Avanpremieră editorială: Tratat despre obiceiurile, ceremoniile și infamia turcilor

9 noiembrie 2017
Avanpremieră editorială: Tratat despre obiceiurile, ceremoniile și infamia turcilor jpeg

Dilema veche vă prezintă în avanpremieră un fragment din volumul Tratat despre obiceiurile, ceremoniile și infamia turcilor de Georg Captivul Septemcastrensis, traducere din latina medievală de Ioana Costa, studiu introductiv de Constantin Erbiceanu, apărut recent la Editura Humanitas, în colecția „Istorie”.

Gorg Captivus Septemcastrensis (Anonimul din Sebeş, Studentul Romosan, Georgius de Ungaria) s-­a născut în 1422, în satul transilvănean Romos. Pe la 15–­16 ani a plecat la studii la Sebeş, de unde, în 1438, cînd oraşul a fost asediat şi cucerit de oştile otomane, a fost luat prizonier împreună cu mulţi alţi locuitori ai cetăţii. A rămas în robie la turci vreme de două decenii. La bătrîneţe, eliberat, a făcut parte din Ordinul călugărilor dominicani şi a locuit la Roma, unde a compus (fără să-­l semneze cu numele său adevărat) un tratat dedicat lumii musulmane, Tractatus de moribus, condictionibus et nequicia Turcorum, publicat prima oară în 1481. Stîrnind un mare interes încă de la apariţie, lucrarea a fost, în deceniile următoare, republicată, tradusă şi retradusă în germană, iar printre editorii săi celebri se numără Martin Luther, care a şi prefaţat ediţia alcătuită de el în 1530. Georg Captivus a murit la Roma, în iulie 1502, la vîrsta de 80 de ani.

Volumul va fi lansat vineri, 10 noiembrie, la ora 19, în librăria Humanitas de la Cișmigiu. La eveniment vor participa Ioana Costa, profesor la Catedra de filologie clasică a Universităţii din Bucureşti, Constantin Erbiceanu, prefațatorul volumului, Bedros Horasangian, scriitor și analist, și Marian Coman, medievist, cercetător la Institutul de Istorie „Nicolae Iorga” al Academiei Române și cadru didactic asociat la Facultatea de Istorie a Universității din București.

 

Capitolul al zecelea
Despre temeiurile experienţei şi trăsăturile lor aparte

Temeiurile aparte sînt îndoite, şi anume din afară şi dinlăuntru. Cele din afară sînt cele ce ţin în primul rînd de curăţenie. Ei se îngrijesc să arate în cele din afară atîta curăţenie încît le bănuiesc de necurăţenie pe toate cele de care se folosesc. Căci în casele lor, acolo unde mănîncă nu îngăduie defel să se ţină pui ori să intre cîinii şi, dacă din întîmplare un cîine ori un pui ar atinge vreo farfurie ori vreo oală, nu mai mănîncă niciodată din ea. Cînd vor să mănînce pui, mai întîi au grijă să fie ţinut legat şase sau şapte zile şi să i se dea să mănînce grăunţe curate. Dacă se întîmplă ca animalul să moară, fără să-i fi fost tăiat gîtul cu sabia ori cu un fier şi fără să fi fost golit cu totul de sînge, nu se ating nicicum de carnea lui ca să o mănînce. Iar în privinţa curăţeniei trupeşti au o grijă atît de mare, atunci cînd se roagă, încît nu rabdă nici cea mai mică pată pe veşminte ori pe trup. Dar despre abluţiunile care trebuie să preceadă rugăciunea va fi vorba în capitolul al 13-lea[1]. Din aceeaşi pricină nici nu beau vin, nici nu mănîncă porc, pentru că, după cum spun ei, acestea îl fac pe om murdar. După orice firească murdărire, nu le este cu niciun chip îngăduit să stea de vorbă cu cineva ori să lase să fie văzuţi de cineva, pe cît e cu putinţă, mai înainte de a se scufunda cu tot trupul în apă ori de a se stropi cu apă. Din această pricină ei se folosesc fără încetare de băile din cetăţi. Iar acolo unde nu au băi, au vreun loc tăinuit în casele lor pregătit pentru asta, ca să se poată stropi cu apă imediat înainte de a ieşi din casă. Pe unul murdar ei îl numesc tschunup, ceea ce înseamnă murdărie, un lucru socotit de ei respingător.

