Regulament concurs ÔÇťCartea cu autografÔÇŁ

21 octombrie 2010
Regulament concurs ÔÇťCartea cu autografÔÇŁ jpeg

Art.1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI ÔÇťCartea cu autografÔÇŁ
 
1.1. Concursul ÔÇ×Cartea cu autografÔÇŁ este este organizat S.C. SATIRICON S.R.L., cu sediul ├«n Bucure┼čti, str. Fabrica de glucoza nr 21, parter, sector 2, ├«nregistrat─â ├«n Registrul Comer┼úului al Municipiului Bucure┼čti sub nr.J40/16647/2005, av├ónd CUI RO 18006758, ┼či cont bancar identificat prin cod IBAN RO41 BRDE 445S V476 4476 4450 deschis la BRD sucursala Dorobanti, reprezentat─â reprezentata prin dl. Peter Houston Frank, Director Marketing, in calitate de mandatar al reprezentantilor legali ai societatii, conform procurii notariale nr. 3189 din 06.07.2010
1.2. Concursul ÔÇťCartea cu autografÔÇŁse va derula cu respectarea prevederilor cuprinse ├«n prezentul regulament (denumit ├«n cele ce urmeaz─â ÔÇťRegulamentulÔÇŁ). Termenii ┼či condi┼úiile prezentului Regulament, a┼ča cum sunt prezentate mai jos, sunt obligatorii pentru to┼úi participan┼úii la concurs.
1.3. Organizatorii ├«┼či rezerv─â dreptul de a modifica Regulamentul, aduc├ónd la cuno┼čtin┼úa publicului acest fapt.

Art.2.  DURATA CONCURSULUI
 
2.1. Concursul ÔÇťCartea cu autografÔÇŁ se desf─â┼čoar─â ├«n perioada 21.10.2010- 4.11.2010, pe site-ul www.dilemaveche.ro

2.2. ├Än data de 3.11.2010 va avea loc desemnarea c├ó┼čtig─âtorilor ├«n urma evaluarii de catre redactie a scrisorilor primite pe adresa dilema@satiricon.ro , acesta fiind procesul de desemnarea a celor cinci castigatori. In data 4.10.2010, va avea loc publicarea pe site-ul www.dilemaveche.ro a c├ó┼čtig─âtorilor. Premiile vor intra in posesia castigatorilor in termen de doua saptamani de la data publicarii rezultatelor concursului.

Art 3. PREMIILE OFERITE SI VALOAREA LOR
 
3.1. În cadrul concursului, vor fi oferite 5 premii a cate doua carti. O carte din fiecare pachet are autograf Herta Muller.

3.2. VALOARE TOTALA A PREMIILOR este de 250 de lei. 
Nu sunt impozabile veniturile ob┼úinute din premii ├«n bani ┼či/sau ├«n natur─â, sub valoarea sumei 600 lei, pentru fiecare premiu.
Orice alte obliga┼úii de natur─â fiscala sau de alta natur─â ├«n legatur─â cu aceste venituri sunt ├«n sarcina exclusiva a c├ó┼čtig─âtorilor.
3.5. Organizatorul se oblig─â s─â nu acorde contravaloarea ├«n bani sau ├«n alte obiecte a premiilor oferite la acest concurs, acord├ónd exclusiv premiul stabilit prin regulament, iar c├ó┼čtig─âtorii nu pot solicita modificarea parametrilor premiilor oferite.

Art 4. INSCRIEREA PARTICIPANTILOR

4.1.Participantii se înscriu în concurs trimitand textul lor, respectrand tema concursului, la adresa dilema@satiricon.ro, in perioada 21.10.2010-30.10.2010.
E-mailul trebuie sa contina numele si prenumele participantului si un numar de telefon unde poate fi contactat.
4.2 Concursul este alcatuit in homepage.
4.3.C├ó┼čtig─âtorii concursului Dilema Veche vor fi publica┼úi pe site-ul http://www.dilemaveche.ro/ ├«n data de 4.11.2010.


