Jurnal de război

Regina Maria a României
27 ianuarie 2019
Jurnal de război jpeg

Fragmentele de jurnal de mai jos reprezintă un colaj realizat de Marius Chivu (pentru evenimentul „Serata cu scrisori”, care a avut loc pe 22 ianuarie la Qreator) din cele trei volume de Jurnal de război, traducere din engleză de Anca Bărbulescu, ediţie îngrijită de Lucian Boia, Editura Humanitas, 2014. 

Luni, 12 septembrie 1916, Buftea. La prînz m-am dus la spital. Răniţii m-au întîmpinat cu mare entuziasm şi le-am împărţit obişnuitele ţigări, flori, dulciuri şi zîmbete. Era o zi minunată, de-a dreptul aurie, cu mult soare şi un cer fără nor, de un albastru strălucitor. Dar spitalul avea să intre în mare tulburare, cînd a fost adus din stradă un soldat foarte grav rănit, iar veştile spuneau că fuseseră uciși sute de oameni în mai multe locuri. Spitalele erau pline de oameni mutilaţi.

Timp de vreo trei ore ucigătoare, toată suflarea care putea ajuta a trudit să salveze viaţa bietului soldat căruia o bombă îi sfîrtecase piciorul drept şi sîngera mortal. Doamna Reiner a început imediat operaţia şi a oprit sîngele care-i curgea în valuri. Doamnele mele s-au comportat admirabil, toată lumea a dat o mînă de ajutor, chiar şi cele neobişnuite să vadă aşa ceva. De pildă doamna Dissescu l-a ţinut de un picior timp de un ceas, timp în care s-a făcut cea mai urîtă parte din tăierea celuilalt. Fiind pe jumătate dus din pricina pierderii de sînge, omul nu putea fi adormit cu cloroform, aşa că a îndurat totul fără ajutorul somnului.

M-am dus de cîteva ori să-l văd – omul gemea adînc, înfiorător, dar n-a scos un ţipăt, iar odată, cînd i s-a spus că venise să-l vadă regina, bietul a întins buzele să-mi sărute mîna. Am plecat tîrziu de lîngă el, de-abia reuşisem să-l culcăm, cu braţele şi picioarele atîrnate ca să i se-ntoarcă în inimă sîngele ce mai avea în el.

Cum e cu putinţă ca într-o zi atît de frumoasă, să se prăbuşească moartea asupra noastră din cerul acela minunat, splendid? Ce nebunie a pus stăpînire peste pămînt? Am auzit că un preot mergea pe stradă, ţinînd un copil de mînă: copilul a fost ucis, iar preotul n-a suferit decît o rană neînsemnată la braţ. Barbu ar spune: cum să mergi cu un preot alături în vreme de război? Superstiţia populară spune că aduce mare ghinion să întîlneşti un preot pe stradă.

Marţi, 13 septembrie 1916. Am plecat devreme la spital. Nici nu ajunsesem bine, că a început alarma de avioane. Din nou, cerul albastru era plin de bombe şi explozii, din nou moartea ne potopea din văzduh. Am văzut ceva ca o pasăre albă ca zăpada, sus de tot în aer, ceva cu aripi întinse larg, care semăna cu simbolul Sfîntului Duh – iar din pata aceea albă aproape imperceptibilă, în formă de porumbel, din acel aeroplan s-a aruncat moarte şi nenorocire. Au căzut bombe pe la Cotroceni, nu eram acolo, dar mai tîrziu am găsit un biet cal întins pe drum, cu picioarele sfîrtecate.

Mult de muncă la spital azi, mulţi răniţi noi, dar cel mai rău e bietul soldat adus ieri. Apăruseră semne de septicemie şi se discută că ar fi bine să i se amputeze piciorul. Oribil! Şi totuși el e atît de curajos, nu se plînge deloc, e recunoscător pentru tot ce facem pentru el.

Ieri n-am mai vizitat alte spitale, cerul era plin de păsările aducătoare de moarte. Ziua a fost plină de veşti proaste. Pe linia dinspre Rîmnic, trupele germane au reuşit să se strecoare în spatele armatei noastre şi le-au tăiat accesul la calea ferată.

