Platforma de Teatru Politic 2015 este un proiect teatral şi educaţional care îşi propune să arhiveze, să documenteze şi să dezbată, prin intermediul unor spectacole de teatru şi ateliere, istorii marginalizate şi ignorate adesea de sisteme care îşi produc propriile naraţiuni de legitimare, pentru a-şi justifica pactul cu „istoria convenabilă”. Istorii personale ale celor pe care nu-i găsim în manuale, în conferinţe, tratate şi luări de poziţie instrumentate politic pentru a servi macro-naraţiunii sistemului care adoptă istoria unică, „istoria de obedienţă” în faţa structurilor de putere.

În cadrul Platformei de Teatru Politic 2015 vor avea loc următoarele activităţi:

1.      Un atelier de teatru-forum, pornind de la princpiile şi metodele dezvoltate de Augusto Boal, la care vor participa artiştii implicaţi în proiect. Atelierul va fi coordonat de artistul norvegian Morten Bruun şi se va încheia cu o prezentare publică performativă.

2.      Un atelier de teatru-forum, realizat împreună cu elevi ai Colegiului Naţional Bilingv „George Coşbuc” din Bucureşti, în cadrul căruia vor fi explorate metode de teatru-forum, cu accent pe dimensiunea politică şi pe auto-organizarea elevilor pornind de la metoda respectivă. La finalul atelierului va avea loc o prezentare publică.

3.      O stagiune de teatru politic, desfăşurată pe întreg parcursul anului 2015, program ce va cuprinde următoarele evenimente:

· O serie de reprezentaţii ale unor spectacole pe teme majore ale istoriei recente, marginalizate în discursul public: Capete înfierbîntate. 13-15 iunie 1990, După Traian şi Decebal. Din filele istoriei gay în România, Nu ne-am născut în locul potrivit, Sub Pămînt – Valea Jiului după 1989.

· Reprezentaţii ale spectacolelor comunitare Post-Scriptum şi Corp la Corp, realizate de echipa proiectului VÎRSTA4, proiect coordonat împreună de un grup de artiste/şti şi rezidentele/ţii căminului de persoane vîrstnice Moses Rosen din Bucureşti.

· Producţia a două spectacole noi de teatru politic:

- un spectacol de teatru care va cerceta istoria mişcărilor de rezistenţă din   România, post-1918. Spectacolul are la bază o amplă documentare a unor forme de protest colectiv şi individual, din perspective care au fost prea puţin analizate artistic pînă în prezent: protestele şi grevele muncitoreşti majore din anii 1918-1920; rolul şi activitatea femeilor în structurarea mişcării comuniste ilegale; proteste muncitoreşti din anii 1970; rezistenţa unor lideri şi a unor mişcări sindicale la privatizările frauduloase care au avut loc pe parcursul anilor 1990.

- Pentru că meriţi (proiect de artă activă coordonat de Irina Gîdiuţă şi Bogdan Georgescu): un spectacol care propune analiza prin teatru a condiţiei, abuzurilor şi presiunilor la care sînt supuse femeile în România. Pentru că meriţi pune accentul în mod deosebit pe acele abuzuri care nu lasă urme fizice, pe semnalarea redusă a cazurilor de abuz sexual, pe lucruri care afectează fundamental fără a lăsa dovezi palpabile.

· Un turneu naţional de teatru politic în cadrul căruia cele două spectacole produse în cadrul Platformei vor fi itinerate în patru oraşe din ţară: Galaţi, Iaşi, Craiova, Timişoara.

EVENIMENTE:

Atelier de teatru-forum

Atelierul va porni de la principiile şi metodele dezvoltate de artistul şi activistul politic brazilian Augusto Boal, avînd ca scop antrenarea artiştilor implicaţi în proiect pe metodele respective. Atelierul este realizat în parteneriat cu asociaţia Noproductions din Oslo, va fi coordonat de artistul norvegian Morten Bruun şi se va încheia cu o prezentare publică performativă.