Art 5. ACORDAREA PREMIILOR
 
5.1. Un participant nu se poate inscrie cu mai multe ÔÇťnume utilizatorÔÇŁ.
5.2. În perioada 21-30.10.2010, are loc trimiterea textelor de către concurenţi. Concurentii vor respecta tema propusa vor intra in concurs.
5.3 Premiile se acorda dupa evaluarea de catre redactie a textelor trimise.
5.4. Data limit─â de revendicare a premiului este 1.12.2010. C├ó┼čtig─âtorii pot revendica remiile de luni p├ón─â vineri intre orele 9:00 ÔÇô 18:00 la sediul din Sos. Facbrica de Glucoza 21, sector 2, Bucuresti. Castigatorii pot solicita ca premiile sa fie trimise prin posta, in cazul in care adresa de livrare nu este in Bucuresti. Livrarile premiilor prin posta se vor face exclusiv pe teritoriul Romaniei iar cheltuielile de transport vor fi asigurate de catre organizator.
5.5. În cazul în care, pana în data de 13.12.2010, câstigatorii publicati pe site nu semnează procesul verbal de predare primire a premiului, cu organizatorul, acestia îsi vor pierde premiul, premiile astfel neacordate făcând obiectul unui concurs viitor.
5.6. Pentru ridicarea premiilor câstigatorii trebuie sa se prezinte cu actul de identitate la adresa Sos. Facbrica de Glucoza 21, sector 2, Bucuresti, sau sa trimita prin fax o copie dupa actul de identitate, la numarul 021.407.76.78.
5.7. Neprezentarea unui document de identitate va conduce, în mod obligatoriu, la neacordarea premiului.
 
Art.6. REGULAMENTUL CONCURSULUI ÔÇťCartea cu autografÔÇŁ
6.1.Regulamentul de participare/desf─â┼čurare a concursului se afl─â ├«n form─â prescurtat─â pe site- ul www.dilmaveche.ro
6.2. Regulamentul concursului va putea fi consultat gratuit, în formă integrală, la sediul organizatorilor.
 
ART. 7. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE
 
7.1. Prin participarea la concursul ÔÇťCartea cu autografÔÇŁ participan┼úii pot fi de accord ca datele lor personale s─â intre ├«n baza de date a organizatorului, acestea put├ónd fi folosite pentru activit─â┼úile de marketing ale acestuia.
7.2. Organizatorul se oblig─â ca datele personale transmise de participan┼úi s─â nu fie difuzate c─âtre ter┼úi sau ├«n str─âin─âtate, cu exceptia persoanelor implicate ├«n organizarea concursului sau a  operatorului de marketing direct al Organizatorului.
7.3. Datele personale prelucrate vor fi nume, prenume, num─âr de telefon, email, adresa de corespondenta, varsta, Oras si sector/judet. 
7.4. Organizatorul ├«┼či rezerv─â dreptul de a anunta public numele participan┼úilor c├ó┼čtig─âtori ┼či premiile c├ó┼čtigate, ├«n conformitate cu legisla┼úia ├«n vigoare.
7.5. Participan┼úii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scris─â adresat─â  Organizatorului, ┼čtergerea sau actualizarea datelor personale, ├«n conformitate cu prevederile Legii 677/2001 pentru protec┼úia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ┼či libera circula┼úie a acestor date precum ┼či ale Legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal ┼či protec┼úia vie┼úii private ├«n  sectorul comunica┼úiilor electronice.
7.6. De asemenea, organizatorul informeaz─â participan┼úii c─â beneficiaz─â de drepturile prevazute de art. 12-18 din Legea 677/2001, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces, dreptul de interven┼úie asupra datelor ┼či dreptul de opozi┼úie etc. pe care le pot exercita printr-o cerere scris─â adresat─â c─âtre S.C. SATIRICON S.R.L.
7.7. În contextul celor mai sus menţionate, drepturile persoanei vizate în contextul
prelucr─ârii datelor cu caracter personal sunt:
 
