Avanpremieră editorială: Firida ruşinii

5 februarie 2016
Avanpremieră editorială: Firida ruşinii jpeg

Dilema veche vă prezintă în avanpremieră un fragment din romanul Firida Ruşinii de Ismail Kadare (traducere din albaneză de Marius Dobrescu), în curs de apariţie în colecţia „Raftul Denisei” la Editura Humanitas Fiction. Firida Ruşinii face parte din „ciclul otoman“, scris de Ismail Kadare în anii ’70, care îi oferă prilejul unei meditaţii asupra opresiunii şi a terorii într-un stat totalitar.

În prima jumătate a secolului al XIX-lea, pe fundalul decăderii inevitabile a Imperiului Otoman, Ali Paşa din Ianina îşi clădeşte un principat independent. Pentru a preîntîmpina extinderea rebeliunii, sultanul îl pedepseşte cu cruzime, expunîndu-i capul în piaţa centrală din Istanbul, în firida destinată trădătorilor. Ismail Kadare reconstituie cariera acestui personaj misterios, născut albanez, dar integrat perfect în mecanismul înşelător al administraţiei otomane. Ali Paşa – admirator al lui Napoleon Bonaparte, cu care a întreţinut relaţii diplomatice, şi al poetului englez George Byron, pe care l-a găzduit în drumul său spre Grecia – a dus o viaţă plină de fast, dar s-a comportat ca un satrap oriental, strivind fără milă orice tentativă de a i se contesta autoritatea. Fără să-şi propună să scrie un roman istoric, Kadare recompune cu detalii de mare fineţe atmosfera capitalei otomane, dominată de puterea absolută a suveranului, precum şi angrenajul cumplit căruia îi cad victimă nu numai cei învinşi, ci şi învingătorii.  

„Kadare a terminat Firida Ruşinii în 1976, an în care, scrie el, «de la Tirana veneau ştiri proaste. Comploturi demascate în serie. Arestări una după alta. Teroare». În acest roman, unul dintre puţinele asupra cărora autorul nu a făcut modificări, tragicul rămîne neatins. Aici nu este loc pentru grotescul cu care el îşi echilibrează, de obicei, cealaltă parte a operei. Pentru că aici, în Firida Ruşinii,  Kadare demontează şi expune piesă cu piesă mecanismul fricii; acel mecanism de care oricărui regim ar trebui să-i fie ruşine, ne spune el printre rînduri.“ –  Éric Faye

„Imperiul Otoman este mai puţin o realitate istorică şi mai mult o formă de a proiecta în trecut preocupări cît se poate de contemporane, imposibil de evocat fără această travestire. (...) Kadare îşi însuşeşte prezentul situîndu-l într-un trecut birocratic şi crud.“ – Jean-Paul Champseix, Cahiers Balkaniques

Ismail Kadare s-a născut în 1936 la Gjirokastra, în Albania, a absolvit Filologia la Tirana şi şi-a continuat studiile la Institutul de Literatură Maxim Gorki din Moscova. A debutat la optsprezece ani cu un volum de poezie, Inspiraţii juvenile, căruia îi urmează în 1957 un al doilea, Visări. Trecerea la proză o face în 1963 cu romanul Generalul armatei moarte, care-i aduce notorietatea internaţională. În anii următori publică romane şi numeroase volume de povestiri, dobîndind o reputaţie greu de egalat în lumea literară: Cetatea (1970), Mesagerii ploii (1970; Humanitas Fiction, 2010), Cronică în piatră (1971; Humanitas Fiction, 2012), O capitală în noiembrie (1974), Amurgul zeilor stepei (1976; Humanitas Fiction, 2009), Iarna marii însingurări (1977), Aprilie spulberat (1978), Podul cu trei arce (1978, Humanitas Fiction 2015), Firida Rușinii (1978), Palatul Viselor (1981; Humanitas Fiction, 2007), roman interzis de regimul lui Enver Hodja, Concert la sfîrşitul toamnei (1988). În 1990 Kadare primeşte azil politic în Franţa şi pînă în 2001 locuieşte la Paris, perioadă în care îi apar romanele: Piramida (1991), Umbra (1994; Humanitas Fiction, 2008), Spiritus (1996; Humanitas Fiction, 2012), Florile îngheţate din martie (2000). În 2001 Kadare se întoarce în Albania. Continuă să scrie romane care se bucură de succes: Fiica lui Agamemnon (2003), Succesorul (2003), Vremea nebuniei (2005; Humanitas Fiction, 2012), Accidentul (2008; Humanitas Fiction, 2011), Cina blestemată (2009; Humanitas Fiction, 2013), Păpușa (2015). Ismail Kadare este şi autorul unor eseuri, scrieri de memorialistică, precum şi al cărţii-document Moartea care ne-a unit (1998), despre evenimentele tragice din fosta Iugoslavie. Este recompensat cu numeroase premii şi distincţii literare, printre care Prix Mondial Cino Del Duca (1992), primul Man Booker International Prize (2005) și Jerusalem Prize (2015). Pe 1 ianuarie 2016, statul francez i-a conferit Legiunea de Onoare, în grad de Comandor. Opera sa, nominalizată frecvent la Premiul Nobel, este tradusă în peste patruzeci de ţări.

