Fără soare este mai bine,
În umbra uşor cenuşie ţîşnesc
Parcă fosforescente micile şi numeroasele
Fîntîni ale memoriei,
Micile şi numeroasele păsări sub cer
Se arată mai negre şi mai vii şi mai necesare,
Rîurile curg ca în uitare, altfel sunînd, altfel
chemînd
În coborîrea şi în pierzania lor,
Ochii altfel privesc, mai frumos şi mai fără liman,
Mîinile altfel rup roadele vremii,
Ceasurile bat mai ascuns, mai adînc,
În timpul vieţilor, în orarul ciclurilor,
Umbrele altfel vorbesc şi altfel tac,
Şi toate laolaltă, fără soare, par să fie părtaşe
La o altă nemurire, la o altă ursită,
La o altă lumină.

din volumul 111 cele mai frumoase poezii, ediţie de Ofelia Creţia, Editura Nemira, 2014.