Privighetoarea şi trandafirul

3 noiembrie 2010
Privighetoarea şi trandafirul jpeg

Noul audiobook, apărut la Humanitas Multimedia, Privighetoarea şi trandafirul conţine trei povestiri de Oscar Wilde în traducerea lui Marius Chivu şi în lectura lui Marius Manole.

Deasupra oraşului, sus, pe o coloană înaltă se ridica statuia Prinţului Fericit. Corpul lui era acoperit cu fine foiţe de aur, în loc de ochi luminau două safire, iar un rubin mare şi roşu strălucea pe mînerul sabiei.
Era foarte admirat. “Este la fel de frumos ca o giruetă", remarcase un consilier de la Primărie, care voia să fie recunoscut pentru gusturile sale artistice. "Dar nu la fel de folositor", adăugase, de teamă să nu fie luat drept un om puţin pragmatic, ceea ce el chiar nu era.
“De ce nu poţi fi ca Prinţul Fericit?”, şi-a întrebat o mamă sensibilă băieţelul care voia şi luna de pe cer. “Prinţul Fericit nu visează să aibă nimic.”
“Mă bucur că există în lume şi cineva fericit”, a bombănit un bărbat trist, contemplînd minunata statuie.
“Arată exact ca un înger”, au spus copiii de la orfelinat pe cînd ieşeau din catedrală purtînd pelerinele stacojii şi şorţuleţele lor albe.
“De unde ştiţi voi cum arată un înger?”, i-a întrebat profesorul de matematică. “N-aţi văzut niciodată unul.”
“A! Dar am văzut: în visele noastre”, i-au răspuns copiii, dar profesorul de matematică s-a încruntat şi i-a privit foarte sever, deoarece nu era de acord cu copiii care visau.
Într-o noapte, pe deasupra oraşului a zburat un Rîndunel. Prietenii lui plecaseră spre Egipt cu şase săptămîni înainte, dar el rămăsese în urmă din cauză că se îndrăgostise de cea mai frumoasă Trestie. O întîlnise la începutul primăverii, pe cînd zbura în josul rîului urmărind o molie mare şi galbenă, şi fusese aşa de atras de talia ei subţire, încît s-a oprit să-i vorbească.
“Să te iubesc?”, a întrebat Rîndunelul, căruia îi plăcea să fie foarte direct, iar Trestia a făcut o plecăciune adîncă. Atunci a zburat în cerc în jurul ei, atingînd apa cu aripile şi făcînd unde argintii. Aşa curta el şi treaba asta a durat toată vara.
“Este o afecţiune ridicolă”, au ciripit ceilalţi Rîndunei. “Nu are bani deloc şi are mult prea multe rude”. Aşa şi era: rîul se arăta plin de trestii. Apoi, cînd a venit toamna, au zburat cu toţii.
După plecarea lor, Rîndunelul s-a simţit singur şi a început să se plictisească şi de iubita lui. “Nu face conversaţie”, spunea el. “Şi mă tem că e o cochetă, pentru că tot timpul flirtează cu vîntul.” Şi, într-adevăr, de cîte ori bătea vîntul, Trestia făcea cele mai graţioase plecăciuni. “Admit că e domestică” a continuat el, “dar mie îmi place să călătoresc, în consecinţă şi soţiei mele ar trebui să-i placă.”
“Ai pleca cu mine?”, a întrebat-o într-un final, dar Trestia şi-a scuturat capul. Era prea ataşată de casa ei.
“Te-ai jucat cu mine”, i-a strigat Rîndunelul. “Plec spre Piramide. Rămas-bun!” i-a spus şi a zburat.
A zburat toată ziua şi, pe seară, a ajuns în oraş. “Oare unde să mă adăpostesc?”, s-a întrebat el. “Sper că oraşul s-a pregătit.”
Apoi a văzut statuia de pe coloana cea înaltă.
“Voi rămîne aici” şi-a spus. “E o poziţie bună, la aer curat.” Aşa că s-a aşezat chiar între picioarele Prinţului Fericit.
“Am un dormitor de aur” şi-a zis privind în jur şi pregătindu-se de somn, dar, exact cînd să-şi vîre capul sub aripă, o picătură mare de apă a căzut pe el. “Curios”, a spus, “nici un singur nor nu e pe cer, stelele se văd clar şi luminos, dar, totuşi, plouă. Clima din nordul Europei e groaznică. Trestiei îi plăcea ploaia, dar era numai o dovadă de egoism.”
Apoi a mai căzut o picătură.
“Care mai e rostul statuii, dacă nu te fereşte de ploaie?” a spus. “Trebuie să-mi găsesc un horn bun”, şi era gata să-şi ia zborul.
Dar înainte să-şi desfacă aripile, o a treia picătură a căzut şi cînd s-a uitat în sus a văzut - ah, ce a văzut?
Ochii Prinţului Fericit erau plini de lacrimi şi lacrimi i se scurgeau de pe obrajii de aur. Chipul lui era atît de frumos în lumina lunii, încît Rîndunelului i s-a făcut milă.
“Cine eşti?” a întrebat el.
“Eu sînt Prinţul Fericit.”
“Atunci de ce plîngi?” a mai întrebat Rîndunelul. “M-ai cam udat...” (fragment din povestirea "Prinţul fericit")
 

