Platforma de teatru politic 2015

2 februarie 2015
Platforma de teatru politic 2015 jpeg

Platforma de Teatru Politic 2015 este un proiect teatral şi educaţional care îşi propune să arhiveze, să documenteze şi să dezbată, prin intermediul unor spectacole de teatru şi ateliere, istorii marginalizate şi ignorate adesea de sisteme care îşi produc propriile naraţiuni de legitimare, pentru a-şi justifica pactul cu „istoria convenabilă”. Istorii personale ale celor pe care nu-i găsim în manuale, în conferinţe, tratate şi luări de poziţie instrumentate politic pentru a servi macro-naraţiunii sistemului care adoptă istoria unică, „istoria de obedienţă” în faţa structurilor de putere.

În cadrul Platformei de Teatru Politic 2015 vor avea loc următoarele activităţi:

1.      Un atelier de teatru-forum, pornind de la princpiile şi metodele dezvoltate de Augusto Boal, la care vor participa artiştii implicaţi în proiect. Atelierul va fi coordonat de artistul norvegian Morten Bruun şi se va încheia cu o prezentare publică performativă.

2.      Un atelier de teatru-forum, realizat împreună cu elevi ai Colegiului Naţional Bilingv „George Coşbuc” din Bucureşti, în cadrul căruia vor fi explorate metode de teatru-forum, cu accent pe dimensiunea politică şi pe auto-organizarea elevilor pornind de la metoda respectivă. La finalul atelierului va avea loc o prezentare publică.

3.      O stagiune de teatru politic, desfăşurată pe întreg parcursul anului 2015, program ce va cuprinde următoarele evenimente:

· O serie de reprezentaţii ale unor spectacole pe teme majore ale istoriei recente, marginalizate în discursul public: Capete înfierbîntate. 13-15 iunie 1990, După Traian şi Decebal. Din filele istoriei gay în România, Nu ne-am născut în locul potrivit, Sub Pămînt – Valea Jiului după 1989.

· Reprezentaţii ale spectacolelor comunitare Post-Scriptum şi Corp la Corp, realizate de echipa proiectului VÎRSTA4, proiect coordonat împreună de un grup de artiste/şti şi rezidentele/ţii căminului de persoane vîrstnice Moses Rosen din Bucureşti.

· Producţia a două spectacole noi de teatru politic:

- un spectacol de teatru care va cerceta istoria mişcărilor de rezistenţă din   România, post-1918. Spectacolul are la bază o amplă documentare a unor forme de protest colectiv şi individual, din perspective care au fost prea puţin analizate artistic pînă în prezent: protestele şi grevele muncitoreşti majore din anii 1918-1920; rolul şi activitatea femeilor în structurarea mişcării comuniste ilegale; proteste muncitoreşti din anii 1970; rezistenţa unor lideri şi a unor mişcări sindicale la privatizările frauduloase care au avut loc pe parcursul anilor 1990.

- Pentru că meriţi (proiect de artă activă coordonat de Irina Gîdiuţă şi Bogdan Georgescu): un spectacol care propune analiza prin teatru a condiţiei, abuzurilor şi presiunilor la care sînt supuse femeile în România. Pentru că meriţi pune accentul în mod deosebit pe acele abuzuri care nu lasă urme fizice, pe semnalarea redusă a cazurilor de abuz sexual, pe lucruri care afectează fundamental fără a lăsa dovezi palpabile.

· Un turneu naţional de teatru politic în cadrul căruia cele două spectacole produse în cadrul Platformei vor fi itinerate în patru oraşe din ţară: Galaţi, Iaşi, Craiova, Timişoara.

EVENIMENTE:

Atelier de teatru-forum

Atelierul va porni de la principiile şi metodele dezvoltate de artistul şi activistul politic brazilian Augusto Boal, avînd ca scop antrenarea artiştilor implicaţi în proiect pe metodele respective. Atelierul este realizat în parteneriat cu asociaţia Noproductions din Oslo, va fi coordonat de artistul norvegian Morten Bruun şi se va încheia cu o prezentare publică performativă.

