Anul Zero. 1945 – dialog cu istoricul Ian Buruma

14 martie 2019
Anul Zero  1945 – dialog cu istoricul Ian Buruma jpeg

Dilema veche vă prezintă un fragment din volumul Anul Zero. 1945, o istorie de Ian Buruma, publicat la Editura Humanitas. Duminică, 17 martie, la ora 17, în librăria Humanitas de la Cișmigiu va avea loc la o întîlnire specială cu autorul – istoricul și eseistul anglo-olandez Ian Buruma, considerat unul dintre cei mai importanți intelectuali europeni contemporani.

Dialogul cu Cătălin Ștefănescu se va opri atît asupra celor două cărți ale sale publicate pînă acum în limba română, cît și asupra pasiunii pentru cinematografie. Festivalul One World România va include o selecție de film documentar realizată de Ian Buruma care va participa, între 16 și 22 martie, la o serie de proiecții și dezbateri.

Cărțile lui Ian Buruma, Anul Zero. 1945, o istorie și cea scrisă împreună cu Avishai Margalit, Occidentalismul. Războiul împotriva Occidentului. O scurtă istorie a urii față de Vest, vorbesc despre fracturi societale din care o revenire pare aproape imposibilă și despre efectele care apar atunci cînd relațiile de putere și influență se modifică dramatic. O atenție deosebită este acordată impactului asupra vieților indivizilor, acolo unde proiecțiile culturale se pot transforma de multe ori în prejudecăți, ură, intoleranță sau, alteori, în proiecte gîndite să împiedice repetarea catastrofei.

A pleca de la zero înseamnă a lua totul de la capăt. Dar oare poţi să iei totul de la capăt după un război care a schimonosit planeta? Poţi să ceri doar dreptate, nu şi răzbunare? Poţi să ierţi? Poţi să ieşi teafăr din cel mai negru coşmar? Sînt cîteva dintre întrebările pe care şi le pune Ian Buruma în Anul Zero. 1945, o istorie, o carte fundamentală pentru înţelegerea a ceea ce s-a întîmplat cu adevărat după încheierea celui de-al Doilea Război Mondial.

***

Cele patru capodopere ale documentarului mondial pe care Ian Buruma le va prezenta publicului în festivalul One World România sînt: Terminus (1961), de John Schlesinger, Durerea și mila (1969), de Marcel Ophüls, Vîrtejul: cronica unei familii (1997), de Péter Forgács și Ultimul dintre nedrepți (2013), de Claude Lanzmann.

Selecția realizată de Ian Buruma este cît se poate de concludentă pentru preocupările sale. Alegerea scurtmetrajului Terminus, al celebrului cineast britanic John Schlesinger, reflectă preocuparea sa pentru cinema și afinitățile - unele de natură familială, Schlesinger fiind unchiul său - cu acest mediu. Buruma a studiat cinematografia japoneză la Tokio, a scris eseuri și articole despre filme pentru cele mai prestigioase publicații ale lumii, unele dintre ele cuprinse în excelentul său volum apărut în 2014, Teatrul cruzimii: artă, film și umbrele războiului.

Cea de-a 12-a ediție a Festivalului One World Romania are loc între 15 și 24 martie, în șase spații din centrul Bucureștiului. Mai multe informații despre evenimentele One World România la care va participa Ian Buruma și despre filmele selectate pot fi consultate aici.

news ian buruma jpg jpeg

***

Fragment din capitolul O singură lume

Întrebarea principală, la care au lucrat pe toată durata războiului birocraţi, planificatori, diplomaţi şi lideri Aliaţi, a fost cum se putea transforma alianţa din timpul războiului într-un ordin al păcii postbelic stabil. Cum se putea evita încă o prăbuşire economică globală. Cum puteau fi împiedicaţi Hitlerii viitorului să înceapă un nou război mondial. Şi cum se puteau face toate acestea fără să fie deranjaţi conservatorii americani, care nu aveau reţineri să eticheteze astfel de eforturi internaţionale drept maşinaţiunile întunecate ale „comuniştilor“. Oricum avea să arate pînă la urmă noua organizaţie mondială (Churchill o considera în continuare o adunare a „popoarelor anglofone“, Stalin – a popoarelor „iubitoare de pace“, iar Roosevelt o vedea drept o coaliţie armonioasă a Marilor Puteri), trebuia să beneficieze de o influenţă reală. Fiindcă tocmai asta îi lipsise vechii Ligi a Naţiunilor. Noua ONU avea să aibă nevoie de capacitatea de a impune pacea, cu forţa dacă era cazul. Pentru punerea în practică în mod eficace a unei asemenea autorităţi, marile puteri trebuiau să aibă relaţii amiabile, de unde şi conferinţele de la Moscova, Teheran şi Ialta, unde Churchill, Roosevelt şi Stalin au dezbătut vehement ordinea postbelică, uneori pe dosul cîte unui plic, făcîndu-şi mişcările de parcă lumea ar fi fost o tablă de şah enormă, în care polonezii, grecii şi alte popoare erau împinse de colo-colo ca nişte pioni.