"Mi-a spus că dansează cu mine dacă îi aduc trandafiri roşii - s-a plîns tînărul Student -, dar în toată grădina mea nu există nici un trandafir roşu.”
Din cuibul ei construit în stejarul de ostrov, Privighetoarea l-a auzit, l-a privit printre frunze şi s-a mirat.
„Nici un trandafir roşu în toată grădina mea!” repeta el şi frumoşii lui ochi i se umpleau de lacrimi. „Ah, de ce lucruri mici depinde fericirea! Am citit tot ce au scris oamenii înţelepţi, deţin toate secretele filosofiei şi, totuşi, lipsa unui trandafir roşu mi-a distrus viaţa.”
“Iată, în sfîrşit, un iubit adevărat!" a spus Privighetoarea. "Noapte după noapte am cîntat pentru el, deşi nu îl cunoşteam; noapte după noapte i-am spus povestea stelelor şi abia acum îl văd. Are părul negru ca mugurul de zambilă şi buzele roşii precum trandafirul pe care şi-l doreşte; dar pasiunea i-a făcut faţa albă ca fildeşul, iar nefericirea i-a lăsat o urmă deasupra sprîncenei.
“Prinţul dă un bal mîine noapte - a şoptit tînărul Student - şi iubita mea va fi printre invitaţi. Dacă îi aduc un trandafir roşu va dansa cu mine pînă la răsărit. Dacă îi aduc un trandafir roşu o voi ţine în braţe, ea îşi va lăsa capul pe umărul meu şi mîna ei se va închide în mîna mea. Dar nu am nici un trandafir roşu în grădină, aşa că voi sta singur şi ea va trece pe lîngă mine. Nu-mi va da atenţie şi inima mea se va frînge.”
„Iată, într-adevăr, un iubit adevărat!" a spus Privighetoarea. "Ce suferă el, eu cînt, ce mie îmi aduce bucurie, pe el îl întristează. Iubirea este, cu siguranţă, un lucru minunat. E mai preţioasă decît smaraldele şi mai scumpă decît finele opale. Perlele şi rodiile nu o pot cumpăra şi nici nu poate fi dusă la piaţă. Nu poate fi cumpărată de la negustori, nici nu poate fi cîntărită cu balanţa pentru a i se pune preţul în aur.”
„Muzicienii vor sta în galeria lor - a spus tînărul Student - şi vor cînta la instrumentele lor cu corzi, iar iubita mea va dansa pe sunet de harpă şi vioară. Va dansa aşa de încet că picioarele ei nu îi vor atinge pămîntul, iar curtenii în veştmintele lor viu colorate se vor aduna în jurul ei. Dar cu mine nu va dansa, pentru că nu am un trandafir roşu să-i aduc...” Şi studentul se arunca pe iarbă, îşi îngropa faţa în mîini şi plîngea.
„De ce plînge?”, a întrebat micuţa Şopîrlă Verde, cînd a trecut în fugă pe lîngă el, cu coada în aer.
„Chiar, de ce?”, a spus Fluturele care bătea din aripi pe o rază de soare.
„Chiar, de ce?”, a şoptit o Margaretă înspre vecinul ei, cu o voce moale şi joasă.
„Plînge după un trandafir roşu”, a spus Privighetoarea.
„După un trandafir roşu?" au strigat ei. "Ce ridicol!” Şi micuţa Sopîrlă, care era destul de cinică în felul ei, a rîs de-a binelea.
Dar Privighetoarea înţelegea secretul suferinţei Studentului şi tăcea pe ramurile salcîmului gîndindu-se la misterul Dragostei.
Deodată şi-a întins aripile şi s-a avîntat în aer. A trecut peste crîng ca o umbră şi tot ca o umbră a zburat şi peste grădină... (fragment din povestirea "Privighetoarea şi trandafirul")