Temeiurile lăuntrice sînt cele care ţin de poftă şi dorinţă. În primul rînd, de aici vine marea simplitate pe care o arată în construcţiile lor. Căci nu au defel plăcerea de a ridica şi a construi clădiri sau case şi, chiar dacă sînt foarte bogaţi în aur, argint şi bani, totuşi dispreţuiesc într-atît orice exces şi trăsătură aparte, încît ai crede că au făcut legămînt de sărăcie. Arareori se află în cetăţi vreo casă de piatră, în afară de cele ale marilor domni şi ale lăcaşurilor de cult şi ale băilor: de obicei sînt construite din lemn şi pămînt. Ba chiar sînt indignaţi de inutilitatea construcţiilor creştine, cei care le-au văzut. Cînd li se povesteşte celor care nu le-au văzut, îşi arată sila zicînd: Păgînii aceia mizerabili cred că pot trăi veşnic? Chiar domnii lor mari, cînd nu sînt chemaţi în cîmpul de luptă, ies vara în locuri încîntătoare şi, fără să se îngrijească de case, locuiesc în corturi şi stăruie mergînd neîncetat la vînătoare şi relaxîndu-se. Pe lîngă acestea, la ei există un soi de oameni care îşi dau silinţa doar să se hrănească şi să aibă grijă de turme, ţinînd rînduiala vechilor părinţi. Iar aceştia sînt în mare număr, încît, chiar risipiţi prin toată Turcia, abia de le ajunge pămîntul, din pricina mulţimii turmelor şi fiarelor. Nu se îngrijesc de case şi de clădiri, ci străbat pămîntul, după cum le-o cere trebuinţa păşunatului şi a altor nevoi de-ale turmelor. La vremea iernii coboară în locurile de mai jos şi mai calde, dar vara urcă în locurile aflate mai sus. Sînt foarte bogaţi şi puternici, pînă-ntr-atît, încît unul singur dintre ei, împreună cu familia şi bunurile sale, poate înarma şi trimite o oştire; ei totuşi locuiesc în corturile şi colibele cele mai sărmane, dovedind că nu sînt locuitori ai acestei lumi, ci doar călători; şi fac dintr-o pornire cumva firească ceea ce creştinii trebuie să facă printr-un jurămînt, pentru credinţa creştină.

Într-al doilea rînd, este simplitatea pe care o arată prin aceea că privesc cu silă şi dispreţ picturile şi sculpturile de orice fel, pînă-ntr-atît încît pe creştinii care sînt atît de încîntaţi de acestea îi numesc idolatri şi închinători la diavoli şi ei cred că într-adevăr e aşa. De aceea, pe cînd mă aflam în Chios şi voiam să-i conving pe ambasadorii turcilor veniţi acolo pentru a primi tributul, ei spuneau mereu despre imagini, odată intraţi în biserica noastră, nearătîndu-se defel mulţumiţi, ci respingînd toate argumentele, stăruind în îndărătnicia lor: „Voi vă închinaţi la idoli.“ Îi prigonesc chiar pe cei care joacă pe bani, în orice chip ori fel de a juca, pînă-ntr-atît încît pe cei ce îi găsesc îi lovesc şi îi pedepsesc cu multe ocări. Neamul turcilor este străin de acea superstiţie, însemnată mai cu seamă la creştinii din ţinuturile Italiei, care constă în pictarea şi sculptarea propriilor arme şi scrierea pe ele a numelor şi însemnelor proprii, încît la ei nu se poate găsi nicio mărturie de acest fel. Nu se folosesc de peceţi la scrisori, fie ele regeşti ori ale oricui altuia, şi nici de vreun însemn cît de mic, ci dau pe dată crezare doar auzind numele celui care trimite scrisoarea ori cercetînd felul în care e scrisă. Dispreţuiesc aşadar toate acestea şi altele asemănătoare, care dau impresia a fi inutile şi semn de superstiţie, socotindu-le deşarte şi netrebuitoare şi fără rost. Iar asta este pricina pentru care nu îngăduie trasul clopotelor şi nu îi lasă pe creştinii ce trăiesc printre ei să se folosească de ele.

