Let's talk about Black March

3 iulie 2012
Let's talk about Black March  jpeg

De vreo două luni vreau să scriu despre spectacolul Gianinei Cărbunariu 20/20 făcut la Tg. Mureş în urmă cu doi ani. Premierele şi festivalurile au făcut să amîn acest text, iar între timp, perspectiva asupra spectacolului s-a obiectivat. Distanţarea (apud Brecht) temporală a nuanţat percepţia, iar faptul că am discutat despre spectacol şi cu români, şi cu maghiari mi-a oferit cîteva idei despre cum sînt receptate în spaţiul comun (Ardealul) problema relaţiei interetnice şi spectacolul în sine.

Date tehnice

20 martie 1990, Tg. Mureş. Conflict interetnic violent, 5 morţi, sute de răniţi, familii mixte distruse, prietenii de o viaţă spulberate, starea socială tulburată pentru multă vreme. „Despre asta nu se vorbeşte”. La 20 de ani de la aşa-numitul Martie negru, la Studio Yorick din Tg. Mureş, regizoarea-dramaturg Gianina Cărbunariu a produs un spectacol despre acest incident sumbru al istoriei noastre recente, cu actori români şi maghiari.

20/20 este un proiect în trei părţi: documentare - echipa a făcut 50 de interviuri cu participanţi sau martori la evenimente, inclusiv în regiunile de unde au venit românii (Ibăneşti şi Hodac) şi ungurii (Valea Nirajului) -, spectacol propriu-zis şi discuţii cu publicul după fiecare reprezentaţie.

La doi ani de la premieră, spectacolul a avut o reprezentaţie la Bucureşti, la Teatrul Odeon (a fost prezent şi în 2010, în selecţia Festivalului Naţional de Teatru). În 4, 5 şi 6 iulie va fi prezentat în Marea Britanie la The London International Festival of Theatre (LIFT).

eu-tu, noi-voi

Construit ca un summum de poveşti personale care ficţionalizează realitatea, 20/20 este spectacolul imposibilităţii de a spune un singur adevăr. Fiecare are povestea lui, viziunea lui asupra evenimentelor şi crede în adevărul său. Singurul punct pe care toate poveştile îl ating este faptul că în declanșarea violențelor de la Tg. Mureș a existat manipulare. De aici încolo totul este confuz, e dificil de spus cine a manipulat şi cum, dar există mărturii despre zvonistică alarmantă și provocări. Spectacolul nu este însă o reconstituire, avertizează autorii. „Nu mai vrea nimeni să ne mai batem o dată.” 

Poveştile funcţionează precum celulele unui organism: conţin în detaliu atributele întregului. Prin urmare, ar trebui să conţină şi boala. Problema pe care o pune spectacolul Gianinei Cărbunariu este că, în timp ce relaţiile individuale sînt viabile, la nivel colectiv, poziţiile se radicalizează şi devin antagonice. Cu vecinul de altă etnie poţi fi amic, dar faţă de etnie în sine se dezvoltă o atitudine conflictuală. Cînd se trece de la individual la colectiv se pierde umanitatea. În conflictul interetnic, atributele umane care identifică o persoană ca fiind prieten sau iubit se dizolvă într-o singură caracteristică: etnia. Gianina Cărbunariu parcurge drumul invers, de la ciocnirea grupurilor la relaţionarea individuală şi pune lupa pe relaţia personală, abandonată în caz de conflict. În ce moment încetăm să fim caractere şi rămînem doar etnici?

Spectacolul pune în discuţie şi memoria ca organism viu. Memoria care se patinează, devine subiectivă, selectivă şi distorsionează. Memoria-martor, dar şi memoria care se autoprotejează şi „ajustează” realitatea. 

Argumente şi contraargumente

20/20 este o invitaţie la discuţie, confesiune, înţelegere şi împăcare. După spusele autorilor spectacolului, deși invitaţi să ia loc oriunde în sală, la Tg. Mureş spectatorii se aşază instinctiv separat, românii de-o parte, maghiarii de alta. Alături, dar nu împreună. Gestul, simptomatic pentru boala care există încă, e cu atît mai grav cu cît e instinctiv.

