„Peleşul se vroia a fi şi «un muzeu»”

29 martie 2011
„Peleşul se vroia a  fi şi «un muzeu»” jpeg

- interviu cu Mircea Alexandru Hortopan (II) -

Dacă prima parte a interviului despre Peleş aducea, în general, lămuriri estetice, cea de-a doua se referă la  istoria sa, statutul său din perspectiva proprietăţii şi a patrimoniului, proiectele şi acţiunile de promovare ale acestuia.

Ne puteţi schiţa o scurtă istorie a vizitării Peleşului, mai ales a etajului (incluzînd şi perioada comunistă, şi pe cea de dinainte de ea, daca se poate)?

Istoria vizitării Peleşului este lungă. Acest castel a fost construit nu numai pentru vacanţe sau pentru ceremoniile Curţii regale, dar şi pentru a constitui un exemplu, o modalitate de instruire pentru public. Aşa cum primele monografii ale Peleşului o spun, încă din 1892, castelul se vroia a fi şi „un muzeu”. Carol I a permis aşadar vizitarea reşedinţei sale, de care era foarte mîndru. Vizitele pentru public însă, într-o formulă extrem de restrînsă, erau organizate de Administraţia Curţii regale, numai pe perioada cît suveranii nu se aflau la Sinaia. Astfel, primele instrucţiuni pentru reglarea vizitelor publice datează din anul 1911. Banii obţinuţi din taxele de vizitare erau folosiţi pentru acţiunile filantropice ale reginei Elisabeta. Mai tîrziu, după moartea lui Carol I, această tradiţie a continuat. Ceva mai restrictiv a fost accesul publicului în timpul domniei lui Carol al II-lea, apoi în anii războiului.

În anul 1948 domeniul regal de la Sinaia a fost naţionalizat. După o perioadă de organizare, Peleşul a fost deschis ca muzeu, în anul 1953. Din păcate, în anii '50, muzeul a fost folosit ca loc predilect de ilustrare a „huzurului în care trăiau regii”. Cînd acea perioadă grea a trecut, încetul cu încetul, muzeul s-a profesionalizat, fiind recunoscut ca cel mai important muzeu de arte decorative de la noi.

În 1975 un mare eveniment a avut loc la Peleş, anume vizita preşedintelui american Gerald Ford. În holul de onoare al castelului s-au semnat instrumentele de ratificare ale tratatului de liber schimb între Statele Unite şi România. La începutul anilor '70, clădirile din zonă, care nu erau patronate de Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste, ci de Gospodăria de partid, au început să intre în renovare şi modernizare, şi asta în strînsă legătură cu faptul că Foişorul a fost una dintre reşedinţele preferate ale lui Nicolae Ceauşescu. Poate că la vizita lui Ford, Ceauşescu şi-a dat seama cu adevărat de potenţialul de imagine al Peleşului. El a hotărît închiderea şi renovarea castelului. Pe de o parte, pentru că vroia să îl folosească pentru ceremonii oficiale, pe de alta şi pentru că a înţeles (s-a lăsat convins) că acea clădire are nevoie grabnică de renovare, şi patrimoniul artistic din interior, de restaurare. Nu trebuie uitat că, în 1975, castelul nu mai era locuit în mod curent de şase decenii, că lucrările de reparaţii curente fuseseră minime, iar cele două decenii de exploatare ca muzeu aduseseră la Peleş cîteva milioane de vizitatori (!). Prin 1989 lucrările erau în mare terminate, nu total, dar numai schimbarea de regim din decembrie a impulsionat redeschiderea muzelui în iunie 1990. De atunci, peste şase milioane de vizitatori i-au trecut pragul.

A fost ceva din patrimoniul lui, sau al Pelişorului distrus/ îndepărtat de epoca comunistă?

Nu aş acuza regimul comunist de eventualele modificări. Trebuie apreciat faptul că pînzele de mari maeştri constituie acum principalele atracţii ale Muzeului Naţional de Artă, sau obiectele cu mare valoare istorică sînt acum expuse în Tezaurul Muzeului Naţional de Istorie. Este esenţial faptul că tot acest patrimoniu se află în administraţia muzeelor, care sînt instituţii profesioniste pentru păstrarea, cercetarea şi valorificarea patrimoniului.

