Avanpremieră editorială: Pe cîmpul de onoare. O istorie a duelului la români

25 noiembrie 2016
Avanpremieră editorială: Pe cîmpul de onoare  O istorie a duelului la români jpeg

Dilema veche vă prezintă în avanpremieră un fragment din volumul Pe cîmpul de onoare. O istorie a duelului la români de Mihai Chiper, apărut la Editura Humanitas, în seria „Societate & civilizaţie“, coordonată de Constanţa Vintilă-Ghiţulescu. Lansarea va avea loc marţi, 6 decembrie, ora 19, la Librăria Humanitas de la Cişmigiu.

Un călător englez de pe la 1870 pune politețea bucureșteanului din lumea bună pe seama duelului, „o practică la care aristocraţia română se dedă adesea“, și explică apoi: „A călca, din greşeală, pe o rochie de bal înseamnă a-ţi pune viaţa în primejdie. Dacă ai ghinionul să-ţi laşi partenera să cadă, este recomandabil să-ţi faci testamentul, cu excepţia cazului în care eşti un trăgător de elită“. Astăzi însă, duelul ne pare un fenomen exotic în spațiul românesc. Tipul cavalerului brăzdat de cicatrici lipsește din lumea lui Caragiale, unde „onoarea de familist“ se apără cu bastonul, cu o pereche de palme sau cu o lovitură de picior bine plasată. Cartea de față își propune să corecteze această imagine, recuperînd o istorie bogată și plină de semnificații, care pînă acum a fost pur și simplu ignorată.

Bazîndu-se pe cercetarea a peste 1200 de afaceri de onoare, de la 1821 pînă spre 1940, afaceri încheiate cu sute de dueluri, cartea examinează unul dintre resorturile importante ale mecanismului social: onoarea este o adevărată obsesie, care guvernează comportamentele și atitudinile. Aflăm astfel că multe personalități ale timpului aud șuieratul glonțului, iau lecții de scrimă ori participă în calitate de martori la tranșarea unui diferend, fie în cercul strîmt și exigent al înaltei societăți, fie în cercul mult mai larg al aspiranților la consacrarea socială.
Provocarea la duel nu este un simplu accident biografic ori consecința unei furii de moment. Punctul de onoare — ne lămurește un martor al epocii — este produsul unei sensibilități rafinate prin educație și prin conviețuirea într-un mediu care pune preș pe cinste, pe curaj și pe eleganța morală. Adepţii duelului nu se percep pe ei înșiși drept oameni violenţi; dimpotrivă, în ochii lor acest ritual este un instrument de civilizare, care presupune stima reciprocă, rigoarea unei etichete și respectarea demnității umane.

Mihai Chiper este cercetător la Institutul de Istorie „A.D. Xenopol“ – Iaşi al Academiei Române, specialist în istorie culturală şi istoria modernă a României. A condus proiecte de cercetare finanţate de CNCSUEFISCDI (Bucureşti), reflectate în două volume de autor: O societate în căutarea onoarei: Duel şi masculinitate în România (1859–1914), Editura Universităţii „Al.I. Cuza“, Iaşi, 2012, şi 1848: Memorie şi uitare în România celei de-a doua jumătăţi a secolului XIX, Editura Universităţii „Al.I. Cuza“, Iaşi, 2015.

***

Cine este onorabil?

