Un pic mai frumos ca dracu’ – despre frumuseţea bărbaţilor

Publicat în Dilema Veche nr. 550 din 28 august - 3 septembrie 2014
Teodor Vârnav, „cel întîiu giogol din tîrgul Otacilor“ jpeg

Societatea trecutului valorizează mai puţin frumuseţea masculină. Un bărbat ar trebui să fie „un pic mai frumos ca dracu“, sau „bărbatul nu stă în frumos“, sentinţe regăsite în proverbele culese de Anton Pann; aşadar, nu ar avea prea multe motive să se îngrijească de frumuseţea sa. Despre boierii de altădată se spun mult mai puţine atunci cînd este vorba de frumuseţea obrazului, descrierile insistînd asupra rangului, dregătoriei, averii, capacităţilor intelectuale, caracterului. Aceste trăsături duc la calificative care n-au nimic de-a face cu frumuseţea: „obraz de cinste“ desemnînd onorabilitatea unei persoane.  

Ienăchiţă Văcărescu pare să fi fost un bărbat frumos, sau cel puţin unul dintre boierii cu „lipici“, termen atît de drag epocii, de numele său legîndu-se o serie de cuceriri amoroase de cel mai înalt nivel. Pe seama acestor aventuri, norodul „scrie“ versuri descriind un fel de frumuseţe masculină care tulbură minţile cucoanelor mari. „Ienăchiţă Văcărescu  Şade’n poartă la Dudescu / Cu ciubuc de diamant, / Capot roşu îmbrăcat, / Cu anteriu de atlaz, / Moare Doamna de necaz.“ Legenda spune că doamna Moruzi s-a îndrăgostit de acest boier, fermecător prin tehnica de a se face plăcut, scrie versuri „cu libov înfocat“, se îmbracă foarte bogat, păşeşte ferm şi apăsat, „ca un brad“, excelează prin inteligenţă. Chipul, păstrat datorită penelului lui Anton Cladek, ne dezvăluie o înfăţişare destul de plăcută. Dar trebuie spus că nu prea ştim astăzi ce ar trebui să fie frumos pe chipul şi trupul unui bărbat; aşa cum nu ştim care poate fi diferenţa între plăcut şi frumos.  

De la Manolache Drăghici ne-a rămas portretul postelnicului Caliarhi, sosit din Fanar, căsătorit cu Ralu Moruz şi socotit ca „cel mai galantom şi zarif din boierii Fanarului“. Zarif introduce un alt adjectiv, împrumutat din turceşte pentru a cataloga nu frumuseţea, ci eleganţa masculină: „acest boieriu, ajungînd a vieţui la Petersburg... monarhul să îndestula a-i privi înbrăcămintea lui ce frumoasă şi scumpă care purta în toate zilele, încît în multe ori spun că întîlnindu-l la preumblare îl opre şi îi admira hainele zilei acei, numărînd şi blanile cele frumoase ce purta“. Frumuseţea se reduce, la acest boier cronicar, cunoscut de conservator, la eleganţa şi bogăţia veşmintelor. În Istoria Moldovei revine deseori asupra acestei frumuseţi, folosind termenii zarifir şi zariflîc pentru a vorbi de delicata eleganţă plină de zarafiruri şi zarpale, adică podoabe.  

Mult mai multe portrete despre bărbaţii trecutului ne oferă Radu Rosetti în ale sale Amintiri. Logofătul Ştefan este „un bărbat nalt, bine învălit fără a fi gros, frumos la faţă şi sănătos la trup“. Răducan Rosetti, bunicul memorialistului, este descris ca fiind frumos la chip, plin de patos, bărbăţie, curaj, ceea ce avea să-i atragă simpatia, şi mai ales libovul multor femei. La concurenţă aflîndu-se un oarecare căpitan Matache, „bărbat de patruzeci de ani, nalt, spătos, voinic la trup şi înzestrat cu cea mai îngrozitoare păreche de mustăţi oacheşe“. La polul opus se află descrisă urîţenia masculină, sporită de lipsa de caracter şi mai ales de băutura peste măsură. Înainte de fi chel şi ştirb, cu semnele desfrîului adînc săpate pe obraz, spătarul Alecu Dărmănescu este „zgîrcit, mincinos şi fricos ca un iepure“. Portretele acestor boieri, păstrate la MNAR, zugrăvite odată ce moda a prins să se răspîndească mai peste tot, înfăţişează chipuri diferite. Dacă Constantin Cantacuzino este un tînăr de o frumuseţe desăvîrşită, hatmanul Mihalache Manu, căsătorit cu Sultana Mavrogheni, se află la polul opus. Dar aceste reflecţii nu sînt decît judecăţile noastre contemporane, fără a şti cu adevărat chipul frumuseţii masculine. Este adevărat că aprecierile mele asupra frumuseţii boierului Constantin Cantacuzino se întîlnesc cu cele ale pictorului Miklos Barabas, prieten bun cu sus-numitul, vorbind cu simpatie „de barba frumoasă neagră“ a acestuia. Costumul oriental contribuie foarte mult la creionarea acestor boieri ca fiind „groşi“ şi dizgraţioşi, leneşi şi indolenţi, aspri cu slugile şi ţiganii de pe moşii, slugarnici cu cei mari.  

