De la injustiţie la disoluţie socială

25 februarie 2016
De la injustiţie la disoluţie socială jpeg

Poziţiile preşedintelui României şi prim-ministrului, legate de întîmplarea cu “antenele” şi ANAF-ul, mi-au amintit de un film pe care l-am văzut cu mare bucurie mai demult, o parabolă despre cetăţenie, angajament social şi  patriotism. Este vorba despre Englezul care a urcat o colină, dar a coborît un munte, în regia lui Cristopher Monger, cu Hugh Grant şi Tara Fitzgerald, (în limba engleză, The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain, 1995). În acest film, o comunitate mică, un orăşel, trăia liniştit la poalele unui munte de care cetăţenii săi erau foarte mîndri. Acest munte era preţuit şi din punct de vedere turistic dar şi datorită faptului că-i protejase de invadatori pe locuitorii micii noastre comunităţi. Totuşi, într-o zi apar în oraş doi cartografi ai Majestăţii Sale şi după ce măsoară înălţimea muntelui, realizează că acesta nu îndeplineşte standardul de înălţime pentru a fi declarat munte şi figurat pe hartă, ci doar pe acela de simplă colină neînsemnată. După îndelungi măsurători toată lumea ştia că ar mai fi nevoie de cinci metri în plus şi colina va putea fi declarată munte. Pentru cei cinci metri, în oraş începe marea nelinişte şi marea mobilizare. Oamenii oraşului folosesc tot felul de tertipuri, întîrzie şederea în oraş a celor doi cartografi şi încep să care pămînt pe fostul lor munte, colina Fynnon Garw. Este un efort supraomenesc de solidaritate, pentru că unii nu participă iar alţii se opun. Se sacrifică totul: grădini din care se ia pămîntul, utilaje şi animale, bani, totul într-un efort de solidaritate socială. În ciuda tuturor obstacolelor şi chiar cu preţul vieţii unor oameni, prea bătrîni şi prea bolnavi pentru a duce un asemenea efort fizic, cei cinci metri de pămînt vor fi puşi şi colina lor va deveni munte. Filmul este o parabolă despre oameni şi efortul lor comun, despre solidaritate şi dorinţă de a schimba lumea în care trăim. Este vorba acolo despre hotărîre şi sacrificiu personal în favoarea intereselor, superioare, ale comunităţii în care trăieşti. Este abordată sub formă de parabolă tema antagonismului dintre “eu” şi “celălalt”, sau cît de generoşi putem fi şi cît de obligatorie este această generozitate.  Noi, oamenii sîntem împreună şi talentele fiecăruia pot fi recunoscute şi afirmate doar atîta timp cît punem în aplicare proiecte comune. Conducătorii noştri de acum se află pe o colină şi cred că au toate şansele să nu coboare de pe un munte.

Deşi am mai scris despre efectele în economie ale injustiţiei sociale (Revista Tribuna Economică nr. 4/2016), revin cu un accent pus pe efectele de agregare socială (construcţie de morală) sau dezagregare socială (consum de morală) pe care le au justiţia sau injustiţia socială. Sînt multe lucruri pe care oamenii le tolerează în relaţiile dintre ei însă injusteţea de tip social este una dintre cele mai puţin tolerate. În căutarea egalităţii sociale şi a dreptăţii, oamenii au provocat războaie şi revoluţii, iar cu gîndul la dreptate şi-au dat de cele mai multe ori şi viaţa. Injustiţia  socială este sentimentul cel mai revoltător şi care provoacă cele mai mari dezamăgiri. Se întîmplă aşa pentru că oamenii au percepţia corectă că injustiţia ne pune pe toţi în situaţia de perdanţi, şi pe cei care fură sau nu respectă regulile, şi pe cei care sînt furaţi dar respectă regulile. Oamenii respectă regulile şi doresc ca şi ceilalţi să le respecte. Dacă tendinţa generală nu ar fi aceea de respectare a regulii, atunci lumea în care trăim ar fi un haos. Oamenii au creat morala (set de reguli cutumiare sau scrise) că răspuns la dorinţa lor de ordine şi de a-şi depăşi starea de primitivism. Azi, am înţeles că sensul dreptăţii sociale nu mai poate fi acela al egalităţii sociale şi economice depline şi totale, de tip socialist, şi în sfîrşit oamenii acceptă diferenţa şi diferenţierea ca pe un fapt social natural. Există însă ceva care ne leagă între noi, pentru că ne oferă şanse egale, ne egalizează, şi acest ceva este legea.  Prin dreptate oamenii pot deveni egali şi prin lipsa dreptăţii sociale oamenii devin profund inegali, supuşi tuturor presiunilor şi întîmplărilor care le pot strica viaţa şi îi pot face nefericiţi. Şi în căutarea dreptăţii am inventat sisteme noi de organizare socială, cum este socialismul sau fascismul, două feţe ale aceluiaşi rău. În căutarea dreptăţii sociale oamenii îmbrăţişează utopiile, pentru că utopiile promit o asemenea lume, mult visată.