*****

Un car tras de boi înainta încet, aparent fără ţintă, pe cîmpul cu băltoace pe jumătate îngheţate. Ici-colo, căpiţe de fîn înjumătăţite, risipite de caii armatei în mers sau putrezite sub ploile sîcîitoare, profitînd de neatenţia generală, acum cînd războiul şi nenorocirile lui se sfîrşiseră, se aliniaseră din nou, pe tăcute, ca nişte fantome jigărite pe marginea drumului. Vîntul se oprise şi, după toate acele nestatornice zile, acum cerul era acoperit de o plapumă groasă de nori, din care, cînd şi cînd, era slobozit cîte un tunet asemeni horcăitului ieşit din pieptul unui înecat.

Sub cerul acela trist, în toate satele şi oraşele ţinutului abia supus, crainicii citeau decretul sultanului, sosit din capitală: „Vouă, sclavi şi raiá ai marelui padişah, cetăţeni ai provinciei Albania, guvernată pînă mai ieri de Ali cel Negru, vouă vi se cruţă viaţa. Veţi mînca în pace pîinea robiei dacă veţi depune neîntîrziat armele. Se porunceşte: să lepădaţi imediat straiele în culori ţipătoare şi să vă înveşmîntaţi doar în şiac negru sau cenuşiu. Să nu vă lăsaţi părul lung, iar capul să vi-l acoperiţi cu fes din piele de bivol. Să nu mai umblaţi călări pe cai, iepe sau catîri. Să vă astupaţi hornurile, aşa încît să dispară orice legătură a voastră cu cerul, iar fumul să iasă pe ferestre şi pe uşi, după ce vă va învălui pe toţi, lucrurile voastre, animalele şi copiii. Toate aceste măsuri vor fi anulate doar după ce-l veţi convinge pe marele sultan, prin fapte, că aţi alungat din sufletul vostru păcatul nesupunerii şi amintirea lui Ali cel Negru“.

Ieşiţi în pragul porţilor, la marginea cîmpului sau în uşa hanurilor, oamenii ascultau uluiţi, fără să scoată un cuvînt. Rămîneau tăcuţi chiar şi după ce crainicii făceau stînga-mprejur şi o porneau spre satul vecin. La fel de tăcuţi îşi întorceau din cînd în cînd privirile spre cîmpul rămas pîrloagă din pricina războiului, de parcă acolo ar fi găsit explicaţia decretului împărătesc. Peste ţarinile pline de gropi de obuze se învîrteau stoluri de corbi şi de coţofene, croncănind ca înţepate de streche. Era de-ajuns ca oamenii să privească o bucată de vreme întinderea cîmpiei, cu privirea aceea resemnată, chinuită şi mută pricinuită de pustietatea ogoarelor rămase în paragină (toţi ştiau ce este avortul pentru o femeie, aşa că nu era greu să-şi închipuie ce blestem

este un cîmp rămas necultivat), deci era de-ajuns să arunce o privire ogoarelor sălbăticite pentru a înţelege că răul cel mare se abătuse deja asupra lor, şi că acest decret nu mai aducea nimic nou, aşa cum nici croncănitul ciorilor nu putea alina tristeţea pămîntului ieşit de curînd din iarnă.