Secolul al XIX-lea schimbă lucrurile şi în ceea ce priveşte frumuseţea masculină, aducînd în prim-plan eleganţa franceză, opusă zariflîcului. Concurenţa perpetuă exercitată de toată ofiţerimea rusă participă la această necesară schimbare, dar, mai presus de toate, călătoriile şi studiile îi îndeamnă să aleagă comodele haine franţuzeşti în detrimentul lungilor anterie, să-şi împodobească chipul cu plete şi barbă, să se instruiască în arta dansului, să se lase cuceriţi de diferitele cluburi de scrimă. Masculinitatea nu mai are asprimea trecutului pentru că modelul este altul, iar lecturile îndeamnă la grijă în gesturi, maniere, vorbe. Masculinitatea şi onoarea fac acum casă bună, oferind tinerilor pretexte spre a proba virilitatea în jocul duelului.

Dar despre frumuseţea bărbaţilor din secolul al XIX-lea vom povesti cu altă ocazie.  

Zizi și neantul jpeg
Kitul de supraviețuire și exteriorul
Orice acțiune astăzi simplă era tratată, pe atunci, ca o operațiune de comando.
„Am avut covidu’!”, iar „de murit, murea oricum   ” jpeg
E cool să postești jpeg
Vioara lui Ingres
Un hobby este considerat a fi o extensie a personalității noastre dincolo de granițele profesionale și un indicator al faptului că avem pasiuni.
P 20 Sfintii Petru si Pavel WC jpg
Întoarcerea din cer. Conversiunea privirii
Proximitatea mundană a transcendenței este taina aflată în inima creștinismului.
„Voi cine spuneţi că sînt?“ O pledoarie jpeg
Charles de Foucauld
Accidentul – ca, de altfel, și minunea – a avut loc în biserica de lîngă școala de cavalerie unde învățase Charles de Foucauld.
p 24 M  Plesu jpg
Cu ochii-n 3,14
„Mama Natură l-a răsplătit cum se cuvine pentru profunda lui înțelegere.”
Zizi și neantul jpeg
Evadări în absolut
Intrînd în mare și înaintînd în ea, atît cît îți permiteau puterile, sfidai direct determinările.
956 08 Foto LNiculae jpg
Note şi fotografii (3)
Alte sunete vagi compun însăși tăcerea.
„Am avut covidu’!”, iar „de murit, murea oricum   ” jpeg
Capătul drumului – cum recuperăm anii ’90?
Tramvaiul 21 are o cu totul altă personalitate decît troleul 66 sau autobuzul 135.
p 19 WC jpg
Natura-n bucate
Sînt aceste panacee care promit viață lungă și sănătoasă reale sau doar o găselniță a industriei alimentare?
p 20 WC jpg
Apocalipsa la îndemînă
În orice religie, extremismul secretă o ideologie a „comunităţii aleşilor” eschatologici în luptă cu restul „decăzut” al umanităţii.
Theodor Pallady jpeg
Franciscanul de pe Bega
„Prologul” pelbartian e savuros ca un poem avangardist.
1226px Jesus walking on water  Daniel of Uranc, 1433 jpg
Aventura a doi frați ambițioși
A filozofa despre ambiție fără a ne reconsidera reperele riscă, pe lîngă prețiozitate sau cinism, să ne limiteze pur și simplu la gustul obsesiv de a parveni speculativ, intelectual, moral.
p 24 A  Vrana jpg
Cu ochii-n 3,14
Muștele femele au mai mulți neuroni decît masculii, acesta este rezultatul unui studiu recent care a observat creierul larvelor cu o tehnică inedită.
Zizi și neantul jpeg
La piscină
Pe vremuri, în anii ’70-’80, mersul la piscină era una dintre activitățile cele mai „fancy”.
„Am avut covidu’!”, iar „de murit, murea oricum   ” jpeg
Corpul
Pe la 15 ani, deja îmi pierdusem toată încrederea în mine.
p 19 Johann Sebastian Bach WC jpg
Muzica lacrimilor. Bach
Muzica nu „reprezintă“ drama christică și nu îi caută o semnificație anume: ea se naște din cutremurarea care cuprinde lumea în momentul suferinței divine și o sădește adînc în sufletul ascultătorului.
„Voi cine spuneţi că sînt?“ O pledoarie jpeg
Două comentarii la Geneză
Nu puțini s-au întrebat, de-a lungul secolelor, de ce ultimele trei cărți ale „Confesiunilor” lui Augustin sînt, de fapt, o exegeză la primele versete ale „Genezei”.
p 24 A  Damian jpg
Cu ochii-n 3,14
„Cînd viața se întîmplă, puiul e tot pui.“
Window through a window in Röe gård café 2 jpg
Decît un termopan, șefu’
După două ore de spart la daltă de jur împrejur, o opinteală finală a extras tocul ferestrei din perete, cu pervaz cu tot.
„Am avut covidu’!”, iar „de murit, murea oricum   ” jpeg
O să fie bine! – recensămînt 2022 –
O să ajung eu în Albania, iar ei or să fie tot la coadă, încremeniți în așteptare.
E cool să postești jpeg
Viața fără Facebook
Cura de dezintoxicare de Facebook i-a făcut pe subiecții studiului mai toleranți față de ideile politice ale taberei adverse.
p 20 jpg jpg
La ceasul fără umbre al amiezii
Pentru viaţa spirituală, pentru căutarea şi întîlnirea cu Cel nelocalizabil, locul mai are importanţă?
Theodor Pallady jpeg
Pe terasă, cu Epictet
Greu de spus dacă stoicismul e la modă pentru că se poartă textele aspiraționale sau pentru că timpul nostru face loc unui anume neo-păgînism.