Nu poţi fi liniştit într-o lume percepută ca fiind injustă, pentru că nu ai decît o viaţă iar pentru această viaţă fiecare dintre noi are pretenţia acceptării diferenţei dacă şansele sînt egale pentru toţi, garantate de lege şi de respectarea ei, iar ceea ce ne diferenţiază sînt doar meritele fiecăruia dintre noi. În lipsa recunoaşterii meritelor şi pe fondul introducerii altor criterii, capitalismul poate fi profund denaturat şi pus în pericol. Nu există nimic mai sinistru decît o lume liberă în care legea nu este respectată. Capitalismul oligarhic, sărac, corupt şi care se conduce în dauna legii este un spectacol jalnic. Prosperitatea nu se obţine prin furt şi lipsă de respect faţă  de cel de lîngă tine. Acesta este spectacolul jalnic al statelor eşuate care cred că capitalismul este ceva care aduce prosperitate prin simple declaraţii de intenţie. Lucrurile nu stau aşa. Prosperitatea şi liniştea sunt aduse de libertate şi muncă asiduă, bazate pe respectarea legii. Legea trebuie respectată de către toţi: muncitori, agricultori, oieri, femei de serviciu, profesori universitari, patroni, preşedinţi de companii, ziarişti. Da, legea trebuie respectată şi de către ziarişti.

Carmen Avram are dreptate atunci cînd spune că există mai multe românii după modul în care oamenii privesc la televizor şi că aceste românii trebuie să fie tolerante una cu alta. Nu există, însă, mai multe românii în faţa legii. Deci, nu putem cere tratamente diferite în faţa legii pentru că noi lucrăm la nu ştiu ce antenă, iar voi sînteţi “nişte simpli chirurgi”, să zicem, care nu au avut norocul să fie ziarişti, ci “doar” operează nişte oameni pe creier. Bătălia pentru prosperitate, avuţie şi poziţii sociale, poate să se transforme în haos social dacă nu este guvernată de lege. Se întîmplă aşa pentru că bunurile şi mărfurile oricît ar fi de multe şi de diversificate nu ajung tuturor, la fiecare, în orice cantitate îşi doreşte. Aşa este lumea în care trăim, mai săracă decît dorinţele  noastre ale tuturor, adunate în mod aritmetic. În acelaşi timp ar trebui să observăm cu cîtă uşurinţă produc şi distribuie prosperitate statele în care legea asigură justeţea relaţiilor sociale. De aceea combaterea corupţiei este atît de importantă. Numai legea şi respectarea legii ne pune într-o situaţie de şanse egale şi de recunoaştere a averii celuilalt ca fiind legitimă. Liniştea socială şi acceptabilitatea socială este un concept şi o realitate socială foarte fragilă în lipsa justeţei sociale, dată de impunerea legii în mod egal pentru toţi. Sentimentul injustiţiei sociale este cel mai demolator şi descurajator dintre toate trăirile obişnuite pe care le poate avea o colectivitate. Dacă văd că cel puternic face ce vrea fără a fi sancţionat de către legile omeneşti, ceilalţi  oameni nu mai cred în lumea în care trăiesc şi în regulile din jurul lor. Se pleacă mult din România şi o parte importantă a celor care pleacă, o fac şi în căutarea unei lumi mai drepte, mai juste. Aici există sentimentul corect că legea este mereu de partea oligarhului şi că tu ca om obişnuit nu poţi trăi niciodată în siguranţă. Posesia bunurilor trebuie să se bazeze pe respectul faţă de reguli pentru a fi morală şi acceptată în societate. Numai aşa bogatul se va bucura de respectul celui sărac şi se va naşte ceea ce numim acceptabilitatea socială a îmbogăţirii şi a celui bogat. Sentimentul individual al nedreptăţii sociale, al injustiţiei, este unul demobilizator, cu profunde consecinţe asupra fericirii şi sentimentului de confort social. Aspiraţia umană spre dreptate este naturală, firească, aşa cum este şi aspiraţia spre fericire. Oamenii au nevoie să se ştie apăraţi de lege şi de faptul că pot oricînd apela la lege. Şi din  acest motiv toleranţa faţă de corupţie trebuie să fie redusă. Nu putem discuta despre fericire, satisfacţie şi predictibilitate socială într-o organizaţie coruptă. Într-o enumerare a cauzelor care produc instabilitate şi nelinişte într-o societate, Aristotel vorbeşte despre: lipsa de măsură, frica, excesul, dispreţul, înălţarea dincolo de proporţionalitate, intrigile, neglijenţa, mărunţişurile, inechitatea.