7.7.1. Dreptul de acces la date
7.7.1.1. Orice persoana vizat─â are dreptul de a ob┼úine de la operator, la cerere ┼či ├«n mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului c─â datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta.    
7.7.1.2. Operatorul este obligat, în situaţia în care prelucrează date cu caracter personal care privesc solicitantul, să comunice acestuia, împreună cu confirmarea, cel putin urmatoarele:
a.    informa┼úii referitoare la scopurile prelucr─ârii, categoriile de date avute ├«n vedere  ┼či
destinatarii sau categoriile de destinatari c─ârora le sunt dezv─âluite datele;
b.    comunicarea ├«ntr-o form─â inteligibil─â a datelor care fac obiectul prelucr─ârii, precum ┼či
a oricărei informaţii disponibile cu privire la originea datelor;
c.    informa┼úii asupra principiilor de func┼úionare a mecanismului prin care se efectueaz─â
orice prelucrare automat─â a datelor care vizeaz─â persoana respectiv─â;
d.    informa┼úii privind existen┼úa dreptului de interven┼úie asupra datelor ┼či a dreptului  de
opozi┼úie, precum ┼či condi┼úiile ├«n care pot fi exercitate;
e.    informa┼úii asupra posibilit─âtii de a consulta registrul de evident─â a prelucr─ârilor de
date cu caracter personal, de a inainta pl├óngere c─âtre autoritatea de supraveghere, precum ┼či de a se adresa instantei pentru atacarea deciziilor operatorului.
7.7.1.3.    Persoana vizat─â poate solicita de la operator informatiile de mai sus printr-o cerere intocmit─â ├«n form─â scris─â, datat─â ┼či semnat─â. ├Än cerere solicitantul poate arata dac─â dore┼čte ca informa┼úiile s─â ├«i fie comunicate la o anumita adres─â, care poate fi ┼či de post─â electronic─â, sau printr-un serviciu de coresponden┼ú─â care s─â asigure c─â predarea i se va face numai personal.
7.7.1.4.    Operatorul este obligat s─â comunice informa┼úiile solicitate ├«n termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei op┼úiuni a solicitantului exprimate potrivit celor de mai sus.
 

7.7.2.  Dreptul de interven┼úie asupra datelor
7.7.2.1. Orice persoan─â vizat─â are dreptul de a ob┼úine de la operator, la cerere ┼či ├«n mod gratuit:
a. dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ┼čtergerea datelor a c─âror prelucrare
nu este conform─â prezentei legi, in special a datelor incomplete sau inexacte;
b. dupa caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este
conform─â prezentei legi;
c.    notificarea c─âtre ter┼úii c─ârora le-au fost dezv─âluite datele a oricarei opera┼úiuni
efectuate conform lit. a. sau b., dac─â aceasta notificare nu se dovede┼čte imposibil─â sau nu presupune un efort disproportionat fa┼ú─â de interesul legitim care ar putea fi lezat.
7.7.2.2.    Pentru exercitarea acestui drept, persoana vizat─â va ├«nainta operatorului o cerere ├«ntocmit─â ├«n form─â scris─â, datat─â ┼či semnat─â. ├Än cerere solicitantul poate arata dac─â dore┼čte ca informa┼úiile s─â ├«i fie comunicate la o anumita adres─â, care poate fi ┼či de post─â electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
7.7.2.3.    Operatorul este obligat sa comunice masurile luate in temeiul prevederilor precedente, precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu character personal referitoare la persoana vizat─â, in termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului de a i se comunica informatiile in scris la o anumita adresa fizica sau virtuala (electronica).
 