În 1871, un consilier al capitalei, George Florescu, îl provoacă la duel pe un anume N. Ioanid, băcan din strada Lipscani, la rîndul său membru al Consiliului Comunal. Disputa celor doi nu este determinată de o altercaţie personală, iar afacerea lor de onoare ar fi rămas necunoscută dacă ziarele nu ar fi sesizat miza publică a conflictului. Într-o şedinţă a administraţiei – relatează Poporul din 12 septembrie 1871 – Ioanid cere o socoteală exactă asupra întrebuinţării pietrei de pavaj, spunînd că ar vota pentru achiziţionarea unei cantităţi suplimentare, dar nu are încredere în Florescu, coordonatorul lucrărilor de modernizare. În termenii actuali, este o acuzaţie de corupţie, care pune în discuţie publică integritatea morală, deci onoarea. Florescu, ofensat, cere să i se acorde „satisfacţie pe cîmpul de onoare“, expresie pe care Ioanid pretinde că nu o înţelege, „mai cu seamă pentru că nu ceruse a se da socoteală în cîmp pentru aprobarea pietrei“! Nefamiliarizat cu termenii afacerilor de onoare, Ioanid pricepe, în cele din urmă, că este provocat la duel, o „jucărie de copil“, cum spune el, şi anunţă poliţia şi procurorii. Refuzat, Florescu îl numeşte pe Ioanid „om de prăvălie“, expresie de care acesta nu se sinchiseşte, după cum scrie Poporul din 10 septembrie 1871, în articolul „Un incident la comună“: „Domnul Ioanid arată că, departe de a-i fi ruşine de acest titlu, pe care d-l Florescu i l-a dat în dispreţul comerţului, domnia sa îl poartă cu mîndrie, şi că omul de prăvălie se crede dator, şi în drept, a cere socoteală cum se cheltuiesc banii comunei“. Ioanid îi mai cere lui Florescu să „lase duelul“, căci „dumnealui, ca om de prăvălie, nu-l înţelege, comercianţii ocupîndu-se de altceva decît de duel“.

Din acest mărunt fapt social, trebuie remarcate cîteva aspecte. Cei doi actori au o reprezentare diferită a onoarei. Afacerea Florescu–Ioanid poate fi socotită un indicator sensibil al nivelului de popularitate la care ajung codurile de onoare occidentale şi al gradului în care sînt agreate de anumite categorii sociale. Nu avem date despre originea socială a lui George Florescu, dar, după „calitatea“ ofensei adresate insultătorului său, în mod evident dispreţuieşte lumea negustorească. Pe de altă parte, utilizarea expresiei „satisfacţie pe cîmpul de onoare“ reflectă o anumită familiaritate cu termenii întîlniţi în cercurile elitei bucureştene. Altfel, alegerea unei ofense inadecvate şi surpriza în faţa lipsei de reacţie a ofensatului ar fi un indiciu al lipsei de experienţă în domeniu. Cutuma spune că nu poate cere satisfacţie oricui, pentru că provocarea presupune recunoaşterea unei anumite egalităţi sociale şi de statut. Pretenţiile onoarei variază, evident, în funcţie de clasa, profesiunea, vîrsta şi sexul persoanei. Aparenţa şi necesităţile onoarei depind de complexitatea grupurilor sau a societăţii, iar înţelesurile ei, care se schimbă odată cu trecerea timpului, pot fi divergente în aceeaşi perioadă istorică. Diferite cercuri sociale au propriile coduri ale onoarei. Regulile de comportament ale fiecăruia par, cîteodată, incompatibile şi chiar contradictorii. În a doua parte a secolului al XIX-lea, de pildă, datoriile ruinează onoarea unui om de afaceri, abia o ating pe aceea a unui ofiţer, iar unui artist îi pot aduce un şarm boem.1

