Una dintre constantele istoriei aromânilor de-a lungul timpului a fost lupta pentru păstrarea identităţii. Dacă pentru perioade istorice îndepărtate este dificil să ne referim la momente concrete, verificabile, din lipsă de documente, pentru istoria din ultimii 150 şi ceva de ani – mai precis de la apariţia decretului (iradeaua sultanului Abdul Hamid) din 9/10 mai 1905, dar şi anterior acesteia, prin ordinul viziral din 5 septembrie 1878 (al Marelui Vizir Safet Paşa), prin care aromânii erau recunoscuţi în calitatea lor de români în Imperiul Otoman – există destule documente şi mărturisiri verificabile, considerăm că este momentul ca aceste lucruri să devină sursă pentru un film artistic de lungmetraj despre aromânii care şi-au dat viaţa pentru păstrarea identităţii lor.

Filmul trebuie să se încadreze în perioada istorică (1870-1940) ce conţine multiple evenimente istorice privind lupta pentru supravieţuire a aromânilor: înfiinţarea de şcoli şi biserici româneşti în Balcani, obţinerea de drepturi naţionale, prăbuşirea Imperiului Otoman şi formarea statelor balcanice, strămutarea în Cadrilater ş.a.

Sinopsisul trebuie să conţină maxim 10 pagini (story, personaje, locuri, întîmplări etc.).

Societatea de Cultură Macedo-Română acordă un premiu de 5000 de euro pentru cel mai bun sinopsis.

Termenul-limită pentru prezentarea manuscriselor este de 20 septembrie 2018.

Numele autorului trebuie să fie secret, înlocuit cu un motto scurt ce va fi înscris pe prima pagină împreună cu titlul piesei. Textul va fi însoţit de un plic închis în care vor fi înscrise datele de identificare ale autorului (nume, adresă, telefon, e-mail). Acelaşi motto de pe pagina de titlu a piesei va fi înscris şi pe plicul închis cu datele de identificare.

Textele înscrise în concurs nu se înapoiază.

Autorii pot trimite piesele prin poştă la adresa: Societatea de Cultură Macedo-Română, str. Vasile Lascăr nr. 199, sector 2, Bucureşti, cu menţiunea „Sinopsis film”.