dacă-ai vedea locul
casa cu pereţii tot mai crăpaţi
cu ţiglele acoperişului tot mai măcinate
cu trotuarul fisurat şi năpădit de buruieni
cu grădina plină de bălării
cu via sălbăticită
cu wc-ul proptit cu un trunchi aproape putred
dacă ai auzit răgetul merilor
cînd li se rup crengile de bătrîneţe
şi zumzăitul viespilor
pe fructele în descompunere de sub copaci
dacă te-ai încurca
în iarba-ncîclcită de pe coastă
sau ai privi
împreună cu mine
zidul care se lasă
şi ţi-ai da seama
că braţele-mi atîrnă moi
precum celor care-au zărit năluca
nu cred că mi-ai scrie aşa cum îmi scrii:
„nici nu mai ştiu ce simt
cînd îmi imaginez mîinile tale pe pielea mea
buzele tale pe inimă”
 
din volumul nanabozo, Editura Cartea Românească, 2014.