Acesta era un decret vechi, scos din dosarele prăfuite ale Arhivei Centrale. Unele firmane erau copiate cuvînt cu cuvînt, altele erau întocmite strîmb de slujbaşi bătrîni, adaptate cît de cît epocii şi guvernelor care cîrmuiseră marele stat. Oamenii erau obişnuiţi cu asemenea decrete. Crainicii veneau şi se duceau de cînd hăul, dar în ţinutul Albaniei lucrurile rămîneau aproape la fel. Pămîntul şi cerul, care cînd cădeau la pace, cînd se războiau, aducînd astfel pe lume ani îmbelşugaţi sau ani de foamete, soarele, care era părtaş la toate acestea, apoi luna, nepăsătoare în colţul ei de cer; şi, în cele din urmă, era marele sultan, undeva, departe, în centrul lumii, care le trimitea de acolo toate grozăviile pămîntului, le trăgea ţărîna de sub picioare şi cerul de deasupra

capului. Pentru toate astea, supărarea lor era veche şi firească, astfel încît uneori părea una cu anotimpul, cu corbii şi cu norii de pe cer. Dacă cineva ar şti să adune norii aceştia de revoltă, ar putea să se producă mari surprize, şoptea pe ici, pe colo, pe la recepţii, ambasadorul englez. Ba chiar se pomenea şi răspunsul pe care, chipurile, i l-ar fi dat ministrul Halet, cum că asta ar fi niţeluş mai greu de făcut decît culesul bumbacului.

În vremea aceea, răzmeriţa lui Ali Paşa nu fusese încă declarată, deşi se vorbea peste tot despre ea, şi era clar că ambasadorul englez încerca să ia pulsul guvernului în legătură cu furtuna care se apropia.

Tunetele ei se auzeau de departe. Guvernul era zi de zi în şedinţă. Maşinăriile greoaie ale statului, Palatul secular al Islamului, Ministerul de Război, Direcţia a Patra a Ministerului de Interne, Ministerul de Externe, Palatul Viselor aveau program prelungit. Toată lumea aştepta ceva.

Ultimele veşti sosite din Albania reconfirmau, potrivit tuturor previziunilor, că el, bătrînul leu, Ali Paşa Tepelena, nu reuşise să adune străvechea nemulţumire a Albaniei. Şi se ridicase împotriva sultanului mînat doar de propria-i ură.

„Vouă, sclavi şi raiá ai marelui padişah“, continuau să strige crainicii, cu vocile răguşite de aerul rece, „acum, cînd războiul s-a încheiat...“

Pornise singur împotriva suveranului, la fel cum făcuse cu ani în urmă şi Kara Mahmud Bushatlli sau cum făceau adesea cîţiva dintre cîrmuitorii necugetaţi ai Albaniei, plini de curaj, dar care, după cum spuneau veneţienii, fiind dornici să se bată, se încăierau oricînd, cu sau fără motiv. Iată de ce, atunci cînd sultanul nu-i chema să ia parte la „marele effort de război“, sivadi azem, atunci se supărau pe el şi porneau răzmeriţe sau, neştiind ce să facă, atacau cu foc şi pară statele vecine, Veneţia, Austria, pe oricine le ieşea în cale.

Ali Paşa semăna în multe privinţe cu aceştia, doar că era mai mare decît ei în tot ceea ce făcea şi, în afară de asta, înţelepciunea lui n-avea nimic în comun cu nebunia lor. Cu toate astea, albanezii nu-l aveau la inimă. Ani la rînd, deşi sînge din sîngele lor, îi strivise ca orice vizir turc, ba chiar şi mai rău, îi spînzurase, îi pusese să joace pe spini, îi legase, îi umilise şi-i crucificase. Drept care, cînd fusese faţă-n faţă cu sultanul şi, aflat în nevoie, îi chemase în ajutor, oamenii s-au făcut că n-aud. Ei, care toată viaţa lor porniseră la luptă mai voioşi decît la nunţile de toamnă, acum nici nu s-au clintit. Las’ să se înfrunte tiranii între ei. Să-şi scoată ochii şi să-şi smulgă barba unul altuia, puţin le păsa.

Războiul bătea la uşă. Curierii vizirului (care acum era încă Ali Paşa, mîine, ca şi cînd l-ar fi învăluit noaptea, Ali cel Negru) despicau ca nişte umbre amurgul de iarnă. În desagi aveau peceţi, cătuşe, aur, lucruri care nu foloseau la nimic. Poporul devenise surd.