Duelul nu este o reacţie obligatorie la ofensă, deşi imperativele apărării onoarei sînt, evident, bine-cunoscute. Riscul de a fi ucis cîntăreşte, deseori, mai mult pentru apropiaţi, iar ofensatul alege să-şi respecte obligaţiile de familist şi să suporte oprobriul public, aşa cum ţine să explice D.M. Korne din Iaşi. Pălmuit de maiorul Xenofon Eraclidi, „cu surprindere pe dinapoi“, în faţa Curţii cu Juraţi din Iaşi, avocatul alege să nu trimită martori, dar insistă să publice o explicaţie în presă pentru lămurirea atitudinii pe care unii ar fi putut-o eticheta drept „laşă“ sau „lipsită de onoare“. Korne arată, în Curierul de Iaşi din 5 octombrie 1869, că nu înţelege motivul pălmuirii publice, dar că ştie că „prin asemenea insultă punea o pată pe viaţa sa pe care se silise să o trăiască nepătat“. „Ştiu că un asemenea afront nu se poate spăla decît prin sînge şi, după cerinţele moravurilor, un duel de moarte ar trebui să rezulte. Dar pus în nenorocita alternativă sau de a trăi cu un afront nereparat, sau de a da o lovitură de moarte femeii mele, tatălui meu, mumei şi surorilor mele, mă expun la consecinţele triste şi dureroase ale nenorocirii mele nemeritate, şi nu voi dezespera suflete ce-mi sînt mai scumpe decît viaţa mea. Şi eu cel întîi fac apel la opiniunea oamenilor oneşti şi de inimă: să judece ei între dl maior Eraclidi şi între mine.“ Publicul este pus, astfel, să facă nu doar un exerciţiu de imaginaţie, ci să formuleze un verdict: rămîne Korne un om onorabil?

Invitaţia la participare, la punerea în discuţie a onorabilităţii oricui devine un exerciţiu firesc, nu doar parte a noii sfere publice emergente, libere, ci şi o formă de conştientizare, de educare a personalităţii şi de afirmare a drepturilor individului. Onoarea ajunge rapid un concept fetişizant al unei societăţi în care dispăruseră vechile ranguri boiereşti, în care constituţia stipula egalitatea în faţa legilor şi în care apar noi posibilităţi de ascensiune socială, de mobilitate pe verticală. Este o realitate ce impune noi formule de ierarhizare şi omologare a valorii personale, prin raportarea la criterii etice de comportament şi de caracter. Onoarea ajunge un reflex retoric, inclus în formulele de adresare în administraţie şi în actele oficiale: o formă de salut respectabil, „Am onoarea!“, o formulă de adresare în faţa unei audienţe compuse din subiecţi politici, „onorabili cetăţeni“. Apărată prin mijloacele la îndemînă potrivit educaţiei, statutului social sau temperamentului celor implicaţi, onoarea este resimţită inerent ca un bun indispensabil.

Duelul, într-o măsură pe care o vom detalia în continuare, este o manieră nouă, prin intermediul căreia se tranşează o parte dintre conflictele generate de insultă, de calomnii sau alte tipuri de altercaţii, care pun în discuţie integritatea fizică şi calitatea morală a persoanelor. Duelul rămîne un obicei al aspiranţilor la poziţionare în elita socială – după expresiile timpului, în societatea „bună“, „aleasă“, „educată“. Societatea românească nu este atipică din acest punct de vedere. Chiar şi în cea mai „onorabilă“ societate, cea germană, doar 5% din populaţie se califică pentru acordarea satisfacţiei.2 

