Întrucît în articolul din 9 iunie 2010 cu titlul Un drum cu un singur sens? se afirmă faptul că invitaţia pe care am adresat-o sectorului cultural  “reprezintă o oarecare bătaie de joc”, consider necesar să ofer cîteva explicaţii pentru a comunica sensul corect al invitației către toți cei interesaţi.

Invitaţia transmisă electronic în vederea formulării de observaţii şi propuneri pe marginea planului de lucru pentru cultură adoptat de către Consiliul Uniunii Europene din 2008-2010 era, în fapt:

● Exact ce se anunţa, adică, o invitaţie pentru formularea de observaţii şi propuneri, pornind de la Planul de Lucru pentru Cultură 2008-2010 ataşat emailului transmis în data de 3 iunie, pentru conturarea planului de lucru următor, care nu a fost elaborat încă. Aceasta modalitate de implicare a celor interesaţi se numește, conform oricărui manual de politici publice, participare la pregătirea procesului decizional. Am dorit să îl propun într-un moment esenţial pentru a apăra interesele sectorului cultural din România. Totul este încă deschis şi nu sunt predefinite sau limitate posibilităţile de negociere.

● Am facut astfel ceva care, desigur, nu se practică în sectorul cultural public din România. O pre-consultare (o putem numi consultare informală, adecvată pentru canalele de comunicare folosite, grupuri de discuţii online) pentru a include opinia profesioniştilor din domeniul culturii în formularea poziţiei României în vederea negocierii Planului de Lucru pentru Cultură 2010 - 2012. Acesta se va discuta pe durata următoarelor Preşedinții ale Uniunii Europene, începînd cu 1 iulie 2010. Această consultare nu este obligatorie pentru statele membre, ci intenţiona o radiografiere, în România, în măsura în care sunt primite raspunsuri, a opiniilor tuturor părţilor interesate, publice sau private, faţă de un astfel de demers.

● Rapoartele grupurilor de lucru la care România a participat (voluntar) în baza Planului de Lucru pentru Cultură 2008-2010 şi în cadrul metodei deschise de coordonare, nu sunt încă finalizate la nivel european.  Prin urmare, ele nu pot fi făcute deocamdată publice, ci vor fi disponibile în cursul următoarelor luni prin secretariatul asigurat de Comisia Europeană. Acestea sunt procedurile europene.

Aşteptăm în continuare contribuţiile celor interesaţi şi mulţumim celor care îşi fac timp să contribuie la toate invitaţiile similare pe care Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional le transmite.

10 iunie 2010.