În acest timp, în S.U.A. se creau noi organisme internaţionale care să se ocupe de ajutoarele umanitare şi lipsa alimentelor din ţările distruse de război. În 1943 s-a înfiinţat Administraţia Naţiunilor Unite pentru Ajutorare şi Reabilitare (UNRRA), organizaţie pe care lui Churchill i-a fost greu s-o ia în serios la început. Odată a fost auzit cîntînd, tot în baie, „UNRRA! UNRRA! UNRRA!“, de parcă ar fi fost un refren de vodevil. După război, republicanii americani au acuzat UNRRA, cum era de aşteptat, că a tratat comunismul cu mînuşi. Exista şi un motiv: cum se considera că guvernele Europei Occidentale sînt în stare să se ocupe de problemele proprii, mare parte din eforturile de ajutorare s-au îndreptat către ţările est-europene şi republicile sovietice, unde prada a ajuns, de obicei, la favoriţii politicii. UNRRA era de multe ori o organizaţie haotică, mai ales în primele stadii, dar în lipsa ei ar fi pierit mult mai mulţi oameni în condiţii groaznice.

Cînd Armata Roşie a lui Stalin îi gonea din urmă pe germanii epuizaţi pe cîmpiile îngheţate ale Ucrainei, iar Aliaţii din vest îşi asiguraseră capete de pod în Normandia, Marile Puteri aveau deja o idee generală despre cum avea să arate viitoarea Organizaţie a Naţiunilor Unite. Avea să aibă o Adunare Generală şi un Consiliu de Securitate controlat chiar de Marile Puteri. Cooperarea economică în scopul înfrîngerii Germaniei (legea Lend-Lease şi aşa mai departe) a asigurat baza unui sistem monetar mondial, cu reguli internaţionale care să limiteze excesele naţionalismului economic şi formele dăunătoare de speculă. Mai avea să existe şi o Curte Internaţională de Justiţie.

Sistemul monetar a fost înfiinţat în 1944, la Bretton Woods, un hotel de pe lîngă staţiunea de schi din New Hampshire. Întîlnirea, pe numele ei oficial Conferinţa Monetară şi Financiară a Naţiunilor Unite, s-a ţinut la Bretton Woods din două motive: senatorul de New Hampshire din comitetul bancar şi monetar al Congresului american era republican, se împotrivea reglementărilor monetare şi trebuia convins, iar hotelul accepta clienţi evrei, ceea ce nu era întotdeauna adevărat în astfel de locuri din zona rurală. Nu se făcea să fie trimis înapoi de la uşă, printre alţii, secretarul Trezoreriei, Henry Morgenthau.

În noiembrie 1944, Roosevelt şi-a obţinut al patrulea mandat ca preşedinte al Statelor Unite. Faptul că era deja angajat în direcţia înfiinţări după război a unei Organizaţii a Naţiunilor Unite era evident din declaraţiile făcute în campanie. Din perspectiva lui, lumea avea nevoie de un New Deal global, iar Organizaţiei trebuia să i se dea puterea de a asigura pacea mondială. Cum spunea el însuşi pe atunci: „Pentru mintea mea simplă este clar că, dacă e ca organizaţia mondială să fie reală, reprezentanţii americani trebuie împuterniciţi dinainte, de poporul însuşi, prin mijloace constituţionale şi prin intermediul reprezentanţilor săi din Congres, cu autoritatea de a acţiona.“[i] Vocile care-l asociau pe Roosevelt, împreună cu idealurile lui, cu „comunismul“ nu tăcuseră, dar de-acum majoritatea cetăţenilor americani păreau să fie de acord cu el.