7.7.3.  Dreptul de opozitie
7.7.3.1.    Persoana vizat─â are dreptul de a se opune ├«n orice moment, ├«n mod gratuit ┼či f─âr─â nici o justificare, ca datele care o vizeaz─â s─â fie prelucrate ├«n scop de marketing direct, ├«n numele operatorului sau al unui ter┼ú, sau s─â fie dezvaluite unor ter┼úi ├«ntr-un asemenea scop.
7.7.3.2.    ├Än vederea exercit─ârii drepturilor prev─âzute mai sus, persoana vizata va inainta operatorului o cerere intocmit─â ├«n form─â scris─â, datat─â ┼či semnat─â. ├Än cerere, solicitantul poate ar─âta dac─â dore┼čte ca informa┼úiile s─â ├«i fie comunicate la o anumita adres─â, care poate fi si de posta electronic─â, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
7.7.3.3.    Operatorul este obligat s─â comunice persoanei vizate m─âsurile luate, precum ┼či, dac─â este cazul, numele ter┼úului c─âruia i-au fost dezv─âluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizat─â, ├«n termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei op┼úiuni a solicitantului de a i se comunica informa┼úiile ├«n scris la o anumit─â adres─â fizic─â sau virtual─â (electronic─â).
   
7.7.4. Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale
7.7.4.1. Orice persoană are dreptul de a cere si de a obţine:
a. retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privinţa sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalitaţii sale, precum competent profesională, credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte;
b. reevaluarea oricarei alte decizii luate în privinţa sa, care o afectează în mod semnificativ,
c. dac─â decizia a fost adoptat─â exclusiv pe baza unei prelucr─âri de date care ├«ntrune┼čte condi┼úiile prevazute la lit. a).
7.7.4.2. Respectându-se celelalte garanţii prevăzute de lege, o persoană poate fi supusă unei decizii de natura celei de mai sus, în urmatoarele situatii:
a. decizia este luat─â ├«n cadrul ├«ncheierii sau executarii unui contract, cu condi┼úia ca cererea de ├«ncheiere sau de executare a contractului introdus─â de persoana vizat─â s─â fi fost satisfacut─â sau ca unele masuri adecvate, precum posibilitatea de a-┼či sus┼úine punctul de vedere, s─â garanteze apararea propriului interes legitim;
b. decizia este autorizat─â de o lege care precizeaz─â m─âsurile ce garanteaz─â ap─ârarea interesului legitim al persoanei vizate.
  7.7.5. Dreptul de a se adresa justi┼úiei
7.7.5.1.    F─âr─â a se aduce atingere posibilit─â┼úii de a se adresa cu pl├óngere autorit─â┼úii de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justi┼úiei pentru ap─ârarea oricaror drepturi garantate de prezenta lege care le-au fost ├«ncalcate.
7.7.5.2.    Orice persoan─â care a suferit un prejudiciu ├«n urma unei prelucr─âri de date cu caracter personal, efectuat─â ilegal, se poate adresa instan┼úei competente pentru repararea acestuia.
7.7.5.3.    Instan┼úa competent─â este cea ├«n a c─ârei raz─â teritorial─â domiciliaz─â reclamantul. Cererea de chemare in judecat─â este scutit─â de taxa de timbru.
  7.7.6. Dreptul de a ├«nainta pl├óngere c─âtre autoritatea de supraveghere,  ├«n situa┼úia ├«n care consider─â c─â datele sale nu au fost prelucrate conform legii.
7.7.6.1.    Pl├óngerea se poate face direct sau prin reprezentant. Pl├óngerea c─âtre autoritatea de supraveghere nu poate fi ├«naintat─â dac─â o cerere in justi┼úie, av├ónd acela┼či obiect ┼či acelea┼či p─âr┼úi, a fost introdus─â anterior.
7.8.  De asemenea c├ó┼čtig─âtorii au op┼úiunea de a-┼či exprima printr-un acord scris  consimt─âm├óntul expres ┼či neechivoc ca imaginea lor ÔÇô numele, fotografia ÔÇô s─â fie/sa nu fie facut─â public─â ┼či s─â fie/s─â nu fie folosit─â de organizator ├«n diverse materiale tiparite, audio, video pentru promovarea concursului.
7.9.   Prelucrarea datelor cu caracter personal se face in conformitate cu dispozi┼úiile Legii 677/2001 ├«nregistrat─â sub 5722 la Autoritatea Na┼úional─â de Supraveghere a Prelucr─ârii Datelor cu Caracter Personal.
7.10.  Prin participarea la concurs, juc─âtorii accept─â prevederile prezentului Regulament de Concurs.
 