Miercuri, 9 noiembrie 1916. Am hotărît să mergem cu automobilul la Cîmpulung ca să vedem în ce stare se află spitalele, răniţii, soldaţii, populaţia. Zi blîndă, dar atîta noroi pe drumuri, încît ne-a îngreunat foarte mult înaintarea. La Cîmpulung am găsit un spital de prim-ajutor unde tocmai erau aduşi răniţii drept din tranşee – bucăţi de omenire nenorocite, chinuite, sfîşiate, în uniforme zdrenţuite. Zguduitor să-i vezi în toată deznădejdea şi epuizarea lor! Unii aveau doar răni uşoare, altora le degeraseră picioarele, doi erau pe moarte cu craniile zdrobite. Stăteau întinşi pe tărgi, aşa cum fuseseră aduşi de pe cîmpul de luptă, cu chipuri livide, iar sunetul sinistru al horcăielilor de moarte umplea încăperea.

Am umblat printre răniţi, am vorbit cu ei şi mi-am împărţit darurile umile – ştiau cine sînt şi se vedea bine că se bucurau că venisem să-i văd în fundul acela îndepărtat de ţară. După aceea, am profitat de cîteva minute ca să-mi mai curăţ noroiul de pe faţă.

Pe drumul de întoarcere, la Piteşti am vizitat alte spitale, trecînd de la pat la pat ca să văd sute de răniţi. Sărmanii! Am văzut suferinţe îngrozitoare şi atîţia ochi răbdători, plini de durere. Se bucurau să mă vadă, se simţeau astfel mai puţin părăsiţi. După două ore petrecute printre bieţii oameni, am plecat spre casă. Era o noapte plăcută, frumoasă, iar deasupra noastră stelele formau pe cer nenumărate modele complicate.

Joi, 10 noiembrie 1916. Am reuşit să plec devreme în oraş, nestingherită de avioanele cărora le place mult cerul albastru. La spital, venise Enescu să le cînte ofiţerilor, dintre care unul în stare foarte gravă, se poate să fie nevoie să-i taie picorul, arată îngrozitor. Am stat în salonul mic ocupat de ofiţerii răniţi şi am ascultat muzica – mă rănea şi mă alina în acelaşi timp.

Veştile de pe front sînt cum nu se poate de proaste, atît de proaste, încît nici nu vorbesc despre ele, fiindcă pînă şi cuvintele îmi fac rău. Pare incredibil că s-a ajuns aici, dar aşa este! Seara am avut curajul să fac o plimbare călare. Am galopat nebuneşte, dar inima îmi era nespus de grea. M-am întors acasă tristă, prin întuneric şi furtună. După cină, durerea adunată în mine aproape că m-a doborît. „Noaptea totul este de foc: lacrimile, stelele, sărutările”.

14 jpg jpeg

Luni, 21 ianuarie, 1917, Iaşi. Vremea e monstruos de geroasă, e de-a dreptul îngrozitor şi complică enorm situaţia din spitale. Şi azi-dimineaţă am pictat puțin împreună cu copiii.

La prînz m-am dus la spitalul Marukăi. Toate mergeau bine, mi-a lăsat o impresie plăcută, doctorii sînt excelenţi, surorile, grijulii şi atente. Am văzut cîteva cazuri foarte grave şi mulţi ochi bîntuiţi de moarte, dar ce am văzut după prînz nu se poate descrie în cuvinte. Aici, la şcoala militară, adunaseră o gloată de fiinţe nefericite, care nu avuseseră ocazia să ajungă la spital. Stăteau culcaţi grămadă pe podea sau pe nişte cîrpe murdare în chip de saltele, muribunzii şi cei într-o stare mai puţin disperată, înghesuiţi la un loc într-o aglomerare înfiorătoare – aproape dezbrăcaţi, aproape deloc hrăniţi, nici vorbă de igienă. Din umbră mă fixau fiinţe pe jumătate moarte de foame, livide, care întindeau mîini rugătoare, încăperea răsuna de gemete amestecate cu sunetul tulburător al celor care-şi trag ultima suflare. A fost o privelişte mai monstruoasă decît oricare alta din cîte am văzut.

Cine e răspunzător pentru ea? De ce s-a îngăduit o situaţie atît de strigătoare la cer? N-am putut face altceva decît să le dau ţigările aduse cu mine şi să promit că mă voi întoarce cu mîncare. M-am întors după-amiază cu un cazan enorm de supă şi cu pîine şi cu tot felul de haine călduroase adunate de pe unde am putut. Am trecut prin gloata nenorocită, hrănindu-i. Muribunzii erau în continuare aruncaţi la grămadă cu cei care nădăjduiau să trăiască.