Apăruseră apoi primele care de război, coloanele de infanterie, tunurile ude, ofiţerimea, steagurile cu semilună şi versete din Coran, unităţile auxiliare, fanfarele, călăii, negustorii ambulanţi. Toate erau vechi şi arhicunoscute, asemeni decretelor imperiale. De patru sute de ani, ca într-un coşmar, ele veneau fără încetare.

Cînd toată această amestecătură s-a înfăşurat în jurul cetăţii, el le-a trimis compatrioţilor ultimul mesaj: ajutaţi-mă, doar vedeţi că ei sînt aici. Dar strigătul lui a rămas fără răspuns. Mai mult chiar, au uitat de el. Îi durea mai tare de cîmpul distrus de obuze şi de carele de război, ori de căpiţele împrăştiate din mers de catîrii artileriei, decît de soarta paşei. Şi astfel l-au lăsat singur, cu tunurile şi gărzile lui.

Ba chiar şi acum, cînd totul se sfîrşise, cînd venise, aşadar, momentul în care îl compătimeşti pe cel plecat, acesta era calm şi nedureros. Strîngerea de inimă venea mai ales din pricina vîrstei lui înaintate (nici eposul local şi nici cronicile oficiale nu consemnau vreun alt caz în care vîrsta vizirului răsculat să fi fost de optzeci şi doi de ani) şi a gestului fiilor şi nepoţilor săi, paşale şi beilerbei ei înşişi, care-l abandonaseră şi trecuseră de partea sultanului. Şi totuşi, înainte de toate, oamenii îşi plîngeau propria soartă, deznădejdea lor de un sfert de secol, starea în care se aflau ei şi ogoarele lor. Şi, la fel ca pămîntul, care încet, foarte încet, dar stăruitor în ce

puse să se vindece – să acopere gropile şi şanţurile pe care războiul le săpase în carnea lui –, tot astfel şi ei făceau ordine în jurul şi-n interiorul lor.

Curierii strigau mai departe pe drumurile acoperite cu brumă, dar oamenii ştiau că asta e o poveste arhicunoscută, că nimeni n-avea să-i oblige să-şi schimbe veşmintele, să nu-şi mai încalece caii, să-şi poarte părul altfel decît de obicei, iar fumul din vatră să se ridice altminteri decît drept sau strîmb, după cum i-ar fi voia.

Mai degrabă decît decretul imperial, pe oameni îi uimeau raţele sălbatice, care de obicei soseau în martie, iar acum veniseră mai devreme. Dar şi războiul acela se făcuse de data asta altfel decît de obicei, chiar în mijlocul iernii.

După reprimarea răzmeriţei, lumea părea că amuţise. Acesta era motivul pentru care croncănitul corbilor răsuna mai puternic, mai cu seamă pentru urechile geniştilor, care le urmăreau zborul cu speranţa că i-ar fi putut ajuta să găsească cadavrele neîngropate sub stratul de zăpadă îngheţată.