Atelier de teatru-forum cu elevi

Atelierul va fi realizat împreună cu elevi ai Colegiului Naţional Bilingv „George Coşbuc” din Bucureşti, va fi coordonat de o parte dintre artiştii participanţi la atelierul ţinut de Morten Bruun şi se va desfăşura pe parcursul semestrului II şcolar. În cadrul atelierului vor fi explorate metode de teatru-forum, dar şi alte metode de teatru participativ, cu accent pe dimensiunea politică şi pe auto-organizarea elevilor, pornind de la metodele respective. La finalul atelierului va avea loc o prezentare publică.

Capete înfierbîntate. 13-15 iunie 1990

De: Mihaela Michailov & David Schwartz. Cu: Alexandru Potocean. Sound: Cătălin Rulea. Scenografia: Adrian Cristea&Adela Iacoban.

Spectacolul Capete înfierbîntate reactivează în conştiinţa publică un calup de istorie vie, din perspectiva actorilor sociali implicaţi în evenimente. Adevărul despre aceste evenimente este suma punctelor de vedere, de cele mai multe ori contradictorii şi imposibil de redus la o unică perspectivă. Proiectul are la bază procesul de documentare prin diferite metode: interviuri cu martori, presa scrisă, rapoarte ale diferitelor instituţii şi organizaţii, dezbateri, discuţii publice, ateliere etc., concentrate în jurul evenimentelor din Bucureşti, din 13-15 iunie 1990.

După Traian şi Decebal. (Din filele istoriei gay în România)

De / cu: Paul Dunca, Mihaela Michailov. Scenografia: Andrei Dinu. Producţia: Salonul de Proiecte, Bucureşti.

Cum „se trăia gay” înainte de 1989 în România? Care erau ritualurile de socializare şi structurile de oprimare? Care erau efectele articolului 200 care pedepsea, cu închisoarea de la 1 la 5 ani, relaţiile sexuale între persoanele de acelaşi sex? Cum au continuat abuzurile împotriva dreptului la reprezentarea identităţii după 1989? După Traian şi Decebal. (Din filele istoriei gay în România) este un fragment de istorie underground a fenomenului homosexualităţii înainte şi după 1989. Paradoxurile cenzurii au funcţionat perfect. Deşi era interzis, a existat o viaţă gay în România.

Nu ne-am născut în locul potrivit

De: Alice Monica Marinescu şi David Schwartz. Cu: Alexandru Fifea, Katia Pascariu, Mihaela Rădescu, Andrei Şerban, Silviana Vişan. Scenografia: Adrian Cristea; muzica: Cătălin Rulea; traducerea în limba arabă: Bashar Al-Kishawi. Mulţumiri speciale: Bashar Al-Kishawi, Margareta Eschenazy, Valentina Ivanov, Ahmad Marwi, Sana Rahimo, Simina Guga. Spectacolul se joacă cu subtitrări în limbile engleză şi arabă.

Spectacolul Nu ne-am născut în locul potrivit împleteşte poveştile de viaţă a 5 persoane care au trăit experienţa refugiului, cu fragmente din „Ghidul de Obţinere a Cetăţeniei Române pentru Cetăţeni Străini”. Spectacolul îşi propune să discute în sfera publică aspecte de importanţă fundamentală în contextul global contemporan, precum lupta împotriva migraţiei, în paralel cu nevoia de migranţi pentru dezvoltarea economiei capitaliste, nevoia de refugiu, dreptul de a călători ca drept fundamental al tuturor, instrumentalizarea „străinului” ca ţap ispăşitor pentru problemele sociale şi economice.

SubPămînt. Valea Jiului după 1989

De: Mihaela Michailov şi David Schwartz. Cu: Alice Monica Marinescu, Katia Pascariu, Alexandru Potocean, Andrei Şerban. Scenografia: Adrian Cristea, muzica: Bogdan Burlăcianu, documentare: Vlad Petri.