Una dintre cele mai dese acuzaţii aduse spectacolului a fost una aparent tehnică, folosirea tipologiilor. Sigur, în teatru, avem de-aface cu personaje tipologice. Pînă şi vulnerabilii patologici ai lui Afrim se subsumează unor tipologii. Reproşul, venit în egală măsură din ambele părţi, se referă la altceva. Este vorba despre clişeizarea imaginilor românului şi maghiarului şi mai ales, a românului şi maghiarului în raport unul cu altul. Aici există două contraargumente. Primul ar fi că aceste tipologii au rezultat din documentare, ceea ce înseamnă că (probabil) sîntem precum părem. A doua este că spectacolul a fost făcut de un regizor venit de la Bucureşti care la vremea conflictului era un copil. Gianina Cărbunariu a simţit nevoia să vorbească despre asta chiar dacă nu o priveşte direct. Să afle ce, cum, de ce şi ce a urmat după Martie Negru. Poate ar fi bine ca subiectul (nu doar conflictul din '90, ci relaţia dintre români şi maghiari în întregul ei) să fie dezbătut de cei care îl cunosc nemijlocit. Tînărul dramaturg Székely Csaba a făcut cîţiva paşi în această direcţie cu piesa Flori de mină, prima parte dintr-o trilogie, montată tot la Studio Yorick (premiul pentru cel mai bun spectacol la Festivalul Naţional de Teatru din Pécs, Ungaria), deşi textul nu tratează explicit relaţia interetnică. Urmează partea a doua, tot la Studio Yorick.

Contraargumentele la ideea de mai sus sînt că spectacolele ar fi inutile, nu e treaba teatrului să rezolve conflictele interetnice (ba exact ăsta e rostul artei), oamenii inteligenţi se apreciază şi respectă reciproc indiferent de etnie, iar ceilalţi nu vin la teatru. Cu alte cuvinte, despre asta nu (are rost să) vorbim.

Recunosc că verbalizarea poate genera reacţii în ambele sensuri: fie acutizează  problema (spectacolul lui Romeo Castellucci On the Concept of the Face, Regarding the Son of God a determinat manifestaţii de stradă), fie o dezamorsează (ca în psihiatrie, scade potenţialul conflictual). Sper că sîntem europeni civilizaţi şi alegem a doua variantă, fie şi datorită faptului că în România, pînă acum, nici un spectacol de teatru nu a scos oamenii în stradă. Nici 20/20.

Revin la nivel micro. Unul dintre personaje spune că tinerii se înţeleg între ei, chiar dacă au probleme de limbă. Dacă românul nu ştie maghiară, iar maghiarul vorbeşte prea puţin româneşte, ei apelează la limbajul universal: engleza. Am trăit această poveste şi funcţionează.

Tot după spusele autorilor, la discuţiile de după spectacol, un spectator din Africa a concluzionat: „şi la noi e exact la fel”. Conflictul interetnic lasă aceleaşi răni oriunde în lume. Ceea ce ne diferenţiază e modul în care convieţuim.

Studio Yorick,Tîrgu-Mureş & dramAcum, Bucureşti
20/20
Textul şi regia: Gianina Cărbunariu
Artist vizual: Maria Drăghici
Traducător şi asistent dramaturgie: Boros Kinga
Actori: Bányai Kelemen Barna, Berekméri Katalin, Paula Gherghe, Mădălina Ghiţescu, Radu Iacoban, Korpos András, Rolando Matsangos, Sebestyén Aba, Cristina Toma, Tompa Klára
Traducere text: Zoltán Rab

 


***

Körülbelül két hónapja akarok már írni Gianina Cărbunariu 20/20 című előadásáról, amit két évvel ezelőtt rendezett Marosvásárhelyen. A bemutatók és fesztiválok miatt elnapoltam a jelen szöveg megírását, de ez csak azt eredményezt, hogy az előadásra vetődő perspektíva egyre inkább objektívvé vált. Az időbeli eltávolodás (lásd Brecht) árnyaltabb megítélésre késztet, és az a tény, hogy az előadásről román és magyar nézőkkel egyaránt volt alkalmam beszélgetni, sugallt pár gondolatot arról, hogy a közös térben (Erdélyben) hogyan élik meg a nemzetiségi különbségeket és magát az előadást.