Duminică, 22 ianuarie 1917. Am petrecut o dimineaţă agitată, încercînd să pictez şi primind vizite pentru a afla lucruri care mi-au îndurerat inima şi sufletul. Nu m-am simţit prea bine şi n-am fost în stare să le îndur ca de obicei. Parcă treceau peste mine valuri mari de durere care amenințau, din clipă în clipă, să mă facă să izbucnesc în lacrimi.

După prînz, am plecat cu Ducky să vizităm o mînăstire de la marginea oraşului transformată în spital pentru boli de ochi. Din nou nu există cuvinte să descrie ce am găsit, deşi lucrează acolo un doctor excelent, Nicolae Staicovici, şi un alt doctor tînăr, al cărui nume nu-l ştiu. Situaţia îi adusese pe doctori într-o stare de deznădejde enormă şi indignată. Într-un spaţiu gîndit pentru 300 de pacienţi erau înghesuiţi 700, în nişte înjghebări ca de grajd, fără ventilaţie, cu podele de pămînt nămolos, paturi unele peste altele, nici vorbă de lumină. Acolo erau îngrămădite sufletele acelea nefericite, cu boli de ochi cumplite şi toate formele de tifos. Nu aveau loc să-i izoleze, nu aveau amenajări sanitare, situaţia era deplorabilă.

Am umblat prin spital ca-ntr-un coşmar îngrozitor, întrebîndu-mă cîtă nenorocire poate îndura omul pînă să se prăbuşească. Erau atît de disperaţi, încît mă implorau să-i ajut. Deocamdată nu pot decît să insist asupra numirii lui Ioan Cantacuzino, iar odată ce ajunge el la conducere să-l susţin şi să-i sprijin autoritatea cu toată puterea de care dispun. În inima mea, am luat hotărîrea că voi rezolva problema înainte de venirea nopţii.

De acolo mi-am croit drum cu greu prin zăpadă, împreună cu Ducky, preţ de cîţiva kilometri, pînă la o gară îndepărtată, ca să vedem vagoanele cu lemne. Se făcuseră prea puţine, dar am obosit foarte tare înotînd cu cizmele noastre mari prin atîta zăpadă. Ne-am întors după ora ceaiului şi, mulţumită ajutorului lui Barbu, am obţinut numirea lui Cantacuzino, apoi a trebuit să mă schimb pentru cină. După cină m-am dus cu Ducky să ascultăm puţină muzică la Maruka. Muzică plăcută, odihnitoare pentru sufletele prea împovărate.

Luni, 23 ianuarie 1917.  M-am trezit cu puţină febră, nu mă simţeam foarte bine şi în continuare îmi venea să plîng prosteşte la tot pasul. Toate par prea grele, prea complicate, prea oribile, de parcă nici o forţă omenească nu poate sta împotriva unei asemenea apăsări şi deznădejdi. Dar eu voi îndura, am jurat să îndur pînă la sfîrşit, pînă la sfîrşitul cel amar. Dar poate că va fi un sfîrşit glorios. În adîncimile cele mai ascunse ale sufletului eu încă mai cred că va fi glorios, deşi vremurile sînt tot mai grele. Ce-a ajuns de biata noastră lume!