SubPămînt. Valea Jiului după 1989 îşi propune să documenteze situaţia economică, viaţa şi munca minerilor în post-socialism. SubPămînt este un proiect de reconstrucţie performativă a poveştilor-document, care fundamentează istoria comunităţilor din Valea Jiului, aflate la limita dintre supravieţuire, migraţie, dispariţie şi posibilă reconstrucţie. Spectacolul îşi propune revalorizarea poveştilor, a problemelor şi culturii unor categorii sociale afectate decisiv de procesele violente ale tranziţiei româneşti.

Corp la corp – spectacol al echipei VÎRSTA4

Echipă spectacol: Iudith Ardeleanu, Marius Armaşu, Mihaela Bîrlegi, Margareta Eschenazy, Renee Necleevici, Pompiliu Sterian, Eva Szemler Lendvay, Dorotea Weissbuch, Gabriela Anghel, Steliana Anghel, Rodica Dumitrache, Cristina Focşa, Ani One, Ilie Zan, Cătălin Rulea, Alexandra Carastoian, Carmen Coţofană, Paul Dunca, Alice Monica Marinescu, Mihaela Michailov, Katia Pascariu, David Schwartz.

Corp la Corp este un performance comunitar în cadrul căruia o parte dintre rezidenţii căminului Moses Rosen şi o parte dintre angajaţii căminului, care le sînt aproape în fiecare zi, sînt împreună pe aceeaşi scenă, reconstruiesc ritualuri de coabitare, dansează, rememorează întîmplări care le marchează viaţa cotidiană şi spun poveşti despre legăturile fragile şi puternice dintre ei. Despre ce-i ţine alături, despre ce au învăţat unii de la alţii. Corp la Corp prezintă istoria fragmentelor de viaţă împreună, într-un cămin de vîrstnici.

POST SCRIPTUM – spectacol al echipei VÎRSTA4

Cu: Iudith Ardeleanu, Marius Armaşu, Margareta Eschenazy, Lidia Fonea, Pompiliu Sterian, Eva Szemler Lendvay, Dorotea Weissbuch, Jak Neumann.
Coordonatori Vîrsta4: Paul Dunca, Alice Monica Marinescu, Mihaela Michailov, Katia Pascariu, David Schwartz.

Gestul de a scrie o scrisoare reprezintă un act cultural şi politic cu valoare de document al comunicării intim-sociale. În Post-Sciptum, rezidenţii Căminului Moses Rosen povestesc cui au scris prima dată o scrisoare, care era ritualul conceperii şi redactării unei scrisori, cui au trimis scrisori de dragoste şi ce i-ar scrie unui politician. Post-Scriptum e performarea unui ritual de relaţionare socială pe cale de dispariţie.

Istoria protestelor şi mişcărilor de rezistenţă în context românesc (spectacol în lucru)

Echipa spectacol: Mădălina Brînduşe, Paul Dunca, Adela Iacoban, Alice Monica Marinescu, Mihaela Michailov, Katia Pascariu, Alex Potocean, Cătălin Rulea, David Schwartz, Ionuţ Sociu, Andrei Şerban, Marius-Bogdan Tudor.

Spectacolul va cerceta istoria mişcărilor de rezistenţă din România, post-1918, şi are la bază o amplă documentare a unor forme de protest colectiv şi individual, din perspective care au fost prea puţin analizate artistic, istoric şi politic pînă în prezent: protestele şi grevele muncitoreşti majore din anii 1918-1920; rolul şi activitatea femeilor în structurara mişcării comuniste ilegale; proteste muncitoreşti din anii 1970; rezistenţa unor lideri şi şi a unor mişcări sindicale la privatizările frauduloase care au avut loc pe parcursul anilor 1990.

