la 17 ani de închisoare pentru că a împușcat mortal doi hoți care i-au jefuit magazinul și i-au legat fiica. Sentința a declanșat o dezbatere aprinsă privind limitele autoapărării în Italia.

HIstoria.ro

image
Zguduitoarea dramă amoroasă din Brăila, care a captivat presa interbelică
În anii 1923-1924, numita Anny Bally din Brăila, „de o frumuseţe rară“, a încercat să se sinucidă din dragoste. În 8 noiembrie 1924, tot din amor, şi-a împuşcat iubitul, după care s-a împuşcat şi ea.
image
Importanța stației NKVD de la Londra în timpul celui de-al Doilea Război Mondial
În 1941, stația NKVD de la Londra era cea mai productivă din lume, comunicând Moscovei 7.867 de documente diplomatice și politice, 715 documente pe probleme militare, 127 referitoare la aspecte economice și 51 legate de activități sau operațiuni ale serviciilor de informații.
image
Ce a însemnat România Mare
1 Decembrie 1918 a rămas în mentalul colectiv ca data la care idealul românilor a fost îndeplinit, în fața deschizându-se o nouă etapă, aceea a conștientizării și punerii în aplicare a consecințelor ce au urmat acestui act, crearea României Mari.