  • José Carlos Del Ama, „Honor and Public Opinion“, Human Studies, vol. 32, nr. 4, 2009, p. 444
  • Kevin McAleer, Dueling: The Cult of Honor in Fin de Siècle Germany, Princeton University Press, Princeton, N.J., 1994, p. 35.
 SF 6065 JPG
Karpatia Horse Show 2022: șapte premii pentru România, 15 mii de spectatori și o atmosferă chic!
Un weekend de excepție si un „salt” important pentru Karpatia Horse Show, cu ocazia celei de-a VII-a ediții desfășurate pe Domeniul Cantacuzino din Florești (Prahova).
Scoala de la Piscu la Premiile Europa Nostra 2022 (1) jpg
Premiu Europa Nostra 2022 acordat Muzeului-Atelier Școala de la Piscu
Luni, pe 26 septembrie, în clădirea Operei de Stat din Praga, a avut loc ceremonia de acordare a distincțiilor European Heritage Awards, organizată de Comisia Europeană și Europa Nostra în cinstea cîștigătorilor Europa Nostra Awards 2022.
NEI jpg
NEC: Naționalism, populism, fascism și (in)stabilitate democratică în Europa de Est
Colegiul Noua Europă-Institut de Studii Avansate (NEC) vă invită la workshop-ul „Naționalism, populism, fascism și (in)stabilitate democratică în Europa de Est. Continuitate și transformări istorice”, care va avea loc miercuri, 28 septembrie 2022, ora 9:30, în sala de conferințe a Colegiului.
WhatsApp Image 2022 09 15 at 11 25 55 (2) jpeg
Bucharest International Film Festival 2022: Secțiunea Panorama aduce filme în premieră în România
Bucharest International Film Festival este cel mai longeviv și singurul festival de film din București cu o competiție internațională dedicată lungmetrajului. Ediția a XVIII-a se va desfășura în perioada 29 septembrie – 9 octombrie 2022.
Afis KHS 2022 jpg
Karpatia Horse Show revine în 2022! Sport-entertainment-show-emoții, adrenalină!
Karpatia Horse Show revine “pe cai mari" în 2022! Unul dintre cele mai așteptate evenimente de echitație și lifestyle ecvestru din România și sud-estul Europei va avea loc în weekend-ul 23-25 septembrie pe Domeniul Cantacuzino din Florești, Prahova.
FOTO 1 PRONOSPORT jpg
Istoria pariurilor pe fotbal
Profitînd de dezvoltările tehnologice, grafica și interfața au devenit mult mai rapide, depunerile s-au făcut instant în anii următori, iar retragerile sînt și ele foarte rapide.
afis general web jpg
Bauhaus – Form and Reform, un proiect care oferă publicului 4 evenimente inedite cu intrare gratuită
Elite Art are ca scop promovarea principiilor fundamentale UNESCO prin organizarea unor proiecte culturale complexe care răspund la exigențele societății civile naționale și contribuie la dezvoltarea României din punct de vedere cultural și educațional.
KV Festivalul Povestirilor jpg
„Festivalul Povestirilor de pe Via Transilvanica” concentrează drumul care unește România în trei zile de experiențe la București
Între 9 și 11 septembrie, Via Transilvanica trece prin București! La Muzeul Național al Țăranului Român, Festivalul Povestirilor de Via Transilvanica concentrează experiențele de pe drumul de 1.400Km, care unește România de la Putna la Drobeta Turnu Severin.
MoveMountains jpeg
Reșița aduce României un nou succes la UNESCO
Municipiul Reșița este primul oraș din România care se alătură, începând de astăzi, rețelei globale UNESCO „Learning Cities” („Orașe care învăță”), având astfel șansa accesului la proiecte educaționale de mare anvergură.
happy asian woman smiling having fun beach jpg
7 beneficii uimitoare pe care le are lumina soarelui asupra organismului
Deși controversată, expunerea la soare are o serie importantă de beneficii asupra organismului.
tratamentedentareculaser jpg
3 simptome banale pentru care trebuie să consulți medicul
Este recomandat ca, dacă nu te simți bine, să fii atent la semnalele pe care ți le transmite organismul. Iată mai jos 3 simptome pentru care ar trebui să consulți cît se poate de repede un medic.
make up artist applying eyeshadow woman jpg
Secretele unui makeup fără cusur: ce trebuie să faci pentru un machiaj perfect și rezistent
Iată care sînt pașii pe care trebuie să îi urmezi, pentru un ten perfect și trăsături evidențiate în cele mai bune moduri:
young beautiful blonde girl cares    Copy jpg
Secretele pielii perfecte: ce trebuie să faci pentru o piele frumoasă și sănătoasă
Altfel spus, cel mai bun sfat de frumusețe este să îți asculți corpul și să îi oferi lucrurile de care are nevoie.
Imagine featured jpg
Enola Holmes 2, noul film bazat pe seria autoarei Nancy Springer, se lansează spre finalul anului
Filmele ale căror scenarii sînt inspirate din cărți de succes rămîn o constantă și în lumea actuală a cinematografiei.
man plugging charger into electric    Copy jpg
5 motive să alegi o mașină electrică sau hibrid
În 2022, autoturismele electrice sau hibrid sînt o alegere tot mai populară în rîndul cumpărătorilor auto.
74907741 afc99f4360 k jpg
Scrisoare deschisă Ministrului Educației
Asociația Profesorilor de Limba și Literatura Română Ioana Em. Petrescu (ANPRO) vă solicită atenția cu privire la următoarele sesizări și propuneri referitoare la Proiectul Legii Învățămîntului Preuniversitar „România educată”, aflat în dezbatere publică:
20220726 185215 jpg
Bătrînii
Text de Diana Popescu, jurnalist cultural, realizatoarea celui mai ascultat podcast cultural – Cronicari Digitali
20220728 210201 jpg
Copii la scoala jpg
Cum poți facilita integrarea copilului în sistemul de învățămînt
Atunci cînd copiii merg la creșă, grădiniță sau școală, activitățile de orientare îi ajută să se familiarizeze cu mediul nou în care își vor petrece o mare parte a zilei.
Palama lui Dumnezeu jpg
Poiana Omului
Text de Toader Păun, jurnalist, căutător de oameni, locuri și experiențe de milioane
G0122246 JPG
Drumul transformării
Text de Toader Păun, jurnalist, căutător de oameni, locuri și experiențe de milioane
Imagine dilemaveche ro jpg
Ce înseamnă expresia „Toate drumurile duc la Roma” și care sînt originile sale
Roma a fost mereu o destinație populară pentru producătorii de filme și jocuri video.
20220724 174033 jpg
Balauri mici, balauri mari, cale ferată fără șină și povestea celor două țări
Text de Alexandra Bumbăcaru, căutătoare de povești alături de Cronicari Digitali
20220722 180510 jpg

