Eu ce-am 
făcut? 
Am însămînţat noaptea, de parc-ar putea 
şi altele fi, mai nocturne ca 
asta. 
 
Zbor de pasăre, zbor de piatră, o mie 
de orbite descrise. Priviri 
furate, culese. Marea 
gustată, băută, visată.n zadar. O oră 
eclipsată de suflet. Următoarea, o lumină de toamnă, 
adusă unei oarbe 
simţiri ce a venit pe acel drum. Altele, multe, 
fără de loc şi grele de ele însele: privite şi ocolite. 
Blocuri eratice, stele, 
negre şi pline de grai: numite 
după un jurămînt rupt de tăcere. 
Iar odată (cînd? și asta-i uitat): 
am simţit cîrligul, 
unde pulsu-ndrăznea contramăsura.
 
din Opera poetică, volumul I, traducere din limba germană de George State, cuvînt înainte de Andrei Corbea, Editura Polirom, 2015.