Revenind la demnitarii de prim rang ai României, pe care i-am evocat la începutul articolului, trebuie să spunem că la acest  nivel nu este scuzabil să cazi în capcana unei false dezbateri despre libertatea presei, atunci cînd pe fond este vorba despre lege şi punerea în aplicare a unei legi. Legile trebuie respectate şi de către ziarişti sau trusturile de presă. Dacă acea clădire aparţine statului român şi statul român nu doreşte sau nu poate să-i ţină în continuare acolo, atunci trebuie să se mute, în cinci zile sau în cinzeci de zile. Aşa cum spuneam, în faţa legii sîntem cu toţii egali, orice nume am purta. În acelaşi timp trebuie pus în evidenţă relativismul moral din aprecierile celor doi. Este îngrijorător că un demnitar de un asemenea rang, cum este cazul Primului Ministru, poate să creadă că toată lumea a greşit şi în acelaşi timp toată lumea are dreptate. Asta se întîmplă numai în “morala”  unor bancuri proaste, de cartier. Legea este una singură iar o hotărîre judecătorească definitivă şi irevocabilă este lege. Respectarea legii este una dintre valorile fundamentale ale lumii civilizate. Justiţia este figurată ca zeiţă ce are în mîini o sabie şi o balanţă pentru a figura bătălia pentru dreptate şi  ochii acoperiţi, tocmai pentru a nu vedea pe cine loveşte. Pare paradoxal, dar ne vedem puşi în situaţia de a explica lucruri atît de simple, dar necunoscute la noi, iată, pînă la cel mai înalt nivel. Cum ar putea un demnitar să apere justiţia (în context amintim că atacurile la adresa judecătoarei Camelia Bogdan sînt intolerabile) dacă nu ştie nimic despre valorile pe care este chemat să le apere, valori pe care stă lumea înspre care el ne promite că ne îndreaptă. Efectul zicerilor celor doi va avea un  efect devastator şi asupra funcţionării ANAF dar şi asupra respectării legii în general. Disoluţia socială este la un pas, pentru că fiecare român va vedea respectarea legii aşa cum are interesul de moment, adică în termeni relativi, aşa cum au făcut-o şi cei doi demnitari. Sînt multe firme amendate pentru că nu le-a ieşit la inventar o sumă de 2-3 lei, dar şi mulţi oameni şi entităţi comerciale care sînt executate silit, asupra unor imobile sau sume de bani, uneori foarte mari, pentru încălcarea legii. Munca oamenilor din ANAF este periculoasă dar şi profund ingrată. Orice ar face ei fac “rău” pentru că lucrează împotriva răului (evaziune fiscală, corupţie), deci în orice condiţii, oricine, de acum încolo, îi va acuza de “heirupism” şi nu-i va mai respecta ca atare. În afara normei şi respectării sale, colina care se cheamă România nu va deveni niciodată un munte.

Dorel Dumitru Chiriţescu este profesor de economie la Universitatea „Constantin Brâncuşi“ din Tîrgu Jiu. Cea mai recentă carte a sa este Feţele monedei – o dezbatere despre universalitatea banului, Editura Institutul European, 2015.