Cît despre scăpările din timpul renovării Peleşului, ele sînt, poate, inerente. Calitatea materialelor şi a finisajelor din 1883, nu mai poate fi egalată. Oricum, ceea ce s-a făcut atunci, s-a făcut cu materiale de cea mai bună calitate şi cu mână de lucru foarte calificată. Acestea erau posibilităţile atunci, în anii '70 - '80. Rezultatul este demn de admirat. Contează că renovarea de atunci a salvat castelul. Deci, putem fi îngăduitori cu micile nereuşite.

Castelele sînt ale regelui, colecţiile ale statului

Ne puteţi clarifica în privinţa situaţiei actuale a castelului, din punct de vedere al proprietăţii şi patrimoniului (ce e al statului, ce al familiei regale) în momentul de faţă?

Ca urmare a Legii 10/2001, fostul domeniu regal de la Sinaia a fost revedicat de către Majestatea Sa, Regele Mihai. În cele din urmă, în anul 2007, Majestăţii Sale i s-a recunoscut oficial dreptul de proprietate asupra castelelor Peleş şi Pelişor, prin decizia de retrocedare a Ministrului Culturii şi Cultelor. În perioada 2007 – 2010, conform legii, Muzeul Naţional Peleş, instituţie a statului, a putut rămîne cu chirie în cele două castele, iar prin bunăvoinţa Majestăţii Sale, contractul s-a prelungit pe  încă trei ani.

Trebuie menţionat aici că patrimoniul mobil (colecţiile artistice, istorice, memoriale) sînt proprietatea statului. Muzeul, instituţie subordonată Minsterului Culturii şi Patrimoniului Naţional, administrează atât patrimoniul regal, cele două castele şi terasele Peleşului, cît şi patrimoniul statului, bunurile culturale mobile. Este o mare responsabilitate dar şi o mare datorie, morală şi profesională.

Este cel mai vizitat/ printre cele mai vizitate obiective din ţară? Aveţi cumva şi cifre (număr de turişti români/străini)?

Astăzi, Muzeul Naţional Peleş este vizitat de aproximativ 300 000 vizitatori anual. Este, după ieşirea din circuitul muzeal a castelului Bran, cel mai vizitat muzeu din România. Nu avem acum timpul şi spaţiul pentru a sublinia diferenţa dintre un muzeu şi un monument vizitabil.

Este personalul de care dispuneţi suficient, calificat? Sînt fondurile  pe care le aveţi suficiente pentru plata lui, şi pentru alte cheltuieli?

Personalul este total insuficient, atît din punct de vedere al administraţiei şi întreţinerii, cît şi din punct de vedere al celui de specialitate. Şi dacă primul segment funcţionează greu, cel de-al doilea va fi o problemă de perspectivă. Pentru că un specialist are nevoie nu numai de studii adecvate, dar şi de o lungă pregătire de strictă specialitate, de muzeologie (aici mă refer la cele trei profesiuni fără de care muzeul nu poate exista, muzeografi, conservatori şi restauratori). Apoi, de hiper-specializare. Muzeologia ca ştiinţă oferă numai suportul metodic, dar fiecare specialist îşi desfăşoară activitatea într-un anumit cîmp. La Peleş e nevoie şi de istorici şi de istorici de artă, şi de restauratori. Dar cred că e o problemă generală a muzeelor din România. Tinerii sînt din ce în ce mai puţin interesaţi de lucrul în muzee. Această profesiune nu oferă nici pe departe un confort material, o singuranţă a zilei de mîine. În condiţiile schimbării extraordinare a structurii pieţei muncii, puţini tineri se mai simt atraşi de acest domeniu. Există multe posibilităţi şi multe oferte, acum şi din alte state europene.

Se vizitează şi etajul

Cum este promovat/ pus în evidenţă? Ce acţiuni se desfăşoară în incinta sa, ce proiecte există?