Technikai adatok

1990 március 20-a, Marosvásárhely. Erőszakkal járó etnikai konfliktus, 5 halott, több száz sebesült, vegyes családok szétesve, gyerekkori barátságok megszakadva, a társadalmi státus hosszú időre felbolygatva. ,,Ez az, amiről nem beszélnek”. 20 év telt ez a Fekete március óta, és Gianina Cărbunariu rendező-dramaturg, román és magyar színészekkel, a közelmúlt történelmének e sötét mozzanatát jeleníti meg a marosvásárhelyi Yorick Stúdió színpadán.

A 20/20 egy háromrészes projekt: dokumentumfilm – a csapat 50 interjút készített résztvevőkkel és szemtanúkkal, ott is, ahonnan a románok (Libánfalva és Görgényhodák) és a magyarok (Nyárád-mente) érkeztek –, maga az előadás, illetve az ezt követő közönségtalálkozó.

Két évvel a ősbemutató után, az előadást elhozták a bukaresti Odeon Színházhoz (de jelen volt a 2010-ben az Országos Színházfesztivál válogatásán is). Július 4, 5, és 6-án bemutatják az Egyesült Királyságban a The London International Festival of Theatre-en (LIFT).

én-te, mi-ti

A 20/20 egy személyes történethalmaz, amely fikcióvá alakítja át a valóságot, egy olyan előadásban, melyben nem létezhet csak egyetlen egy igazság. Mindenkinek megvan a saját története, látásmódja, és mindenki hisz a saját igazságában. A történetek egyetlen közös pontja az, hogy az esemény kitörését manipulálták. Ezen túl minden ködbe vész, nem lehet tudni pontosan, hogy ki és hogyan manipulált, viszont több vallomás szól ijesztő rémhírterjesztésről és provokálásról.

Az előadás nem egy újrajátszása a történteknek, állítják a szerzők. ,,Senki sem szeretné az, hogy ismét összeverekedjünk.”

A történetek úgy működnek, akár a sejtek az emberi testben: a teljes egész tulajdonságait részleteiben tartalmazzák. Következésképpen a betegséget is magukba kell foglalják. Gianina Cărbunariu a következőre épít: míg az egyéni kapcsolatok időben megmaradnak, kollektív szinten az álláspontok radikalizálódnak és antagonisztikussá válnak. A más etnikumú szomszéddal ki lehet alakítani baráti viszonyt, de magával az etnikummal szemben konfliktusos magatartás alakulhat ki. Amikor az egyéni a kollektívre vált, elvesz az emberiesség. Interetnikai konfliktuskor az emberi tulajdonságok, melyek meghatároznak egy barátot vagy szeretőt, egyetlen adottsággá zsugorodnak: az etnikum. Gianina Cărbunariu visszafele járja be ezt az utat, a tömegek összecsapásától a egyéni viszonyokig, ránagyítva a személyes kapcsolatokra, amelyeket konfliktus esetén feladtak. Melyik pillanatban mondunk le karakterünkről és maradunk csupán etnikum?

Az előadás a memóriáról is tárgyal, mint élő szervezetről. Az a memória, amely elsiklik, szubjektívvá és szelektívvé válik, és ugyanakkor torzít. A szemtanú-memória, de ugyanakkor az az emlékezet is, amelyik megvédi saját magát, ,,átállítja” a valóságot.

Érvek és ellenérvek

A 20/20 egy meghívó beszélgetésre, vallomástételre, megértésre és megegyezésre. A szerzők szerint, a román és magyar nézők ösztönösen csoportosulva ülnek a teremben annak ellenére, hogy bárki, bárhol helyet foglalhat. Egymással, de nem együtt. Ez a gesztus, mely tünete a még mindig jelenlevő betegségnek, ösztönszerű jellege miatt nagyon súlyosnak bizonyul.

