să trecem de noaptea asta ne va lua
cît unui cîine să treacă dunărea
prăbuşiţi pe canapea cum sîntem
cu ochii astupaţi de două cărămizi lichide
cu nebunia asta care rîde între noi
ca un copil în prima lui zi de orfelinat
şi sînt puternică şi îmi vine să plîng
şi încerc să mă prefac într-o femeie cu rochie lungă
să mă pregătesc pentru toate lucrurile
dar sînt mîncată de propriul creier
înghesuită
ca şomerii pe şantierul naval
stăm în faţa iubirii ca două depozite goale

din volumul re.volver, Editura Casa de pariuri literare, 2012.