poster Tess Parks 3 12 jpg
Recomandări de week-end
Artista canadiană Tess Parks concertează în premieră la București.
pre ul uniswap cand este cel mai bun moment sa cumperi uni  dilemaveche png
Prețul Uniswap: Cînd este cel mai bun moment să cumperi UNI?
Pur și simplu cumperi monede cînd prețul Uniswap este scăzut și le vinzi cînd prețul este ridicat.
dylan gillis KdeqA3aTnBY unsplash jpg
Scurt ghid despre cultura și structura organizațională
Construirea unei culturi și structuri organizaționale sănătoase și pozitive nu este o sarcină ușoara, dar orice organizație o poate realiza.
floraria online bloomeria livrare flori jpg
Ești o persoană creativă și pasionată de beauty Vezi ce job ți se potrivește! jpg
Proiectul Open Museums Open Hearts jpg
„Rădăcini și visuri” ale tinerilor din Ucraina
De joi, 27 octombrie, pînă la finalul lunii noiembrie, 40 de tineri din Ucraina cu vîrstă cuprinsă între 15-18 ani sînt invitați să participe la etapa a doua a proiectului Open Museums Open Hearts.
Red Bull Dance Your Style 2022 (1) jpg
16 dintre cei mai buni dansatori români se duelează pentru un loc în Finala Mondială din Africa de Sud
O demonstrație în forță, de o energie molipsitoare, Red Bull Dance Your Style este o competiție internațională de all-styles street-dance, cu evenimente în peste 30 de țări.
Masterclass Cronicari Digitali Cine asculta o Casa   Bucuresti 15 octombrie 2022 (17) jpg
Soluții pentru problemele de patrimoniu, indentificate în Masteclass Cronicari Digitali „Cine ascultă o casă?”
La finalul săptămînii trecute, la București, timp de mai bine de șase ore, în patru sesiuni de masterclass, arhitecți, specialiști și profesioniști implicați în restaurarea și valorificarea caselor istorice au luat parte la Masteclass Cronicari Digitali „Cine ascultă o casă?”.
pexels ylanite koppens 744969 jpg
Sugestii de cadouri care pot fi oferite angajaților
Ești om de afaceri, ceea ce înseamnă că ești conștient că fără dedicarea, experiența și profesionalismul salariaților tăi, firma ar fi avut destul de mult de suferit.
Vizual Masterclass Cronicari Digitali Cine asculta o casa 15 octombrie 2022 jpg
Valorizarea clădirilor istorice, în centrul primului Masterclass Cronicari Digitali „Cine ascultă o casă?”
Cine ascultă o casă?”, proiectul care își propune să ofere exemple de bune practici de la cei care „au ascultat o clădire” în beneficiul comunității și al protejării clădirilor istorice, invită experții, autoritățile și pe toți cei interesați de patrimoniu pentru o zi de Masterclass, în București.
 SF 6065 JPG
Karpatia Horse Show 2022: șapte premii pentru România, 15 mii de spectatori și o atmosferă chic!
Un weekend de excepție si un „salt” important pentru Karpatia Horse Show, cu ocazia celei de-a VII-a ediții desfășurate pe Domeniul Cantacuzino din Florești (Prahova).
Scoala de la Piscu la Premiile Europa Nostra 2022 (1) jpg
Premiu Europa Nostra 2022 acordat Muzeului-Atelier Școala de la Piscu
Luni, pe 26 septembrie, în clădirea Operei de Stat din Praga, a avut loc ceremonia de acordare a distincțiilor European Heritage Awards, organizată de Comisia Europeană și Europa Nostra în cinstea cîștigătorilor Europa Nostra Awards 2022.
NEI jpg
NEC: Naționalism, populism, fascism și (in)stabilitate democratică în Europa de Est
Colegiul Noua Europă-Institut de Studii Avansate (NEC) vă invită la workshop-ul „Naționalism, populism, fascism și (in)stabilitate democratică în Europa de Est. Continuitate și transformări istorice”, care va avea loc miercuri, 28 septembrie 2022, ora 9:30, în sala de conferințe a Colegiului.
WhatsApp Image 2022 09 15 at 11 25 55 (2) jpeg
Bucharest International Film Festival 2022: Secțiunea Panorama aduce filme în premieră în România
Bucharest International Film Festival este cel mai longeviv și singurul festival de film din București cu o competiție internațională dedicată lungmetrajului. Ediția a XVIII-a se va desfășura în perioada 29 septembrie – 9 octombrie 2022.
Afis KHS 2022 jpg
Karpatia Horse Show revine în 2022! Sport-entertainment-show-emoții, adrenalină!
Karpatia Horse Show revine “pe cai mari" în 2022! Unul dintre cele mai așteptate evenimente de echitație și lifestyle ecvestru din România și sud-estul Europei va avea loc în weekend-ul 23-25 septembrie pe Domeniul Cantacuzino din Florești, Prahova.
FOTO 1 PRONOSPORT jpg
Istoria pariurilor pe fotbal
Profitînd de dezvoltările tehnologice, grafica și interfața au devenit mult mai rapide, depunerile s-au făcut instant în anii următori, iar retragerile sînt și ele foarte rapide.
afis general web jpg
Bauhaus – Form and Reform, un proiect care oferă publicului 4 evenimente inedite cu intrare gratuită
Elite Art are ca scop promovarea principiilor fundamentale UNESCO prin organizarea unor proiecte culturale complexe care răspund la exigențele societății civile naționale și contribuie la dezvoltarea României din punct de vedere cultural și educațional.
KV Festivalul Povestirilor jpg
„Festivalul Povestirilor de pe Via Transilvanica” concentrează drumul care unește România în trei zile de experiențe la București
Între 9 și 11 septembrie, Via Transilvanica trece prin București! La Muzeul Național al Țăranului Român, Festivalul Povestirilor de Via Transilvanica concentrează experiențele de pe drumul de 1.400Km, care unește România de la Putna la Drobeta Turnu Severin.
MoveMountains jpeg
Reșița aduce României un nou succes la UNESCO
Municipiul Reșița este primul oraș din România care se alătură, începând de astăzi, rețelei globale UNESCO „Learning Cities” („Orașe care învăță”), având astfel șansa accesului la proiecte educaționale de mare anvergură.
happy asian woman smiling having fun beach jpg
7 beneficii uimitoare pe care le are lumina soarelui asupra organismului
Deși controversată, expunerea la soare are o serie importantă de beneficii asupra organismului.
tratamentedentareculaser jpg
3 simptome banale pentru care trebuie să consulți medicul
Este recomandat ca, dacă nu te simți bine, să fii atent la semnalele pe care ți le transmite organismul. Iată mai jos 3 simptome pentru care ar trebui să consulți cît se poate de repede un medic.
make up artist applying eyeshadow woman jpg
Secretele unui makeup fără cusur: ce trebuie să faci pentru un machiaj perfect și rezistent
Iată care sînt pașii pe care trebuie să îi urmezi, pentru un ten perfect și trăsături evidențiate în cele mai bune moduri:
young beautiful blonde girl cares    Copy jpg
Secretele pielii perfecte: ce trebuie să faci pentru o piele frumoasă și sănătoasă
Altfel spus, cel mai bun sfat de frumusețe este să îți asculți corpul și să îi oferi lucrurile de care are nevoie.
Imagine featured jpg
Enola Holmes 2, noul film bazat pe seria autoarei Nancy Springer, se lansează spre finalul anului
Filmele ale căror scenarii sînt inspirate din cărți de succes rămîn o constantă și în lumea actuală a cinematografiei.

