prima parte

O, desfrunzirile din urmă!
Te uită, vastele păduri
Stau veştede sub greaua turmă
Pe nori haotici şi obscuri.

Te uită, soli ai crustei albe
Ce-o să se-aşeze, de pe-acum
În dantelări de fine salbe,
Pe tufă umedă, pe drum.

Un cinic puf au nins scaieţii...
Şi totuşi, iată-mă venit
În faţa toamnei şi-a tristeţii
Cu gîndul iarăşi ispitit,

De-avîntul surd care destinde
Tot mai departe largu-i zbor
Deasupra zărilor murinde,
A sumbrei văi, a tuturor.

din CD-cartea După melci – culegere de prime înregistrări radiofonice (1965-1969), Editura Casa Radio, 2014.