pre ul uniswap cand este cel mai bun moment sa cumperi uni  dilemaveche png
Prețul Uniswap: Cînd este cel mai bun moment să cumperi UNI?
Pur și simplu cumperi monede cînd prețul Uniswap este scăzut și le vinzi cînd prețul este ridicat.
dylan gillis KdeqA3aTnBY unsplash jpg
Scurt ghid despre cultura și structura organizațională
Construirea unei culturi și structuri organizaționale sănătoase și pozitive nu este o sarcină ușoara, dar orice organizație o poate realiza.
floraria online bloomeria livrare flori jpg
Ești o persoană creativă și pasionată de beauty Vezi ce job ți se potrivește! jpg
Proiectul Open Museums Open Hearts jpg
„Rădăcini și visuri” ale tinerilor din Ucraina
De joi, 27 octombrie, pînă la finalul lunii noiembrie, 40 de tineri din Ucraina cu vîrstă cuprinsă între 15-18 ani sînt invitați să participe la etapa a doua a proiectului Open Museums Open Hearts.
Red Bull Dance Your Style 2022 (1) jpg
16 dintre cei mai buni dansatori români se duelează pentru un loc în Finala Mondială din Africa de Sud
O demonstrație în forță, de o energie molipsitoare, Red Bull Dance Your Style este o competiție internațională de all-styles street-dance, cu evenimente în peste 30 de țări.
Masterclass Cronicari Digitali Cine asculta o Casa   Bucuresti 15 octombrie 2022 (17) jpg
Soluții pentru problemele de patrimoniu, indentificate în Masteclass Cronicari Digitali „Cine ascultă o casă?”
La finalul săptămînii trecute, la București, timp de mai bine de șase ore, în patru sesiuni de masterclass, arhitecți, specialiști și profesioniști implicați în restaurarea și valorificarea caselor istorice au luat parte la Masteclass Cronicari Digitali „Cine ascultă o casă?”.
pexels ylanite koppens 744969 jpg
Sugestii de cadouri care pot fi oferite angajaților
Ești om de afaceri, ceea ce înseamnă că ești conștient că fără dedicarea, experiența și profesionalismul salariaților tăi, firma ar fi avut destul de mult de suferit.
Vizual Masterclass Cronicari Digitali Cine asculta o casa 15 octombrie 2022 jpg
Valorizarea clădirilor istorice, în centrul primului Masterclass Cronicari Digitali „Cine ascultă o casă?”
Cine ascultă o casă?”, proiectul care își propune să ofere exemple de bune practici de la cei care „au ascultat o clădire” în beneficiul comunității și al protejării clădirilor istorice, invită experții, autoritățile și pe toți cei interesați de patrimoniu pentru o zi de Masterclass, în București.
 SF 6065 JPG
Karpatia Horse Show 2022: șapte premii pentru România, 15 mii de spectatori și o atmosferă chic!
Un weekend de excepție si un „salt” important pentru Karpatia Horse Show, cu ocazia celei de-a VII-a ediții desfășurate pe Domeniul Cantacuzino din Florești (Prahova).
Scoala de la Piscu la Premiile Europa Nostra 2022 (1) jpg
Premiu Europa Nostra 2022 acordat Muzeului-Atelier Școala de la Piscu
Luni, pe 26 septembrie, în clădirea Operei de Stat din Praga, a avut loc ceremonia de acordare a distincțiilor European Heritage Awards, organizată de Comisia Europeană și Europa Nostra în cinstea cîștigătorilor Europa Nostra Awards 2022.
NEI jpg
NEC: Naționalism, populism, fascism și (in)stabilitate democratică în Europa de Est
Colegiul Noua Europă-Institut de Studii Avansate (NEC) vă invită la workshop-ul „Naționalism, populism, fascism și (in)stabilitate democratică în Europa de Est. Continuitate și transformări istorice”, care va avea loc miercuri, 28 septembrie 2022, ora 9:30, în sala de conferințe a Colegiului.
WhatsApp Image 2022 09 15 at 11 25 55 (2) jpeg
Bucharest International Film Festival 2022: Secțiunea Panorama aduce filme în premieră în România
Bucharest International Film Festival este cel mai longeviv și singurul festival de film din București cu o competiție internațională dedicată lungmetrajului. Ediția a XVIII-a se va desfășura în perioada 29 septembrie – 9 octombrie 2022.
Afis KHS 2022 jpg
Karpatia Horse Show revine în 2022! Sport-entertainment-show-emoții, adrenalină!
Karpatia Horse Show revine “pe cai mari" în 2022! Unul dintre cele mai așteptate evenimente de echitație și lifestyle ecvestru din România și sud-estul Europei va avea loc în weekend-ul 23-25 septembrie pe Domeniul Cantacuzino din Florești, Prahova.
FOTO 1 PRONOSPORT jpg
Istoria pariurilor pe fotbal
Profitînd de dezvoltările tehnologice, grafica și interfața au devenit mult mai rapide, depunerile s-au făcut instant în anii următori, iar retragerile sînt și ele foarte rapide.
afis general web jpg
Bauhaus – Form and Reform, un proiect care oferă publicului 4 evenimente inedite cu intrare gratuită
Elite Art are ca scop promovarea principiilor fundamentale UNESCO prin organizarea unor proiecte culturale complexe care răspund la exigențele societății civile naționale și contribuie la dezvoltarea României din punct de vedere cultural și educațional.
KV Festivalul Povestirilor jpg
„Festivalul Povestirilor de pe Via Transilvanica” concentrează drumul care unește România în trei zile de experiențe la București
Între 9 și 11 septembrie, Via Transilvanica trece prin București! La Muzeul Național al Țăranului Român, Festivalul Povestirilor de Via Transilvanica concentrează experiențele de pe drumul de 1.400Km, care unește România de la Putna la Drobeta Turnu Severin.
MoveMountains jpeg
Reșița aduce României un nou succes la UNESCO
Municipiul Reșița este primul oraș din România care se alătură, începând de astăzi, rețelei globale UNESCO „Learning Cities” („Orașe care învăță”), având astfel șansa accesului la proiecte educaționale de mare anvergură.
happy asian woman smiling having fun beach jpg
7 beneficii uimitoare pe care le are lumina soarelui asupra organismului
Deși controversată, expunerea la soare are o serie importantă de beneficii asupra organismului.
tratamentedentareculaser jpg
3 simptome banale pentru care trebuie să consulți medicul
Este recomandat ca, dacă nu te simți bine, să fii atent la semnalele pe care ți le transmite organismul. Iată mai jos 3 simptome pentru care ar trebui să consulți cît se poate de repede un medic.
make up artist applying eyeshadow woman jpg
Secretele unui makeup fără cusur: ce trebuie să faci pentru un machiaj perfect și rezistent
Iată care sînt pașii pe care trebuie să îi urmezi, pentru un ten perfect și trăsături evidențiate în cele mai bune moduri:
young beautiful blonde girl cares    Copy jpg
Secretele pielii perfecte: ce trebuie să faci pentru o piele frumoasă și sănătoasă
Altfel spus, cel mai bun sfat de frumusețe este să îți asculți corpul și să îi oferi lucrurile de care are nevoie.
Imagine featured jpg
Enola Holmes 2, noul film bazat pe seria autoarei Nancy Springer, se lansează spre finalul anului
Filmele ale căror scenarii sînt inspirate din cărți de succes rămîn o constantă și în lumea actuală a cinematografiei.
man plugging charger into electric    Copy jpg
5 motive să alegi o mașină electrică sau hibrid
În 2022, autoturismele electrice sau hibrid sînt o alegere tot mai populară în rîndul cumpărătorilor auto.