Adevarul.ro

petrovaprez jpg
De ce se sinucideau femeile în Primul Război Mondial. Studiul făcut de un profesor în Maramureș
O statistică a morților din Primul Război Mondial din satul Petrova din Maramureș indică faptul că un mare număr de femei se sinucideau, în timpul Primului Război Mondial. Cifrele însă nu arată cu precizie câte dintre decese erau sinucideri, fiind notate sintagme mult mai „blânde”
Nemtoaica jpg
Mondialul „păcătoșilor“: Cât costă să savurezi meciurile cu alcool și femei în bikini, la Doha VIDEO REPORTAJ
Totul are un preț pe această lume, inclusiv „driblarea“ restricțiilor religioase într-o țară islamică.
Culori curcubeu FOTO Shutterstock jpg
Pantone a anunțat culoarea anului 2023. Cum arată nuanța „curajoasă și vibrantă”
Viva Magenta, o culoare în care se îmbină rozul fucsia cu roșu închis și albastru a fost desemnată de Institutul Pantone ca fiind culoare anului viitor. Potrivit reprezentanților institutului, culoarea este „curajoasă și vibrantă” și inspiră optimism.

HIstoria.ro

image
Drumul spre Alba Iulia: Cum au ajuns românii la Marea Adunare Națională
Așa cum se înfățișează din literatura memorialistică, majoritatea delegaților ori participanților sosesc la Alba Iulia cu trenul. Numai cei din așezările aflate la distanțe mici călătoresc cu alte mijloace de transport.
image
Noiembrie 1918: O lume în revoluție
1918, așa cum este creionat de literatura memorialistică, este anul unei lumi în plină revoluție. Desfășurată de la un capăt la celălalt al continentului european, revoluția este inegală și îmbracă diverse forme.
image
Scurt istoric al zilei naţionale
Instaurată încă de la venirea pe tronul României a lui Carol I, 10 Mai a rămas în tradiţia românilor ca Ziua Naţională a României moderne, până în 1947, când a fost impus regimul comunist. Un principe strãin pe tronul României reprezenta o necesitate politicã întrucât dupã abdicarea forţatã a lui Cuza la 11 februarie se ridica problema menţinerii recunoaşterii unirii celor douã principate.