Ca un pistil de carne al crinului nevralgic,
Ascuns în caldul jilav al buzelor perechi,
Coral ce,-n amintirea săruturilor vechi,
Tresare la răstimpuri şi freamătă nostalgic.

 

O, clitoris! Femeii-i eşti scumpul tron al său,
Sorginte a plăcerii pentru virginul deget.
Pol către care-afluă dorinţa fără preget.
O, paradis spasmodic, o, miezunoptic hău!

Ce murmură-ntr-o doară, el, cărnurile-aud,
Cînd el se înfioară, tresaltă-ntregul nud
Şi trupul, cînd îl simte zvîcnind, se-aprinde brusc.

O, clitoris, rubin roz tot mai `negrit de sînge,
Un giuvaer, pe torsul cutărui zeu, corusc,
Ridică-te-ndărătnic spre gura ce te strînge.

(2 iulie 1890)

din volumul Femeia (1889-1891), în transpunerea lui Şerban Foarţă, Editura Adenium, 2014.