poster Tess Parks 3 12 jpg
Recomandări de week-end
Artista canadiană Tess Parks concertează în premieră la București.
pre ul uniswap cand este cel mai bun moment sa cumperi uni  dilemaveche png
Prețul Uniswap: Cînd este cel mai bun moment să cumperi UNI?
Pur și simplu cumperi monede cînd prețul Uniswap este scăzut și le vinzi cînd prețul este ridicat.
dylan gillis KdeqA3aTnBY unsplash jpg
Scurt ghid despre cultura și structura organizațională
Construirea unei culturi și structuri organizaționale sănătoase și pozitive nu este o sarcină ușoara, dar orice organizație o poate realiza.
floraria online bloomeria livrare flori jpg
Ești o persoană creativă și pasionată de beauty Vezi ce job ți se potrivește! jpg
Proiectul Open Museums Open Hearts jpg
„Rădăcini și visuri” ale tinerilor din Ucraina
De joi, 27 octombrie, pînă la finalul lunii noiembrie, 40 de tineri din Ucraina cu vîrstă cuprinsă între 15-18 ani sînt invitați să participe la etapa a doua a proiectului Open Museums Open Hearts.
Red Bull Dance Your Style 2022 (1) jpg
16 dintre cei mai buni dansatori români se duelează pentru un loc în Finala Mondială din Africa de Sud
O demonstrație în forță, de o energie molipsitoare, Red Bull Dance Your Style este o competiție internațională de all-styles street-dance, cu evenimente în peste 30 de țări.
Masterclass Cronicari Digitali Cine asculta o Casa   Bucuresti 15 octombrie 2022 (17) jpg
Soluții pentru problemele de patrimoniu, indentificate în Masteclass Cronicari Digitali „Cine ascultă o casă?”
La finalul săptămînii trecute, la București, timp de mai bine de șase ore, în patru sesiuni de masterclass, arhitecți, specialiști și profesioniști implicați în restaurarea și valorificarea caselor istorice au luat parte la Masteclass Cronicari Digitali „Cine ascultă o casă?”.
pexels ylanite koppens 744969 jpg
Sugestii de cadouri care pot fi oferite angajaților
Ești om de afaceri, ceea ce înseamnă că ești conștient că fără dedicarea, experiența și profesionalismul salariaților tăi, firma ar fi avut destul de mult de suferit.
Vizual Masterclass Cronicari Digitali Cine asculta o casa 15 octombrie 2022 jpg
Valorizarea clădirilor istorice, în centrul primului Masterclass Cronicari Digitali „Cine ascultă o casă?”
Cine ascultă o casă?”, proiectul care își propune să ofere exemple de bune practici de la cei care „au ascultat o clădire” în beneficiul comunității și al protejării clădirilor istorice, invită experții, autoritățile și pe toți cei interesați de patrimoniu pentru o zi de Masterclass, în București.
 SF 6065 JPG
Karpatia Horse Show 2022: șapte premii pentru România, 15 mii de spectatori și o atmosferă chic!
Un weekend de excepție si un „salt” important pentru Karpatia Horse Show, cu ocazia celei de-a VII-a ediții desfășurate pe Domeniul Cantacuzino din Florești (Prahova).
Scoala de la Piscu la Premiile Europa Nostra 2022 (1) jpg
Premiu Europa Nostra 2022 acordat Muzeului-Atelier Școala de la Piscu
Luni, pe 26 septembrie, în clădirea Operei de Stat din Praga, a avut loc ceremonia de acordare a distincțiilor European Heritage Awards, organizată de Comisia Europeană și Europa Nostra în cinstea cîștigătorilor Europa Nostra Awards 2022.
NEI jpg
NEC: Naționalism, populism, fascism și (in)stabilitate democratică în Europa de Est
Colegiul Noua Europă-Institut de Studii Avansate (NEC) vă invită la workshop-ul „Naționalism, populism, fascism și (in)stabilitate democratică în Europa de Est. Continuitate și transformări istorice”, care va avea loc miercuri, 28 septembrie 2022, ora 9:30, în sala de conferințe a Colegiului.
WhatsApp Image 2022 09 15 at 11 25 55 (2) jpeg
Bucharest International Film Festival 2022: Secțiunea Panorama aduce filme în premieră în România
Bucharest International Film Festival este cel mai longeviv și singurul festival de film din București cu o competiție internațională dedicată lungmetrajului. Ediția a XVIII-a se va desfășura în perioada 29 septembrie – 9 octombrie 2022.
Afis KHS 2022 jpg
Karpatia Horse Show revine în 2022! Sport-entertainment-show-emoții, adrenalină!
Karpatia Horse Show revine “pe cai mari" în 2022! Unul dintre cele mai așteptate evenimente de echitație și lifestyle ecvestru din România și sud-estul Europei va avea loc în weekend-ul 23-25 septembrie pe Domeniul Cantacuzino din Florești, Prahova.
FOTO 1 PRONOSPORT jpg
Istoria pariurilor pe fotbal
Profitînd de dezvoltările tehnologice, grafica și interfața au devenit mult mai rapide, depunerile s-au făcut instant în anii următori, iar retragerile sînt și ele foarte rapide.
afis general web jpg
Bauhaus – Form and Reform, un proiect care oferă publicului 4 evenimente inedite cu intrare gratuită
Elite Art are ca scop promovarea principiilor fundamentale UNESCO prin organizarea unor proiecte culturale complexe care răspund la exigențele societății civile naționale și contribuie la dezvoltarea României din punct de vedere cultural și educațional.
KV Festivalul Povestirilor jpg
„Festivalul Povestirilor de pe Via Transilvanica” concentrează drumul care unește România în trei zile de experiențe la București
Între 9 și 11 septembrie, Via Transilvanica trece prin București! La Muzeul Național al Țăranului Român, Festivalul Povestirilor de Via Transilvanica concentrează experiențele de pe drumul de 1.400Km, care unește România de la Putna la Drobeta Turnu Severin.
MoveMountains jpeg
Reșița aduce României un nou succes la UNESCO
Municipiul Reșița este primul oraș din România care se alătură, începând de astăzi, rețelei globale UNESCO „Learning Cities” („Orașe care învăță”), având astfel șansa accesului la proiecte educaționale de mare anvergură.
happy asian woman smiling having fun beach jpg
7 beneficii uimitoare pe care le are lumina soarelui asupra organismului
Deși controversată, expunerea la soare are o serie importantă de beneficii asupra organismului.
tratamentedentareculaser jpg
3 simptome banale pentru care trebuie să consulți medicul
Este recomandat ca, dacă nu te simți bine, să fii atent la semnalele pe care ți le transmite organismul. Iată mai jos 3 simptome pentru care ar trebui să consulți cît se poate de repede un medic.
make up artist applying eyeshadow woman jpg
Secretele unui makeup fără cusur: ce trebuie să faci pentru un machiaj perfect și rezistent
Iată care sînt pașii pe care trebuie să îi urmezi, pentru un ten perfect și trăsături evidențiate în cele mai bune moduri:
young beautiful blonde girl cares    Copy jpg
Secretele pielii perfecte: ce trebuie să faci pentru o piele frumoasă și sănătoasă
Altfel spus, cel mai bun sfat de frumusețe este să îți asculți corpul și să îi oferi lucrurile de care are nevoie.
Imagine featured jpg
Enola Holmes 2, noul film bazat pe seria autoarei Nancy Springer, se lansează spre finalul anului
Filmele ale căror scenarii sînt inspirate din cărți de succes rămîn o constantă și în lumea actuală a cinematografiei.