Pentru că meriţi (spectacol în lucru)

Proiect de artă activă/Coordonatori spectacol: Irina Gîdiuţă şi Bogdan Georgescu
Pentru că meriţi propune analiza prin teatru a condiţiei, abuzurilor şi presiunilor la care sînt supuse femeile în România. Pentru că meriţi pune accentul în mod deosebit pe acele abuzuri care nu lasă urme fizice, pe semnalarea redusă a cazurilor de abuz sexual, pe lucruri care afectează fundamental fără a lăsa dovezi palpabile. Propunerea legislativă privind înfiinţarea, funcţionarea şi organizarea cabinetelor de consiliere pentru criza de sarcină, controversata lege a medierii etc. sînt subiecte explorate în spectacol.

Turneu naţional de teatru politic

În cadrul turneului naţional, cele două producţii noi din cadrul Platformei de Teatru Politic 2015 vor fi itinerate în patru oraşe din ţară – Craiova, Galaţi, Iaşi, Timişoara. Reprezentaţiile se vor desfăşura în parteneriat cu organizaţii de teatru independent locale şi vor fi urmate de discuţii cu publicul.

dilema jpg
Cu ce se diferențiază casele de pariuri online
Alegînd o casă de pariuri cu un sistem de suport bine pus la punct, vei depăși mai ușor anumite momente dificile iar problemele pe care le vei întîmpina vor fi rezolvate mai rapid.
pexels andrea piacquadio 941555 jpg
Stresul de sărbători. Cum să îi faci față mai ușor
Amintește-ți că cel mai potrivit cadou pentru mama este, de cele mai multe ori, veselia și buna dispoziție din ziua de Crăciun, cu toată familia la masă.
The Veils Poster Web jpg
Finn & Oigăn, solo
Originar din Londra dar relocat în Noua Zeelandă, Finn Andrews este compozitor și multi-instrumentist.
ILUMA Stardrift KV Landscape jpg
Philip Morris International lansează în România prima ediție limitată IQOS ILUMA – descoperă IQOS ILUMA STARDRIFT
Philip Morris International (PMI) lansează la finalul acestei luni IQOS ILUMA STARDRIFT, prima ediție limitată a celui mai inovator produs din portofoliul său de alternative fără fum.
Grand Hotel Europa  poza 1 jpg
Grand Hotel Europa sau adevărul minciunilor la persoana întîi
Cu atît mai puțin unul în vogă ca autoficțiunea, explorat de nume mari ale ultimelor decenii precum Annie Ernaux sau Karl Ove Knausgård.
foto alex galmeanu jpg
dragostea, regim urban
Poate pentru că dimineața am intrat la loc în mine
ce rol are vitamina e jpg
Top 3 cele mai frecvente probleme ale pielii și cum le poți combate
Nu uita să faci schimbări și în alimentație: consumă produse cu indice glicemic mai scăzut și evită excesul de lactate.
featured image (7) jpg
un parfum clasic de barbati jpg
Idei de cadouri pentru bărbații din viața ta - ce să le dăruiești, în funcție de relația dintre voi
Așa că, o idee bună este să notezi fiecare link pe care ți-l trimite amicul tău, pentru a fi mai ușor să îi găsești cadoul ideal.
DilemaVeche (2) (3) jpg
Aproximativ 33% dintre parfumurile masculine sînt folosite de femei! Ce ingrediente au astfel de parfumuri?
Foarte apreciate sînt și parfumurile orientale pentru bărbați, care au note unice, catifelate, arome de vanilie și alte condimente minunate.
alege o crema pentru tenul uscat jpg
6 produse de îngrijire care să nu îți lipsească din trusa cosmetică
Toate acestea au proprietăți extraordinare și te pot ajuta să îți menții pielea tînără și frumoasă pentru cît mai mult timp.
AM jpg
Depresie
Cum să nu fiu mohorît
caserole mancare unica folosinta snick ambalaje jpg
Caserole pentru mîncare de unică folosință disponibile la Snick Ambalaje
Acest concept este unul care reușește să atragă mulți clienți, consumatori totodată.
Bulucz jpg
Relicve, ustensile
Tocmai îmi vin în minte spălarea picioarelor, Ciubotele lui van Gogh
IQOS x DIPLOMA 5 jpg
Omid Ghannadi, creatorul instalației IQOS x DIPLOMA: Apreciez că sînt companii care se implică atît de vizibil în sprijinul comunității
El este omul din spatele instalației imersive IQOS proiectată special pentru ediția de anul acesta a festivalului DIPLOMA.
Eutanasie
Cum ne-ai învățat să fim atenți
DilemaVeche (2) (2) jpg
10 dintre cele mai importante "remontadas" din istoria fotbalului
FC Barcelona a reușit cea mai impresionantă „remontada” din topul nostru.
IQOS x DIPLOMA 11 jpg
DIPLOMA Show sărbătorește 10 ani. IQOS susține industriile creative ca partener pentru al patrulea an consecutiv
La a X-a ediție a festivalului, vor fi reprezentate 16 specializări, de la arhitectură și peisagistică, arte grafice, design de produs și fashion, pînă la artele clasice - pictură și sculptură.
MS jpg
Soră profet și soldat
Un cîntec acoperă dealuri în Donbas
MCER3 jpg
Muzeul Cărții și Exilului Românesc a fost inaugurat la Craiova
De altfel, una dintre strategiile Consiliului Județean Dolj este de a readuce la viață clădirile de patrimoniu.
Saltele: cheia supremă pentru un somn de calitate și o sănătate excelentă
Pentru a vă păstra salteaua mulți ani de acum înainte, ar trebui să urmați cîteva reguli simple de îngrijire.
Limbă, tehnologie și cultură  Crearea de punți într o lume globalizată png
Limbă, tehnologie și cultură: Crearea de punți într-o lume globalizată
În concluzie, limbă, tehnologie și cultură joacă un rol vital în crearea de punți într-o lume globalizată.
pompa de caldura aer apa monobloc bricolaj market 1 jpg
Cumpără o pompă de căldură aer-apă monobloc de la Bricolaj Market!
Ești pregătit să faci față eficient necesităților tale de încălzire pentru locuință? Verifică ce găsești pe site-ul Bricolaj Market!
unnamed 2 jpg