Chiar înainte să fie ales preşedinte pentru a patra oară, mai avusese loc o conferinţă pe tema ONU, ţinută discret la Dumbarton Oaks, un domeniu luxos din Georgetown, Washington, D.C. În timpul războiului, cele care deciseseră politicile Aliaţilor fuseseră Statele Unite, Marea Britanie şi Uniunea Sovietică, Cei Trei Mari. De data aceasta a fost invitată să participe o a patra, China. Se spera că Cei Patru Mari aveau să vegheze împreună asupra lumii postbelice, deşi puţini credeau că China îşi va putea îndeplini artibuţiile. Nici Churchill, nici Stalin nu aveau prea mult respect faţă de regimul lui Chiang Kai-shek, dar americanii doreau foarte mult să-i prezinte onoruri generalissimului.  (Mai tîrziu, la San Francisco, Cei Patru Mari au devenit Cei Cinci Mari, fiindcă şi Franţa avea nevoie urgentă să-şi spele obrazul.)

Dar la Dumbarton Oaks s-au manifestat în continuare dezacorduri cu privire la forma anume a Naţiunilor Unite. Care ţări puteau fi membre? Misiunea ONU trebuia limitată la securitate (poziţia U.R.S.S.) sau să includă şi atribuţii economice şi sociale, după cum doreau (şi au obţinut) S.U.A.? Să existe sau nu o forţă aeriană internaţională? Cine avea să asigure trupele ONU? Să aibă orice membru drept de veto asupra acţiunilor ONU, ca în Liga Naţiunilor, sau doar Marile Puteri? Ce anume se putea supune la veto – doar acţiunile, sau şi anchetele şi subiectele de discuţie? S-a ajuns la compromisuri, iar unele întrebări importante (ca dreptul de veto) au fost lăsate nerezolvate. În principiu, calitatea de membru avea să fie deschisă tuturor „ţărilor iubitoare de pace“, expresie care plăcea laturii sentimentale a americanilor, dar avea un sens ceva mai specific pentru Stalin, care avea obiceiul să-i acuze pe criticii Uniunii Sovietice că sînt duşmani ai păcii. Finlanda, de exemplu, care sfidase Armata Roşie în 1940, era inamică a păcii.

Totul era pregătit pentru San Francisco, unde, la 27 aprilie 1945, lumea iubitoare de pace avea să se unească, iar ONU avea să devină, dintr-o alianţă pe timp de război, o „organizaţie democratică a lumii“, cum îi plăcea lui Roosevelt să spună.[ii]

Din nefericire, preşedintele american, deja grav bolnav şi într-o stare fatală de epuizare după conferinţa de la Ialta, unde, în ciuda grandorii vechiului palat de vară al ţarului, condiţiile nu erau confortabile (printre cele mai supărătoare erau ploşniţele), a murit pe 12 aprilie. Dar noul preşedinte, Harry S. Truman, a împins aşteptările privitoare la o ordine mondială democratică chiar mai sus decît predecesorul său. În iunie, cu ocazia primirii unei diplome onorifice de la Universitatea Kansas City, la scurtă vreme înainte să-şi  pună semnătura pe Carta ONU, Truman declara, într-o răbufnire de optimism tipic yankeu: „Naţiunile se vor înţelege într-o republică mondială la fel de uşor cum ne înţelegem noi, în republica Statelor Unite.“[iii]

[i] Dan Plesch, America, Hitler, and the UN: How the Allies Won World War II and Forged a Peace (Londra: I. B. Tauris, 2011), 170.

[ii] Cuvintele lui Roosevelt sînt citate în Mazower, Governing the World, 209.

[iii] „Remarks Upon Receiving an Honorary Degree from the University of Kansas City“, 28 iunie 1945, trumanlibrary.org/publicpapers/viewpapers.php?pid=75.