Întrebarea dumneavoastră e strîns legată de cea anterioară. Cred cu tărie că e momentul acum, pînă nu e prea târziu, ca instituţiile de cultură să fie tratate cu respect şi cu conştiinţa faptului că au ce ne oferi. Pentru tot ce înseamnă promovare, e nevoie de bani. Nu mulţi, dar e nevoie. Dacă angajaţii unui muzeu se mulţumesc cu salarii minime, nu aşa se pune problema şi cu produsul cultural. Produsul cultural trebuie finanţat. Nu aş vrea să fiu greşit înţeles. Dar după ce în perioada comunistă nu am avut un Minister al Culturii, după 1990 nou înfiinţatul minister a fost, an de an, Cenuşăreasa bugetului. Este, de fapt, scandalos, dar noi ne-am obişnuit cu situaţia asta, o situaţie critică. Nu demult, actualul ministru al culturii făcea o analiză referitoare la cît la sută din PIB pe cap de locuitor alocă diferite state. Cît investesc ele pe cap de locuitor pentru cultură, într-un an. România nu stă bine deloc la capitolul acesta. Absolut deloc. Ba mai mult, se aud din ce în ce mai multe voci de persoane publice care afirmă că...instituţiile muzeale sunt nerentabile (probabil, la fel ca şcolile şi ca spitalele...)!!!

Observaţi că muzeele nu fac încă obiectul unei promovări serioase, profesioniste, ceea ce se întîmplă în alte state europene. Fiecare muzeu se descurcă cum poate, cu posiblităţile locale, cu banii puţini pe care îi are. Gîndiţi-vă bine, ce faceţi cînd plecaţi în concediu? Luaţi ghidul, vedeţi cum ajungeţi la destinaţie, cu ce şi cum călătoriţi şi cum vă mişcaţi în interiorul acelui spaţiu (nu e deloc de neglijat), apoi dedicaţi tot efortul şi atenţia dumneavoastră muzeelor şi monumentelor din zonă. Abia la sfîrşit, dacă într-adevăr consideraţi că merită efortul, vă interesează hotelurile, restaurantele etc. Deci, ce contează mai mult ?

Dar să revenim la acţiunile desfăşurate de Muzeul Naţional Peleş. Principala ofertă a muzelui este vizitarea celor două castele, Peleşul şi Pelişorul. Relativ destul de recent, castelul Peleş este vizitabil în întregime, parterul şi cele două etaje. Parterul este spaţiul sălilor de ceremonii, etajul I al sălii de concerte, al apartamentului regal şi al apartamentelor pentru oaspeţi, iar etajul II ( deschis permanent din anul 2009) este nivelul unde sînt situate atelierul de pictură şi camerele suitei regale. Vizita fiecărui nivel reprezintă o experienţă estetică deosebită, de la fastul şi strălucirea sălilor şi apartamentelor oficiale, la confortul şi intimitatea camerelor de la etajele superioare.

O ofertă deloc de neglijat, este cea reprezentată de expoziţiile temporare, care se succedă, de obicei, la trei luni. Expoziţiile se organizează ţinînd cont de cele două coordonate fundamentale ale muzeului, Peleşul fiind un muzeu istoric-memorial pe de o parte, dar şi un muzeu de artă pe de altă parte. Expoziţiile ce valorifică prima componentă au adus în atenţia publicului personalităţile regilor şi reginelor României, chiar anul acesta fiind dedicată o expoziţie regelui Ferdinand. Dar specificul Peleşului ca muzeu de artă face ca majoritatea expoziţiilor temporare să aibă drept scop ilustrarea bogăţiei şi complexităţii colecţiilor sale. Un proiect extrem de interesant, desfăşurat pe doi ani, a fost suita de expoziţii grupate sub titul „Cochetărie feminină”, chiar recent deschizîndu-se a treia expoziţie, „Mon Boudoir”.
O altă atracţie pentru public este stagiunea permanentă de concerte a muzeului. Concertele sunt oferite publicului destul de des, intrarea la concerte este liberă, iar bucuria noastră e că publicul nu vine numai de pe Valea Prahovei, dar şi din  capitală, din alte zone ale ţării. De obicei concertează aici nume deja consacrate, dar şi foarte multe tinere speranţe. Se continuă astfel tradiţia instituită de regina Elisabeta, cea a seratelor muzicale la castel.