Adevarul.ro

image
Fiara de plastic. Povestea Daciei „Lăstun“ Maxi, un Fiat 500 al românilor, care nu a mai ieșit pe poartă
Dacia 500 „Lăstun“ ar fi trebuit să fie pentru români cam ce a fost Fiat 500 pentru italieni, Renault 5 pentru francezi, WV pentru germani. O mașină din gama mini, mai degrabă pentru tineret. O maşină de oraş, potrivită pentru transportul urban. A fost ideea și dorința lui Nicolae Ceaușescu
image
SPECIAL Elvira Popescu: de la actriță la contesă, devenită „Notre Dame du Théâtre“ FOTO/VIDEO
Cum a ajuns o româncă din București să devină o actriță contesă mai cunoscută în Franța decât celebra Greta Garbo.
image
Lista celor mai periculoase alimente din lume. Cinci alimente la care nu te-ai aștepta să fie incluse
În întreaga lume, există anumite alimente periculoase care pot provoca de la intoxicații alimentare ușoare până la deces, în cazuri extreme.

HIstoria.ro

image
Un posibil caz de braconaj arheologic în Moldova, în secolul al XVII-lea
Un posibil caz de braconaj asupra unui tumul din Moldova istorică este consemnat într-un document de la 1635, notează arheologul Vasile Diaconu, pe pagina sa de Facebook.
image
Moartea lui Aurel Vlaicu. Concluziile anchetei
În cursul anchetei în cazul accidentului aeronautic în care și-a pierdut viața Aurel Vlaicu (31 august/13 septembrie 1913) s-au conturat două ipoteze, pe care locotenentul av. Gheorghe Negrescu le prezintă astfel:
image
Zguduitoarea dramă amoroasă din Brăila, care a captivat presa interbelică
În anii 1923-1924, numita Anny Bally din Brăila, „de o frumuseţe rară“, a încercat să se sinucidă din dragoste. În 8 noiembrie 1924, tot din amor, şi-a împuşcat iubitul, după care s-a împuşcat şi ea.