Adevarul.ro

vaccin covid foto Pixabay
COVID-19. Unde putem face vaccinul bivalent în România
La finalul săptămânii trecute a sosit în România vaccinul anti-COVID bivalent, care în statele din Vest se administrează încă din septembrie.
Zimbru Romsilva jpg
Un zimbru impunător, filmat la masă într-o pădure din Parcul Natural Vânători Neamț VIDEO
Cel mai mare mamifer terestru din Europa, zimbrul, are în Parcul Natural Vânători Neamț toate condițiile de hrană și adăpost. Este „la el acasă”, după ce specia a fost reintrodusă în urmă cu câteva decenii.
Lukasenko si Vladimir Putin FOTO Profimedia
Lukașenko îl ceartă pe Zelenski că pune condiții „gigantului Rusia” pentru negocieri
Alex=ksandr Lukașenko consideră că Ucraina ar trebui să se așeze la masa negocierilor și că face o „greșeală" prin înaintarea unor condiții prealabile pentru discuțiile de pace cu Rusia.

HIstoria.ro

image
Planul în 10 puncte de comunizare a României din martie 1945
În timp ce Armata Română participa, alături de cea sovietică, la luptele din Ungaria și Cehoslovacia, partidul comunist, încurajat de Moscova, dădea asaltul final pentru acapararea puterii.
image
Cucerirea Vidinului, cea mai puternică fortăreaţă otomană de pe Dunăre
La începutul lunii mai 1877, Armata Română s-a concentrat în Oltenia pentru a împiedica manevrele otomane și a ține sub control cetatea Vidin, cea mai puternică fortăreață turcească de pe Dunăre.
image
Războiul Fotbalului: Meciul care a declanșat conflictul armat dintre El Salvador și Honduras / VIDEO
În istorie sunt consemnate tot felul de conflicte, pornind de la motive mai mult sau mai puțin întemeiate: pentru teritorii, pentru bogății, pentru glorie, pentru onoare, pentru amor... Iată însă că atunci când două națiuni sud-americane, Salvador și Honduras, au ajuns să se războiască, printre motivele conflictului s-au regăsit și niște partide de... fotbal.