În fiecare după-amiază, cînd se-ntorceau de la şcoală, copiii mergeau să se joace în grădina Uriaşului. Era o grădină mare şi frumoasă, cu iarbă verde şi moale. Ici şi colo, prin iarbă, se găseau flori minunate ca stelele şi doisprezece caişi care vara făceau boboci delicaţi, roz şi albi, iar toamna se umpleau de fructe. Păsările se opreau în copaci şi cîntau atît de dulce, încît copii adesea se opreau din joacă şi le ascultau. „Ce fericiţi sîntem aici!” îşi spuneau unul altuia.
Într-o zi, Uriaşul s-a întors. Fusese în vizită la prietenul lui, căpcăunul din Cornwall, unde rămăsese vreme de şapte ani. După aceşti ani în care i-a spus tot ce avea să-i spună, căci conversaţia îi era destul de limitată, s-a hotărît să se întoarcă la propriul castel. Cînd a venit, a văzut copii jucîndu-se în grădină.
"Ce faceţi voi aici?” a urlat el cu o voce aspră şi copiii au fugit.
“Grădina mea este grădina mea!” a spus Uriaşul. “Oricine poate înţelege asta şi nu voi lăsa pe nimeni să se joace aici, în afară de mine.” Aşa că a construit un gard înalt de jur împrejurul grădinii şi a pus şi o plăcuţă.

                                         INTRUŞII  VOR  FI  PEDEPSIŢI

Era un Uriaş foarte egoist.
Sărmanii copii nu mai aveau unde să se joace. Au încercat să se joace la marginea drumului, dar drumul era foarte prăfuit, plin de pietre mari şi nu le plăcea. Cînd se terminau orele, se plimbau de-a lungul zidului înalt şi vorbeau despre frumoasa grădină dinăuntru. “Ce fericiţi eram acolo” îşi spuneau unul altuia.
Apoi a venit primăvara, copacii înfloriseră peste tot şi păsărelele cîntau. Numai în grădina Uriaşului rămăsese iarnă. Păsările nu voiau să cînte acolo pentru că nu erau copii, iar copacii uitaseră să înflorească. O floare frumoasă şi-a scos la un moment dat capul din iarbă, dar, cînd a văzut plăcuţa, i-a fost atît de milă de copii, încît s-a retras în pămînt şi s-a culcat la loc. Singurii mulţumiţi erau Zăpada şi Gerul. “Primăvara a uitat de grădina asta”, spuneau ei, “aşa că vom locui aici tot anul.” Zăpada acoperea iarba cu mantaua ei grea şi albă, iar Gerul picta toţi copacii în argintiu. Apoi l-au invitat şi pe Vîntul de Nord să stea cu ei, iar acesta a venit. Era învelit în blănuri, vuia toată ziua prin grădină şi dădea jos hornurile. “Ce loc încîntător”, a spus, “trebuie să o invit şi Grindină”. Aşa că a venit şi Grindina. În fiecare zi huruia pe acoperişul castelului, pînă a rupt mai toate tăbliţele, apoi s-a dat de-a dura prin grădină cît de repede putea. Era îmbrăcată în gri şi avea răsuflarea de gheaţă. 
“Nu înţeleg de ce întîrzie Primăvara atîta”, se întreba Uriaşul egoist, stînd la fereastră şi uitîndu-se la grădina-i albă şi rece. “Sper să se schimbe vremea.”
Dar primăvara n-a venit, şi nici Vara. Toamna a dat fructe aurii tuturor grădinilor, mai puţin grădinii Uriaşului. “Este prea egoist ”, a spus Toamna. Numai Iarna stătea acolo, iar Vîntul de Nord şi Grindina şi Gerul dansau printre copaci. Într-o dimineaţă, pe cînd stătea treaz în pat, Uriaşul a auzit o muzică minunată. Îi suna aşa dulce, încît s-a gîndit că trebuie să treacă pe drum muzicienii Regelui. În faţa ferestrei sale, era doar un cînepar, dar trecuse atîta timp de cînd nu mai auzise o pasăre cîntîndu-i în grădină, încît i s-a părut cea mai minunată muzică din lume. Apoi Grindina s-a oprit din dansul ei, Vîntul de Nord s-a oprit şi el din vuit, iar un parfum delicios s-a strecurat înăuntru prin canaturile ferestrei. “Cred că a venit Primăvara, în sfîrşit!” a exclamat Uriaşul şi a sărit din pat să se uite afară.
Ce a văzut?... (fragment din povestirea "Uriaşul egoist")