A consemnat Iaromira Popovici

Mircea Alexandru Hortopan este directorul adjunct al Muzeului Naţional Peleş, dublu liceţiat, în istorie, apoi în  istoria şi teoria artei.

ILUMA Stardrift KV Landscape jpg
Philip Morris International lansează în România prima ediție limitată IQOS ILUMA – descoperă IQOS ILUMA STARDRIFT
Philip Morris International (PMI) lansează la finalul acestei luni IQOS ILUMA STARDRIFT, prima ediție limitată a celui mai inovator produs din portofoliul său de alternative fără fum.
Grand Hotel Europa  poza 1 jpg
Grand Hotel Europa sau adevărul minciunilor la persoana întîi
Cu atît mai puțin unul în vogă ca autoficțiunea, explorat de nume mari ale ultimelor decenii precum Annie Ernaux sau Karl Ove Knausgård.
foto alex galmeanu jpg
dragostea, regim urban
Poate pentru că dimineața am intrat la loc în mine
ce rol are vitamina e jpg
Top 3 cele mai frecvente probleme ale pielii și cum le poți combate
Nu uita să faci schimbări și în alimentație: consumă produse cu indice glicemic mai scăzut și evită excesul de lactate.
featured image (7) jpg
un parfum clasic de barbati jpg
Idei de cadouri pentru bărbații din viața ta - ce să le dăruiești, în funcție de relația dintre voi
Așa că, o idee bună este să notezi fiecare link pe care ți-l trimite amicul tău, pentru a fi mai ușor să îi găsești cadoul ideal.
DilemaVeche (2) (3) jpg
Aproximativ 33% dintre parfumurile masculine sînt folosite de femei! Ce ingrediente au astfel de parfumuri?
Foarte apreciate sînt și parfumurile orientale pentru bărbați, care au note unice, catifelate, arome de vanilie și alte condimente minunate.
alege o crema pentru tenul uscat jpg
6 produse de îngrijire care să nu îți lipsească din trusa cosmetică
Toate acestea au proprietăți extraordinare și te pot ajuta să îți menții pielea tînără și frumoasă pentru cît mai mult timp.
AM jpg
Depresie
Cum să nu fiu mohorît
caserole mancare unica folosinta snick ambalaje jpg
Caserole pentru mîncare de unică folosință disponibile la Snick Ambalaje
Acest concept este unul care reușește să atragă mulți clienți, consumatori totodată.
Bulucz jpg
Relicve, ustensile
Tocmai îmi vin în minte spălarea picioarelor, Ciubotele lui van Gogh
IQOS x DIPLOMA 5 jpg
Omid Ghannadi, creatorul instalației IQOS x DIPLOMA: Apreciez că sînt companii care se implică atît de vizibil în sprijinul comunității
El este omul din spatele instalației imersive IQOS proiectată special pentru ediția de anul acesta a festivalului DIPLOMA.
Eutanasie
Cum ne-ai învățat să fim atenți
DilemaVeche (2) (2) jpg
10 dintre cele mai importante "remontadas" din istoria fotbalului
FC Barcelona a reușit cea mai impresionantă „remontada” din topul nostru.
IQOS x DIPLOMA 11 jpg
DIPLOMA Show sărbătorește 10 ani. IQOS susține industriile creative ca partener pentru al patrulea an consecutiv
La a X-a ediție a festivalului, vor fi reprezentate 16 specializări, de la arhitectură și peisagistică, arte grafice, design de produs și fashion, pînă la artele clasice - pictură și sculptură.
MS jpg
Soră profet și soldat
Un cîntec acoperă dealuri în Donbas
MCER3 jpg
Muzeul Cărții și Exilului Românesc a fost inaugurat la Craiova
De altfel, una dintre strategiile Consiliului Județean Dolj este de a readuce la viață clădirile de patrimoniu.
Saltele: cheia supremă pentru un somn de calitate și o sănătate excelentă
Pentru a vă păstra salteaua mulți ani de acum înainte, ar trebui să urmați cîteva reguli simple de îngrijire.
Limbă, tehnologie și cultură  Crearea de punți într o lume globalizată png
Limbă, tehnologie și cultură: Crearea de punți într-o lume globalizată
În concluzie, limbă, tehnologie și cultură joacă un rol vital în crearea de punți într-o lume globalizată.
pompa de caldura aer apa monobloc bricolaj market 1 jpg
Cumpără o pompă de căldură aer-apă monobloc de la Bricolaj Market!
Ești pregătit să faci față eficient necesităților tale de încălzire pentru locuință? Verifică ce găsești pe site-ul Bricolaj Market!
unnamed 2 jpg
serile Enayati Medical City png
Serile Enayati Medical City - a VI-a ediție
Continuăm seria evenimentelor Serile Enayati Medical City cu cea de-a VI-a ediție, care va avea loc miercuri, 27 septembrie, ora 19.00, în incinta Enayati Medical City din sectorul 1.
dream prints 1 png
Ce semnificație au culorile în alegerea tapetului și în crearea unei atmosfere de vis?
Nuanțele pe care le alegem pentru a decora locuința au capacitatea de a modela în mod semnificativ stările noastre emoționale.
beneficiile angajarii unui avocat specializat in dreptul muncii1 jpg
Beneficiile angajării unui avocat specializat în dreptul muncii
Dreptul muncii acoperă și protecția împotriva discriminării și abuzurilor la locul de muncă.