Art. 8. DREPTUL LA PARTICIPARE
 
8.1. ├Än cazul ├«n care c├ó┼čtig─âtorul unuia dintre premii este minor lipsit de capacitate de exerci┼úiu, nu va fi ├«ndreptatit sa intre ├«n posesia premiului, premiul fiind acordat urm─âtorului clasat ca ┼či num─âr de voturi ob┼úinut.
8.2. Angaja┼úii S.C. SATIRICON S.R.L., Adevarul Distribu┼úie, Foto Adev─ârul, Mediasoft Comunicare, Satiricon, Tipomedia, Editura Historia, Mediatim, Westipo International, Standard Press Distribution, ┼či cei ai Adev─ârul SA,, precum ┼či distribuitorii de pres─â autoriza┼úi nu pot participa la acest concurs.
8.3. Nu vor fi considerate ca participari valide:
a. completarea datelor personale cu date parţiale ori cu date false sau eronate;
b. ├«n care completarea datelor personale (de identitate ┼či de contact) se face prin folosirea altor litere dec├ót cele specifice alfabetului latin ┼či/sau a altor cifre decat cifre arabe ┼či/sau rom├óne;
c.care conţin poze/mesaje cu caracter obscen sau injurios sau poze care încalcă drepturile de autor deţinute de alte persoane;
d. care conţin modificări ale datelor completate;
e. în cazul înscrierii la concurs a persoanelor lipsite de capacitate de exerciţiu.
 
Art. 9. ÎNCETAREA CONCURSULUI
 
9.1. Prezentul concurs poate înceta în următoarele cazuri:
a.   ├«n cazul apari┼úiei unui eveniment ce constituie caz de for┼ú─â major─â, conform legisla┼úiei ├«n vigoare,
b.  printr-o decizie a organizatorilor, dar nu ├«nainte de a anun┼úa publicul prin intermediul  site-ului www.dilemaveche.ro.
c.  ├«n cazul schimb─ârii cadrului legislativ, astfel ├«nc├ót organizarea ┼či desf─â┼čurarea concursului cu caracter promo┼úional s─â presupun─â m─ârirea bugetului alocat acestui proiect.
 
 Art.10. LITIGII
 
10.1. Eventualele reclama┼úii legate de desf─â┼čurarea concursului vor fi f─âcute pe adresa organizatorului: Bucure┼čti, str. Fabrica de Glucoz─â nr. 21, sector 2, Bucure┼čti p├ón─â la data de 15.12.2010 sau la num─ârul de telefon 0800.800.111. Reclama┼úiile ulterioare nu vor mai fi luate ├«n considerare.
10.2. Eventualele litigii ap─ârute ├«ntre organizatori ┼či participan┼úii la prezentul concurs se vor rezolva pe cale amiabil─â sau, ├«n cazul ├«n care aceasta nu va fi posibil─â, litigiile vor fi solu┼úionate de instan┼úele judec─âtore┼čti competente din Romania.
 
Art. 11. ALTE PREVEDERI
 
12.1. Prin participarea la concurs, participantii accept─â prevederile prezentului Regulament de Concurs.
12.2. Orice modificare a prezentului regulament se va face prin act adi┼úional scris ┼či va fi anun┼úat─â pe site-ul www.dilemaveche.ro