Adevarul.ro

T 55 jpg
România vinde tancuri T-55 sovietice la licitație. Cât costă o bucată
Cu războiul la granițele României, Romtehnica, o companie aflată în coordonarea Ministerului Apărării Naţionale (MApN), a scos la vânzare un lot de tancuri vechi de concepție sovietică.
madalina craiu din clanul foto pro tv jpg
Actrița Mădălina Craiu din „Clanul“, o adolescentă rebelă cu IQ de geniu
Deși învăța foarte bine, iar testele de inteligență i-au relevat un IQ de 140, Mădălina Craiu recunoaște că nu a fost o „adolescentă liniștită și așezată“.
Alexandru Arşinel (79 de ani) joacă în mai multe spectacole, la Teatrul de Revistă ”Constantin Tănase” jpeg
Scandalul demiterii lui Alexandru Arșinel. Nicușor Dan l-a înlocuit din funcția de director al Teatrului „Constantin Tănase“
Alexandru Arșinel a condus Teatrul „Constantin Tănase“ din 1998, dar, la începutul acestui an, primarul Nicușor Dan nu i-a prelungit actorului mandatul de director.

HIstoria.ro

image
„Historia Special”: 100 de ani de la încoronarea regilor României Mari
„Historia Special”: 100 de ani de la Încoronarea de la Alba Iulia
image
Care este importanța strategică a Insulei Șerpilor?
De mici dimensiuni, având doar 17 hectare, Insula Șerpilor are cu toate acestea o importanță geostrategică semnificativă. Controlul insulei și al apelor înconjurătoare afectează toate rutele de navigație care leagă Ucraina de restul lumii.
image
Cum era la ora de istorie ținută de I.L. Caragiale?
Ca mulţi alţi literaţi, Ion Luca Caragiale a avut o pasiune pentru istorie, inclusiv pentru cea naţională. Blamat de unii încă din timpul vieţii pentru că, în scrierile sale, s-ar fi relevat drept anti-român, el a avut, uneori, o viziune romantică (dacă nu chiar idilică) asupra trecutului neaoș.