Iar despre simplitatea pe care o arată cînd şed, ce să spun? Căci nu doar ţăranii şi oamenii de rînd, ci chiar şi fruntaşii, mai-marii ori cei ce au rang şi stare – ba nici măcar împăratul lor, cînd se aşază la masă ori face altceva, nu cere un scaun ori ceva pe care să stea ori vreun sprijin, ci, după obiceiul copiilor, se tolăneşte la pămînt, dar într-o atitudine plină de respect şi cumva decentă, dînd astfel cinstire firii care i-a făcut pe toţi la fel. Masa lor e făcută del mai adesea dintr-o piele de rînd, răzuită, ori chiar din piele de cerb nerăzuită, mai degrabă de formă rotundă, lată de patru sau cinci palme, avînd de jur-împrejur cercuri de fier prin care sînt trecute nişte chingi, ca la desagi, cu care se închide, se deschide şi este purtată. Nimeni nu intră altfel decît descălţat în casă ori în sălaşul de închinare ori în vreun alt loc în care are de gînd să şadă. De aceea la ei este socotit necuviincios ca cineva să şadă încălţat. Iar pentru o bună potrivire, se folosesc, mai ales pentru femei, de un fel de suporturi, a căror limbă este numită baschmag, care pot fi uşor date jos şi apoi puse la loc. Există de obicei în case sau în lăcaşurile de cult un loc unde să şadă, aşternut cu covoare de lînă sau de papură şi trestie, ba chiar, cînd nevoia o cere, au nişte tăblii ridicate de la pămînt, din pricina umezelii şi murdăriei locurilor.

Nu voi trece însă sub tăcere, chiar dacă o spun cu ruşine, cît de cuviincios se poartă cînd îşi fac nevoile fireşti în afara casei ori sub privirile mulţimii, cum ar fi cînd se întîmplă să se afle pe cîmp. De aceea se folosesc de veşminte şi nădragi foarte largi şi lungi, deschise în partea din faţă, şi aşa, chiar în mijlocul oştirii, aplecîndu-se la pămînt şi, împingîndu-şi pe dedesubt veşmintele mai înainte de a-şi da jos nădragii, îşi fac nevoile fireşti fără a-şi arăta goliciunea trupului, în aşa fel încît abia dacă poţi băga de seamă ori bănui ce fac. Şi au toată grija ca nu cumva, cînd fac asta, să-şi îndrepte privirea către miazăzi, unde obişnuiesc să se întoarcă atunci cînd se roagă. Pe deasupra, dacă cineva urinează sau îşi face treaba stînd în picioare ori ridicat, în felul creştinilor, este socotit de toţi un eretic sau un afurisit.

[1] Trimiterile făcute de autor la alte capitole sînt adesea eronate (nu şi în acest caz).

anunt dilema jpg
Începînd din 7 martie ne puteți găsi pe noul site: www.dilema.ro
Începînd din 7 martie ne puteți găsi pe noul șițe: www.dilema.ro
telefoane samsung galaxy s23 ultra jpg
Ai nevoie de un nou smartphone? Comandă telefoane Samsung Galaxy S23 Ultra aici!
Pentru a vedea specificațiile telefonului este necesar să alegi brandul, modelul, condiția estetică a produsului, culoarea și spațiul de stocare.
Depresia jpg
Depresia: semne, simptome și cauze
Sperăm ca această problemă de sănătate să stea cît mai departe de tine.
Header anvelope jpg
Cum să-ți alegi corect anvelopele de iarnă
Dacă pneurile au taloanele prea moi pentru greutatea mașinii.
Păcănele pe bani reali și cazinourile online jpg
Păcănele pe bani reali și cazinourile online
Jocurile de noroc sînt legate de speranța unui cîștig online.
ruj rezistent 24 ore jpg
Christmas tree landscape png
Cadouri de Crăciun pentru cei mai buni prieteni. 3 idei pe care o să le adore și Moșul
Dacă în cercul de prieteni aveți iubitoare de beauty, un calendar advent este o idee minunată.
poza2 jpeg
Industria IT în România: Joburi și Tendințe în Tehnologie
În plus, se observă o creștere a numărului de femei angajate în domeniul IT, ceea ce reflectă o schimbare pozitivă în dinamica forței de muncă în acest sector.
dilema jpg
Cu ce se diferențiază casele de pariuri online
Alegînd o casă de pariuri cu un sistem de suport bine pus la punct, vei depăși mai ușor anumite momente dificile iar problemele pe care le vei întîmpina vor fi rezolvate mai rapid.
pexels andrea piacquadio 941555 jpg
Stresul de sărbători. Cum să îi faci față mai ușor
Amintește-ți că cel mai potrivit cadou pentru mama este, de cele mai multe ori, veselia și buna dispoziție din ziua de Crăciun, cu toată familia la masă.
The Veils Poster Web jpg
Finn & Oigăn, solo
Originar din Londra dar relocat în Noua Zeelandă, Finn Andrews este compozitor și multi-instrumentist.
ILUMA Stardrift KV Landscape jpg
Philip Morris International lansează în România prima ediție limitată IQOS ILUMA – descoperă IQOS ILUMA STARDRIFT
Philip Morris International (PMI) lansează la finalul acestei luni IQOS ILUMA STARDRIFT, prima ediție limitată a celui mai inovator produs din portofoliul său de alternative fără fum.
Grand Hotel Europa  poza 1 jpg
Grand Hotel Europa sau adevărul minciunilor la persoana întîi
Cu atît mai puțin unul în vogă ca autoficțiunea, explorat de nume mari ale ultimelor decenii precum Annie Ernaux sau Karl Ove Knausgård.
foto alex galmeanu jpg
dragostea, regim urban
Poate pentru că dimineața am intrat la loc în mine
ce rol are vitamina e jpg
Top 3 cele mai frecvente probleme ale pielii și cum le poți combate
Nu uita să faci schimbări și în alimentație: consumă produse cu indice glicemic mai scăzut și evită excesul de lactate.
featured image (7) jpg
un parfum clasic de barbati jpg
Idei de cadouri pentru bărbații din viața ta - ce să le dăruiești, în funcție de relația dintre voi
Așa că, o idee bună este să notezi fiecare link pe care ți-l trimite amicul tău, pentru a fi mai ușor să îi găsești cadoul ideal.
DilemaVeche (2) (3) jpg
Aproximativ 33% dintre parfumurile masculine sînt folosite de femei! Ce ingrediente au astfel de parfumuri?
Foarte apreciate sînt și parfumurile orientale pentru bărbați, care au note unice, catifelate, arome de vanilie și alte condimente minunate.
alege o crema pentru tenul uscat jpg
6 produse de îngrijire care să nu îți lipsească din trusa cosmetică
Toate acestea au proprietăți extraordinare și te pot ajuta să îți menții pielea tînără și frumoasă pentru cît mai mult timp.
AM jpg
Depresie
Cum să nu fiu mohorît
caserole mancare unica folosinta snick ambalaje jpg
Caserole pentru mîncare de unică folosință disponibile la Snick Ambalaje
Acest concept este unul care reușește să atragă mulți clienți, consumatori totodată.
Bulucz jpg
Relicve, ustensile
Tocmai îmi vin în minte spălarea picioarelor, Ciubotele lui van Gogh
IQOS x DIPLOMA 5 jpg
Omid Ghannadi, creatorul instalației IQOS x DIPLOMA: Apreciez că sînt companii care se implică atît de vizibil în sprijinul comunității
El este omul din spatele instalației imersive IQOS proiectată special pentru ediția de anul acesta a festivalului DIPLOMA.
Eutanasie
Cum ne-ai învățat să fim atenți