00 cover event facebook (1) jpg
Via╚Ťa la 18 ani
ÔÇ×Am 18 aniÔÇŁ este un proiect, produs de Asocia╚Ťia Art No More ╚Öi cofinan╚Ťat de AFCN, la care au participat ╚Öapte scriitori rom├óni contemporani: Dan Coman, Augustin Cup╚Öa, Andreea C─ât─âlina Dr─âghici, Andrei Do╚Öa, Jean-Lorin Sterian, Cristina ╚śtefan, Mara Wagner.
serileRRM25 landscape 1920x1080 jpg
Serile Radio Rom├ónia Muzical ÔÇô 25. Recital sus╚Ťinut de violonistul R─âzvan Stoica ╚Öi pianista Andreea Stoica
Îndrăgitul violonist Răzvan Stoica, alături de sora sa, pianista Andreea Stoica, vor urca pe scena Sălii Radio joi, 2 iunie, ora 19:00.
Stailer, inspira╚Ťie pentru cei care merg la saloanele de hair and beauty jpeg
Stailer, inspira╚Ťie pentru cei care merg la saloanele de hair and beauty
To╚Ťi cei care au nevoie de serviciile din saloanele de beauty se pot programa online, la doar c├«teva click-uri distan╚Ť─â, la orice salon ├«╚Öi doresc.
4 legende pe care merită să le știi jpeg
4 legende pe care merită să le știi
Anumite legende au intrat deja în folclorul popular și, chiar dacă istoricii nu au reușit să le demonstreze veridicitatea în totalitate și unele par simple fabule, ele au un farmec aparte și sînt foarte interesante.
POLI╚ÜIA ROM├éN─é LANSEAZ─é CAMPANIA DE EDUCA╚ÜIE RUTIER─é PENTRU PIETONI, CONDUC─éTORI DE BICICLETE ╚śI TROTINETE jpeg
POLI╚ÜIA ROM├éN─é LANSEAZ─é CAMPANIA DE EDUCA╚ÜIE RUTIER─é PENTRU PIETONI, CONDUC─éTORI DE BICICLETE ╚śI TROTINETE
Scopul general al proiectului este ca Rom├ónia s─â devin─â o ╚Ťar─â cu un trafic rutier mai sigur, prin┬áreducerea progresiv─â a num─ârului victimelor accidentelor rutiere.
Funda╚Ťia Superbet continu─â s─â fie al─âturi de cel mai cunoscut brand cultural rom├ónesc prin sus╚Ťinerea seriei ÔÇ×Conferin╚Ťele Dilema vecheÔÇŁ jpeg
Funda╚Ťia Superbet continu─â s─â fie al─âturi de cel mai cunoscut brand cultural rom├ónesc prin sus╚Ťinerea seriei ÔÇ×Conferin╚Ťele Dilema vecheÔÇŁ
├Än 2022, Funda╚Ťia Superbet este din nou al─âturi de revista cultural─â, sus╚Ťin├«nd organizarea seriei ÔÇ×Conferin╚Ťele┬áDilema vecheÔÇŁ.
Cum s─â compari jocurile de mas─â la cazino? jpeg
Cum s─â compari jocurile de mas─â la cazino?
S├«nt foarte multe jocuri, foarte multe posibilit─â╚Ťi, iar dac─â e╚Öti ├«ncep─âtor, exist─â riscul s─â te sim╚Ťi pu╚Ťin st├«njenit, s─â nu ╚Ötii exact ce s─â te joci ╚Öi s─â ├«nchei sesiunea cu un gust amar.
Modul ├«n care por╚Ťi geanta poate indica tr─âs─âturi de personalitate pe care le ai  Zevo te inspir─â jpeg
Modul ├«n care por╚Ťi geanta poate indica tr─âs─âturi de personalitate pe care le ai. Zevo te inspir─â
Iubitoarele ╚Öi iubitorii de fashion vor g─âsi la magazinul online Zevo acele accesorii nelipsite din fiecare zi, realizate cu aten╚Ťie la detalii ╚Öi cu designuri inedite - GEN╚ÜILE!
Unde sa iti cumperi uniforme de calitate pentru bucatari jpeg
Unde sa iti cumperi uniforme de calitate pentru bucatari
├Ämbr─âc─âmintea de protec╚Ťie ╚Öi echipamentul personal de protec╚Ťie (EIP) reprezint─â o caracteristic─â de siguran╚Ť─â esen╚Ťial─â ├«n orice loc de munc─â, iar industria alimentar─â nu face excep╚Ťie.
Iat─â o dilem─â nou─â: s─â achizi╚Ťionezi un dulap metalic clasic sau cu u╚Öi glisante? jpeg
Iat─â o dilem─â nou─â: s─â achizi╚Ťionezi un dulap metalic clasic sau cu u╚Öi glisante?
Dulapurile produse din metal sînt structuri solide, foarte sigure și eficiente atunci cînd vine vorba despre depozitarea documentelor, obiectelor vestimentare, dar și a altor obiecte sau accesorii.
Leggings, blugi sau pantaloni de jogging? Ce pantaloni s─â alegi cu cizmele de dam─â? jpeg
Leggings, blugi sau pantaloni de jogging? Ce pantaloni s─â alegi cu cizmele de dam─â?