Atelier de teatru-forum cu elevi

Atelierul va fi realizat împreună cu elevi ai Colegiului Naţional Bilingv „George Coşbuc” din Bucureşti, va fi coordonat de o parte dintre artiştii participanţi la atelierul ţinut de Morten Bruun şi se va desfăşura pe parcursul semestrului II şcolar. În cadrul atelierului vor fi explorate metode de teatru-forum, dar şi alte metode de teatru participativ, cu accent pe dimensiunea politică şi pe auto-organizarea elevilor, pornind de la metodele respective. La finalul atelierului va avea loc o prezentare publică.

Capete înfierbîntate. 13-15 iunie 1990

De: Mihaela Michailov & David Schwartz. Cu: Alexandru Potocean. Sound: Cătălin Rulea. Scenografia: Adrian Cristea&Adela Iacoban.

Spectacolul Capete înfierbîntate reactivează în conştiinţa publică un calup de istorie vie, din perspectiva actorilor sociali implicaţi în evenimente. Adevărul despre aceste evenimente este suma punctelor de vedere, de cele mai multe ori contradictorii şi imposibil de redus la o unică perspectivă. Proiectul are la bază procesul de documentare prin diferite metode: interviuri cu martori, presa scrisă, rapoarte ale diferitelor instituţii şi organizaţii, dezbateri, discuţii publice, ateliere etc., concentrate în jurul evenimentelor din Bucureşti, din 13-15 iunie 1990.

După Traian şi Decebal. (Din filele istoriei gay în România)

De / cu: Paul Dunca, Mihaela Michailov. Scenografia: Andrei Dinu. Producţia: Salonul de Proiecte, Bucureşti.

Cum „se trăia gay” înainte de 1989 în România? Care erau ritualurile de socializare şi structurile de oprimare? Care erau efectele articolului 200 care pedepsea, cu închisoarea de la 1 la 5 ani, relaţiile sexuale între persoanele de acelaşi sex? Cum au continuat abuzurile împotriva dreptului la reprezentarea identităţii după 1989? După Traian şi Decebal. (Din filele istoriei gay în România) este un fragment de istorie underground a fenomenului homosexualităţii înainte şi după 1989. Paradoxurile cenzurii au funcţionat perfect. Deşi era interzis, a existat o viaţă gay în România.

Nu ne-am născut în locul potrivit

De: Alice Monica Marinescu şi David Schwartz. Cu: Alexandru Fifea, Katia Pascariu, Mihaela Rădescu, Andrei Şerban, Silviana Vişan. Scenografia: Adrian Cristea; muzica: Cătălin Rulea; traducerea în limba arabă: Bashar Al-Kishawi. Mulţumiri speciale: Bashar Al-Kishawi, Margareta Eschenazy, Valentina Ivanov, Ahmad Marwi, Sana Rahimo, Simina Guga. Spectacolul se joacă cu subtitrări în limbile engleză şi arabă.

Spectacolul Nu ne-am născut în locul potrivit împleteşte poveştile de viaţă a 5 persoane care au trăit experienţa refugiului, cu fragmente din „Ghidul de Obţinere a Cetăţeniei Române pentru Cetăţeni Străini”. Spectacolul îşi propune să discute în sfera publică aspecte de importanţă fundamentală în contextul global contemporan, precum lupta împotriva migraţiei, în paralel cu nevoia de migranţi pentru dezvoltarea economiei capitaliste, nevoia de refugiu, dreptul de a călători ca drept fundamental al tuturor, instrumentalizarea „străinului” ca ţap ispăşitor pentru problemele sociale şi economice.

SubPămînt. Valea Jiului după 1989

De: Mihaela Michailov şi David Schwartz. Cu: Alice Monica Marinescu, Katia Pascariu, Alexandru Potocean, Andrei Şerban. Scenografia: Adrian Cristea, muzica: Bogdan Burlăcianu, documentare: Vlad Petri.

SubPămînt. Valea Jiului după 1989 îşi propune să documenteze situaţia economică, viaţa şi munca minerilor în post-socialism. SubPămînt este un proiect de reconstrucţie performativă a poveştilor-document, care fundamentează istoria comunităţilor din Valea Jiului, aflate la limita dintre supravieţuire, migraţie, dispariţie şi posibilă reconstrucţie. Spectacolul îşi propune revalorizarea poveştilor, a problemelor şi culturii unor categorii sociale afectate decisiv de procesele violente ale tranziţiei româneşti.