pre ul uniswap cand este cel mai bun moment sa cumperi uni  dilemaveche png
Prețul Uniswap: Cînd este cel mai bun moment să cumperi UNI?
Pur și simplu cumperi monede cînd prețul Uniswap este scăzut și le vinzi cînd prețul este ridicat.
dylan gillis KdeqA3aTnBY unsplash jpg
Scurt ghid despre cultura și structura organizațională
Construirea unei culturi și structuri organizaționale sănătoase și pozitive nu este o sarcină ușoara, dar orice organizație o poate realiza.
floraria online bloomeria livrare flori jpg
Ești o persoană creativă și pasionată de beauty Vezi ce job ți se potrivește! jpg
Proiectul Open Museums Open Hearts jpg
„Rădăcini și visuri” ale tinerilor din Ucraina
De joi, 27 octombrie, pînă la finalul lunii noiembrie, 40 de tineri din Ucraina cu vîrstă cuprinsă între 15-18 ani sînt invitați să participe la etapa a doua a proiectului Open Museums Open Hearts.
Red Bull Dance Your Style 2022 (1) jpg
16 dintre cei mai buni dansatori români se duelează pentru un loc în Finala Mondială din Africa de Sud
O demonstrație în forță, de o energie molipsitoare, Red Bull Dance Your Style este o competiție internațională de all-styles street-dance, cu evenimente în peste 30 de țări.
Masterclass Cronicari Digitali Cine asculta o Casa   Bucuresti 15 octombrie 2022 (17) jpg
Soluții pentru problemele de patrimoniu, indentificate în Masteclass Cronicari Digitali „Cine ascultă o casă?”
La finalul săptămînii trecute, la București, timp de mai bine de șase ore, în patru sesiuni de masterclass, arhitecți, specialiști și profesioniști implicați în restaurarea și valorificarea caselor istorice au luat parte la Masteclass Cronicari Digitali „Cine ascultă o casă?”.
pexels ylanite koppens 744969 jpg
Sugestii de cadouri care pot fi oferite angajaților
Ești om de afaceri, ceea ce înseamnă că ești conștient că fără dedicarea, experiența și profesionalismul salariaților tăi, firma ar fi avut destul de mult de suferit.
Vizual Masterclass Cronicari Digitali Cine asculta o casa 15 octombrie 2022 jpg
Valorizarea clădirilor istorice, în centrul primului Masterclass Cronicari Digitali „Cine ascultă o casă?”
Cine ascultă o casă?”, proiectul care își propune să ofere exemple de bune practici de la cei care „au ascultat o clădire” în beneficiul comunității și al protejării clădirilor istorice, invită experții, autoritățile și pe toți cei interesați de patrimoniu pentru o zi de Masterclass, în București.
 SF 6065 JPG
Karpatia Horse Show 2022: șapte premii pentru România, 15 mii de spectatori și o atmosferă chic!
Un weekend de excepție si un „salt” important pentru Karpatia Horse Show, cu ocazia celei de-a VII-a ediții desfășurate pe Domeniul Cantacuzino din Florești (Prahova).
Scoala de la Piscu la Premiile Europa Nostra 2022 (1) jpg
Premiu Europa Nostra 2022 acordat Muzeului-Atelier Școala de la Piscu
Luni, pe 26 septembrie, în clădirea Operei de Stat din Praga, a avut loc ceremonia de acordare a distincțiilor European Heritage Awards, organizată de Comisia Europeană și Europa Nostra în cinstea cîștigătorilor Europa Nostra Awards 2022.
NEI jpg
NEC: Naționalism, populism, fascism și (in)stabilitate democratică în Europa de Est
Colegiul Noua Europă-Institut de Studii Avansate (NEC) vă invită la workshop-ul „Naționalism, populism, fascism și (in)stabilitate democratică în Europa de Est. Continuitate și transformări istorice”, care va avea loc miercuri, 28 septembrie 2022, ora 9:30, în sala de conferințe a Colegiului.
WhatsApp Image 2022 09 15 at 11 25 55 (2) jpeg
Bucharest International Film Festival 2022: Secțiunea Panorama aduce filme în premieră în România
Bucharest International Film Festival este cel mai longeviv și singurul festival de film din București cu o competiție internațională dedicată lungmetrajului. Ediția a XVIII-a se va desfășura în perioada 29 septembrie – 9 octombrie 2022.
Afis KHS 2022 jpg
Karpatia Horse Show revine în 2022! Sport-entertainment-show-emoții, adrenalină!
Karpatia Horse Show revine “pe cai mari" în 2022! Unul dintre cele mai așteptate evenimente de echitație și lifestyle ecvestru din România și sud-estul Europei va avea loc în weekend-ul 23-25 septembrie pe Domeniul Cantacuzino din Florești, Prahova.
FOTO 1 PRONOSPORT jpg
Istoria pariurilor pe fotbal
Profitînd de dezvoltările tehnologice, grafica și interfața au devenit mult mai rapide, depunerile s-au făcut instant în anii următori, iar retragerile sînt și ele foarte rapide.
afis general web jpg
Bauhaus – Form and Reform, un proiect care oferă publicului 4 evenimente inedite cu intrare gratuită
Elite Art are ca scop promovarea principiilor fundamentale UNESCO prin organizarea unor proiecte culturale complexe care răspund la exigențele societății civile naționale și contribuie la dezvoltarea României din punct de vedere cultural și educațional.
KV Festivalul Povestirilor jpg
„Festivalul Povestirilor de pe Via Transilvanica” concentrează drumul care unește România în trei zile de experiențe la București
Între 9 și 11 septembrie, Via Transilvanica trece prin București! La Muzeul Național al Țăranului Român, Festivalul Povestirilor de Via Transilvanica concentrează experiențele de pe drumul de 1.400Km, care unește România de la Putna la Drobeta Turnu Severin.
MoveMountains jpeg
Reșița aduce României un nou succes la UNESCO
Municipiul Reșița este primul oraș din România care se alătură, începând de astăzi, rețelei globale UNESCO „Learning Cities” („Orașe care învăță”), având astfel șansa accesului la proiecte educaționale de mare anvergură.
happy asian woman smiling having fun beach jpg
7 beneficii uimitoare pe care le are lumina soarelui asupra organismului
Deși controversată, expunerea la soare are o serie importantă de beneficii asupra organismului.
tratamentedentareculaser jpg
3 simptome banale pentru care trebuie să consulți medicul
Este recomandat ca, dacă nu te simți bine, să fii atent la semnalele pe care ți le transmite organismul. Iată mai jos 3 simptome pentru care ar trebui să consulți cît se poate de repede un medic.
make up artist applying eyeshadow woman jpg
Secretele unui makeup fără cusur: ce trebuie să faci pentru un machiaj perfect și rezistent
Iată care sînt pașii pe care trebuie să îi urmezi, pentru un ten perfect și trăsături evidențiate în cele mai bune moduri:
young beautiful blonde girl cares    Copy jpg
Secretele pielii perfecte: ce trebuie să faci pentru o piele frumoasă și sănătoasă
Altfel spus, cel mai bun sfat de frumusețe este să îți asculți corpul și să îi oferi lucrurile de care are nevoie.
Imagine featured jpg
Enola Holmes 2, noul film bazat pe seria autoarei Nancy Springer, se lansează spre finalul anului
Filmele ale căror scenarii sînt inspirate din cărți de succes rămîn o constantă și în lumea actuală a cinematografiei.
man plugging charger into electric    Copy jpg
5 motive să alegi o mașină electrică sau hibrid
În 2022, autoturismele electrice sau hibrid sînt o alegere tot mai populară în rîndul cumpărătorilor auto.