Pentru ca ╚Ťinutele tale s─â arate perfect, merit─â s─â ├«nve╚Ťi arta purt─ârii botinelor ╚Öi cizmelor.
Moda de vară   Ce costume de baie vor fi un succes în acest sezon? jpeg
Moda de vară - Ce costume de baie vor fi un succes în acest sezon?
Noile tendin┼úe ├«n materie de ┼úinute estivale s├«nt extrem de ofertante, d├«ndu-┼úi posibilitatea de a jongla cu creativitatea ┼či de a-┼úi dezvolta ideile vestimentare.
Cum a schimbat inteligen╚Ťa artificial─â joburile din lumea cazinourilor jpeg
Cum a schimbat inteligen╚Ťa artificial─â joburile din lumea cazinourilor
├Än ultimii cinci ani, tot mai mul╚Ťi pasiona╚Ťi de jocuri de noroc au mutat distrac╚Ťia ├«n online, beneficiind de avantajele oferite de acest mediu.
ÔÇ×Via╚Ťa dup─â AuschwitzÔÇŁ de Eva Schloss ╚Öi Karen Bartlett ÔÇô C├«nd suferin╚Ťa are chip de femeie jpeg
ÔÇ×Via╚Ťa dup─â AuschwitzÔÇŁ de Eva Schloss ╚Öi Karen Bartlett ÔÇô C├«nd suferin╚Ťa are chip de femeie
S├«nt c─âr╚Ťi care ├«╚Ťi schimb─â total viziunea despre lume, iar ÔÇ×Via╚Ťa dup─â AuschwitzÔÇŁ este una dintre ele.
Produsele Olaplex: ce reprezintă și de ce ar trebui să le folosești jpeg
Produsele Olaplex: ce reprezintă și de ce ar trebui să le folosești
Unul dintre principalele obiective ale producătorilor a fost să creeze produse cît mai naturale și au reușit.
Iat─â o dilem─â nou─â: cum s─â nu cheltui o avere pe accesorii de motocoas─â? jpeg
Iat─â o dilem─â nou─â: cum s─â nu cheltui o avere pe accesorii de motocoas─â?
Pentru a-╚Ťi u╚Öura munca, ai nevoie de instrumente specializate, care s─â te ajute s─â toaletezi elementele de vegeta╚Ťie ├«n siguran╚Ť─â ╚Öi f─âr─â eforturi fizice prea mari.
De ce sînt video urile cu unboxing atît de populare? jpeg
De ce sînt video-urile cu unboxing atît de populare?
Cel mai mare succes îl au prezentările de gadget-uri, cum ar fi ultimele tipuri de telefoane.
Cînd nu se poate produce alăptarea jpeg
Cînd nu se poate produce alăptarea
Există situaţii în care alăptarea nu se poate produce, din varii motive, fie aparţinînd mamei, fie nou-născutului.
Cum s─â economisi╚Ťi bani ├«n mod corespunz─âtor jpeg
Cum s─â economisi╚Ťi bani ├«n mod corespunz─âtor
Cu un plan financiar scris ╚Öi elaborat, va fi mai u╚Öor s─â v─â planifica╚Ťi rambursarea banilor pe care trebuie s─â-i ├«mprumuta╚Ťi.
Revelion cu bun gust: b─âuturi rafinate, ├«n func╚Ťie de preparate jpeg
Revelion cu bun gust: b─âuturi rafinate, ├«n func╚Ťie de preparate
Este important s─â asociem corect preparatele festive cu licorile care le poten╚Ťeaz─â aroma.
Lista cu rezolu╚Ťii de Anul Nou trebuie s─â includ─â cursuri de dezvoltare personal─â jpeg
Lista cu rezolu╚Ťii de Anul Nou trebuie s─â includ─â cursuri de dezvoltare personal─â
╚śtiai c─â exist─â┬ácursuri de dezvoltare personal─â┬áconcepute special pentru adolescen╚Ťi?
Cum po╚Ťi s─â reduci consumul de energie electric─â? jpeg
Cum po╚Ťi s─â reduci consumul de energie electric─â?
Pentru a te asigura c─â de fiecare dat─â c├«nd faci plata factura electrica online pl─âte╚Öti sume c├«t mai mici de bani, este bine s─â respec╚Ťi o serie de reguli.
Nu e prea tîrziu să cumperi pompe de căldură! Iată ce trebuie să știi! jpeg
Nu e prea tîrziu să cumperi pompe de căldură! Iată ce trebuie să știi!
Acest echipament pentru ├«nc─âlzirea locuin╚Ťei se remarc─â prin faptul c─â produce c─âldur─â f─âr─â s─â utilizeze combustibil, ci folosind pur ╚Öi simplu resurse din natur─â, precum apa, aerul ╚Öi solul.
Cum func╚Ťioneaz─â un cazino online? jpeg
Cum func╚Ťioneaz─â un cazino online?
Platformele online permit o dinamic─â mai accentuat─â ╚Öi un ritm de joc mai rapid, deoarece nu exist─â nici o interac╚Ťiune ├«ntre juc─âtori ╚Öi sistemele tehnologice.