Corp la corp – spectacol al echipei VÎRSTA4

Echipă spectacol: Iudith Ardeleanu, Marius Armaşu, Mihaela Bîrlegi, Margareta Eschenazy, Renee Necleevici, Pompiliu Sterian, Eva Szemler Lendvay, Dorotea Weissbuch, Gabriela Anghel, Steliana Anghel, Rodica Dumitrache, Cristina Focşa, Ani One, Ilie Zan, Cătălin Rulea, Alexandra Carastoian, Carmen Coţofană, Paul Dunca, Alice Monica Marinescu, Mihaela Michailov, Katia Pascariu, David Schwartz.

Corp la Corp este un performance comunitar în cadrul căruia o parte dintre rezidenţii căminului Moses Rosen şi o parte dintre angajaţii căminului, care le sînt aproape în fiecare zi, sînt împreună pe aceeaşi scenă, reconstruiesc ritualuri de coabitare, dansează, rememorează întîmplări care le marchează viaţa cotidiană şi spun poveşti despre legăturile fragile şi puternice dintre ei. Despre ce-i ţine alături, despre ce au învăţat unii de la alţii. Corp la Corp prezintă istoria fragmentelor de viaţă împreună, într-un cămin de vîrstnici.

POST SCRIPTUM – spectacol al echipei VÎRSTA4

Cu: Iudith Ardeleanu, Marius Armaşu, Margareta Eschenazy, Lidia Fonea, Pompiliu Sterian, Eva Szemler Lendvay, Dorotea Weissbuch, Jak Neumann.
Coordonatori Vîrsta4: Paul Dunca, Alice Monica Marinescu, Mihaela Michailov, Katia Pascariu, David Schwartz.

Gestul de a scrie o scrisoare reprezintă un act cultural şi politic cu valoare de document al comunicării intim-sociale. În Post-Sciptum, rezidenţii Căminului Moses Rosen povestesc cui au scris prima dată o scrisoare, care era ritualul conceperii şi redactării unei scrisori, cui au trimis scrisori de dragoste şi ce i-ar scrie unui politician. Post-Scriptum e performarea unui ritual de relaţionare socială pe cale de dispariţie.

Istoria protestelor şi mişcărilor de rezistenţă în context românesc (spectacol în lucru)

Echipa spectacol: Mădălina Brînduşe, Paul Dunca, Adela Iacoban, Alice Monica Marinescu, Mihaela Michailov, Katia Pascariu, Alex Potocean, Cătălin Rulea, David Schwartz, Ionuţ Sociu, Andrei Şerban, Marius-Bogdan Tudor.

Spectacolul va cerceta istoria mişcărilor de rezistenţă din România, post-1918, şi are la bază o amplă documentare a unor forme de protest colectiv şi individual, din perspective care au fost prea puţin analizate artistic, istoric şi politic pînă în prezent: protestele şi grevele muncitoreşti majore din anii 1918-1920; rolul şi activitatea femeilor în structurara mişcării comuniste ilegale; proteste muncitoreşti din anii 1970; rezistenţa unor lideri şi şi a unor mişcări sindicale la privatizările frauduloase care au avut loc pe parcursul anilor 1990.

Pentru că meriţi (spectacol în lucru)

Proiect de artă activă/Coordonatori spectacol: Irina Gîdiuţă şi Bogdan Georgescu
Pentru că meriţi propune analiza prin teatru a condiţiei, abuzurilor şi presiunilor la care sînt supuse femeile în România. Pentru că meriţi pune accentul în mod deosebit pe acele abuzuri care nu lasă urme fizice, pe semnalarea redusă a cazurilor de abuz sexual, pe lucruri care afectează fundamental fără a lăsa dovezi palpabile. Propunerea legislativă privind înfiinţarea, funcţionarea şi organizarea cabinetelor de consiliere pentru criza de sarcină, controversata lege a medierii etc. sînt subiecte explorate în spectacol.

Turneu naţional de teatru politic

În cadrul turneului naţional, cele două producţii noi din cadrul Platformei de Teatru Politic 2015 vor fi itinerate în patru oraşe din ţară – Craiova, Galaţi, Iaşi, Timişoara. Reprezentaţiile se vor desfăşura în parteneriat cu organizaţii de teatru independent locale şi vor fi urmate de discuţii cu publicul.