Adevarul.ro

vaccin covid foto Pixabay
COVID-19. Unde putem face vaccinul bivalent în România
La finalul săptămânii trecute a sosit în România vaccinul anti-COVID bivalent, care în statele din Vest se administrează încă din septembrie.
Zimbru Romsilva jpg
Un zimbru impunător, filmat la masă într-o pădure din Parcul Natural Vânători Neamț VIDEO
Cel mai mare mamifer terestru din Europa, zimbrul, are în Parcul Natural Vânători Neamț toate condițiile de hrană și adăpost. Este „la el acasă”, după ce specia a fost reintrodusă în urmă cu câteva decenii.
Lukasenko si Vladimir Putin FOTO Profimedia
Lukașenko îl ceartă pe Zelenski că pune condiții „gigantului Rusia” pentru negocieri
Alex=ksandr Lukașenko consideră că Ucraina ar trebui să se așeze la masa negocierilor și că face o „greșeală" prin înaintarea unor condiții prealabile pentru discuțiile de pace cu Rusia.

HIstoria.ro

image
Planul în 10 puncte de comunizare a României din martie 1945
În timp ce Armata Română participa, alături de cea sovietică, la luptele din Ungaria și Cehoslovacia, partidul comunist, încurajat de Moscova, dădea asaltul final pentru acapararea puterii.
image
Cucerirea Vidinului, cea mai puternică fortăreaţă otomană de pe Dunăre
La începutul lunii mai 1877, Armata Română s-a concentrat în Oltenia pentru a împiedica manevrele otomane și a ține sub control cetatea Vidin, cea mai puternică fortăreață turcească de pe Dunăre.
image
Războiul Fotbalului: Meciul care a declanșat conflictul armat dintre El Salvador și Honduras / VIDEO
În istorie sunt consemnate tot felul de conflicte, pornind de la motive mai mult sau mai puțin întemeiate: pentru teritorii, pentru bogății, pentru glorie, pentru onoare, pentru amor... Iată însă că atunci când două națiuni sud-americane, Salvador și Honduras, au ajuns să se războiască, printre motivele conflictului s-au regăsit și niște partide de... fotbal.