Adevarul.ro

image
Criticile unui american îndrăgostit de România. „Acele creaturi cretacice cred că mai trăim sub Ceaușescu“ VIDEO
Un american a povestit pe YouTube lucrurile care le detestă la țara sa adoptivă, România. Totuși, el susține că se simte bine aici și că este îndrăgostit de România, dar nu poate închide ochii la unele probleme.
image
Dr.Vlad Ciurea, despre un obicei banal care poate ucide: „Este adevărat, mai ales dacă persoana este și hipertensivă”
Deși la prima vedere poate părea inofensivă, o ceartă între două persoane se poate încheia tragic. Emoțiile puternice și furia creează condițiile propice unei afecțiuni, care, în unele cazuri, poate fi fatală.
image
Motivele pentru care România are apartamente nelocuite. „Nu ține de vreo criză imobiliară“
Tot mai multe locuințe sunt nelocuite în marile orașe ale României, deși criza imobiliară despre care vorbesc mulți nu a sosit, cel puțin deocamdată. La mijloc ar fi vorba despre alte fenomene.

HIstoria.ro

image
Ce a însemnat România Mare
1 Decembrie 1918 a rămas în mentalul colectiv ca data la care idealul românilor a fost îndeplinit, în fața deschizându-se o nouă etapă, aceea a conștientizării și punerii în aplicare a consecințelor ce au urmat acestui act, crearea României Mari.
image
Trucul folosit Gheorghiu-Dej când a mers la Moscova pentru ca Stalin să tranșeze disputa cu Ana Pauker
Cînd merge la Moscova pentru ca Stalin să tranşeze în disputa cu Ana Pauker, Dej foloseşte, din instinct, un truc de invidiat.
image
Sfântul Andrei și Dobrogea, între legendă și istorie
Îndelung uitate de către establishment-ul universitar românesc, studiile paleocreștine încep să își facă din ce în ce mai clară prezența și la noi. Încurajarea acestor studii și pătrunderea lor în cadrul cursurilor s-au dovedit lucruri absolut necesare. Ultimii ani au dus la noi dezvăluiri arheologice privind primele comunități paleocreștine (paleoeclesii) din Scythia Minor (actuala Dobrogea), conturând două ipoteze și direcții de cercetare pentru viitor: ipoteza pătrunderii pe filieră apostolic