Adevarul.ro

image
Panică în Ploiești. Creșteri semnificative ale concentrațiilor de hidrogen sulfurat și benzen în aer
Locuitorii Ploieștiului se confruntă cu o scădere semnificativă a calității aerului în ultimele zile, cauzată de creșteri alarmante ale concentrațiilor de hidrogen sulfurat (H2S) și benzen (C6H6).
image
De unde poate obține România un munte de bani în loc să crească taxe și impozite. Expert: „Ne-am permite tot ce avem nevoie”
România nu reușește să-și țină în frâu cheltuielile, iar deficitul crește de la o lună la alta spre cote amețitoare. Analistul economic Adrian Negrescu explică, într-un interviu pentru „Adevărul”, cum ar putea fi rezolvată problema, fără să mai fie nevoie de taxe și impozite mai mari.
image
EXCLUSIV. David Petraeus, fost director CIA: „România e pregătită militar în cazul unui potențial atac al Rusiei”
Fost director CIA și comandant al Forțelor Armate ale SUA în Afganistan, generalul David Petraeus a vorbit, într-un interviu exclusiv pentru ”Adevărul”, despre importanța României în regiune și despre posibilitățile ca Vladimir Putin să fie înlăturat de la putere.

HIstoria.ro

image
Cine au fost „indezirabilii”?
Fondul „Bruxelles” al Arhivei Ministerului Afacerilor Externe păstrează în dosarele secțiunii consulare a Legației României la Bruxelles câteva istorii ale unor personaje de rang secund, aventurieri, delincvenți, propagandiști – așa-numiții „indezirabili”.
image
Atacul lui Cuza asupra masoneriei bucureștene
Modernizarea țării, pe care toți românii o doreau, dar care avea reprezentări diferite de la un grup social la altul, a generat tensiuni în tânărul stat. Programul de reforme al lui Cuza a început să fie contestat.
image
Răpirea lui Mussolini
În vara anului 1943, dictatorul italian Benito Mussolini (mai cunoscut și sub apelativul  pe care acesta și l-a ales – „Il Duce” – „Conducătorul”), aflat la putere de peste 20 de ani, se confrunta cu serioase probleme.