Adevarul.ro

image
Implica┼úiile distrugerii cruci┼č─âtorului Moskva, nava amiral a flotei ruse la Marea Neagr─â | adevarul.ro
Atacul asupra crucisatorului Moskva", nava-amiral a flotei ruse la Marea Neagra, are valoare simbolica si militara, spune profesorul Michael Petersen, citat de BBC. Nava ...
image
Topul celor mai valoroase monumente istorice lăsate în ruină. De ce nimeni nu le-a îngrijit VIDEO | adevarul.ro
O multime de monumente istorice faimoase din judetul Hunedoara nu au mai fost ingrijite si restaurate de mai multe decenii.

HIstoria.ro

image
Pizza, povestea fabuloas─â de peste ani ani - cum s-a ajuns la cutia de ast─âzi?
Unul dintre cele mai apreUnul dintre cele mai apreciate tipuri de m├ónc─âruri din lista celor fast food este pizza. O aciate tipuri de m├ónc─âruri din lista celor fast food este pizza. O ador─â mai ales copiii. Pu╚Ťini ╚Ötiu c─â acest preparat este, de fapt, o inven╚Ťie, a ap─ârut dintr-o gre╚Öeal─â s─â spunem.
image
Ministerul ucrainean al Apărării: Bătăliile din estul ţării vor decide soarta Ucrainei
Bătăliile care se duc în estul Ucrainei ar putea decide soarta ţării, a declarat marţi purtătorul de cuvânt al Ministerului ucrainean al Apărării, Oleksandr Motuzianik.
image
Rusia sus┼úine c─â nu va renun┼úa la planurile sale ├«n Ucraina, ├«n pofida sanc┼úiunilor ┼či a ajutorului occidental pentru Kiev
Ministrul rus al ap─âr─ârii, Serghei ┼×oigu, a declarat c─â Rusia ├«┼či va continua 'opera┼úiunea special─â militar─â' ├«n Ucraina, ├«n pofida 'ajutorului masiv din partea Occidentului' pentru Kiev ┼či a sanc┼úiunilor occidentale instituite ├«mpotriva Moscovei.