Adevarul.ro

image
Paguba unor români care şi-au rezervat vacanţe în Grecia. „O voce răstită a spus că doar turiştii din România fac asta”
Mai mulţi români care voiau să-şi rezerve vacanţa în Grecia au fost victimele unor escroci. Acum, turiştii au pierdut sute şi chiar mii de euro pe care e posibil să nu-i mai recupereze.
image
Dispută într-o grădiniţă făcută cu banii statului ungar: „Pot veni şi copii români, dar educaţia va fi în maghiară”
Biserica Reformată a construit în Huedin (judeţul Cluj) o grădiniţă cu predare în limba maghiară. Un reprezentant al bisericii a precizat că grădiniţa a fost construită cu sprijin din partea  statului ungar, dar că va primi şi copii români.
image
Noi obligaţii pentru munca part-time: Angajaţii depun declaraţii în fiecare lună. Cât li se reţine din venit. Exemple de calcul
Ministerul Finanţelor a pus în dezbatere publică un proiect de ordin prin care aprobă normele de aplicare a taxării muncii part-time la fel ca pentru munca cu normă întreagă.

HIstoria.ro

image
Necunoscuta poveste a raclei în care s-au odihnit osemintele voievodului Mihai Viteazul
Cu ocazia comemorării recente a morții voievodului Mihai Viteazul, Muzeului Militar Național „Regele Ferdinand I” a publicat pe pagina de socializare a instituției povestea inedită a raclei în care, pentru un timp, s-au odihnit osemintele.
image
Armele dacilor: formidabile și letale
Dacii erau meșteșugari desăvârșiți în prelucrarea metalelor, armele făurite de fierarii daci fiind formidabile și letale. Ateliere de fierărie erau în toate așezările, multe făcând unelte agricole sau obiecte de uz casnic, dar un meșter priceput putea foarte ușor să facă și arme.
image
Războiul Troian, între mit și realitate. A existat cu adevărat?
Conform legendei, Troia a fost asediată timp de zece ani și apoi cucerită de grecii regelui Agamemnon. Motivul izbucnirii Războiului Troiei ar fi fost, conform „Iliadei”, răpirea Elenei, cunoscută drept frumoasa Elena, Elena din Argos sau Elena a Spartei, fata lui Zeus și a Ledei.