A leggyakoribb vád, amely eddig érte az előadást látszólag technikai: a tipológiák haszálata. Persze, a színházban tipológiai szereplőkkel van dolgunk. Még Afrim sebezhető patológiai esetei is egy tipologizálásnak vetik alá magukat. Ez a szemrehányás, amelyik egyenlő mértékben mindkét etnikum irányából érkezett, másra utal: a románokról és magyarokról kialakult klisé-szerű képre, amely főként az egymással szembeni viszonyukat jellemzi. Itt fel lehet hozni két ellenérvet. Az első az, hogy ezek a tipológiák a dokumentumfilmekből származnak, ami azt jelenti, hogy (valószínűleg) olyan vagyunk mint, amilyennek tűnünk. A második az lenne, hogy az előadást egy bukaresti rendező hozta létre, aki a 90-es eseményekkor még gyermek volt. Gianina Cărbunariu úgy érezte, hogy beszélni kell az történtekről még akkor is, ha ezek őt közvetenül ném érintik. Meg akarta tudni, hogy mi, hogyan, miért történt, valamint mi következett Fekete március után. Talán úgy lenne jó, ha a témát (nem csak a konfliktust, hanem a egészében a magyar-román viszonyt) azok vitatnák, akik közvetlen módon érintettek. Székely Csaba, fiatal dramaturg, tett pár lépést ebbe az irányba Bányavirág című művével (egy trilógia első része), amit ugyancsak a Yorick Stúdiónál rendeztek meg (a legjobb előadásnak járó díj a XII. Pécsi Országos Színházi Találkozón), annak ellenére, hogy az interetnikai viszonyokat nem tárgyalja explicit módon. Következik a trilógia második része, szintén a Yorick-nál.

Ellenérvek a fenti gondolatokhoz: hiábavalóak lennének az előadások, nem a színház dolga, hogy az interetnikai konfliktusokat megoldja (sőt, pont ez lenne a művészet célja), az intelligens emberek kölcsönösen értékelik és becsülik egymást etnikai hovatartozástól függetlenül, és a többiek meg nem járnak színházba. Más szóval, erről nem beszélünk (vagy nem érdemes beszélni).

Bevallom, hogy a szóváltás mindkét irányból reakciókat válthat ki: egyrészt kiélezheti a problémát (Romeo Castellucci On the Concept of the Face, Regarding the Son of God című előadása utcai megmozdulásokat eredményezett), másfelől hatástalaníthatja azt (mint például a pszichiátriában, ahol konfliktus lehetősége). Remélem, hogy civilizált európaiak vagyunk, és a második opciót választjuk akár amiatt is, hogy eddig Romániában még egy színházi előadás sem váltott ki utcai demonstrációkat. Még a 20/20 sem.

Visszatérnék a mikro-szintre. Ez egyik szereplő azt állítja, hogy a fiatalok megértik egymást még akkor is, ha nem ismerik jól egymás nyelvét. Ha a román nem tud magyarul, és a magyar fiatal túl keveset tud románul, akkor használják a világnyelvet: az angolt. Megéltem ezt a történetet és működik.

A szerzők azt nyilatkozták, hogy az egyik előadás utáni beszélgetésen, egy afrikai néző ezt a következtetést vonta le: ,,nálunk is pont így vannak a dolgok”. Az interetnikai konfliktusok bárhol a világon ugyanolyan sebeket okoznak. Ami különböző, az a mód, ahogyan együtt élunk.

Yorick Stúdió, Marosvásárhely & dramAcum, Bukarest
20/20
Író-rendező: Gianina Cărbunariu
Látványtervező: Maria Drăghici
Fordító-dramaturg: Boros Kinga
Színészek: Bányai Kelemen Barna, Berekméri Katalin, Paula Gherghe, Mădălina Ghiţescu, Radu Iacoban, Korpos András, Rolando Matsangos, Sebestyén Aba, Cristina Toma, Tompa Klára