Mai multe despre audiobook-ul Privighetoarea şi trandafirul aici.

serileRRM25 landscape 1920x1080 jpg
Serile Radio România Muzical – 25. Recital susținut de violonistul Răzvan Stoica și pianista Andreea Stoica
Îndrăgitul violonist Răzvan Stoica, alături de sora sa, pianista Andreea Stoica, vor urca pe scena Sălii Radio joi, 2 iunie, ora 19:00.
Stailer, inspirație pentru cei care merg la saloanele de hair and beauty jpeg
Stailer, inspirație pentru cei care merg la saloanele de hair and beauty
Toți cei care au nevoie de serviciile din saloanele de beauty se pot programa online, la doar cîteva click-uri distanță, la orice salon își doresc.
4 legende pe care merită să le știi jpeg
4 legende pe care merită să le știi
Anumite legende au intrat deja în folclorul popular și, chiar dacă istoricii nu au reușit să le demonstreze veridicitatea în totalitate și unele par simple fabule, ele au un farmec aparte și sînt foarte interesante.
POLIȚIA ROMÂNĂ LANSEAZĂ CAMPANIA DE EDUCAȚIE RUTIERĂ PENTRU PIETONI, CONDUCĂTORI DE BICICLETE ȘI TROTINETE jpeg
POLIȚIA ROMÂNĂ LANSEAZĂ CAMPANIA DE EDUCAȚIE RUTIERĂ PENTRU PIETONI, CONDUCĂTORI DE BICICLETE ȘI TROTINETE
Scopul general al proiectului este ca România să devină o țară cu un trafic rutier mai sigur, prin reducerea progresivă a numărului victimelor accidentelor rutiere.
Fundația Superbet continuă să fie alături de cel mai cunoscut brand cultural românesc prin susținerea seriei „Conferințele Dilema veche” jpeg
Fundația Superbet continuă să fie alături de cel mai cunoscut brand cultural românesc prin susținerea seriei „Conferințele Dilema veche”
În 2022, Fundația Superbet este din nou alături de revista culturală, susținînd organizarea seriei „Conferințele Dilema veche”.
Cum să compari jocurile de masă la cazino? jpeg
Cum să compari jocurile de masă la cazino?
Sînt foarte multe jocuri, foarte multe posibilități, iar dacă ești începător, există riscul să te simți puțin stînjenit, să nu știi exact ce să te joci și să închei sesiunea cu un gust amar.
Modul în care porți geanta poate indica trăsături de personalitate pe care le ai  Zevo te inspiră jpeg
Modul în care porți geanta poate indica trăsături de personalitate pe care le ai. Zevo te inspiră
Iubitoarele și iubitorii de fashion vor găsi la magazinul online Zevo acele accesorii nelipsite din fiecare zi, realizate cu atenție la detalii și cu designuri inedite - GENȚILE!
Unde sa iti cumperi uniforme de calitate pentru bucatari jpeg
Unde sa iti cumperi uniforme de calitate pentru bucatari
Îmbrăcămintea de protecție și echipamentul personal de protecție (EIP) reprezintă o caracteristică de siguranță esențială în orice loc de muncă, iar industria alimentară nu face excepție.
Iată o dilemă nouă: să achiziționezi un dulap metalic clasic sau cu uși glisante? jpeg
Iată o dilemă nouă: să achiziționezi un dulap metalic clasic sau cu uși glisante?
Dulapurile produse din metal sînt structuri solide, foarte sigure și eficiente atunci cînd vine vorba despre depozitarea documentelor, obiectelor vestimentare, dar și a altor obiecte sau accesorii.
Leggings, blugi sau pantaloni de jogging? Ce pantaloni să alegi cu cizmele de damă? jpeg
Leggings, blugi sau pantaloni de jogging? Ce pantaloni să alegi cu cizmele de damă?
Pentru ca ținutele tale să arate perfect, merită să înveți arta purtării botinelor și cizmelor.
Moda de vară   Ce costume de baie vor fi un succes în acest sezon? jpeg
Moda de vară - Ce costume de baie vor fi un succes în acest sezon?
Noile tendinţe în materie de ţinute estivale sînt extrem de ofertante, dîndu-ţi posibilitatea de a jongla cu creativitatea şi de a-ţi dezvolta ideile vestimentare.
Cum a schimbat inteligența artificială joburile din lumea cazinourilor jpeg
Cum a schimbat inteligența artificială joburile din lumea cazinourilor