Adevarul.ro

Jose Maria Gimenez Fernando Muslera Sebastian Sofa Edinson Cavani Daniel Ghana Uruguay Foto EPA EFE jpg
Scandal uriaș după Uruguay - Ghana. „Acești nenorociți sunt o adunătură de hoți”. Urmează reacția FIFA
Un scandal uriaș a izbucnit la finalul partidei dintre Uruguay și Ghana, scor 2-0, meci la capătul căruia naționala lui Suarez nu a reușit să se califice în optimile de finală ale CM din Qatar.
Xhaka Captură Youtube png
Gestul lui Xhaka cu caracter politic, care a inflamat spiritele în Qatar. Ce semnifică numele Jashari pentru sârbi VIDEO
Granit Xhaka, căpitanul Elveției, a fost autorul unui gest sfidător imediat după victoria cu Serbia, de la Campionatul Mondial din Qatar, atunci când și-a scos tricoul de joc, pentru a afișa un mesaj.
judecatori magistrati bani venituri pensii shutterstock
Cea mai mare pensie specială versus cea mai mare pensie stabilită pe principiul contributivității, în Suceava
Suceava se află printre primele județe din țară la numărul de pensionari, dar sumele pe care le încasează cei aflați în în plată nu sunt dintre cele mai mari, ci dimpotrivă. Peste 30% dintre pensionari încasează cel mult 1.000 de lei.

HIstoria.ro

image
Una dintre cele mai spectaculoase descoperiri arheologice ale tuturor timpurilor
Fără îndoială, una dintre cele mai spectaculoase descoperiri arheologice ale tuturor timpurilor a fost scoaterea de sub cenușă a orașului roman Pompeii, redus la tăcere în vara lui 79 de erupția vulcanului Vezuviu.
image
Drumul spre Alba Iulia: Cum au ajuns românii la Marea Adunare Națională
Așa cum se înfățișează din literatura memorialistică, majoritatea delegaților ori participanților sosesc la Alba Iulia cu trenul. Numai cei din așezările aflate la distanțe mici călătoresc cu alte mijloace de transport.
image
Noiembrie 1918: O lume în revoluție
1918, așa cum este creionat de literatura memorialistică, este anul unei lumi în plină revoluție. Desfășurată de la un capăt la celălalt al continentului european, revoluția este inegală și îmbracă diverse forme.