A kritikát fordította: Rab Zoltán

poster Tess Parks 3 12 jpg
Recomandări de week-end
Artista canadiană Tess Parks concertează în premieră la București.
pre ul uniswap cand este cel mai bun moment sa cumperi uni  dilemaveche png
Prețul Uniswap: Cînd este cel mai bun moment să cumperi UNI?
Pur și simplu cumperi monede cînd prețul Uniswap este scăzut și le vinzi cînd prețul este ridicat.
dylan gillis KdeqA3aTnBY unsplash jpg
Scurt ghid despre cultura și structura organizațională
Construirea unei culturi și structuri organizaționale sănătoase și pozitive nu este o sarcină ușoara, dar orice organizație o poate realiza.
floraria online bloomeria livrare flori jpg
Ești o persoană creativă și pasionată de beauty Vezi ce job ți se potrivește! jpg
Proiectul Open Museums Open Hearts jpg
„Rădăcini și visuri” ale tinerilor din Ucraina
De joi, 27 octombrie, pînă la finalul lunii noiembrie, 40 de tineri din Ucraina cu vîrstă cuprinsă între 15-18 ani sînt invitați să participe la etapa a doua a proiectului Open Museums Open Hearts.
Red Bull Dance Your Style 2022 (1) jpg
16 dintre cei mai buni dansatori români se duelează pentru un loc în Finala Mondială din Africa de Sud
O demonstrație în forță, de o energie molipsitoare, Red Bull Dance Your Style este o competiție internațională de all-styles street-dance, cu evenimente în peste 30 de țări.
Masterclass Cronicari Digitali Cine asculta o Casa   Bucuresti 15 octombrie 2022 (17) jpg
Soluții pentru problemele de patrimoniu, indentificate în Masteclass Cronicari Digitali „Cine ascultă o casă?”
La finalul săptămînii trecute, la București, timp de mai bine de șase ore, în patru sesiuni de masterclass, arhitecți, specialiști și profesioniști implicați în restaurarea și valorificarea caselor istorice au luat parte la Masteclass Cronicari Digitali „Cine ascultă o casă?”.
pexels ylanite koppens 744969 jpg
Sugestii de cadouri care pot fi oferite angajaților
Ești om de afaceri, ceea ce înseamnă că ești conștient că fără dedicarea, experiența și profesionalismul salariaților tăi, firma ar fi avut destul de mult de suferit.
Vizual Masterclass Cronicari Digitali Cine asculta o casa 15 octombrie 2022 jpg
Valorizarea clădirilor istorice, în centrul primului Masterclass Cronicari Digitali „Cine ascultă o casă?”
Cine ascultă o casă?”, proiectul care își propune să ofere exemple de bune practici de la cei care „au ascultat o clădire” în beneficiul comunității și al protejării clădirilor istorice, invită experții, autoritățile și pe toți cei interesați de patrimoniu pentru o zi de Masterclass, în București.
 SF 6065 JPG
Karpatia Horse Show 2022: șapte premii pentru România, 15 mii de spectatori și o atmosferă chic!
Un weekend de excepție si un „salt” important pentru Karpatia Horse Show, cu ocazia celei de-a VII-a ediții desfășurate pe Domeniul Cantacuzino din Florești (Prahova).
Scoala de la Piscu la Premiile Europa Nostra 2022 (1) jpg
Premiu Europa Nostra 2022 acordat Muzeului-Atelier Școala de la Piscu
Luni, pe 26 septembrie, în clădirea Operei de Stat din Praga, a avut loc ceremonia de acordare a distincțiilor European Heritage Awards, organizată de Comisia Europeană și Europa Nostra în cinstea cîștigătorilor Europa Nostra Awards 2022.
NEI jpg
NEC: Naționalism, populism, fascism și (in)stabilitate democratică în Europa de Est
Colegiul Noua Europă-Institut de Studii Avansate (NEC) vă invită la workshop-ul „Naționalism, populism, fascism și (in)stabilitate democratică în Europa de Est. Continuitate și transformări istorice”, care va avea loc miercuri, 28 septembrie 2022, ora 9:30, în sala de conferințe a Colegiului.
WhatsApp Image 2022 09 15 at 11 25 55 (2) jpeg
Bucharest International Film Festival 2022: Secțiunea Panorama aduce filme în premieră în România
Bucharest International Film Festival este cel mai longeviv și singurul festival de film din București cu o competiție internațională dedicată lungmetrajului. Ediția a XVIII-a se va desfășura în perioada 29 septembrie – 9 octombrie 2022.
Afis KHS 2022 jpg
Karpatia Horse Show revine în 2022! Sport-entertainment-show-emoții, adrenalină!
Karpatia Horse Show revine “pe cai mari" în 2022! Unul dintre cele mai așteptate evenimente de echitație și lifestyle ecvestru din România și sud-estul Europei va avea loc în weekend-ul 23-25 septembrie pe Domeniul Cantacuzino din Florești, Prahova.
FOTO 1 PRONOSPORT jpg
Istoria pariurilor pe fotbal
Profitînd de dezvoltările tehnologice, grafica și interfața au devenit mult mai rapide, depunerile s-au făcut instant în anii următori, iar retragerile sînt și ele foarte rapide.
afis general web jpg
Bauhaus – Form and Reform, un proiect care oferă publicului 4 evenimente inedite cu intrare gratuită
Elite Art are ca scop promovarea principiilor fundamentale UNESCO prin organizarea unor proiecte culturale complexe care răspund la exigențele societății civile naționale și contribuie la dezvoltarea României din punct de vedere cultural și educațional.
KV Festivalul Povestirilor jpg
„Festivalul Povestirilor de pe Via Transilvanica” concentrează drumul care unește România în trei zile de experiențe la București
Între 9 și 11 septembrie, Via Transilvanica trece prin București! La Muzeul Național al Țăranului Român, Festivalul Povestirilor de Via Transilvanica concentrează experiențele de pe drumul de 1.400Km, care unește România de la Putna la Drobeta Turnu Severin.
MoveMountains jpeg
Reșița aduce României un nou succes la UNESCO
Municipiul Reșița este primul oraș din România care se alătură, începând de astăzi, rețelei globale UNESCO „Learning Cities” („Orașe care învăță”), având astfel șansa accesului la proiecte educaționale de mare anvergură.
happy asian woman smiling having fun beach jpg
7 beneficii uimitoare pe care le are lumina soarelui asupra organismului
Deși controversată, expunerea la soare are o serie importantă de beneficii asupra organismului.
tratamentedentareculaser jpg
3 simptome banale pentru care trebuie să consulți medicul
Este recomandat ca, dacă nu te simți bine, să fii atent la semnalele pe care ți le transmite organismul. Iată mai jos 3 simptome pentru care ar trebui să consulți cît se poate de repede un medic.
make up artist applying eyeshadow woman jpg
Secretele unui makeup fără cusur: ce trebuie să faci pentru un machiaj perfect și rezistent
Iată care sînt pașii pe care trebuie să îi urmezi, pentru un ten perfect și trăsături evidențiate în cele mai bune moduri:
young beautiful blonde girl cares    Copy jpg
Secretele pielii perfecte: ce trebuie să faci pentru o piele frumoasă și sănătoasă
Altfel spus, cel mai bun sfat de frumusețe este să îți asculți corpul și să îi oferi lucrurile de care are nevoie.
Imagine featured jpg
Enola Holmes 2, noul film bazat pe seria autoarei Nancy Springer, se lansează spre finalul anului
Filmele ale căror scenarii sînt inspirate din cărți de succes rămîn o constantă și în lumea actuală a cinematografiei.