În ultimii cinci ani, tot mai mulți pasionați de jocuri de noroc au mutat distracția în online, beneficiind de avantajele oferite de acest mediu.
„Viața după Auschwitz” de Eva Schloss și Karen Bartlett – Cînd suferința are chip de femeie jpeg
„Viața după Auschwitz” de Eva Schloss și Karen Bartlett – Cînd suferința are chip de femeie
Sînt cărți care îți schimbă total viziunea despre lume, iar „Viața după Auschwitz” este una dintre ele.
Produsele Olaplex: ce reprezintă și de ce ar trebui să le folosești jpeg
Produsele Olaplex: ce reprezintă și de ce ar trebui să le folosești
Unul dintre principalele obiective ale producătorilor a fost să creeze produse cît mai naturale și au reușit.
Iată o dilemă nouă: cum să nu cheltui o avere pe accesorii de motocoasă? jpeg
Iată o dilemă nouă: cum să nu cheltui o avere pe accesorii de motocoasă?
Pentru a-ți ușura munca, ai nevoie de instrumente specializate, care să te ajute să toaletezi elementele de vegetație în siguranță și fără eforturi fizice prea mari.
De ce sînt video urile cu unboxing atît de populare? jpeg
De ce sînt video-urile cu unboxing atît de populare?
Cel mai mare succes îl au prezentările de gadget-uri, cum ar fi ultimele tipuri de telefoane.
Cînd nu se poate produce alăptarea jpeg
Cînd nu se poate produce alăptarea
Există situaţii în care alăptarea nu se poate produce, din varii motive, fie aparţinînd mamei, fie nou-născutului.
Cum să economisiți bani în mod corespunzător jpeg
Cum să economisiți bani în mod corespunzător
Cu un plan financiar scris și elaborat, va fi mai ușor să vă planificați rambursarea banilor pe care trebuie să-i împrumutați.
Revelion cu bun gust: băuturi rafinate, în funcție de preparate jpeg
Revelion cu bun gust: băuturi rafinate, în funcție de preparate
Este important să asociem corect preparatele festive cu licorile care le potențează aroma.
Lista cu rezoluții de Anul Nou trebuie să includă cursuri de dezvoltare personală jpeg
Lista cu rezoluții de Anul Nou trebuie să includă cursuri de dezvoltare personală
Știai că există cursuri de dezvoltare personală concepute special pentru adolescenți?
Cum poți să reduci consumul de energie electrică? jpeg
Cum poți să reduci consumul de energie electrică?
Pentru a te asigura că de fiecare dată cînd faci plata factura electrica online plătești sume cît mai mici de bani, este bine să respecți o serie de reguli.
Nu e prea tîrziu să cumperi pompe de căldură! Iată ce trebuie să știi! jpeg
Nu e prea tîrziu să cumperi pompe de căldură! Iată ce trebuie să știi!
Acest echipament pentru încălzirea locuinței se remarcă prin faptul că produce căldură fără să utilizeze combustibil, ci folosind pur și simplu resurse din natură, precum apa, aerul și solul.
Cum funcționează un cazino online? jpeg
Cum funcționează un cazino online?
Platformele online permit o dinamică mai accentuată și un ritm de joc mai rapid, deoarece nu există nici o interacțiune între jucători și sistemele tehnologice.
Cum funcționează centrala pe peleți și ce avantaje are pentru mediul înconjurător și pentru buzunarul tău jpeg
Cum funcționează centrala pe peleți și ce avantaje are pentru mediul înconjurător și pentru buzunarul tău
Alegînd o centrală pe peleți nu doar că vei face economii substanțiale în buget, ci vei ajuta și la protecția mediului înconjurător.

Adevarul.ro

image
Implicaţiile distrugerii crucişătorului Moskva, nava amiral a flotei ruse la Marea Neagră | adevarul.ro
Atacul asupra crucisatorului Moskva", nava-amiral a flotei ruse la Marea Neagra, are valoare simbolica si militara, spune profesorul Michael Petersen, citat de BBC. Nava ...
image
Topul celor mai valoroase monumente istorice lăsate în ruină. De ce nimeni nu le-a îngrijit VIDEO | adevarul.ro
O multime de monumente istorice faimoase din judetul Hunedoara nu au mai fost ingrijite si restaurate de mai multe decenii.