Adevarul.ro

11172012 jpg
Costa Rica - Germania. Fosta campioană mondială din 2014 părăsește pentru a doua oară consecutiv competiția încă din faza grupelor
Multipla campioană mondială, Germania, părăsește pentru a doua oară consecutiv această competiție după triumful obținut în 2014.
1 horoscop zodia taur jpg jpeg
Două zodii de care trebuie să fugi cât poți. Cine sunt vampirii energetici care își epuizează semenii
Există două zodii de care trebuie să te ferești neapărat pentru că sunt vampiri energetici. Ei sunt oameni care te „storc” de energie și alături de care chiar și cea mai mică discuție poate fi epuizantă.
Fane Croația la Campionatul Mondial de fotbal din Qatar 2022 FOTO Profimedia (2) jpg
Spectacol al frumuseții în tribunele din Qatar, la Campionatul Mondial. Croatele au furat toate privirile FOTO
Croatele au făcut un adevărat spectacol în tribunele din Qatar, la Campionatul Mondial, la fiecare meci pe care naționala lor l-a disputat în faza grupelor, la turneul din acest an.

HIstoria.ro

image
Drumul spre Alba Iulia: Cum au ajuns românii la Marea Adunare Națională
Așa cum se înfățișează din literatura memorialistică, majoritatea delegaților ori participanților sosesc la Alba Iulia cu trenul. Numai cei din așezările aflate la distanțe mici călătoresc cu alte mijloace de transport.
image
Noiembrie 1918: O lume în revoluție
1918, așa cum este creionat de literatura memorialistică, este anul unei lumi în plină revoluție. Desfășurată de la un capăt la celălalt al continentului european, revoluția este inegală și îmbracă diverse forme.
image
Scurt istoric al zilei naţionale
Instaurată încă de la venirea pe tronul României a lui Carol I, 10 Mai a rămas în tradiţia românilor ca Ziua Naţională a României moderne, până în 1947, când a fost impus regimul comunist. Un principe strãin pe tronul României reprezenta o necesitate politicã întrucât dupã abdicarea forţatã a lui Cuza la 11 februarie se ridica problema menţinerii recunoaşterii unirii celor douã principate.